Close

Sumowanie punktów historyjki i synchronizacja zadań podrzędnych i zgłoszeń nadrzędnych

Punkty historyjki stanowią integralny element działania wielu zespołów Agile. Automatyzacja to doskonały sposób na ograniczenie nakładu pracy związanego z aktualizacją punktów historyjki.

W tym szablonie pokazujemy, w jaki sposób zsumować punkty historyjki wszystkich zadań podrzędnych, a następnie zaktualizować zgłoszenie nadrzędne o tę wartość. W rezultacie zyskamy pewność, że punkty historyjki zgłoszeń nadrzędnych i zadań podrzędnych będą zawsze zsynchronizowane.

Logo Jira i ikony ilustrujące sumowanie punktów historyjki i synchronizację zgłoszeń
Tworzenie reguł automatyzacji
Reguła Jira Automation przedstawiająca synchronizację zgłoszenia nadrzędnego z zadaniami podrzędnymi oraz sumowanie punktów historyjki

Krok 1: Wybór wyzwalacza

Każda reguła zaczyna się od wyzwalacza. W tym przypadku chcemy wybrać wyzwalacz „Field value changed” (Zmieniono wartość pola). Wybieramy konkretne pole, którego będziemy nasłuchiwać. W tym przypadku będzie to pole „Story points” (Punkty historyjki). Teraz każda zmiana wartości tego pola w systemie Jira spowoduje uruchomienie tej reguły automatyzacji.

Wybór wyzwalacza

Krok 2: Dodanie warunku „Issue fields” (Pola zgłoszenia)

Warunek pozwala doprecyzować regułę, aby zakres jej działania nie był zbyt szeroki. W tym przypadku wybieramy warunek „Issue fields” (Pola zgłoszenia) i precyzujemy typ zgłoszenia, który ma być wyszukiwany w zadaniu podrzędnym. Dobrym sposobem na sprawdzenie postępu jest wypowiedzenie na głos skonfigurowanej dotychczas reguły: „Za każdy razem, gdy wartość pola punktów historyjki ulegnie zmianie ORAZ jest to zadanie podrzędne...”.

Dodawanie warunku pól zgłoszenia

Krok 3: Dodanie gałęzi reguły / powiązanych zgłoszeń

Ten komponent gałęzi pozwala odejść od głównego ciągu reguły i wykonać pracę na powiązanych zgłoszeniach. Ta praca może obejmować niemal dowolnego rodzaju czynności. W tym przypadku chcemy wykonać czynność na zgłoszeniu nadrzędnym, do którego należy zadanie podrzędne, dlatego w menu rozwijanym wybieramy opcję „Parent” (Nadrzędne). Jeszcze raz powiedzmy to sobie na głos:

„Za każdy razem, gdy wartość pola punktów historyjki ulegnie zmianie ORAZ jest to zadanie podrzędne... WÓWCZAS zgłoszenie nadrzędne, do którego należy zadanie podrzędne...

Dodawanie gałęzi reguły / powiązanych zgłoszeń

Krok 4: Dodanie czynności „Edit Issue” (Edytuj zgłoszenie)

Zawsze gdy chcesz wprowadzić zmiany w jakimś polu w systemie Jira, użyj czynności „Edit Issue” (Edytuj zgłoszenie). W menu rozwijanym wybierz po prostu pole, nad którym chcesz pracować (może to być również pole niestandardowe) i dokonaj edycji.

Pole można edytować na wiele sposobów. Wartości inteligentne to jeden z najbardziej wszechstronnych sposobów ich edycji. Umożliwiają one dostęp do niemal wszystkich danych w Jira oraz wykonywanie operacji na tych danych. Aby zsumować punkty historyjki ze wszystkich zadań podrzędnych, użyjemy następującej wartości inteligentnej: {{issue.subtasks.Story Points.sum}}.

Teraz za każdym razem, gdy punkty historyjki zadania podrzędnego ulegną zmianie, zmiana ta znajdzie odzwierciedlenie w zgłoszeniu nadrzędnym.

Dodawanie czynności edycji zgłoszenia

Krok 5: Testowanie

Jak w każdym przypadku, przetestuj tę regułę na własnej instancji. Utwórz przykładowy projekt i prześledź wszystkie czynności w dzienniku audytu, aby zapoznać się ze szczegółowym przebiegiem działania reguły.

Reguła Jira Automation przedstawiająca synchronizację zgłoszenia nadrzędnego z zadaniami podrzędnymi oraz sumowanie punktów historyjki

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Jira Automation

Więcej na temat sumowania zadań podrzędnych przy użyciu rozwiązania Jira Automation

Wprowadzenie do wartości inteligentnych

Wszystkie przydatne zasoby na temat rozwiązania Jira Automation na jednej stronie

Sumowanie godzin pracy przy użyciu rozwiązania Jira Automation

Inne przydatne reguły

Logo Jira i ikona osoby ilustrujące automatyczne przypisywanie zgłoszeń
Przypisz zgłoszenia

Automatyczne przypisywanie zgłoszeń

Po utworzeniu zgłoszenia bez osoby przypisanej przypisz je automatycznie do osoby, która je utworzyła.

Logo Jira i ikona synchronizacji ilustrujące synchronizację pracy
Synchronizacja zgłoszeń

Synchronizacja pracy

Gdy epik zostanie oznaczony jako „ukończony”, przenieś także wszystkie należące do niego historyjki do sekcji „ukończone”.

Logo Jira i Slack
Powiadomienia

Codzienne podsumowanie w Slack

Wysyłaj codzienną wiadomość Slack zawierającą listę zgłoszeń w sprincie, które wciąż pozostają otwarte.

Logo Jira, Bitbucket, GitHub i Gitlab
DevOps

Połącz system Jira z Bitbucket, GitHub lub GitLab

Po scaleniu pull requestu w Bitbucket/GitHub/GitLab zmień status zgłoszenia w systemie Jira.

Logo Jira i ikona synchronizacji ilustrujące synchronizację pracy
Zarządzanie wsparciem IT

Automatyczne zamykanie starych zgłoszeń wsparcia

Jeśli klient nie odpowie na zgłoszenie w ciągu 5 dni, zamknij zgłoszenie i zostaw komentarz.