Close

Synchronizacja systemu Jira z dostawcą usług Git

Programiści pracują najefektywniej, gdy są skoncentrowani, a konieczność aktualizacji pracy może ich rozpraszać. Reguły automatyzacji, takie jak ta, umożliwiają programistom nieprzerwaną pracę nad kodem, samoczynnie aktualizując dane w systemie Jira tak, aby zawsze stanowił centralne źródło rzetelnych informacji.

W przypadku tej reguły, jeśli po scaleniu pull requestu zgłoszenie będzie miało status „In Review” (W trakcie przeglądu) i nie będzie żadnych otwartych pull requestów, nastąpi automatyczna zmiana statusu zgłoszenia na „Done” (Ukończone), a wartość zostanie dodana do dziennika audytu.

Synchronizacja systemu Jira z produktami Git
Tworzenie reguł automatyzacji
Tworzenie reguł automatyzacji

Krok 1: Wybór wyzwalacza

Każda reguła zaczyna się od wyzwalacza. W tym przypadku będzie to wyzwalacz „Pull request merged” (Scalenie pull requestu). Bez względu na to, czy korzystasz z Bitbucket, czy z innego narzędzia zewnętrznego, na przykład GitHub lub GitLab, najpierw musisz powiązać konta. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić. Tę konfigurację wykonuje się tylko raz, podczas tworzenia pierwszej reguły DevOps.

Wybór scalonego pull requestu

Krok 2: Dodanie warunku

Warunek pozwala doprecyzować regułę, aby zakres jej działania nie był zbyt szeroki. W tym przypadku dodajemy warunek „Issue fields” (Pola zgłoszenia) i podajemy status „In Review” (W trakcie przeglądu).

Dodawanie warunku pól zgłoszenia

Krok 3: Dodanie warunku JQL

Teraz dodajemy kolejny warunek. Warunek Issue fields (Pola zgłoszenia) jest łatwiejszy w użyciu, jednak warunek JQL umożliwia znacznie bardziej precyzyjne dostosowanie ustawień. Tym razem wybierzemy warunek JQL, aby skorzystać z tej możliwości.

W tym przypadku użyjemy polecenia JQL, aby wymusić na narzędziu Automation upewnienie się, że nie ma żadnych otwartych pull requestów do wykonania. W naszym przypadku treść zapytania JQL będzie następująca: development[pullrequests].open = 0

Dodawanie warunku JQL

Krok 4: Dodanie czynności „Transition issue” (Zmień status zgłoszenia)

W tym przypadku chcemy zmienić status zgłoszenia na „Done” (Ukończone).

Dodawanie czynności zmiany statusu zgłoszenia

Krok 5: Dodanie kolejnej czynności

Można dodać wiele czynności. W tym przypadku chcemy po prostu dodać wartość do dziennika audytu, ponieważ możemy zechcieć użyć jej w innej regule. Wykorzystamy tutaj wartość inteligentną: scalenie zgłoszenia {{issue.key}}.

Dodawanie czynności do dziennika

Krok 6: Testowanie

Tego rodzaju reguły najlepiej najpierw przetestować na darmowej instancji prywatnej systemu Jira lub w piaskownicy, aby mieć pewność, że wszystko działa sprawnie. Jak w każdym przypadku, ślady całej aktywności można prześledzić w dzienniku audytu.

Tworzenie reguł automatyzacji

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Jira Automation

Automatyzacja współpracy systemów Jira i GitLab (dotyczy również dowolnego innego dostawcy Git)

Wprowadzenie do wartości inteligentnych

Wprowadzenie demonstracyjne do automatyzacji DevOps

Wszystkie przydatne zasoby na temat rozwiązania Jira Automation na jednej stronie

Inne przydatne reguły

Logo Jira i ikona osoby ilustrujące automatyczne przypisywanie zgłoszeń
Przypisz zgłoszenia

Automatyczne przypisywanie zgłoszeń

Po utworzeniu zgłoszenia bez osoby przypisanej przypisz je automatycznie do osoby, która je utworzyła

Logo Jira i ikona synchronizacji ilustrujące synchronizację pracy
Synchronizacja zgłoszeń

Synchronizacja pracy

Gdy epik zostanie oznaczony jako „ukończony”, przenieś także wszystkie należące do niego historyjki do sekcji „ukończone”.

Logo Jira i Slack
Powiadomienia

Codzienne podsumowanie w Slack

Wysyłaj codzienną wiadomość Slack zawierającą listę zgłoszeń w sprincie, które wciąż pozostają otwarte.

Logo Jira i ikona długopisu ilustrujące automatyczne sumowanie punktów historyjki
Agile

Sumowanie punktów historyjki

Po utworzeniu nowego zadania podrzędnego dodaj jego punkty historyjki do zgłoszenia nadrzędnego.

logo Jira i logo Confluence
Zarządzanie wsparciem IT

Automatyczne publikowanie przeglądu po incydencie (PIR) w powiązanej przestrzeni Confluence Nowość

This rule will automatically create a Confluence page for PIR or post-mortem when an incident is created.