Close

Śledzenie błędów bezpośrednio w Jira Software

Rejestruj, śledź, eliminuj i zgłaszaj błędy i problemy w całym procesie programistycznym.

Co to jest system do śledzenia błędów i zgłoszeń?

Specjalistyczny system śledzenia błędów pomaga zespołom znajdować, śledzić i zgłaszać błędy w oprogramowaniu. Systemy te pomagają również zespołom przypisywać błędy odpowiednim członkom zespołu we właściwym czasie.

Doskonałe narzędzie do śledzenia błędów i zgłoszeń zapewnia zespołowi jeden widok wszystkich pozycji w rejestrze zadań. Nie ma znaczenia, czy jest to błąd, czy zadanie związane z opracowywaniem nowej funkcji. Pojedyncze źródło rzetelnych informacji na temat wszystkich typów zgłoszeń ułatwia zespołom tworzącym oprogramowanie ustalać priorytety w kontekście celów nadrzędnych i jednocześnie generować wartość dla klienta.

3 pełzające robaki

Korzyści z oprogramowania do śledzenia błędów

Narzędzia programowe do śledzenia błędów, takie jak Jira Software, oferują wiele korzyści zespołom programistycznym, zwiększając ich zdolność do skutecznego zarządzania problemami oraz ich rozwiązywania. Oto niektóre z kluczowych zalet:

 1. Wydajna identyfikacja i rejestracja błędów: narzędzia do śledzenia błędów stanowią centralną platformę do identyfikacji i rejestrowania błędów. Dzięki temu wszyscy członkowie zespołu mogą łatwo zgłaszać i dokumentować problemy, co usprawnia proces i zapobiega pominięciu problemów.
 2. Praktyczne przypisywanie błędów: narzędzia te pozwalają na przypisanie błędów właściwym członkom zespołu w odpowiednim czasie. W ten sposób zapewnia się, że każdym błędem zajmuje się członek zespołu posiadający odpowiednią wiedzę, oraz zmniejsza się opóźnienia w usuwaniu błędów.
 3. Pełny widok rejestru zadań: narzędzia do śledzenia błędów to ujednolicone źródło rzetelnych informacji dotyczących wszystkich typów zgłoszeń, w tym błędów i zadań na etapie rozwijania funkcji. Widok umożliwiający całościowe spojrzenie pozwala zespołom ustalać priorytety celów i jednocześnie stale generować wartość dla klienta.
 4. Niestandardowe przepływy pracy do określonych typów zgłoszeń: narzędzia do śledzenia błędów, takie jak Jira Software, umożliwiają tworzenie niestandardowych przepływów pracy do różnych typów zgłoszeń. Taka elastyczność pozwala zespołom dostosować proces śledzenia błędów do ich potrzeb i wymagań.
 5. Określanie priorytetów i zarządzanie przepływem pracy: po wykryciu błędów zespoły mogą łatwo nadać im priorytety na podstawie takich czynników jak ważność, pilność i potencjał wykonawczy zespołu. Narzędzia te ułatwiają ustalanie priorytetów błędów i zarządzanie błędami, zapewniając, że najpierw zostaną rozwiązane najważniejsze problemy.
 6. Śledzenie błędów w całym przepływie pracy: narzędzia do śledzenia błędów prezentują status błędu w całym cyklu życia. Taka informacja pomaga zespołom monitorować postępy w usuwaniu błędów oraz gwarantuje, że błędy zostaną zapamiętane i będą uwzględniane.
 7. Powiadomienia w czasie rzeczywistym: narzędzia do śledzenia błędów, takie jak Jira Software, mogą generować raporty o błędach w czasie rzeczywistym. Raporty te informują członków zespołu o postępach w rozpatrywaniu zgłoszeń od chwili umieszczenia w rejestrze zadań do zakończenia. Dzięki powiadomieniom właściwe osoby są informowane w odpowiednim czasie, co sprzyja skutecznej komunikacji w zespole.
 8. Płynna integracja z narzędziami programistycznymi: najlepsze narzędzia do śledzenia błędów, w tym Jira Software, mogą zostać zintegrowane z popularnymi narzędziami programistycznymi, takimi jak Bitbucket, Github i Jenkins. Taka integracja usprawnia przepływ pracy i współpracę w zespole programistów.
 9. Automatyzacja zwiększająca wydajność: funkcje automatyzacji w narzędziach do śledzenia błędów ograniczają zakres ręcznych zadań, a tym samym sprzyjają zwiększeniu produktywności zespołu. Narzędzia te mogą automatycznie przypisywać błędy, aktualizować statusy oraz informować zainteresowanych o postępach, tak aby wszyscy znali bieżącą sytuację.
 10. Dokumentacja i pola niestandardowe: narzędzia do śledzenia błędów zachęcają do tworzenia dokładnej dokumentacji niezbędnej do diagnozowania i usuwania błędów. Pola niestandardowe mogą być tworzone w celu rejestrowania krytycznych szczegółów błędów, co ułatwia inżynierom usuwanie błędów.
 11. Specjalistyczne przepływy pracy do zarządzania błędami: zespoły mogą tworzyć i dostosowywać przepływy pracy zaprojektowane specjalnie do zarządzania błędami oraz ich usuwania. Taka specjalizacja pozwala optymalizować procesy eliminowania błędów, dzięki czemu procesy te są skuteczniejsze i wydajniejsze.
 12. Integracja z oprogramowaniem do zarządzania projektami: możliwość integracji z narzędziami do zarządzania projektami usprawnia śledzenie błędów poprzez dostosowanie tego procesu zgodnie z nadrzędnymi celami projektu. Takie połączenie umożliwia płynne przypisywanie i monitorowanie błędów oraz ustalanie ich priorytetów w przepływie pracy projektu, zapewniając skuteczne rozwiązywanie problemów.

Narzędzia do śledzenia błędów, takie jak Jira Software, stanowią kompleksowe rozwiązanie do usuwania błędów i rozwiązywania problemów oraz zarządzania nimi na etapie rozwijania oprogramowania. Ich zalety polegające na zwiększeniu wydajności oraz usprawnieniu organizacji i współpracy przyczyniają się do ogólnego sukcesu projektów oprogramowania.


Rozwiązanie Jira Software do śledzenia błędów

Jira Software pozwala sprawnie rejestrować i przypisywać błędy oraz nadawać im priorytet, a także śledzić wszystkie aspekty cyklu tworzenia oprogramowania. Zaawansowany mechanizm obsługi przepływu pracy w systemie Jira zapewnia przejrzysty widok statusu błędu, a funkcja automatyzacji pozwala być na bieżąco dzięki powiadomieniom generowanym w trakcie zmiany stanu zgłoszeń od rejestru zadań po zakończenie. Jira Software stanowi ogniwo spajające zespół programistyczny i zapewniające pełną widoczność oraz kontrolę nad całym procesem rozwoju produktów.

Tworzenie zgłoszenia

Rejestrowanie i śledzenie błędów w oprogramowaniu

Rejestruj błędy w dowolnym miejscu w projektach programistycznych dzięki Jira Software. Po zidentyfikowaniu błędu utwórz zgłoszenie i dołącz wszystkie istotne dane, w tym opisy, poziom ważności, zrzuty ekranu i wersję. Zgłoszenia mogą reprezentować wiele elementów: od błędów w oprogramowaniu i zadań projektowych po wnioski o urlop. Każdy unikatowy typ zgłoszenia może mieć własny niestandardowy przepływ pracy.

Łatwe przypisywanie i ustalanie priorytetów

Ustawiaj priorytet zarejestrowanych błędów w oparciu o ich istotność, pilność oraz potencjał wykonawczy zespołu. Przypisuj błędy, naciskając kilka klawiszy, i ustalaj ich priorytet, przeciągając je do rejestru zadań zespołu lub kolumny zadań do wykonania. Dysponując pojedynczym źródłem rzetelnych informacji, wiesz, że wszyscy mają dostęp do tych samych danych, a zespół zajmuje się najpierw zagadnieniami o najwyższym priorytecie.

Zrzut ekranu ze zgłoszeniami JSW
Przenoszenie zgłoszeń na tablicy Kanban

Śledzenie błędów od backlogu po ich wyeliminowanie

Bądź na bieżąco, śledząc błędy i zgłoszenia w przepływie pracy zespołu. Jira Software oferuje zaawansowany mechanizm obsługi przepływów pracy, rozbudowane funkcje planowania, kompleksowe wyszukiwanie oraz możliwości tworzenia raportów, które mają na celu ułatwienie znajdowania, rejestrowania i śledzenia błędów w oprogramowaniu.

Aktualne informacje dzięki powiadomieniom

Zadbaj o to, aby odpowiednie osoby otrzymywały powiadomienia we właściwym czasie. Nowe błędy można błyskawicznie przekierować do właściwego członka zespołu. Powiadomienia w Jira to nie tylko @wzmianki. Można również skonfigurować automatyczne informowanie kogoś w przypadku zmiany statusu. Dostosuj swój projekt tak, aby w razie wprowadzenia zmian wszyscy użytkownicy Jira Software byli na bieżąco.

Podgląd zgłoszeń przypisanych do jednej osoby

Sprawne przejście od backlogu do wydania

Po zarejestrowaniu błędów i ustaleniu ich priorytetów w rejestrze zadań inżynierowie oprogramowania mogą utworzyć nową gałąź w narzędziu do zarządzania kodem źródłowym, takim jak Bitbucket, i zająć się usuwaniem usterki bezpośrednio z poziomu zgłoszenia w Jira Software. Wraz z postępem prac mających na celu usunięcie błędu i wdrożenie rozwiązania zgłoszenie będzie automatycznie aktualizowane w Jira Software, aby odzwierciedlić pull requesty, scalenia, kompilacje i inne operacje. W efekcie wszyscy członkowie zespołu będą dysponowali tymi samymi informacjami.

Integracja kodu ze zgłoszeniami

Lepsza jakość oprogramowania dzięki płynnym integracjom

Połączenie Jira Software z Bitbucket, GitHub, Jenkins lub innymi popularnymi narzędziami usprawni współpracę między członkami Twojego zespołu.

Integracja systemu Jira z aplikacjami

Połącz swój cały przepływ pracy dzięki Automation

Niezależnie od tego, czy Twój zespół korzysta z Bitbucket, Slack czy dowolnego innego narzędzia zewnętrznego, dzięki funkcji Automation wszystkie dane w systemie Jira są aktualizowane na bieżąco.

Przepływ pracy w Jira

Automatyzacja w kilka sekund, bez konieczności zaczynania od zera

System Jira udostępnia wbudowane szablony reguł automatyzacji, które pozwalają szybko rozpocząć pracę. Wystarczy kilka kliknięć, aby skonfigurować automatyczne przypisywanie błędów lub zautomatyzować wydania.

Najlepsze praktyki dotyczące śledzenia błędów w Jira Software

Ikona sejfu

Usprawnij pracę zespołu dzięki właściwym informacjom: odpowiednio dokumentuj błędy, aby inżynierowie mieli do dyspozycji szczegóły umożliwiające zdiagnozowanie lub usunięcie błędu. Utwórz w Jira pola niestandardowe, aby szybciej rejestrować najważniejsze dane. Dowiedz się więcej

Ikona przesuwania kontenera

Szybko przypisuj i ustalaj priorytety: automatycznie przypisuj błędy do konkretnych osób, w zależności od ich priorytetu, i wysyłaj powiadomienia, wykorzystując funkcję automatyzacji w systemie Jira. Dowiedz się więcej

Ikona klepsydry

Zadbaj o usuwanie błędów na czas: utwórz i dostosuj przepływ pracy przeznaczony do obsługi błędów, aby zespół mógł się skupić na sprawnym i skutecznym zarządzaniu nimi oraz ich eliminowaniu. Dowiedz się więcej

Ikona prędkościomierza

Przenieś proces usuwania błędów na wyższy poziom: ogranicz liczbę zadań wykonywanych ręcznie przez członków zespołu i pozwól, aby to narzędzie Jira Automation informowało obserwujących o poprawkach, nowych wydaniach i innych zdarzeniach. Dowiedz się więcej

Ikona repozytorium

Zintegruj system Jira ze swoimi narzędziami programistycznymi: oszczędzaj czas, przekazując informacje bezpośrednio inżynierom, i zyskaj wgląd w pipeline programistyczny bezpośrednio z poziomu systemu Jira. Dowiedz się więcej

Poznaj więcej najlepszych praktyk dotyczących Jira Software.


Chcesz rozpocząć już teraz? Zaimportuj błędy i zgłoszenia do Jira Software Cloud już dzisiaj!