Zaangażowanie klientów w tworzenie oprogramowania zgodne z metodyką Agile

Poznaj najlepsze praktyki związane z podejściem do prac nad środowiskiem klienta

Kelly Drozd Autor: Kelly Drozd
Przeglądaj tematy

Nie jest tajemnicą, że posiadanie odpowiednich informacji o klientach jest niezbędne do sukcesu produktu. Wyzwaniem dla zespołów produktowych jest zebranie odpowiednich analiz przydatnych do stworzenia i udoskonalenia produktu, który ludzie pokochają.

To główny powód, dla którego metodyki Agile zyskały taką popularność. Uwzględniając wyniki badań klientów oraz ich opinie na wczesnym etapie, a następnie często w trakcie całego cyklu tworzenia produktu, zespoły Agile realizują podejście do tworzenia produktów ukierunkowane na człowieka, dzięki czemu mogą poprawiać jakość wrażeń klientów i dostarczać wartość przyrostowo.

W transmisji Atlassian na żywo Leisa Reichelt, kierowniczka działu badań i analiz w Atlassian oraz Christian Stovall, starszy dyrektor ds. badań i analiz w ALSAC / Dziecięcym Szpitalu Badawczym im. św. Judy, podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat badania klientów na potrzeby tworzenia produktów. Poniżej przedstawiamy najlepsze praktyki związane z podejściem do prac nad środowiskiem klienta.

Porada eksperta nr 1: Dobierz właściwą próbę badawczą

Ważne, aby zespoły rekrutowały do udziału w badaniach właściwe osoby, w tym osoby, które niekoniecznie są zwolennikami Waszej firmy lub produktów. Po pozwoli uzyskać różne punkty widzenia i perspektywy.

„Bardzo ważne, aby w wywiadach i badaniach uwzględniać krytyków i osoby mniej zaangażowane” — twierdzi Reichelt.

Porada eksperta nr 2: Ciągle pytaj o przyczyny

Jeśli wyniki Twoich badań są dla Ciebie źródłem dezorientacji i frustracji, prawdopodobnie nie podchodzisz do nich właściwie. Często na przykład badacze biorą preferowaną przez siebie metodę, taką jak ankieta, i próbują wykorzystać ją do zrozumienia, dlaczego ludzie wolą jedną rzecz od drugiej. Ankiety lepiej sprawdzają się w dociekaniach typu „co” niż w próbach uzyskania odpowiedzi na takie pytania, jak „ile” lub „jak bardzo”. Ankiety rzadko ujawniają przyczynę zaistniałej sytuacji i sposób jej rozwiązania, dlatego ważne, aby zadać sobie pytanie, czy projekt badania przewiduje zastosowanie metod, które pozwolą sięgnąć przyczyn.

„Jeśli nie możesz zrozumiecie przyczyn, znacznie trudniej z przekonaniem podejmować decyzje zespołowe” — wskazuje Reichelt.

Porada eksperta nr 3: Uwzględniaj spostrzeżenia klientów w przepływach pracy Agile

Metodyki Agile przewidują zastosowanie cykli iteracyjnych, w których efekty pracy często prezentuje się klientom, a na podstawie uzyskanych od nich informacji zwrotnych doskonali się produkt. Podzielenie ścieżki badawczej stwarza okazję do wprowadzenia iteracyjnych praktyk ukierunkowanych na ludzi do procesu tworzenia produktu. Zespoły produktowe mogą stworzyć plan zawierający mniejsze kamienie milowe w trakcie każdego etapu tworzenia, aby móc reagować na ewentualne zmiany i problemy. Dzięki temu interesariusze spoza zespołu badawczego także zyskują dostęp do kluczowych analiz na temat procesu badawczego w celu uzyskania odpowiedzi na kluczowe pytania, takie jak:

„Dlaczego wyniki okazały się właśnie takie?”

„Jak możemy poprawić nasze wyniki?”

„Czy w trakcie całego procesu wystąpiły jakieś problemy, które możemy rozwiązać w przyszłości?”

Porada eksperta nr 4: Unikaj efektów psychologicznych

Do pułapek, jakie zdarzają się w badaniach wśród klientów należą zniekształcenia wyników badań w wyniku efektów psychologicznych, takich jak:

  • Błędy poznawcze. W ludzkiej naturze leży szukanie dowodów potwierdzających hipotezę lub pożądany wniosek. Staraj się weryfikować wyniki na podstawie różnych źródeł informacji, aby prawidłowo potwierdzić analizy.
  • Efekt oczekiwań społecznych. Ludzie mają tendencję do wypowiadania się w sposób, który sprawia, że w oczach innych prezentują się lepiej, i unikania wypowiedzi, które mogą przedstawić ich w niekorzystnym świetle. Efekt ten może maskować wskazówki dotyczące problemów, które użytkownicy lub klienci mogą napotykać, ale niechętnie o nich mówią. Stovall sugeruje, aby w takich sytuacjach przeformułować pytania z użytkownikami tak, by ułatwić im spełnienie oczekiwań społecznych.

„Nikt nie chce powiedzieć dziecięcemu szpitalowi badawczemu działającemu w sektorze non-profit, że jego aplikacja do zbierania funduszy do niczego się nie nadaje albo że nie jest w stanie robić z nami interesów” — twierdzi Stovall. Zamiast pytania użytkowników, co ich zdaniem jest nie tak z projektem, lepiej zadać następujące pytanie: „Gdyby ktoś poprosił Cię o zaprojektowanie tej aplikacji do zbierania funduszy dla Twojej mamy lub sąsiada, jak inaczej byś się do tego zabrał(a)?”.

Porada eksperta nr 5: Użyj właściwych narzędzi

Gdy Stovall rozpoczął pracę w Dziecięcym Szpitalu Badawczym im. św. Judy, procesy robocze często opierały się na e-mailach, były mało wydajne, brakowało im przejrzystości, a dzielenie się wiedzą było ograniczone.

„Informacje były podzielone i pofragmentowane, a ludzie przekazywali sobie dokumenty” — wspomina Stovall. „Spotkania nie miały charakteru strategicznego ani nie dotyczyły realizacji prac”.

W celu rozwiązania niektórych z tych problemów wprowadzono produkty Confluence i Jira Software. Wdrożenie Confluence całkowicie zmieniło sposób zarządzania wiedzą. Zespół badawczy z większą wydajnością zdemokratyzował dostęp do wyników badań i analiz klientów. Stworzono również repozytorium badań zawierające wykaz najlepszych praktyk badawczych. Zespół badawczy wykorzystuje system Jira do zarządzania limitami prac w toku, śledzenia cyklu oraz czasów realizacji, a także do przekazywania interesariuszom w czasie rzeczywistym informacji o postępach.

Strzałka Agile

Wykorzystaj w pełni informacje o klientach dzięki Jira Product Discovery

Ustalaj priorytety, współpracuj i dostarczaj nowe pomysły na produkty oraz opracowuj rozwiązania o dużym wpływie.

Wnioski…

Przekucie badań w praktyczne analizy dotyczące klientów, które pomogą dostarczać wartość, stanowi przewagę konkurencyjną każdej firmy. Personel, procesy oraz narzędzia badawcze muszą ze sobą współgrać, aby uzyskiwane analizy były rzetelne. Dobrze przeprowadzone badania wśród użytkowników pozwolą zrozumieć potrzeby użytkowników, ustalić, czy podąża się właściwą ścieżką, czy użytkownicy będą mogli skorzystać z opracowanych produktów, a także ustalić sposoby optymalizacji, które pozwolą w dalszym ciągu zaspokajać potrzeby klientów w przyszłości.

Obejrzyj transmisję na żądanie, aby zobaczyć całą rozmowę.