Close

Automatyzacja operacji w Slack dzięki systemowi Jira

Jira to środowisko, w którym znajduje się nasza praca. Czasami jednak wolimy otrzymywać aktualne informacje innymi kanałami.

Reguła automatyzacji umożliwia odfiltrowanie konkretnych zgłoszeń za pomocą zapytania JQL, a następnie wysłanie wiadomości w usłudze Slack lub MS Teams bądź pocztą elektroniczną. W tym przypadku przygotujemy listę wszystkich otwartych zgłoszeń w sprincie i wyślemy codzienną wiadomość Slack z tą informacją, aby każdy trzymał rękę na pulsie. W ten sposób można przekazać również informacje na temat zgłoszeń zablokowanych, bliskich naruszenia warunków umowy SLA i wielu innych.

Logo Jira i Slack ilustrujące możliwość połączenia tych dwóch produktów za pomocą automatyzacji
Tworzenie reguł automatyzacji
Tworzenie reguł automatyzacji

Krok 1: Wybór wyzwalacza

Każda reguła zaczyna się od wyzwalacza. W tym przypadku użyjemy opcji „Scheduled trigger” (Zaplanowany wyzwalacz). Jest to bardzo wszechstronny wyzwalacz, który można wykorzystać na setki sposobów. Za pomocą wyrażenia Cron można wskazać dokładną porę dnia, co do minuty. Jednak w tym przypadku uprościmy regułę, ustawiając jej uruchamianie co 1 dzień.

Wybór harmonogramu

Krok 2: Dodanie czynności wyszukiwania zgłoszeń

Ta czynność umożliwia wyróżnienie zgłoszeń wskazanych za pomocą zapytania JQL. Jest ona zawsze sprzężona z inną czynnością, która spowoduje wygenerowanie wyników. W naszym przypadku zapytanie będzie miało postać: Sprint in openSprints() and statusCategory != Done

Wybór opcji wyszukiwania zgłoszeń

Krok 3: Dodanie czynności Slack / MS Teams

Do reguły można dodać dowolną liczbę czynności. Skoro czynność Lookup Issues (Wyszukaj zgłoszenia) znalazła już zgłoszenia, chcemy wysłać ich listę. Wybierz czynność, która najlepiej sprawdzi się w Twoim przypadku. W tym przypadku wybierzemy czynność Slack.

W czynności trzeba używać wartości inteligentnych. Wartości inteligentne umożliwiają dostęp do niemal wszystkich danych w Jira oraz wykonywanie operacji na tych danych.

Aby wysłać pełną listę zgłoszeń (z hiperłączami) w formie przejrzystej listy, użyjemy następującej wartości inteligentnej:

{{#lookupIssues}}
*<{{url}}|{{key}}>
{{/}}

Dla osób niebędących programistami mogą one sprawiać wrażenie skomplikowanych, jednak wystarczy skopiować potrzebne wartości inteligentne z naszej dokumentacji lub prześledzić działanie całej reguły w środowisku testowym.

Dodawanie powiadomień Slack

Krok 4: Przetestowanie reguły

Aby przetestować tę regułę, można tymczasowo zmienić wyzwalacz na ręczny i wysłać wiadomość do prywatnego pokoju w Slack. Jak w każdym przypadku, ślady wszystkich czynności można prześledzić w dzienniku audytu.

Tworzenie reguł automatyzacji

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Jira Automation

Połączenie z narzędziem Slack w Jira Automation

Wszystkie przydatne zasoby na temat rozwiązania Jira Automation na jednej stronie

Wprowadzenie do wartości inteligentnych

Odwiedź nasz kanał Jira Automation w serwisie YouTube

Inne przydatne reguły

Logo Jira i ikona osoby ilustrujące automatyczne przypisywanie zgłoszeń
Przypisz zgłoszenia

Automatyczne przypisywanie zgłoszeń

Po utworzeniu zgłoszenia bez osoby przypisanej przypisz je automatycznie do osoby, która je utworzyła

Logo Jira i ikona synchronizacji ilustrujące synchronizację pracy
Synchronizacja zgłoszeń

Synchronizacja pracy

Gdy epik zostanie oznaczony jako „ukończony”, przenieś także wszystkie należące do niego historyjki do sekcji „ukończone”

Logo Jira i ikona długopisu ilustrujące automatyczne sumowanie punktów historyjki
Agile

Sumowanie punktów historyjki

Po utworzeniu nowego zadania podrzędnego dodaj jego punkty historyjki do zgłoszenia nadrzędnego

Logo Jira, Bitbucket, GitHub i Gitlab
DevOps

Połącz system Jira z Bitbucket, GitHub lub GitLab

Po scaleniu pull requestu w Bitbucket/GitHub/GitLab zmień status zgłoszenia w systemie Jira

Logo Jira i ikona synchronizacji ilustrujące synchronizację pracy
Zarządzanie wsparciem IT

Automatyczne zamykanie starych zgłoszeń wsparcia

Jeśli klient nie odpowie na zgłoszenie w ciągu 5 dni, zamknij zgłoszenie i zostaw komentarz