Jak Twitter ujednolicił swoje projekty i pracę zespołową za pomocą Jira

Innowacyjne wykorzystanie Jira przez Twittera do przekształcenia pracy zespołowej przyniosło firmie nagrodę Best in Class (Technical) w konkursie Atlassian Team Awards

Chandler Harris Autor: Chandler Harris
Przeglądaj tematy

Twitter to kultowa platforma mediów społecznościowych, która obsługuje ponad 186 milionów użytkowników — a ich liczba stale rośnie. Twitter to firma zatrudniająca tysiące pracowników i posiadająca setki różnych zespołów, które wykorzystują liczne narzędzia do pracy wewnętrznej. Od 2007 roku zespoły programistów Twittera wykorzystują Jira Software do zarządzania pracą. Do 2019 roku zastosowanie Jira szybko objęło prawie każdy zespół w Twitterze, ponieważ przekonały się one, że Jira pomaga im lepiej zarządzać pracą i ją śledzić.

Wykorzystanie Jira w Twitterze wzrosło, jednak Jira istniały niezależnie od siebie, bez standaryzacji w zakresie używania typów spraw, pól, funkcji czy zarządzania zależnościami. Do tego wiele zespołów Twittera nie dysponowało narzędziami do skutecznego raportowania. Zamiast tego do raportowania używano arkuszy kalkulacyjnych i innych narzędzi, które nie zapewniały widoczności na wysokim poziomie, ułatwiającej planowanie i śledzenie pracy w sposób strategiczny w wielu zespołach, projektach i większych inicjatywach.

Experience Project Tracking w Twitterze

W związku z tym podczas organizowanego w Twitterze Hack Week w 2019 roku Joe Pursel, starszy inżynier aplikacji, zaproponował zmodyfikowanie Jira, aby pomóc zespołowi programistów Experience Twittera lepiej zarządzać pracą i ją śledzić. Projekt, zwany Experience Project Tracking, stanowił zbiór wytycznych dotyczących śledzenia projektów za pomocą Jira Software i Advanced Roadmaps for Jira. Pursel pracuje w zespole Twitter Atlassian Team, który zarządza aktualizacjami oprogramowania Jira i Confluence. Zespół zapewnia również wsparcie dla użytkowników, obejmujące tworzenie niestandardowych projektów i przepływów pracy oraz portali zarządzania usługami z niestandardową automatyzacją.

„Z naszych zewnętrznych badań i rozmów wynika, że firmy odnoszące sukcesy budują swoją pozycję wokół tego, nad czym i dlaczego pracują, kto nad czym pracuje, a także wokół śledzenia projektów, mierzenia efektów lub ROI oraz ciągłego doskonalenia”, powiedział Pursel.

Rozpoznając możliwości dynamicznego raportowania Jira, zespół Atlassian w Twitterze opracował skrypt dla Jira, który dostosował szablon projektu pod kątem typów zgłoszeń, przepływów pracy i ekranów. Gdy pierwszy skrypt został uruchomiony w weekend, automatycznie przekonwertował ponad pięćset projektów Jira, przekształcając przepływy pracy i zapewniając kierownictwu Twittera wgląd w pracę.

„Każdy pracownik na szczeblu dyrektora lub menedżera programu technicznego może zajrzeć do pulpitu i uzyskać dynamiczny raport na temat tego interesujących go danych oraz tego, jak radzi sobie zespół”, powiedział Aswin Achuthan, starszy inżynier ds. aplikacji na Twitterze. „Na przykład kierownik produktu może wyświetlić dynamiczny raport dostosowany do organizacji, aby przekonać, czego potrzebuje jego zespół i jak sobie radzi”.

Od Experience Project Tracking do Unified Project Tracking

Projekt Experience Project Tracking okazał się natychmiastowym sukcesem. Wkrótce jego potencjał dostrzegły zespoły z innych działów i poprosiły o taką samą funkcjonalność. Kierownictwo Twittera zorientowało się, że jest to dobra okazja do reorganizacji celu, wizji i celów Twittera, i wkrótce zatwierdziło do realizacji projekt Unified Project Tracking.

Projekt Unified Project Tracking obejmuje nowe wytyczne dotyczące tworzenia projektów i łączenia pracy z jasno określoną hierarchią. Wykorzystując Advanced Roadmaps dla projektów i strumieni roboczych Jira, hierarchia ta wykorzystuje typy zgłoszeń wyższego poziomu i wprowadza pięć poziomów powyżej epików Agile do definiowania i kierowania projektami. Na górze hierarchii znajduje się Cel, a kolejne poziomy to Wizja/cel, Cel/inicjatywa strategiczna, Strategia/strumień pracy, Projekt/inicjatywa harmonogramu oraz Epik/kamień milowy/ryzyko.

Śledzenie hierarchii w Advanced Roadmaps

Hierarchia Unified Project Tracking Twittera w Advanced Roadmaps for Jira

Hierarchia została zaimplementowana w nowych i istniejących projektach Jira i pomaga w planowaniu, śledzeniu i rozliczaniu. Jira Advanced Roadmaps pozwala zespołom dostosować typy zgłoszeń i przypisać priorytet typu danych. Dzięki temu Twitter może organizować pracę każdego zespołu funkcjonalnego zgodnie z celem firmy.

Mapowanie zależności odbywa się poprzez dodanie zgłoszeń epiku jako elementów podrzędnych typu zgłoszenia projektu harmonogramu. Po utworzeniu zgłoszenia projektu harmonogramu osoba zgłaszająca/przypisana może kliknąć przycisk przepływu pracy, aby utworzyć podrzędny epik, który zostanie wstępnie wypełniony nazwą zgłoszenia projektu harmonogramu dla tworzenia połączeń i zależności.

Twitter ma dwa typy użytkowników w projektach harmonogramu i epików: właściciele portfolio i właściciele epików. Właściciele portfolio odpowiadają za projekty Jira, a właściciele epików identyfikują i uzupełniają wszystkie elementy pracy w epiku. Ponadto zgłoszenia projektu harmonogramu używają nadrzędnego połączenia do powiązania hierarchii ze strategią lub zgłoszeniami w strumieniu pracy.

Dzięki wykorzystaniu tych nowo utworzonych typów zgłoszeń kierownictwo ma pełniejszy wgląd w postęp prac. Ponadto zespoły w całej firmie korzystają teraz z Jira do zarządzania projektami.

Projekt Unified Project Tracking na Twitterze jest:

  • Zorientowany na cel: każdy zespół Twittera wie, w jaki sposób jego praca wnosi wkład w realizację strategii i celów firmy. Kierowcy projektu odpowiadają za aktualizacje i postępy w projektach w związku z celami.
  • Asynchroniczny: aktualizacje statusu lub komentarze mogą mieć miejsce w dowolnym momencie i w dowolnym miejscu, o ile zespoły wykorzystają Jira. Spotkania dotyczące statusu prac nie są potrzebne do generowania tych uwag.
  • Dostępny (i sprawiedliwy): każdy pracownik Twittera, bez względu na stanowisko, może sprawdzić, kto jest właścicielem projektu i może zadać pytanie w Jira.

Jira i Confluence są ściśle zintegrowane w Twitterze. Confluence służy jako zasób wiedzy do dokumentacji, w tym samouczków i informacji o projektach. Jest również używany w przestrzeniach zespołowych, które mogą obejmować plany projektów, raportowanie i kalendarze, a także w przestrzeniach osobistych. Wtyczka Questions for Confluence umożliwia użytkownikom zadawanie pytań i dzielenie się wiedzą z innymi członkami zespołu.

Zespół Atlassian w Twitterze opracował także niestandardowe skrypty pozwalające powiadamiać członków kanałów na Slack o aktualizacjach zgłoszeń w Jira. Ponadto dodano nowe funkcje usprawniające raportowanie i śledzenie celów, takie jak Rich Filter for Jira Dashboards, Time Tracking Dashboards oraz Service Desk Dashboards.

„Niesamowita w systemie Jira jest między innymi to, że jest tak elastyczny, że może być używany przez każdy zespół w oparciu o zaledwie linijkę kodu”, powiedział Achuthan.

Dzięki stworzeniu spójnego doświadczenia i standardowych przepływów pracy dla projektów we wszystkich zespołach, Unified Project Tracking pozwala zespołom Twittera łatwiej mierzyć postępy i skuteczniej realizować projekty. Advanced Roadmaps dla Jira pozwala zespołom łatwo ustalić ścieżkę krytyczną planu, przeanalizować różne warianty i odpowiednio zaktualizować Jira. Nowi członkowie zespołu mogą szybko rozpocząć pracę nad projektami i inicjatywami, a zespoły wiedzą, na czym powinny skupić swoją uwagę.

Kierownictwo i menedżerowie Twittera mogą strategicznie planować i śledzić pracę w wielu zespołach i projektach. Menedżerowie są w stanie łatwo znaleźć odpowiedzi na pytania takie jak:

  • Jak przebiega realizacja projektów zespołowych w każdym tygodniu, w odniesieniu do celów, inicjatyw, strumieni roboczych, podstawowych usprawnień i zwykłej pracy związanej z działalnością biznesową?
  • Jakie projekty zostaną dostarczone w określonych terminach?
  • Jak kształtuje się wskaźnik dostarczania w czasie?

Dzięki Unified Project Tracking wszyscy pracownicy Twittera są bardziej odpowiedzialni wobec siebie nawzajem, na wszystkich poziomach zarządzania. Innowacyjne wykorzystanie Jira i Advanced Roadmaps przez Twittera pomogło przekształcić pracę w całej organizacji, dlatego firma otrzymała nagrodę Best in Class (Technical) przyznaną przez Atlassian Team Awards.

Strzałka Agile

Jira dla każdego zespołu, szablon do każdego projektu

Niezależnie od zespołu, możesz sprostać każdemu wyzwaniu, pracując w sposób zwinny — dzięki systemowi Jira. Nasza biblioteka darmowych szablonów daje każdemu zespołowi możliwość szybkiego rozpoczęcia pracy.