Close

Strategia zarządzania projektem pre-mortem

Diagnoza pre-mortem to strategia zarządzania projektami, która pomoże przygotować się na każdy zwrot akcji. Zastanów się, co może się wydarzyć w projekcie — dobrego lub złego — i przygotuj plan przed jego rozpoczęciem.

Ikona ołówka
Czas przygotowania
10 min
Stopwatch icon
Czas pracy
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–11
Harmonogram

Diagnoza pre-mortem

Zastanów się, co może się wydarzyć w projekcie — dobrego lub złego — i przygotuj plan przed jego rozpoczęciem.

Harmonogram
Ołówek
Czas przygotowania
10 min
Stopwatch icon
Czas pracy
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–11

Diagnoza pre-mortem

Zastanów się, co może się wydarzyć w projekcie — dobrego lub złego — i przygotuj plan przed jego rozpoczęciem.

Ikona ołówka
Czas przygotowania
10 min
Stopwatch icon
Czas trwania
60 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–11
Harmonogram

Premortem w akcji

Ten zespół programistów prowadzi diagnozę pre-mortem w aplikacji Zoom, używając Trello do rejestracji rozmowy.

Zespół zajmujący się produktami pakowanymi wykorzystuje Confluence do przeprowadzenia diagnozy pre-mortem w aplikacji Zoom w ramach przygotowań do wprowadzenia produktu na rynek.

Karteczki samoprzylepne zespołu kreatywnego z bezpośredniej gry diagnozy pre-mortem.

Czego będziesz potrzebować

Zdalne

Wideokonferencje z udostępnianiem ekranu

Informacje o pracownikach (patrz szablony)

Osobiście

Miejsce spotkania

Tablica lub duży arkusz papieru

Karteczki samoprzylepne

Markery

Zegar

Opcjonalne szablony

Instrukcje dotyczące gry

1. Przygotowanie 5 MIN

Zespoły zdalne powinny zacząć od stworzenia dokumentu współpracy, takiego jak tablica Trello lub strona Confluence. Możesz skorzystać z udostępnionych szablonów lub stworzyć własny.

W przypadku zespołów pracujących bezpośrednio należy przygotować tablicę lub dużą kartkę papieru, karteczki samoprzylepne, markery oraz salę konferencyjną.

Na dokumencie cyfrowym, papierze lub tablicy dodaj kolumny z poniższymi nagłówkami:

 • Co może spowodować, że przegapimy termin?
 • Co zapewni terminową realizację projektu?
 • Czego wymaga projekt, czego my nie mamy?
 • Jakie wymagania projektu już spełniamy?
 • Jakie wnioski wyciągnęliśmy z poprzednich projektów?
 • Co może być zmartwieniem?
 • Co może być powodem do ekscytacji?
 • Do omówienia
WSKAZÓWKA: DOSTOSUJ

Kreatywne pytania prowadzą do kreatywnych odpowiedzi. Spróbuj „Co jest powodem do zmartwień dla [QA lead]?” lub „Czego [CEO] nie chce usłyszeć?”

WSKAZÓWKA: OKREŚL LICZBY

Jeśli istnieją dane ilościowe powiązane z potencjalnym ryzykiem, np. koszt lub czas, wprowadź je do ryzyka.

2. Ustalenie zasad 5 MIN

Rozpocznij spotkanie, prosząc zespół o rozważenie poniższych kwestii:

 • Co może pójść nie tak z projektem?
 • Co może pójść dobrze z tym projektem?
 • Celem spotkania jest skupienie się wyłącznie na tym projekcie.

3. Burza mózgów 10 MIN

Daj zespołowi dziesięć minut na zapisanie po cichu swoich odpowiedzi w dokumencie współpracy lub na karteczkach samoprzylepnych umieszczonych pod każdym pytaniem.

Tablica Trello
PRZYKŁAD: ODPOWIEDZI

Zobacz, jak zespół wykorzystuje lekcje wyciągnięte z poprzednich projektów.

4. Grupuj podobne pomysły 5 MIN

Działając razem, połączcie podobne pomysły w listy.

Tablica Trello
PRZYKŁAD: GRUPOWANIE

Ten zespół pogrupował swoje odpowiedzi w kategorie, tworząc dodatkowe listy na swojej tablicy Trello.

5. Zagrożenia 5 MIN

Następnie poproś uczestników o zagłosowanie na karteczkach lub karteczkach samoprzylepnych na tablicy w kwestii tego, co stanowi największe zagrożenie dla projektu.

Każdy członek zespołu otrzymuje trzy głosy. Poinformuj ich, że mogą wykorzystać wszystkie 3 głosy na 1 karteczce, 2 głosy na 1 karteczce i 1 na innej lub 1 głos na 3 różnych karteczkach.

WSKAZÓWKA: KROPKI

Dla drużyn pracujących bezpośrednio: niech członkowie zespołu narysują kropki na karteczkach samoprzylepnych, które będą reprezentować ich głosy.

6. Sukcesy 5 MIN

Następnie poproś uczestników o zagłosowanie na karteczkach lub karteczkach samoprzylepnych na tablicy w kwestii tego, co idzie dobrze w projekcie oraz co stanowi klucz do jego sukcesu.

Każdy członek zespołu otrzymuje trzy głosy. Poinformuj ich, że mogą wykorzystać wszystkie 3 głosy na 1 karteczce, 2 głosy na 1 karteczce i 1 na innej lub 1 głos na 3 różnych karteczkach.

7. Dyskusja 25 MIN

Przenieś trzy tematy z największą liczbą głosów do kolumny „do omówienia”.

Zaczynając od góry, ustaw czasomierz na 10 minut. W ciągu tych dziesięciu minut omówisz ryzyko i wymyślisz co najmniej jeden element akcji, aby zmniejszyć ryzyko.

Przejdź do następnej karteczki i powtarzaj czynność aż do omówienia wszystkich trzech karteczek.

Wskazówka: WŁASNOŚĆ

Przypisanie właściciela i terminu do czynności do wykonania zwiększa szanse na ich ukończenie.

WSKAZÓWKA: NAJLEPSZY PRZYPADEK

Podczas dyskusji spróbuj zapytać: „Jakie jest przeciwieństwo tego ryzyka?” Wyobraź sobie sukces i wykorzystaj to, aby opracować plan umożliwiający jego realizację.

8. Akcja 5 MIN

Podsumuj elementy akcji, do których zobowiązuje się zespół. Upewnij się, że każde działanie ma właściciela i termin realizacji.


Kolejne czynności

Zapisz

Zapisz dyskusję diagnozy pre-mortem i czynności do wykonania w przestrzeni Confluence zespołu lub innej przestrzeni współdzielenia plików, aby Twój zespół i interesariusze mogli je łatwo znaleźć.

Śledź czynności do wykonania

Dodaj czynności do wykonania do swojej tablicy projektu, np. Jira, aby śledzić ich postęp.

Wróć

Okresowo przeglądaj dokument diagnozy pre-mortem, aby upewnić się, że masz świadomość ryzyka związanego z projektem i aktywnie się nim zajmujesz.

Różnice

Globalna dystrybucja

W przypadku zespołów pracujących w różnych strefach czasowych wyślij dokument współpracy do zespołu z terminem ukończenia diagnozy pre-mortem asynchronicznie. Poproś zespół o udzielenie odpowiedzi na pytania, oznaczenie tematów do dalszej dyskusji oraz zgłoszenie się do wykonania określonych zadań.

Zespoły Scrum

Zespoły Scrum mogą przeprowadzić skróconą wersję gry podczas planowania sprintu, kiedy budują swój backlog sprintu. Dzięki temu wszystko, co może przeszkodzić w realizacji sprintu, zostanie omówione przed podjęciem zobowiązań.


Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Porad strategicznych dla zespołów Atlassian, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Porad strategicznych dla zespołów Atlassian, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Poznaj inne gry

Ilustracja rejestracji do newslettera
Ilustracja rejestracji do newslettera

Mamy coś dla Twojego zespołu

Nasz comiesięczny newsletter zawiera aktualne porady, wskazówki oraz informacje o najnowszych grach.

Thanks!