6 najlepszych usprawniających przepływy pracy programów do śledzenia zgłoszeń

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Bez systemu do śledzenia zgłoszeń tworzą backlogi nierozwiązanych problemów. Ponadto nie ma sposobu na uzyskanie wskaźników dotyczących ilości, typów lub czasu obsługi, a brak danych historycznych ogranicza ciągłe doskonalenie.

Zespoły potrzebują funkcji śledzenia zgłoszeń, aby systematycznie rozwiązywać problemy. Scentralizowane śledzenie zgłoszeń pozwala uniknąć ryzyka nierozwiązanych problemów, powielania pracy i wolniejszego rozwiązywania problemów, co może prowadzić do frustracji wśród pracowników i słabej satysfakcji klientów.

Ten przewodnik wyjaśni, jak działa śledzenie zgłoszeń, określi zalety korzystania z narzędzia do śledzenia zgłoszeń, a także przedstawi sześć najlepszych programów do śledzenia zgłoszeń.

Co to jest oprogramowanie do śledzenia zgłoszeń?

Oprogramowanie do śledzenia zgłoszeń pomaga zespołom dokumentować zgłoszenia pojawiające się w trakcie opracowywania projektu, ustalać ich priorytety oraz je rozwiązywać. Może to obejmować zadania, błędy i inne wyzwania związane z projektem. Śledzenie zgłoszeń jest korzystne w procesie tworzenia oprogramowania do naprawiania wad kodu za pomocą narzędzi do śledzenia błędów. Ma również zastosowanie w IT, obsłudze klienta i innych kontekstach operacyjnych.

Jak działa oprogramowanie do śledzenia zgłoszeń

Usprawnij proces, od identyfikacji zgłoszenia po jego rozwiązanie, wykonując poniższe kroki:

 • Tworzenie zgłoszeń: dodawaj zgłoszenia i dokumentuj problemy z uwzględnieniem szczegółów dotyczących danego wystąpienia, kroków do odtworzenia, a także oczekiwanego i rzeczywistego zachowania.
 • Przypisywanie zgłoszeń: przypisuj zgłoszenia członkom zespołu odpowiedzialnym za rozwiązywanie problemów w celu utrzymania odpowiedzialności.
 • Śledzenie zgłoszeń: monitoruj postępy każdego zgłoszenia, gdy przechodzi przez poszczególne etapy: Otwarte, W toku, Rozwiązane, Zamknięte.
 • Iteracja: używaj narzędzi do raportowania, aby uzyskiwać wgląd w liczbę zgłoszeń, typy, czasy obsługi i współczynniki rozwiązywania oraz poprawiać procesy.

Korzyści ze stosowania narzędzia do śledzenia zgłoszeń

Korzystanie z narzędzia do śledzenia zgłoszeń zapewnia wiele korzyści usprawniających zarządzanie projektami i zwiększających wydajność zespołu:

 • Udoskonalona współpraca zespołowa: wspieraj środowisko współpracy poprzez centralizację komunikacji i zapewnienie członkom zespołu platformy do wspólnej pracy nad rozwiązywaniem zgłoszeń.
 • Organizacja zadań: skutecznie organizuj zadania, umożliwiając łatwe kategoryzowanie i śledzenie zgłoszeń, a także ustalanie priorytetów.
 • Wgląd w postępy projektu: uzyskaj wgląd w stan różnych zgłoszeń w czasie rzeczywistym, dając zespołom jasny obraz postępów w projekcie i pomagając zapewnić szybkie rozwiązywanie krytycznych zgłoszeń.
 • Efektywne rozwiązywanie zgłoszeń: pomóż zespołom efektywniej rozwiązywać zgłoszenia, skracając przestoje i poprawiając ogólną produktywność poprzez systematyczne zarządzanie procesem rozwiązywania zgłoszeń.

6 najlepszych programów do śledzenia zgłoszeń

Każdy z poniższych programów do śledzenia zgłoszeń wyróżnia się funkcjami, przyjaznym dla użytkownika interfejsem, możliwościami integracji oraz wydajnością zarządzania zgłoszeniami i ich rozwiązywania.

Jira: najlepszy do identyfikacji ryzyka i zarządzania nim

Jira sprawdza się doskonale w zarządzaniu ryzykiem związanym z projektami, zapewniając pełen zestaw funkcji:

 • Zgłoszenia: dziel duże projekty na mniejsze, łatwe do zarządzania fragmenty, aby rejestrować informacje o zadaniach i aktualizacje statusu.
 • Analizy: pracuj mądrzej, monitoruj wydajność i wspieraj ciągłe doskonalenie dzięki analizom, które zapewniają szybki dostęp do danych.
 • Raporty: identyfikuj trendy i prognozuj przyszłe wyniki za pomocą różnych wstępnie skonfigurowanych raportów.
 • Osie czasu: synchronizuj zespoły i interesariuszy za pomocą interaktywnych osi czasu, które obejmują epiki, jednostki pracy, zależności i wydania.
 • Automatyzacja: zmniejsz liczbę zadań wykonywanych ręcznie, skaluj operacje i oszczędzaj czas w miarę rozwoju zespołów.

Jira Product Discovery: najlepsze do ustalania priorytetów i planów działań dotyczących produktów

Jira Product Discovery wspiera ustalanie priorytetów i tworzenie planów działań, pomagając zespołom dostosować ich zadania do celów strategicznych poprzez:

 • Rejestrowanie pomysłów i ustalanie priorytetów: zbieraj i organizuj możliwości produktowe, opinie użytkowników i wnioski o nowe funkcje w oparciu o ich potencjalny wpływ.
 • Koordynowanie planu działań dotyczących produktu: tworzenie planów działań, które informują zespół o tym, co jest tworzone i dlaczego, umożliwiając wszystkim dążenie do wspólnych celów.
 • Niestandardowe widoki i plany działań: ułatwiaj komunikowanie decyzji dotyczących produktów i postępów dzięki niestandardowym widokom i planom działania dostosowanym do różnych interesariuszy.

Tablice Confluence: najlepsze do omawiania pomysłów

Tablice Confluence poprawiają burze mózgów i kreatywność, zapewniając dynamiczną i wizualną przestrzeń współpracy dla:

 • Burza mózgów bez granic: współpraca w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi wizualnych, takich jak karteczki samoprzylepne, linie i przekroje.
 • Zaangażowanie i wizualizacja: angażuj członków zespołu i ustalaj priorytety pomysłów dzięki edycji w czasie rzeczywistym i takim elementom interaktywnym, jak znaczki, zegary i głosy.
 • Wbudowane integracje Jira: przekształcaj pomysły w możliwe do zrealizowania elementy, konwertując karteczki samoprzylepne i kształty bezpośrednio w zgłoszenia Jira.
 • Połączenia: zmniejsz potrzebę przełączania kontekstu poprzez integrację z innymi narzędziami i osadzanie treści ze źródeł zewnętrznych, takich jak Figma czy Dokumenty Google.

Jira: najlepsze do śledzenia zadań i zarządzania zgłoszeniami

Jira śledzi zadania i zarządza zgłoszeniami projektowymi za pomocą szerokiej gamy funkcji poprzez:

 • Konfigurowalne przepływy pracy: płynne realizowanie zadań, od początku do końca dzięki dostosowanym przepływom pracy.
 • Bezproblemowe integracje: zapewnij ujednoliconą platformę do współpracy międzyzespołowej z ponad 3000 integracji z narzędziami takimi jak Slack, HubSpot czy Google Workspace.
 • Współpraca i koordynacja: zadbaj o to, aby wszyscy członkowie zespołu realizowali te same cele strategiczne za pomocą współdzielonych pulpitów, powiadomień w czasie rzeczywistym i wątków komentarzy do zadań.
 • Wizualizacja zadań: natychmiastowo sprawdzaj postępy zadań w wielu widokach, np. na tablicach Kanban oraz osiach czasu.
 • Automatyzacja i reguły: skoncentruj się na bardziej strategicznej pracy, ograniczając czynności manualne dzięki regułom automatyzacji rutynowych zadań.

Confluence: najlepsze do tworzenia szczegółowej dokumentacji

Confluence tworzy i organizuje szczegółową dokumentacją projektową (a także nią zarządza), która promuje dzielenie się wiedzą i współpracę między zespołami. Oto kilka kluczowych funkcji:

 • Scentralizowana baza wiedzy: zamieniaj rozproszone informacje w zorganizowane, dostępne treści za sprawą jednego źródła rzetelnych informacji.
 • Konfigurowalne szablony: inicjuj i standaryzuj dokumentację za pomocą setek gotowych, konfigurowalnych szablonów.
 • Środowisko współpracy: przeprowadzaj burze mózgów i opracowuj plany projektów w czasie rzeczywistym za pomocą tablic i wspólnego edytowania.
 • Kontrola dostępu: zarządzaj, kto może przeglądać lub edytować strony, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dzięki zaawansowanym ustawieniom uprawnień.
 • Integracja: łącz się bezproblemowo z innymi narzędziami dzięki ponad 3000 integracji.

Jira: najlepsze do tablic Kanban i Scrum

Jira pasuje do zarządzania projektami zgodnie z metodyką Agile, ulepszając wizualizację zadań za pomocą intuicyjnych tablic Kanban i Scrum oraz wykresów Gantta. Kluczowe punkty to:

 • Informacje o zdolnościach produkcyjnych w czasie rzeczywistym: uzyskaj jasny obraz zdolności produkcyjnych zespołu do efektywnego zarządzania obciążeniem pracą i planowania.
 • Pełna przejrzystość pracy: wspieraj środowisko otwartości i odpowiedzialności, dbając o to, aby każdy członek zespołu mógł zobaczyć wszystkie zadania i ich aktualny status.
 • Wizualna reprezentacja na tablicy Kanban: zobacz stan każdej pracy w dowolnym momencie za pomocą szczegółowego pojedynczego widoku.
 • Pojedynczy widok stanu pracy: szybko rozwiązuj problemy i sprawiaj, że projekty będą realizowanie efektywnie dzięki skonsolidowanemu widokowi, który szybko identyfikuje wąskie gardła.

Compass: najlepsze do systemów rozproszonych

Compass zajmuje się wyzwaniami związanymi z rozwojem. Ma na celu:

 • Skatalogowanie wszystkiego: ułatw programistom znalezienie tego, czego potrzebują, tworząc scentralizowany katalog wszystkich komponentów oprogramowania.
 • Poprawę kondycji oprogramowania: śledź wskaźniki kondycji oprogramowania, stosuj karty wyników bezpieczeństwa i kondycji oraz wzmacniaj możliwości zespołów.
 • Usprawnij reagowanie na incydenty: skróć czas spędzany na wyszukiwaniu podczas incydentów, szybko identyfikując właścicieli usług i takie krytyczne szczegóły jak ostatnie zmiany czy zależności.
 • Poprawę środowiska dla programistów: identyfikuj wąskie gardła, śledząc kluczowe wskaźniki w zespołach i usługach.
 • Ograniczenie przełączania treści: oszczędzaj cenny czas, integrując dane z wglądów, CI/CD, infrastruktury w chmurze itp.

Jira: najlepsze do dostosowywania i automatyzacji

Jira usprawnia przepływy pracy dzięki:

 • Możliwościom automatyzacji: łatwo i elastycznie automatyzuj szeroki zakres zadań.
 • Polom niestandardowym: rejestruj określone dane za pomocą pól dostosowanych do Twoich przepływów pracy. Pozwala to na kategoryzowanie, ustalanie priorytetów lub dalsze diagnozowanie problemów na podstawie unikatowych wymagań.
 • Niestandardowym wyzwalaczom: twórz wyzwalacze, które inicjują określone działania w ramach przepływów pracy skoncentrowanych na unikatowych potrzebach projektów.
 • Integracji z innymi narzędziami: połącz przepływy pracy w różnych aplikacjach, integrując ze sobą popularne narzędzia, takie jak Slack, Microsoft Teams, Bitbucket czy GitHub.

Używaj Jira do skutecznego śledzenia zgłoszeń

Wraz z rosnącą presją na szybsze działanie i dostarczanie większej liczby produktów zespoły potrzebują widoczności w czasie rzeczywistym całej swojej pracy, zarówno z perspektywy odgórnej, jak i oddolnej. Możesz to osiągnąć za pomocą odpowiedniego oprogramowania do śledzenia zgłoszeń.

Jira spełnia te wymagania dzięki niezrównanej elastyczności i powszechnemu wykorzystaniu. Zdolność tego programu do dzielenia dużych projektów na łatwe do zarządzania zgłoszenia, w połączeniu z analizami i raportami, daje zespołom widoczność pozwalającą na skuteczne identyfikowanie i ograniczanie ryzyka. Dzięki Jira zespoły mogą wspólnie realizować jasną wizję, pracować wydajniej i szybciej dostarczać wartość.

Wypróbuj Jira za darmo

Oprogramowanie do śledzenia zgłoszeń: często zadawane pytania

Jakie są kluczowe cechy oprogramowania do śledzenia zgłoszeń?

Kluczowe funkcje oprogramowania do śledzenia zgłoszeń obejmują tworzenie zgłoszeń, za pomocą którego użytkownicy mogą dodawać zgłoszenia ze szczegółowymi opisami, a także przypisywanie problemów łączące zgłoszenia z określonymi członkami zespołu w celu ich rozwiązania. Aplikacje te często oferują również śledzenie statusu, które zapewnia wgląd w postępy każdego problemu, oraz raportowanie, dające wgląd w takie wskaźniki jak czasy odpowiedzi, wskaźniki rozwiązań czy rozkład obciążenia pracą. Integracja z innymi narzędziami do zarządzania zgłoszeniami zapewnia płynny przepływ pracy na różnych platformach.

Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do śledzenia zgłoszeń?

Rozważ rozmaite czynniki, w
tym prostotę obsługi umożliwiającą szybkie wdrożenie, minimalne potrzeby szkoleniowe i skalowalność, w celu uwzględnienia wzrostu firmy. Personalizacja pozwala dostosować narzędzia do przepływów pracy. Możliwości integracji działają płynnie z istniejącymi narzędziami. Funkcje raportowania zapewniają praktyczne analizy i określają ograniczenia budżetowe, zapewniając efektywność pod względem kosztów.

Czy można używać oprogramowania do śledzenia zgłoszeń w zarządzaniu projektami zgodnie z metodyką Agile?

Oprogramowanie do śledzenia zgłoszeń może wspierać metodyki Agile takie jak Kanban i Scrum. Rozwiązania takie jak narzędzia do planowania sprintów pomagają organizować pracę w ramach łatwych do zarządzania sprintów. Wykresy spalania przedstawiają wizualny postęp na osi czasu. Integracja z innymi narzędziami Agile zapewnia płynny przepływ pracy umożliwiający efektywne śledzenie zadań, błędów i postępów projektu.