Czym jest backlog sprintu? Zalety i sposób tworzenia

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Backlog sprintu pozwala utrzymać koncentrację zespołu podczas sprintów Scrum, czyli w okresie przeznaczonym na realizację pracy. Jest to lista zadań, której zespół używa podczas sprintu, aby zapobiegać pełzaniu zakresu. Dzieje się tak, ponieważ backlog sprintu umożliwia ustalenie priorytetów zadań do wykonania. Zadania o wysokim priorytecie są wybierane na sprint Scrum podczas planowania sprintu. Zadania pochodzą z backlogu produktu, w którym priorytety są ustalane podczas porządkowania backlogu.

Zazwyczaj kierownik projektu i jego zespół wybierają te zadania podczas spotkania dotyczącego planowania sprintu.

W tym artykule omówiono cel backlogów sprintu i sposób ich skutecznego tworzenia przy użyciu oprogramowania i narzędzi, takich jak Jira.

Backlog – zrzut ekranu

Zrozumienie celu backlogów sprintu

Backlog sprintu przedstawia konkretne zadania i działania w sprincie dla zespołu projektowego. Wykorzystuje on elementy z backlogu produktu, dlatego dopracowanie backlogu ma kluczowe znaczenie. Bez odpowiednio prowadzonego backlogu ryzykujesz pracę nad elementami, które nie są istotne dla klientów lub harmonogramu produktu.

„Zadowolenie klientów ma kluczowe znaczenie dlatego podczas porządkowania backlogu zespoły muszą skoncentrować się na kliencie” — mówi Warren Marusiak, starszy ewangelista techniczny w Atlassian. „Jaką wartość możemy zapewnić klientowi w następnym sprincie? Jaką wartość możemy zapewnić w ciągu najbliższych pięciu sprintów? Jak to prowadzi do realizacji naszych celów długofalowych?”

Zespół na podstawie backlogu produktu i bieżącego obciążenia pracą określa, które zadania są możliwe do wykonania w ramach czasowych sprintu. Gdy zadanie zostanie uznane za wykonalne, przechodzi do backlogu sprintu. Jeśli jest zbyt duże, dzieli się je na mniejsze zadania i wykonuje w wielu sprintach. Praca w mniejszych, ograniczonych czasowo sprintach pomaga zespołom zachować zwinność.

Możesz pomyśleć o backlogu sprintu jako o planie działania zespołu dla tego konkretnego sprintu. Sprawia on, że zespół jest na bieżąco i koncentruje się na osiągnięciu celów sprintu. Podczas codziennych przeglądów sprintu kierownicy projektów oceniają, czy ich zespoły realizują założony cel, i świętują sukcesy odniesione po drodze.

Backlog sprintu i backlog produktu: wyjaśnienie różnic

Chociaż terminy „backlog sprintu” i „backlog produktu” brzmią podobnie, są czymś zupełnie innym. Przyjrzyjmy się, co może obejmować backlog sprintu i czym różni się od backlogu produktu.

Lista zadań produktu

Backlog sprintu

Backlog produktu to lista elementów, które należy uwzględnić w danym produkcie, takich jak nowe funkcje, prośby klientów, rozwiązania błędów i inne usprawnienia.

Backlog sprintu zawiera określone elementy backlogu produktu, co czyni go podzbiorem. Twój zespół wybiera, nad którymi elementami backlogu produktu będzie pracować podczas sprintu, i umieszcza je w backlogu sprintu.

Potrzeby i cele biznesowe określają priorytet elementów w backlogu produktu.

Potencjał wykonawczy zespołu i cele sprintu określają priorytet elementów w backlogu sprintu.

Product owner jest właścicielem backlogu produktu.

Zespół programistów jest właścicielem i prowadzi backlog sprintu.

Backlog produktu stanowi część długoterminowego planu strategicznego produktu i ewoluuje wraz z produktem.

Backlog sprintu to krótkoterminowy plan wykonania szeregu zadań w ramach sprintu. Zespół nie może go modyfikować w trakcie sprintu.

Zakresem backlogu produktu jest cały produkt.

Zakresem backlogu sprintu jest podzbiór elementów backlogu produktu, których dotyczy dany sprint.

Backlog sprintu powstaje na podstawie backlogu produktu. Oznacza to, że backlog sprintu nie może istnieć bez backlogu produktu. Podczas każdego spotkania w sprawie planowania sprintu menedżer projektu omawia z zespołem priorytety w zakresie elementów backlogu. Następnie zespół określa plan działań umożliwiający dostarczenie elementów zawartych w backlogu sprintu.

Zalety korzystania z backlogu sprintu

Backlogi sprintów stanowią potężne narzędzie w rękach menedżerów projektów, zwłaszcza tych korzystających z metodologii Agile, takich jak Scrum. Scrum Masterom przydają się do strukturyzowania i zarządzania obciążeniem pracą zespołu.

Omówmy zatem zalety backlogów sprintów:

  • Zwiększają dokładność szacowania: backlog sprintu umożliwia bardziej precyzyjne określenie ram czasowych i oczekiwanych rezultatów. Zapobiega wyznaczaniu nieracjonalnych terminów stanowiących obciążenie dla zespołu.
  • Sprzyjają wzrostowi produktywności: dzięki wyznaczeniu osiągalnych celów zespoły doświadczają mniej stresu i mogą się lepiej skoncentrować, co przekłada się na większą produktywność.
  • Umożliwiają dokładniejsze prognozowanie przyszłych sprintów: zespoły mogą przeanalizować swój potencjał realizacji zadań w wyznaczonym czasie, co pozwala przewidzieć stopień obciążenia pracą podczas przyszłych sprintów.
  • Zwiększają poczucie odpowiedzialności: zespoły uczestniczą w procesie planowania sprintów. Uzgadniają zadania zawarte w backlogu sprintu w oparciu o swoje możliwości, co daje im poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

Kluczowe elementy backlogu sprintu

Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym elementom backlogu sprintu.

Historia użytkownika

Historyjka użytkownika przedstawia, w jaki sposób dana funkcja będzie przydatna dla użytkownika końcowego. Jest to prosty, pozbawiony przesadnie technicznego żargonu opis wyjaśniający sposób korzystania z funkcji. Służy uzasadnieniu obecności danego elementu w backlogu.

Historyjki użytkowników pomagają zespołowi programistycznemu zrozumieć wpływ produktu na użytkownika, stanowiąc kontekst i cel działań zespołu. Kluczowym komponentem każdej metodologii Agile są ludzie, a historyjki użytkowników są wyrazem oczekiwań odbiorców danego produktu czy usługi.

Zadania i zadania podrzędne

Zadania są tworzone na podstawie historyjek użytkownika, a każde z nich może składać się z wielu zadań podrzędnych. Zadania to czynności niezbędne do zrealizowania założeń historyjki użytkownika. Przykładowo nowa funkcja może wymagać od użytkownika wykonania kilku kroków. Opcje potrzebne do wykonania każdego z nich mogą stanowić podstawę poszczególnych zadań (oraz zadań podrzędnych w przypadku kroków bardziej złożonych).

Każde zadanie i zadanie podrzędne zawiera nazwę, opis, priorytet, osobę przypisaną, listę oczekiwanych rezultatów oraz termin realizacji. Jeśli zespół tworzy np. funkcję komentowania na potrzeby aplikacji społecznościowej, lista zadań może wyglądać następująco:

Zadanie

Utworzenie funkcji komentowania

Opis

Umożliwienie użytkownikom komentowania postów

Priorytet

Wysoki

Przypisane do

Lanisha (projektantka), Roland (programista)

Rezultat

Pole komentarza

Termin

24 sierpnia

Blokery techniczne

Blokery techniczne to komplikacje, jakie zespół może napotkać podczas opracowywania produktu, takie jak dług techniczny czy błąd. Na dług techniczny składają się niezbędne przerwy techniczne oraz niedociągnięcia, z którymi zespół programistyczny musi się uporać, aby zagwarantować funkcjonalność produktu.

Mogą się ujawnić w fazie programowania lub testowania, spowalniając pracę zespołu. Konieczne może okazać się dodanie zadania lub zadania podrzędnego w celu usunięcia danej przeszkody.

W środowisku Scrum są również określane jako „utrudnienia”.

Osoby przypisane

Wydajność zespołu to jeden z głównych elementów planowania sprintu, mający wpływ na to, które zadania zostaną uwzględnione w backlogu. Gdy zadanie znajdzie się w backlogu, należy mu przypisać właściciela, który będzie w stanie je wykonać.

Backlog sprintu gwarantuje rozliczalność i poczucie odpowiedzialności za ukończenie każdego zadania przez zespół.

Wykres spalania

Wykres spalania stanowi wizualizację pracy ukończonej oraz tej pozostałej do wykonania. Jego przydatność wynika z łatwości wglądu w postępy. Może tym samym posłużyć zespołom projektowym do sprawdzenia, czy osiągają wyznaczone cele, oraz oszacowania terminu ukończenia projektu.

Wykres spalania pomaga określić, czy obecne obciążenie pracą zespołu jest zbyt duże lub zbyt małe. Uwidacznia też wszelkie rozbieżności między szacowanymi a rzeczywistymi terminami realizacji. Wykres spalania można łatwo utworzyć za pomocą Jira.

Czas szacowany i rzeczywisty

Wykres spalania przedstawia czasy przydzielone na wykonanie poszczególnych zadań na tle ostatecznego terminu ukończenia prac. Menedżerowie projektów śledzą te dane na bieżąco podczas sprintów.

W każdej chwili można przeanalizować, ile czasu zajmuje zespołowi wykonanie zadania, porównać ten wynik z pierwotnymi szacunkami oraz dodać uzyskane informacje do wykresu. Monitorowanie czasów realizacji pomaga utrzymać zespół na dobrej drodze do wywiązania się z terminów.

Jak utworzyć backlog sprintu

Sprint odbywa się w określonym przedziale czasowym, dlatego zespół projektowy potrzebuje właściwie zdefiniowanego backlogu, aby mieć pewność pozostawania na dobrej drodze do wykonania zadań. Rzetelny backlog sprintu stanowi gwarancję, że praca może zostać — i zostanie ukończona — w wyznaczonym terminie.

Poniżej dowiesz się, jak utworzyć niezawodny backlog sprintu:

1. Określ cele sprintu

Sprint trwa określony czas, więc ważne jest, aby najpierw ustalić jego cel. Backlog sprintu powinien zawierać jasno określone założenia, które umożliwią zespołowi skoncentrowanie się na zadaniu. Backlog zapobiega również rozrostowi zakresu prac. Zadbaj o to, aby cele były konkretne i możliwe do zrealizowania w ramach czasowych sprintu.

2. Omów backlog ze swoim zespołem

Do utworzenia skutecznego backlogu sprintu niezbędna jest współpraca. Spotkania w sprawie planowania sprintu to idealny czas na omówienie elementów backlogu z zespołem. Potrzebujesz zaangażowania pracowników w zadania, nad którymi będą pracować. To również nadaje im poczucie odpowiedzialności za projekt.

Opracowując backlog, polegaj na fachowej wiedzy pracowników w zakresie tego, co mogą osiągnąć, przy uwzględnieniu wykazywanej wydajności i umiejętności technicznych. W strukturyzowaniu sesji przydatny jest szablon spotkania w sprawie planowania sprintu.

3. Zorganizuj zadania i ustal priorytety

Zorganizowanie zadań i ustalenie priorytetów jest niezbędne do zapewnienia, że zespół będzie skupiał się na tym, co najważniejsze. Aby uporządkować i nadać priorytet zadaniom w backlogu, zacznij od historyjek użytkowników. Na ich podstawie zespół może zidentyfikować zadania o wysokim priorytecie. To pozwoli uporządkować pozostałe czynności w oparciu o ich znaczenie w historyjce użytkownika. Gdy zespół ustali już działania priorytetowe, można podzielić je na zadania podrzędne.

4. Nadzoruj i aktualizuj cele zgodnie z potrzebami

Menedżerowie projektów monitorują postępy zespołu, aby określić, czy ten jest na właściwej drodze do realizacji celów sprintu. W razie potrzeby mogą wprowadzać do procesu pewne ulepszenia. Jest to istotne, ponieważ już w trakcie sprintu może okazać się, że zespół ma za dużo pracy (albo za mało). Codzienne przeglądy sprintów i spotkania stand-up pozwalają zadbać o to, by wszyscy pracownicy znali zakres obowiązków każdego członka zespołu, jak również pomagają identyfikować wąskie gardła. To sprzyja wzajemnej pomocy, gdy jest konieczna do zrealizowania zadań na czas.

Szablon Scrum w Jira zawiera kilka narzędzi, które ułatwiają skuteczne planowanie sprintów. Dostępny jest również pomocny samouczek na temat tego, jak rozpocząć tworzenie backlogu sprintu za pomocą Jira. Po dopracowaniu backlogu podczas spotkania w sprawie planowania sprintu zadania będą zdefiniowane bardziej szczegółowo i mogą wyglądać następująco:

Zadanie

Utworzenie funkcji komentowania

Opis

Użytkownicy chcą móc komentować posty swoich znajomych i reagować na nie.

Priorytet

Wysoki

Nakład pracy

Umiarkowany wysiłek

Wymagany czas

2 dni

Przypisane do

Lanisha (projektantka), Roland (programista)

Rezultat

Pole komentarza

Termin

24 sierpnia

Wskazówki dotyczące zarządzania backlogiem sprintu

Zarządzanie backlogiem sprintu jest tak samo ważne dla zespołu, jak zarządzanie backlogiem produktu. Oba pozwalają zapobiec utracie czasu na zadania nieistotne z punktu widzenia produktu lub klienta. Skuteczne zarządzanie backlogiem sprintu wymaga od menedżerów projektów stałego pozyskiwania opinii od pracowników, analizowania procesów zespołowych i monitorowania postępów. Wszystko to staje się znacznie prostsze dzięki szablonowi Scrum dostępnemu w Jira.

Oto kilka wskazówek, jak skutecznie zarządzać backlogiem sprintu:

  • Pytaj członków zespołu o ich zdanie. Od wczesnych etapów planowania sprintu kluczowe jest uwzględnianie opinii pracowników. Ich realne zaangażowanie w zadania podczas sprintu sprzyja poczuciu odpowiedzialności w zespole.
  • Stosuj definicję ukończenia. Każdy sprint powinien mieć jasno określone, konkretne i realistyczne kryteria dotyczące tego, jaki stan jest równoznaczny z jego ukończeniem. To pozwala zespołowi wyznaczyć właściwy termin realizacji.
  • Usprawniaj proces. Analizuj przepływy pracy i obciążenia na bieżąco, aby usprawnić proces pod kątem kolejnych sprintów.
  • Dbaj o elastyczność backlogu. Chociaż ograniczenie rozrostu zakresu jest kwestią podstawową, zawsze mogą zdarzyć się wpadki — i backlog musi być wystarczająco dynamiczny, by im zaradzić.

Lepsze zarządzanie backlogami sprintów dzięki Jira

Backlogi sprintu pomagają ustrukturyzować pracę zespołu przed sprintem, w jego trakcie i po jego zakończeniu. Jeśli korzystasz z nich skutecznie, mogą pomóc Ci dokładnie przewidzieć przyszłe sprinty i zarządzać oczekiwaniami. Dobrze opracowany i utrzymany backlog zwiększa wydajność sprintu.

Jira ułatwia udoskonalanie backlogu i planowanie sprintu. Możesz szybko skonfigurować kolejny projekt programistyczny dzięki szablonowi Scrum w Jira, a także wizualizować, zarządzać i śledzić pracę podczas poszczególnych sprintów. Możesz łatwo utworzyć backlog Scrum, aby stworzyć kolejkę zgłoszeń i rozpocząć planowanie oraz wykonywanie sprintów.

Backlog sprintu: często zadawane pytania

Kto odpowiada za backlog sprintu?

Za backlog sprintu odpowiada cały zespół programistów. Ta wspólna odpowiedzialność wymaga zaangażowania właściciela produktu, kierownika projektu i zespołu sprintu. Wszyscy współpracują, aby określić, które zadania backlogu produktu powinny zostać przeniesione do backlogu sprintu. Następnie zespół ustala realistyczne terminy realizacji zadań.

Kiedy należy wykorzystać backlog sprintu?

Backlog sprintu jest częścią planowania sprintu. Częstotliwość korzystania z niego zależy od długości sprintów, która może się różnić nawet w poszczególnych zespołach w Twojej firmie. Jeśli jednak pracujesz według metodologii Agile, najlepszą praktyką jest wykorzystanie jednego backlogu dla każdego zaplanowanego sprintu.

Jak często należy aktualizować backlog sprintu?

Codziennie. Backlog sprintu pomaga stale monitorować postępy zespołu. Możesz pogodzić szacowany czas i rzeczywisty czas wykonania każdego zadania, utrzymując realizację zadań w zespole i pomagając w podjęciu decyzji o ewentualnych korektach.

Następny
Wykres Burnup