Cechy produktu: jak je skutecznie definiować i określać ich priorytety

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Zrozumienie i określenie priorytetów cech produktu — odrębnych charakterystyk produktu, które zapewniają wartość klientom i interesariuszom — jest niezbędne do tworzenia planów rozwoju produktu. Pomagają one kształtować podstawowy kształt produktu i jego atrakcyjność. Dobrze zdefiniowane cechy wpływają na to, jak produkt jest widoczny na rynku, i zwiększają satysfakcję klienta.

Cechy produktu określają, co może zrobić produkt. Korzyści odnoszą się do tego, w jaki sposób te cechy poprawiają środowisko użytkownika, eliminują problemy lub ułatwiając pracę.

W tym przewodniku wyjaśniamy różnice między cechami i korzyściami oraz przedstawiamy sposoby na skuteczne decydowanie, nad czym najpierw pracować. Informacje te pomagają w usprawnieniu procesu rozwoju produktu poprzez tworzenie produktów, które satysfakcjonują klientów i pomagają osiągnąć cele firmy.

Czym jest cecha produktu?

Cechy produktu to unikatowe funkcje lub atrybuty produktu, które zapewniają użytkownikom wartość i użyteczność. Podczas prezentowania planów rozwoju produktu cechy te stają się podstawowymi elementami kształtującymi propozycje wartości produktu. Są one niezbędne do zwiększenia wartości produktu i jego atrakcyjności na rynku.

Zdefiniowanie i określenie priorytetów cech produktu jest niezwykle ważne, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich wpływ na potrzeby użytkowników i realizację celów biznesowych. Dzięki dokładnej ocenie tych aspektów firmy mogą zadbać, aby cechy produktu były zgodne z ich celami strategicznymi i opiniami użytkowników. Poprawia to ogólne wrażenia z korzystania z produktu.

Jak zdefiniować cechy produktu

Procesowi definiowania cech produktu przewodzi kierownik produktu.Właściwe zarządzanie produktem obejmuje zadawanie kluczowych pytań z udziałem wielu interesariuszy, dzięki czemu cechy produktu spełniają wymagania rynku i celów firmy.

Podczas definiowania cech produktu należy uwzględnić następujące kwestie:

 1. Jak wygląda rynek docelowy?

  To pytanie pozwala ocenić dane demograficzne, zachowanie użytkowników i problemy, z którymi się borykają. Dzięki temu opracowujesz produkty, które odpowiadają konkretnym potrzebom i upodobaniom użytkowników.
 2. Jaki jest główny cel produktu?

  To właśnie on jest podstawą rozwoju produktu. Obszary koncentracji określają, które cechy produktu są niezbędne do spełnienia jego wymagań. Pozwala zespołowi produktowemu skupić się na podstawowych funkcjach, które bezpośrednio odpowiadają na potrzeby użytkowników, zwiększają satysfakcję użytkowników i wspierają pozycjonowanie produktu na rynku. Chodzi o to, by wskazać cechy niezbędne, które zapewnią największą wartość, a nie cechy dodatkowe, które w istocie mogłyby osłabić cel produktu.
 3. Czy interesariusze podzielili się informacjami zwrotnymi?

  Zbieranie informacji od klientów, zespołów wewnętrznych i partnerów pomaga w ustalaniu priorytetów i ulepszaniu cech produktu.
 4. Czy są analizy konkurencji?

  Przyjrzenie się podobnym produkt, pomaga zidentyfikować luki rynkowe i cechy, które odpowiadają oczekiwaniom użytkowników, dzięki czemu produkt wyróżnia się.

Udzielenie odpowiedzi na te pytania pozwala kierownikom projektów zidentyfikować ważne cechy, które spełniają potrzeby użytkowników, wpisują się w główny cel produktu i zapewniają przewagę konkurencyjną. Takie podejście pozwala stworzyć przemyślaną strategią rozwoju produktu, zwiększającą jego wartość dla grupy docelowej.

Różnice między cechami a korzyściami produktu

Zespoły marketingowe muszą być świadome różnic między cechami a korzyściami produktu.

Cechy pełnią rolę technicznych założeń produktu, obejmujących jego funkcje, komponenty i specyfikacje techniczne. Korzyści natomiast przekładają te cechy na zalety odczuwalne w świecie rzeczywistym. Wyjaśniają, w jaki sposób produkt rozwiązuje określone problemy użytkownika lub poprawia jakość pracy.

Łącząc cechy z odpowiadającymi im korzyściami, firmy mogą tworzyć ukierunkowane komunikaty marketingowe, które informują potencjalnych klientów i rezonują z ich potrzebami.

W ten sposób przekazują całościową propozycję wartości produktu, która przemawia do racjonalnych i emocjonalnych procesów decyzyjnych konsumentów.

Cechy produktu, epik i historyjka użytkownika

W procesie rozwoju produktu cechy produktu to albo epiki, albo historyjki użytkowników, które pomagają efektywniej organizować i realizować projekty.

Epiki: ogólny obraz

Epik stanowi ogólny plan działań, która prowadzi zespół programistyczny w kierunku realizacji szerszych celów biznesowych. Jest to duży zbiór prac składający się z kilku mniejszych zadań lub cech produktu. Epiki określają współpracę szeregu różnych cech mającą prowadzić do znacznej wartości.

Historyjki użytkowników: szczegółowy obraz

Historyjki użytkowników są znacznie bardziej szczegółowe. Dzielą cechy na określone zadania i opisują interakcję użytkowników z produktem. Historyjki użytkowników przedstawiają indywidualne wymagania i funkcjonalności, które kierują pracą programistów. Pełnią rolę elementów budulcowych, które tworzą szersze wizje reprezentowane przez epiki.

Dlaczego zespoły określają priorytety cech produktu

Wykorzystanie hierarchicznej struktury cech, epików i historyjek użytkowników zapewnia zespołom programistycznym lepszą kontrolę nad zakresem, priorytetami i realizacją projektu.

To wielopoziomowe podejście ułatwia metodyczne wdrażanie kluczowych cech, które ściśle odpowiadają wizji produktu i potrzebom użytkowników. Ale dlaczego określanie priorytetów cech produktów jest tak ważne?

Oto przykładowe powody:

 • Koncentracja na potrzebach użytkowników: określanie priorytetów cech pozwala zespołowi ustalić, czego użytkownicy faktycznie chcą. Efektem jest większa satysfakcja użytkowników i wskaźniki przyjęcia produktu.
 • Alokacja zasobów: dzięki odpowiednio zdefiniowanej hierarchii elementów łatwiej jest przydzielać odpowiednie zasoby do najbardziej istotnych części projektu. Pozwala to zoptymalizować zwrot z inwestycji.
 • Adaptacja Agile: lista cech uporządkowanych według priorytetów zapewnia elastyczność. Jeśli warunki rynkowe lub opinie użytkowników wymagają zmiany, zespoły mogą łatwo ją uwzględnić bez zakłócania prac nad całym projektem.
 • Zarządzanie terminami: określenie priorytetów ważnych zadań pomaga ustalić realistyczne harmonogramy. Ułatwia to realizację projektu zgodnie z planem.
 • Zapewnienie jakości: koncentracja na priorytetowych cechach pozwala na aktywne kierowanie testami, co pomaga otrzymać bardziej odporny produkt końcowy.

Uwzględnienie tych czynników oznacza, że zespół może rozwijać produkt w sposób bardziej wydajny i lepiej zorientowany na klienta.

Jak skutecznie określić priorytety cech produktu w planie działań

Istnieje kilka sposobów skutecznego ustalania priorytetów cech w planach rozwoju produktu. Można wykorzystać strategie i szablony bądź oprzeć proces na Jira Product Discovery jako efektywnym narzędziu dla zespołów produktowych. Oto przykładowe skuteczne rozwiązania:

 • Użycie zasobów: określ dostępny czas, budżet i personel. Rozsądnie rozdzielaj te zasoby, aby uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji dla każdej cechy.
 • Podejście zorientowane na klienta: wykorzystaj wskaźniki i dane jakościowe, aby ustalić, czego faktycznie odczekują klienci. Dopasuj cechy produktu do wymagań klienta.
 • Porównanie konkurencji: przeanalizuj konkurencję i trendy rynkowe, aby zidentyfikować cechy, które zapewnią produktowi przewagę konkurencyjną.
 • Środowisko użytkownika: nadal priorytet cechom, które spełniają wymagania funkcjonalne i zapewniają doskonałe środowisko użytkownika.
 • Decyzje oparte na danych zadbaj, aby wiarygodne dane, zarówno wewnętrzne, jak i rynkowe, wspierały realizację inicjatyw związanych z projektem.

Znaczenie adaptacji

W szybko zmieniającym się krajobrazie zdolność do adaptacji jest niezbędna. Zadbaj o to, aby plan działań mógł się zmieniać wraz ze zmianą warunków rynkowych i preferencji użytkownika. Szablon planu rozwoju produktów pozwala w koordynowaniu prac wszystkich zaangażowanych osób, od interesariuszy po programistów.

Potęga Jira Product Discovery w tworzeniu planu działań

Jira Product Discovery pozwala na planowanie produktu zgodnie z dokładnie określoną strukturą, strategią i solidną funkcjonalnością. Wskaźniki, takie jak wartość biznesowa i koszt opóźnienia, dostarczają konkretnych danych, które umożliwiają ustalanie priorytetów i podejmowanie decyzji, ujawniając wpływ cech produktu na ogólną strategię i wyniki finansowe.

Jira Product Discovery umożliwia kierownikowi projektu gromadzenie i klasyfikację pomysłów na cechy produktu w oparciu o ich wpływ i stopień uwzględniania celów projektu. Dzięki wykorzystaniu systemu punktacji Jira Product Discovery pomaga zidentyfikować inicjatywy o największym wpływie. Po ustaleniu priorytetów zespoły produktowe mogą tworzyć indywidualnie opracowane, aktualne plany działania, aby dzielić się pomysłami.

Bezproblemowa integracja z Jirą

Jira Product Discovery bez trudu łączy się z Jirą. Umożliwia to dopasowanie strategii i realizacji poprzez zapewnienie pełnego kontekstu i widoczności w całym cyklu rozwoju produktu. To połączenie jest kluczowe dla spełnienia oczekiwań interesariuszy i wymagań rynku, dzięki czemu zespoły zyskują pełny kontekst podczas całego procesu — od początku prac po wdrożenie produktu.

Przed uruchomieniem jakichkolwiek funkcji należy przy użyciu szablonu wymagań produktu sprawdzić, czy stanowisko interesariuszy w sprawie tych funkcji jest zgodne.

Pytania, o których powinni pamiętać kierownicy projektów

Podczas ustalaniu priorytetów cech produktu należy uwzględnić następujące kwestie:

 • Jakie są względne priorytety każdej inicjatywy?
 • Jaki jest potencjalny wpływ na produkt i firmę?
 • Jak bardzo zasobochłonna jest każda inicjatywa?
 • Czy macie wystarczająco dużo przekonujących danych, aby kontynuować prace?
 • Jakie są docelowe ramy czasowe?
 • Czy istnieją jakieś zależności, które trzeba uwzględnić?
 • Które zespoły będą kierować każdą inicjatywą i czy mają wymagane moce przerobowe?

Adaptacyjne plany działań sposobem na długofalowy sukces

Jira Product Discovery oferuje dynamiczne funkcje planów działań, umożliwiające modyfikowanie prac w czasie rzeczywistym zgodnie ze zmieniającymi się priorytetami i warunkami. Dzięki temu produkt może pozostać konkurencyjny i spełniać potrzeby klientów.

Lepsze ustalanie priorytetów cech produktu dzięki Jira Product Discovery

Zrozumienie i skuteczne ustalanie priorytetów cech produktu jest niezbędne do rozwoju produktu, który ma odnieść sukces na rynku. System Jira Product Discovery jest w tym niezwykle pomocny. W pełni integruje się z platformą Atlassian, ułatwiając płynny przepływ informacji między kierownikami produktu, programistami, marketingowcami i innymi kluczowymi interesariuszami. Takie podejście pozwala aktywnie nadawać priorytety cechom produktu, aby umożliwić uwzględnienie szerszych celów firmy.

Na rynku wymagającym zarówno elastyczności, jak i koncentracji Jira Product Discovery zapewnia zespołom produktowym narzędzia do ustalania priorytetów w oparciu o dane i dynamicznego tworzenia planów działań. Dowiedz się, w jaki sposób Jira Product Discovery pomoże Ci odnieść sukces.

Cechy produktu: często zadawane pytania

Dlaczego plan rozwoju cech produktu jest ważny podczas tworzenia produktu?

Plan rozwoju cech produktu wytycza kierunek działań zespołu programistycznego, łączy interesariuszy oraz zapewnia spójność produktu końcowego i wartość dla użytkowników.

Jakie są wyzwania związane z zarządzaniem planem rozwoju cech produktu?

Oto przykładowe wyzwania:

 • Pełzanie zakresu: cechy produktu mogą łatwo przekroczyć pierwotną wizję. Aby temu zaradzić, trzeba trzymać się określonych podstawowych celów.
 • Zmiana priorytetów: priorytety mogą się zmieniać w reakcję na wahania rynkowe i informacje zwrotne. Kluczowe jest zachowanie zdolności do adaptacji, ale jednocześnie skupienie się na celach strategicznych.
 • Równowaga potrzeb: konieczne jest zachowanie delikatnej równowagi między obecnymi wymaganiami a przyszłymi aspiracjami. Wymaga to umiejętnego zarządzania, aby można było odnieść sukces w dłuższej perspektywie.

Jaki jest związek między planem rozwoju produktu a osią czasu projektu?

Plan rozwoju produktu określa kierunek strategiczny, podczas gdy oś czasu projektu szczegółowo opisuje kroki potrzebne do realizacji tego planu działania.