Close
Teleskop

Wierzymy, że to, jak pracujesz, jest tak samo ważne, jak praca, którą wykonujesz.

A kluczowe znaczenie ma sposób, w jaki decydujesz się pracować.

Pojęcie sposobów pracy oznacza to, jak zespół współpracuje ze sobą. Powinno to przekładać się na wszystkie czynniki istotne dla pomyślnego funkcjonowania zespołu, czyli przynależność, zaufanie, szybkość i dynamika. Oprogramowanie i narzędzia mogą pomóc tylko do pewnego stopnia — do budowania odporności potrzebna jest ocena i doskonalenie praktyk zespołowych, zwłaszcza w czasach zmian.

W Atlassian wdrażamy i testujemy innowacyjne praktyki, które pomagają zespołom każdej wielkości rozwijać się, działać bardziej skutecznie, wspierać komunikację i ostatecznie tworzyć zdrowsze sposoby pracy, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.

Mike Cannon-Brookes i Stewart Butterfield — zdjęcia portretowe
Mike Cannon-Brookes i Stewart Butterfield — zdjęcia portretowe
WIRTUALNY PANEL

Radzenie sobie z czynnikami zakłócającymi pracę: rozmowa z Mikiem Cannon-Brookes'em i Stewartem Butterfieldem

Rozwijanie naszego podejścia

Nasze podejście pomaga zespołom koordynować swoje działania, pozostawać w kontakcie i wykonywać najlepszą możliwą pracę dzięki innowacyjnym filozofiom pracy zespołowej i praktycznym narzędziom Atlassian.


Ilustracja kiełkującej rośliny

Nauka pomaga kształtować sposób, w jaki kreujemy przyszłość.

Badamy własne zespoły, przeprowadzamy własne badania i przeglądamy badania innych firm oraz bierzemy pod uwagę analizy zebrane dzięki narzędziom do współpracy.

Cechy mają znaczenie: otwarte zespoły to skuteczne zespoły →

Zmiany zewnętrzne wymagają zmian wewnętrznych: globalne badanie wpływu COVID-19 →

Ilustracja siatki

Innowacyjność to dyscyplina zespołowa.

Każdy pracownik Atlassian ma zdolność do kształtowania i rozwijania naszych sposobów pracy, dzięki czemu możemy najlepiej reprezentować różnorodne style pracy.

Atlassian kształtuje wspólne wartości i wspólną kulturę →

Ilustracja strzałek

Praktykujemy otwartość pracy.

Oznacza to, że dzielimy się tym, czego się uczymy, aby inni także mogli poprawić swój sposób pracy. Jednocześnie uczymy się od naszych klientów i partnerów, jak wykorzystywać naszą wspólną wiedzę.

Przypadki użycia w firmie Atlassian i poza nią →