Close

Synchronizacja pracy między epikami i historyjkami

W Jira żaden proces nie przebiega w izolacji. Tak właśnie skonstruowano to narzędzie. Różne zespoły polegają na systemie Jira i wykorzystują go do zarządzania swoją pracą, a automatyzacja to doskonałe rozwiązanie pozwalające uniknąć ciągłych aktualizacji i wykonywania powtarzalnych prac. Można synchronizować epiki i historyjki, zgłoszenia nadrzędne i zadania podrzędne, a nawet całe projekty i produkty.

W tym przypadku użycia skoncentrujemy się na zsynchronizowaniu epiku z jego historyjkami w taki sposób, aby zawsze były powiązane. Skonfigurujemy regułę, zgodnie z którą każde oznaczenie epiku jako „Done” (Ukończony) spowoduje przeniesienie wszystkich należących do niego historyjek do sekcji „Done” (Ukończone). Dzięki temu w systemie nie będą pozostawały historyjki o niewłaściwym statusie.

Synchronizacja przy użyciu Jira Automation
Tworzenie reguł automatyzacji
Tworzenie reguł automatyzacji

Krok 1: Wybór wyzwalacza

Każda reguła zaczyna się od wyzwalacza. W tym przypadku wybierzemy opcję „Issue transitioned” (Zmieniono status zgłoszenia) i wskażemy status „Done” (Ukończone). To oznacza tyle, że za każdym razem, gdy status zgłoszenia zostanie zmieniony na „Done” (Ukończone), moduł automatyzacji zacznie go nasłuchiwać.

Wybór wyzwalacza zmiany statusu zgłoszenia

Krok 2: Dodanie warunku

Warunek pozwala doprecyzować regułę, aby zakres jej działania nie był zbyt szeroki. W tym przypadku użyjemy warunku „Issue fields” (Pola zgłoszenia) i za pomocą menu rozwijanego doprecyzujemy typ zgłoszenia, który nas interesuje, czyli Epic (Epik).

Dodawanie warunku pól zgłoszenia

Krok 3: Dodanie gałęzi reguły / powiązanych zgłoszeń

I tu zaczyna się prawdziwa magia. Możemy dodać odgałęzienie od głównego ciągu reguły i wykonać czynności na określonych przez nas powiązanych zgłoszeniach. Możemy na przykład wykonać operację na zadaniu podrzędnym zgłoszenia nadrzędnego lub na dowolnych powiązanych zgłoszeniach. W przypadku tej reguły wybierzemy z menu rozwijanego opcję „Stories” (Historyjki) (lub inne zgłoszenia w epiku).

Dodawanie gałęzi reguły / powiązanych zgłoszeń

Krok 4: Dodanie warunku

Dodamy tutaj kolejny warunek precyzujący, aby wykluczyć wszelkie historyjki, które mają już status „Done” (Ukończone). Chcemy wykonać operację wyłącznie na tych zgłoszeniach, które mają niewłaściwy status. Wybieramy zatem opcję statusu różnego od „Done” (Ukończone).

Dodawanie warunku pól zgłoszenia

Krok 5: Dodanie czynności

Jak w każdym przypadku, nasza reguła kończy się czynnością. W tym przypadku wybieramy czynność „Transition issue” (Zmień status zgłoszenia). Możemy po prostu wybrać status „Done” (Ukończone). Możemy również jednak pójść o krok dalej i wybrać opcję „Copy from the trigger issue” (Kopiuj ze zgłoszenia będącego wyzwalaczem). Dzięki temu status historyjek spełniających ustawione przez nas warunki będzie zawsze zgodny ze statusem epiku. Zawsze będą zsynchronizowane.

Dodawanie czynności zmiany statusu zgłoszenia

Krok 6: Testowanie

Możesz poeksperymentować z tą regułą w poniższym środowisku testowym lub przetestować ją w przykładowym projekcie we własnej instancji.

Tworzenie reguł automatyzacji

Przydatne zasoby

Testowanie/debugowanie reguł automatyzacji

Wszystkie przydatne zasoby na temat rozwiązania Jira Automation na jednej stronie

Więcej na temat synchronizacji pracy w systemie Jira przy użyciu automatyzacji

Odwiedź nasz kanał Jira Automation w serwisie YouTube

Inne przydatne reguły

Logo Jira i ikona osoby ilustrujące automatyczne przypisywanie zgłoszeń
Przypisz zgłoszenia

Automatyczne przypisywanie zgłoszeń

Po utworzeniu zgłoszenia bez osoby przypisanej, przypisz je automatycznie do osoby, która je utworzyła

Logo Jira i Slack
Powiadomienia

Codzienne podsumowanie w Slack

Wysyłaj codzienną wiadomość Slack zawierającą listę zgłoszeń w sprincie, które wciąż pozostają otwarte

Logo Jira i ikona długopisu ilustrujące automatyczne sumowanie punktów historyjki
Agile

Sumowanie punktów historyjki

Po utworzeniu nowego zadania podrzędnego dodaj jego punkty historyjki do zgłoszenia nadrzędnego

Logo Jira, Bitbucket, GitHub i Gitlab
DevOps

Połącz system Jira z Bitbucket, GitHub lub GitLab

Po scaleniu pull requestu w Bitbucket/GitHub/GitLab zmień status zgłoszenia w systemie Jira

Logo Jira i ikona synchronizacji ilustrujące synchronizację pracy
Zarządzanie wsparciem IT

Automatyczne zamykanie starych zgłoszeń wsparcia

Jeśli klient nie odpowie na zgłoszenie w ciągu 5 dni, zamknij zgłoszenie i zostaw komentarz