Close

Jak przeprowadzić udaną retrospektywę sprintu

Retrospektywa sprintu umożliwia przegląd ostatniego sprintu i wprowadzenie ulepszeń do przyszłych sprintów. Te spotkania są niezbędne, gdyż regularna ocena i doskonalenie procesów skutkuje wysokiej jakości wynikami i mniejszą liczbą przeszkód.

W tym przewodniku wyjaśnimy, czym jest retrospektywa sprintu, dlaczego jest ważna i jak przeprowadzać udane przeglądy sprintów, aby poprawić efektywność zespołu.

Ikona ołówka
Przygotowanie
15 min
Ikona zegara
Czas pracy
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
4–8
Ludziki współpracujące nad retrospektywą

Jak przeprowadzić udaną retrospektywę sprintu

Retrospektywa sprintu umożliwia przegląd ostatniego sprintu i wprowadzenie ulepszeń do przyszłych sprintów. Te spotkania są niezbędne, gdyż regularna ocena i doskonalenie procesów skutkuje wysokiej jakości wynikami i mniejszą liczbą przeszkód.

W tym przewodniku wyjaśnimy, czym jest retrospektywa sprintu, dlaczego jest ważna i jak przeprowadzać udane przeglądy sprintów, aby poprawić efektywność zespołu.

Ludziki współpracujące nad retrospektywą
Ikona ołówka
Przygotowanie
15 min
Stopwatch icon
Czas pracy
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
4–8

Jak przeprowadzić udaną retrospektywę sprintu

Retrospektywa sprintu umożliwia przegląd ostatniego sprintu i wprowadzenie ulepszeń do przyszłych sprintów. Te spotkania są niezbędne, gdyż regularna ocena i doskonalenie procesów skutkuje wysokiej jakości wynikami i mniejszą liczbą przeszkód.

W tym przewodniku wyjaśnimy, czym jest retrospektywa sprintu, dlaczego jest ważna i jak przeprowadzać udane przeglądy sprintów, aby poprawić efektywność zespołu.

Ikona ołówka
Przygotowanie
15 min
Stopwatch icon
Czas trwania
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
4–8
Ludziki współpracujące nad retrospektywą

Czym jest retrospektywa sprintu?

Retrospektywa sprintu to przegląd przeprowadzany po ukończeniu sprintu, który jest jednym z kluczowych elementów metodyki Agile. Zadaniem retrospektywy sprintu jest ustalenie, co się udało, a gdzie wystąpiły problemy, oraz zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy.

Regularne przeglądy są nieodzownym elementem współpracy zespołowej. Dzięki ustaleniu, co działa, a co nie, możesz ulepszyć procesy Agile i tym samym uprościć kolejny sprint.


Kto powinien brać udział w spotkaniu dotyczącym retrospektywy sprintu?

Na spotkaniu dotyczącym retrospektywy sprintu powinien być obecny product owner, zespół Scrum, Scrum Master oraz interesariusze. Dobrze jest, jeśli uczestnicy spotkania wnoszą różne punkty widzenia. Mogą wspólnie przeanalizować ostatni sprint i określić, jakie zmiany trzeba wprowadzić przed rozpoczęciem kolejnej części projektu.


Dlaczego retrospektywy sprintów są ważne?

Przeprowadzenie retrospektywy sprintu pozwala na wyciąganie wniosków z wcześniejszych działań i ulepszanie przyszłych sprintów, czego efektem są usprawnione sprinty Scrum i lepsze wyniki. Oto kilka zalet korzystania z retrospektyw sprintów:

 • Wspieranie ciągłego doskonalenia
 • Sprawniejsza współpraca zespołowa
 • Zachęta do rozwiązywania problemów
 • Zapobieganie powtarzaniu błędów
 • Lepsza jakość elementów dostarczanych
 • Poprawa morale zespołu

Retrospektywy w akcji

Karteczki zespołu z retrospektywy poza siedzibą firmy.

Zespół wykorzystał Confluence do podsumowania rozmowy na temat retrospektywy.

Retrospektywa przez Zoom wykorzystująca Trello do ustalania podstawowych reguł, dodania przemyśleń i poprowadzenia dyskusji.

Czego będziesz potrzebować

Zdalne

Oprogramowanie wideokonferencyjne z funkcją udostępniania ekranu

Narzędzie do współpracy cyfrowej (zobacz szablony)

Osobiście

Miejsce spotkania

Tablica lub duży arkusz papieru

Markery

Karteczki samoprzylepne

Zegar

Zalecane szablony

Szablony Atlassian
Scrum
Zarządzanie projektami
Retrospektywa
Retrospektywa 4L
Spotkanie w sprawie planowania sprintu

5 kroków do udanego spotkania dotyczącego retrospektywy sprintu

Oprócz skorzystania z szablonów retrospektywy możesz wykonać kilka prostych kroków, aby przeprowadzić udane spotkanie dotyczące retrospektywy sprintu. Każdy członek zespołu powinien czuć się zaproszony do udziału w spotkaniu. Po zebraniu informacji zwrotnych można je przeanalizować i przygotować czynności do wykonania, które pozwolą na wprowadzenie ulepszeń.

Oto 5 kroków do udanego spotkania dotyczącego retrospektywy sprintu:

Krok 1. Określenie założeń początkowych

Pierwszym krokiem do przeprowadzenia retrospektywy sprintu jest określenie początkowych założeń. Głównym zadaniem planowania sprintu jest zebranie informacji zwrotnych z różnych źródeł i wykorzystanie ich do wyznaczania celów oraz usprawnienia procesów Agile. Każdy uczestnik powinien mieć poczucie, że jego głos ma znaczenie, dlatego od początku spotkania należy zadbać o odpowiednie nastawienie.

Twoim priorytetem jest zachęcenie pracowników do podzielenia się opiniami i dostarczenia cennych spostrzeżeń. Zamiast szukać winnych popełnionych błędów, skoncentruj się na usprawnieniach i umożliw wszystkim otwartą i szczerą komunikację.

Szablon spotkania retrospektywnego — Confluence
Przykład: Confluence

Przeprowadzasz tę grę zdalnie? Skorzystaj z bezpłatnego szablonu spotkania retrospektywnego, aby poprowadzić rozmowę i zapisać wyniki sesji.

Otwórz w Confluence

Krok 2. Zbierz informacje zwrotne

Gdy już określisz założenia i wszyscy uczestnicy będą wiedzieć, jakiego rodzaju informacji się od nich oczekuje, możesz przystąpić do zbierania opinii. Jedną z technik gromadzenia informacji zwrotnych jest retrospektywa 4L, w ramach której pytasz o to, co się wszystkim podobało, czego nienawidzili, czego się nauczyli i za czym tęsknili podczas sprintu. W przypadku, gdy uczestnicy mają trudności z przekazaniem szczegółowych opinii, metoda 4L stanowi wygodny punkt wyjścia.

Istnieją różne sposoby gromadzenia informacji zwrotnych od uczestników retrospektywy sprintu. Możesz przeprowadzić dyskusję grupową, jeśli to będzie wszystkim odpowiadać. Możesz także poprosić członków zespołu o wypełnienie ankiet lub przesłanie anonimowych opinii, które posłużą do ulepszenia kolejnego sprintu.

Wskazówka: Spersonalizuj listę

Dostosuj reguły do indywidualnych potrzeb zespołu. Dodaj wszystko, co Twoim zdaniem pomoże zespołowi w doskonaleniu.

Wskazówka: Stwórz bezpieczną przestrzeń

Określ, w jaki sposób informacje będą omawiane po grze. Czy zostaną przekazane kierownictwu? Rozważ przyjęcie zasady Chatham House.

Krok 3. Generuj analizy

Gromadzenie informacji zwrotnych to tylko jeden z elementów przeprowadzania retrospektywy — teraz należy wprowadzić te informacje w życie. Przeanalizuj otrzymane opinie pod kątem wzorców i trendów, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć zespół i przebieg poprzedniego sprintu.

Spostrzeżenia te są kluczowym aspektem ustalania celów, dlatego zachęcaj wszystkich do współpracy i dzielenia się cennymi obserwacjami. To, jak bardzo ważne jest wypracowanie różnych perspektyw podczas spotkania podsumowującego sprint, staje się oczywiste na etapie generowania analiz.

Krok 4. Określ czynności do wykonania

Zdobyte informacje na temat zespołu Agile i ostatniego sprintu możesz następnie przekształcić w konkretne czynności do zrealizowania. W tym miejscu możesz zacząć wyznaczać cele i określać, jakie zmiany będzie należało wprowadzić w kolejnych sprintach.

Istotne jest wyznaczenie celów SMART — konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, istotnych i określonych w czasie. Ustalenie celów SMART ma kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu i stanowi gwarant wykonalności oraz wymiernych rezultatów dla firmy.

Wskazówka: Upewnij się, że wszyscy zostaną wysłuchani

Jeśli dyskusja jest zdominowana przez jedną lub dwie osoby, prowadzący powinien zainterweniować i poprosić innych o włączenie się przed przejściem do kolejnego tematu.

Krok 5. Sfinalizuj retrospektywę

Po wyciągnięciu wniosków z ostatniego sprintu i podjęciu kroków ku usprawnieniu kolejnego możesz zamknąć bieżące spotkanie retrospektywne. Przedstaw podsumowanie kluczowych wniosków ze spotkania, podziękuj wszystkim, którzy wzięli w nim udział, i zapewnij wszystkim poczucie zrealizowanego zadania.

Opuszczając spotkanie retrospektywne musisz dysponować jasnym planem wdrożenia zmian, aby cały ten wysiłek nie poszedł na marne. Pomysł na zastosowanie usprawnień jest kluczowym czynnikiem spotkań podsumowujących sprinty.

Wskazówka: aktualizuj przepływy pracy

Jeśli którakolwiek z czynności do wykonania jest powiązana ze zgłoszeniem w systemie Jira, umieść łącze do niego na stronie, aby ułatwić śledzenie jego statusu.

Uwzględnij działania ze spotkania retrospektywnego w swoim codziennym harmonogramie, czy to w ramach spotkań stand-up czy cotygodniowych spotkań z zespołem w celu aktualizacji statusu projektu.


Pomysły na spotkania retrospektywne

Twoja praca jako lidera zespołu Agile wykracza poza samo rozumienie podstaw obsługi tablic Scrum — musisz umieć prowadzić spotkania generujące cenne spostrzeżenia. Zapoznanie się z przykładami technik organizacji pomoże Ci w opracowaniu pomysłów na kolejne spotkanie retrospektywne, dzięki którym usprawnisz proces i otrzymasz oczekiwane opinie.

Zastosowanie metody 4L może zachęcić członków zespołu do przedstawienia swojego zdania i zapewnić szybki wgląd w to, co poszło dobrze, a co wymagałoby poprawy.

Do wywołania dyskusji podczas spotkania możesz także użyć techniki „Zadowolenie, smutek, złość”. W tym celu utwórz trzy kolumny, które posłużą zespołowi za szablon do przekazywania informacji zwrotnych:

 • Smutek: Co Cię rozczarowało? Czy są jakieś obszary, gdzie widzisz dla siebie przestrzeń do poprawy?
 • Złość: Co Cię sfrustrowało? Czy coś Cię powstrzymywało przed pełną realizacją swojego potencjału?
 • Zadowolenie: Jakie były Twoje ulubione aspekty projektu? Co Twoim zdaniem poszło dobrze?

Istnieją różne sposoby zachęcania do dyskusji podczas spotkań retrospektywnych, dlatego warto czasem poeksperymentować, aby spotkania przebiegały dynamicznie. Pamiętaj, że niektóre zespoły mogą preferować anonimowe przekazywanie informacji zwrotnych — i nie ma w tym nic złego. Zawsze możesz dostosować przebieg retrospektyw do potrzeb danego zespołu.

Dodatek Power-Up w Trello służący do głosowania
Głosowanie kropkami

Jeśli chcesz wyłonić kilka pomysłów, skorzystaj z głosowania kropkami, aby pokierować dalszą dyskusją.

Pomysły na spotkania retrospektywne

Retrospektywy sprintu mogą początkowo wydawać się przytłaczające, ale są dość proste w realizacji. Możesz użyć szablonu retrospektywy lub wykonać pięć kroków wskazanych powyżej. Dopóki otrzymujesz oczekiwane informacje zwrotne oraz wykorzystujesz je do generowania analiz i wdrażania zmian, robisz to dobrze.

Punktem wyjścia każdej retrospektywy sprintu jest udany sprint. Jira oferuje kilka kluczowych funkcji, które pomagają w organizacji udanych sprintów, w tym:

 • Backlogi: Backlogi umożliwiają wyszczególnienie wszystkich prac związanych z danym projektem czy inicjatywą. Zakres prac można podzielić na poszczególne sprinty, które zazwyczaj trwają ok. 2 tygodni.
 • Tablice: Tablice Jira pozwalają podzielić duży projekt na łatwiejsze do zarządzania części, co usprawnia planowanie sprintów i zapewnia szybsze dostarczanie produktów.
 • Osie czasu: Osie czasu pozwalają zsynchronizować zespół z interesariuszami, zapewniając wgląd w oś czasu projektu z wszystkimi zmapowanymi elementami pracy, zależnościami i wydaniami.

Jira ułatwia zespołom Agile wizualizację, śledzenie i zarządzanie sprintami. Za pomocą oprogramowania Jira usprawnisz swój kolejny sprint, aby zapewnić terminowe dostarczenie rezultatów. Wypróbuj tablice Scrum Jira i przekonaj się, w jaki sposób narzędzie to pozwala zoptymalizować pracę zespołów Agile.

Retrospektywa sprintu: często zadawane pytania

Jakie są najczęstsze przeszkody napotykane podczas retrospektyw sprintów?

Brak informacji zwrotnych to główny problem, jaki może wystąpić podczas spotkań retrospektywnych. Gdy uczestnicy nie są dostatecznie transparentni lub mają trudności z przekazaniem szczegółowych opinii, ciężko jest określić, co poszło dobrze, a co nie. Aby zachęcić do większej aktywności, możesz wprowadzić prostą strukturę organizacyjną retrospektywy, taką jak metoda „Zadowolenie, smutek, złość” czy 4L. Możesz też spróbować przekazywania informacji anonimowo.

Należy również unikać skupiania się na jednorazowych błędach lub sukcesach. Retrospektywy mają na celu usprawnianie kolejnych sprintów, dlatego nie warto koncentrować się na uwagach, które nie będą miały wpływu na resztę projektu.

Jak długo powinna trwać retrospektywa sprintu?

Długość spotkania retrospektywnego może się różnić w zależności od czasu trwania sprintu. Mogą trwać od 45 minut do nawet 3 godzin — wszystko zależy od specyfiki projektu. Choć oczywiście zależy nam na wydajności, musimy dać zespołowi wystarczająco dużo czasu na rzeczową dyskusję i poczynienie postępów podczas spotkania.

Jakie pytania należy zadać podczas retrospektywy sprintu?

Istnieje kilka sposobów stymulowania dyskusji podczas spotkań retrospektywnych. Możesz użyć metody 4L, aby zapytać uczestników, co im się podobało, czego nienawidzili, czego się nauczyli i za czym tęsknili podczas sprintu. Również metoda „Zadowolenie, smutek, złość” pozwoli zgłębić szczegóły ostatniego sprintu. Podczas spotkania można zadać takie pytania, jak:

 • Co się udało?
 • Co poszło nie tak?
 • Czego się nauczyliśmy?
 • Jakie zmiany możemy wprowadzić?


Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Porad strategicznych dla zespołów Atlassian, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Porad strategicznych dla zespołów Atlassian, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Poznaj inne gry

Ilustracja rejestracji do newslettera
Ilustracja rejestracji do newslettera

Mamy coś dla Twojego zespołu

Nasz comiesięczny newsletter zawiera aktualne porady, wskazówki oraz informacje o najnowszych grach.

Thanks!