Close
Teleskop

Wierzymy, że to, jak pracujesz, jest tak samo ważne, jak praca, którą wykonujesz.

A kluczowe znaczenie ma sposób, w jaki decydujesz się pracować.

Pojęcie sposobów pracy oznacza to, jak zespół współpracuje ze sobą. Powinno to przekładać się na wszystkie czynniki istotne dla pomyślnego funkcjonowania zespołu, czyli przynależność, zaufanie, szybkość i dynamika. Oprogramowanie i narzędzia mogą pomóc tylko do pewnego stopnia — do budowania odporności potrzebna jest ocena i doskonalenie praktyk zespołowych, zwłaszcza w czasach zmian.

W Atlassian wdrażamy i testujemy innowacyjne praktyki, które pomagają zespołom każdej wielkości rozwijać się, działać bardziej skutecznie, wspierać komunikację i ostatecznie tworzyć zdrowsze sposoby pracy, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.

Mike Cannon-Brookes i Stewart Butterfield — zdjęcia portretowe
Mike Cannon-Brookes i Stewart Butterfield — zdjęcia portretowe
WIRTUALNY PANEL

Radzenie sobie z czynnikami zakłócającymi pracę: rozmowa z Mikiem Cannon-Brookes'em i Stewartem Butterfieldem

Rozwijanie naszego podejścia

Nasze podejście pomaga zespołom koordynować swoje działania, pozostawać w kontakcie i wykonywać najlepszą możliwą pracę dzięki innowacyjnym filozofiom pracy zespołowej i oprogramowaniu do współpracy Atlassian.


Ilustracja kiełkującej rośliny

Nauka pomaga kształtować sposób, w jaki kreujemy przyszłość.

Ilustracja siatki

Innowacyjność to dyscyplina zespołowa.

Każdy pracownik Atlassian ma zdolność do kształtowania i rozwijania naszych sposobów pracy, dzięki czemu możemy najlepiej reprezentować różnorodne style pracy.

Atlassian kształtuje wspólne wartości i wspólną kulturę →

Ilustracja strzałek

Jesteśmy liderami w pracy rozproszonej.

Nasze podejście Team Anywhere zapewnia elastyczność tam, gdzie mogą pracować zespoły Atlassian, i zasady przewodnie, które pomagają członkom zespołu łączyć się, nawet jeśli są rozproszeni po całym świecie.

Przeczytaj o Team Anywhere →