Close

Automatyczne przypisywanie zgłoszeń w systemie Jira

Do nowo utworzonego zgłoszenia w systemie Jira często nie jest domyślnie przypisana żadna osoba. Ten szablon spowoduje automatyczne przypisywanie zgłoszeń do osób, które je utworzyły.

Jira i automatyczne przypisywanie
Tworzenie reguł automatyzacji
Tworzenie reguł automatyzacji

Krok 1: Wybór wyzwalacza

Wyzwalacz inicjuje wykonanie reguły automatyzacji. W tym przypadku wyzwalaczem jest zdarzenie „Issue Created” (Utworzono zgłoszenie). To oznacza, że za każdym razem, gdy w systemie Jira zostanie utworzone zgłoszenie, moduł automatyzacji zacznie nasłuchiwać.

Wybieranie zdarzenia „Utworzono zgłoszenie”

Krok 2: Dodanie warunku

Warunek pozwala doprecyzować regułę, aby zakres jej działania nie był zbyt szeroki. Na potrzeby tej reguły użyjemy wybierzemy opcję „User condition” (Warunek użytkownika).

W polu rozwijanym wybierz z obszaru „Field” (Pole) opcję „Assignee” (Przypisane do). W polu rozwijanym wybierz w obszarze warunku opcję „Is empty” (Jest puste). Jeśli się pogubisz, wypowiedz to na głos. [Jeśli pole „Przypisane do” jest puste]. Warunki mogą być znacznie bardziej szczegółowe, ale na potrzeby tego przykładu zastosujemy wersję uproszczoną.

Dodawanie warunku użytkownika

Krok 3: Dodanie czynności

Każda reguła kończy się czynnością. To właśnie ona stanowi element wykonawczy reguły i wywołuje określony skutek w systemie Jira (lub poza nim).

W tym przypadku wybierz czynność „Assign issue” (Przypisz zgłoszenie). Ustawieniem domyślnym dla tej czynności jest przypisywanie do osoby, która wyzwoliła zdarzenie, dlatego pozostawimy jej ustawienia bez zmian. Można jednak ustawić dla niej konkretną osobę, grupę, pole lub inną wartość.

Dodawanie czynności „Przypisz zgłoszenie”

Krok 4: Przetestowanie reguły

Teraz wystarczy przejść do przykładowego projektu, utworzyć nowe zgłoszenie, a reguła automatyzacji przypisze je do Ciebie. Wiele osób testuje najpierw swoje reguły w prywatnych instancjach lub projektach Jira. Wszystkie wykonane czynności możesz prześledzić w dzienniku audytu. Wypróbuj to już teraz!

Tworzenie reguł automatyzacji

Przydatne zasoby

Testowanie/debugowanie reguł automatyzacji

Więcej o inteligentnym przypisywaniu automatycznym

Wszystkie przydatne zasoby na temat rozwiązania Jira Automation na jednej stronie

Kanał YouTube rozwiązania Jira Automation

Popularne szablony

Logo Jira i ikona synchronizacji ilustrujące synchronizację pracy
Synchronizacja zgłoszeń

Synchronizacja pracy między zespołami

Po przeniesieniu zadania podrzędnego do kolumny „W toku” przenieś do niej również zgłoszenie nadrzędne.

Logo Jira i Slack
Powiadomienia

Codzienne podsumowanie w Slack

Zmniejsz chaos w swoim pokoju w Slack dzięki cotygodniowej zbiorczej aktualizacji dotyczącej zablokowanych zgłoszeń w systemie Jira.

Logo Jira i ikona długopisu ilustrujące automatyczne sumowanie punktów historyjki
Agile

Sumowanie punktów historyjki

Po utworzeniu nowego zadania podrzędnego dodaj jego punkty historyjki do zgłoszenia nadrzędnego.

Logo Jira, Bitbucket, GitHub i Gitlab
DevOps

Połącz system Jira z Bitbucket, GitHub lub GitLab

Po scaleniu pull requestu w Bitbucket/GitHub/GitLab zmień status zgłoszenia w systemie Jira.

Logo Jira i ikona synchronizacji ilustrujące synchronizację pracy
Zarządzanie wsparciem IT

Automatyczne zamykanie starych zgłoszeń wsparcia

Jeśli klient nie odpowie na zgłoszenie w ciągu 5 dni, zamknij zgłoszenie i zostaw komentarz.