Zrozumienie zarządzania przepływem pracy

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Zarządzanie przepływem pracy to sztuka organizowania i automatyzacji sekwencji zadań w celu usprawnienia operacji i maksymalizacji wydajności. Zapewnia ono płynny przepływ zadań między członkami zespołu, eliminując wąskie gardła i pozwalając na realizowanie projektów zgodnie z planem.

Zarządzanie przepływem pracy to strategiczna organizacja zadań i procesów w firmie w celu optymalizacji wydajności i produktywności. System zarządzania przepływem pracy jest elementem planowania strategicznego począwszy od wdrożenia nowego klienta po uruchomienie kampanii marketingowej.

Dzięki usprawnieniu przepływów pracy i udoskonaleniu sekwencji codziennych zadań zarządzanie przepływem pracy umożliwia zespołom skuteczne osiąganie celów, optymalizację alokacji zasobów i usprawnienie współpracy nad projektem.

Efektywne procesy i oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy mogą usprawnić planowanie projektu, jednocześnie zwiększając produktywność, poprawiając komunikację i umożliwiając osiąganie ambitnych celów. W tym przewodniku omówiono bardziej szczegółowo zarządzanie przepływem pracy, w tym różne typy przepływów pracy, korzyści płynące z zarządzania przepływem pracy oraz sposób integracji zarządzania nim z istniejącymi procesami.

Czym jest zarządzanie przepływem pracy?

Proces zarządzania przepływem pracy wiąże się z usprawnieniem codziennej działalności firmy. Obejmuje drobiazgowe zaplanowanie, wykonanie i zoptymalizowanie sekwencji tych zadań w celu skuteczniejszego osiągnięcia celów.

Odwzorowanie przepływów pracy pozwala zidentyfikować wąskie gardła, niepotrzebne powtórzenia i błędy. Ich ograniczenie może oznaczać oszczędność czasu i zasobów, zapewniając jednocześnie płynniejszą i bardziej spójną realizację projektu.

Rodzaje przepływów pracy

Systemy przepływu pracy występują w różnych konfiguracjach. Określone rodzaje decydują o tym, jak wydajnie i płynnie realizowane są zadania.

Oto niektóre typowe archetypy przepływu pracy:

 • Sekwencyjne przepływy pracy: ta metoda polega na wykonywaniu zadań w ścisłej, z góry określonej kolejności, w ramach której jeden krok kończy się przed rozpoczęciem następnego. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku procesów, w których występują wyraźne zależności.
 • Równoległe przepływy pracy: wiążą się z jednoczesną realizacją wielu zadań, co zwiększa wydajność w przypadku niezależnych zadań.
 • Mieszane przepływy pracy: te przepływy są połączeniem struktur sekwencyjnych i równoległych. Niektóre zadania przebiegają w określonej kolejności, podczas gdy inne odbywają się jednocześnie.

Kluczowe elementy przepływu pracy

Zrozumienie elementów dobrze skonstruowanego przepływu pracy jest niezbędne do tworzenia wydajnych i skutecznych procesów.

Zadania to poszczególne kroki w ramach przepływu pracy. Zdefiniowanie jasnych i wykonalnych zadań pozwala zrozumieć własną rolę i znaczenie swojego wkładu.

Zadania opierają się na wydzielonych zasobach, takich jak osoby ze specjalistycznymi umiejętnościami, narzędzia lub materiały. Planowanie zasobów pozwala określić wymagania i umożliwia płynną realizację.

Interesariusze to osoby lub grupy zaangażowane w sukces przepływu pracy. Stałe informowanie interesariuszy zapewnia, że wszyscy są na bieżąco i pracują nad osiągnięciem tych samych celów.

Nie każdy krok w przepływie pracy jest prosty. Czasami decyzje określają dalszy kierunek działania. Warunki, często sformułowane jako stwierdzenia „jeśli/to”, stanowią punkty decyzyjne w ramach przepływu pracy. Kierują nim na podstawie z góry określonych kryteriów.

W swej istocie przepływ pracy bazuje na trzyczęściowej strukturze:

 • Wkład oznacza surowce lub informacje inicjujące przepływ pracy, takie jak wniosek klienta, nowy pomysł na produkt lub powiadomienie e-mail.
 • Transformacja ma miejsce, gdy zadania, zasoby i warunki łączą się, aby przetworzyć i przekształcić wkład w coś wartościowego. Może to być przygotowanie kampanii marketingowej lub opracowanie funkcji oprogramowania.
 • Efekt jest ostatecznym rezultatem przepływu pracy. Może to być gotowy produkt, wykonana usługa lub decyzja.

Korzyści z zarządzania przepływem pracy

Optymalizacja przepływu zadań to proces iteracyjny, który odblokowuje strumień pożytków, w tym następujące kluczowe korzyści:

 • Zwiększona produktywność: zapewniając przejrzystość oraz eliminując nieporozumienia i zmarnowany czas, przepływy pracy pozwalają zespołom skupić się na podstawowych zadaniach, co znacznie podnosi produktywność.
 • Ulepszona współpraca nad projektem: efektywne przepływy pracy eliminują izolację i zapewniają ciągłość. Umożliwia to członkom zespołu przeglądanie przypisanych zadań, terminów i zależności.
 • Zoptymalizowane wykorzystanie zasobów: przepływy pracy pozwalają identyfikować i przydzielać niezbędne zasoby. Umożliwia to unikanie wąskich gardeł dotyczących zasobów i zapewnia, że wszyscy wykorzystują swoje możliwości.
 • Usprawnione procesy: odwzorowanie przepływów zadań ujawnia nieefektywność i nadmiarowość. Pokazuje to obszary do poprawy i usprawnia kłopotliwe kroki.

Przezwyciężanie problemów z zarządzaniem przepływem pracy

Oto niektóre przeszkody i strategie ich pokonywania w zarządzaniu przepływem pracy:

 • Opór przed zmianami: ludzie bywają niewolnikami swoich nawyków. Jasno komunikuj korzyści płynące z przepływu pracy, podkreślając wydajność i ograniczając frustrację. Zachęcaj użytkowników do przekazywania informacji zwrotnej i angażuj interesariuszy w proces, co sprzyja akceptacji.
 • Niejasne procesy: słabo zdefiniowane lub nieprzejrzyste przepływy pracy mogą powodować nieporozumienia. Dokumentuj przepływy pracy i przedstawiaj w skrócie zadania, zasoby i oczekiwania dotyczące każdego kroku.
 • Bariery komunikacyjne: bariery informacyjne i brak jasnej komunikacji mogą zakłócić przepływ pracy. Stwórz kulturę otwartej wymiany informacji, zachęcając członków zespołu do udostępniania aktualizacji i zadawania pytań.
 • Ograniczenia technologiczne: niewłaściwe narzędzia mogą utrudniać przepływ pracy. Starannie dobieraj narzędzia, które oferują funkcje usprawniające, a nie komplikujące procesy.

Najlepsze praktyki zapewniające sukces zarządzania przepływem pracy

Zarządzanie przepływem pracy wymaga ciągłej optymalizacji. Oto kilka najlepszych praktyk:

 • Korzystaj z dokumentacji: określ każdy krok, potrzebne zasoby oraz kto jest za co odpowiedzialny. Używaj schematów blokowych lub pomocy wizualnych, aby poprawić zrozumienie i ograniczyć nieporozumienia.
 • Komunikacja jest kluczem: promuj kulturę otwartej komunikacji. Zachęcaj członków zespołu do udostępniania aktualizacji, zadawania pytań i skutecznej współpracy. Korzystaj z narzędzi do współpracy, które stanowią centrum informacji o przepływie pracy i aktualnych informacji o postępach oraz dyskusji.
 • Upoważnij zespoły: powierz członkom zespołu odpowiedzialność za ich zadania w ramach przepływu pracy. Zapewnij zasoby i szkolenia, których potrzebują, aby wyróżnić się w swoich rolach. Zachęcaj do przekazywania opinii i sugestii dotyczących usprawnienia przepływu pracy.
 • Korzystaj z ciągłego doskonalenia: planuj regularne przeglądy służące ocenie skuteczności przepływu pracy. Nie wahaj się wprowadzać korekt, gdy zmieniają się potrzeby. Zidentyfikuj wąskie gardła, nadmiarowość lub obszary do poprawy.
 • Wykorzystaj technologię: poznaj oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy, które automatyzuje powtarzalne zadania, ułatwia współpracę i dostarcza cenne analizy danych.

Korzystanie z narzędzi do zarządzania przepływem pracy

Wykorzystanie narzędzi do zarządzania przepływem pracy może ułatwić zespołowi wykonywanie zadań, dotrzymywanie terminów i bezproblemową współpracę.

Narzędzia do zarządzania przepływem pracy stanowią scentralizowaną platformę dla ekosystemu przepływu pracy. Oferują tablice wizualne, automatyzację, widoczność w czasie rzeczywistym i płynną współpracę, które pomagają usprawnić operacje i zwiększyć produktywność.

Jira to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania przepływem pracy, które dostosowuje się do szczególnych potrzeb biznesowych danej firmy. Jira oferuje elastyczność i funkcjonalność potrzebne zespołom, aby odnieść sukces, niezależnie od tego, czy chodzi o zespół programistów zajmujący się złożonymi projektami, czy też zespół marketingowy obsługujący jednocześnie wiele kampanii.

Przepływy pracy Jira zapewniają przejrzysty harmonogram procesu rozwoju. Zespoły zyskują ogólny obraz pracy, co pomaga im zrozumieć, jakie efekty przynoszą poszczególne zadania w szerszej perspektywie. Funkcje Jira dotyczące przepływów pracy Agile umożliwiają płynną modyfikację założeń i adaptację, zapewniając zespołom trzymanie się planu pomimo zmian.

Przyszłość zarządzania przepływem pracy

Zarządzanie przepływem pracy nie jest odporne na postęp technologiczny. Oto kilka nowych trendów i technologii, które będą kształtować przyszłość zarządzania przepływem pracy:

Rozwój SI: sztuczna inteligencja (SI) zrewolucjonizuje przepływy pracy. Począwszy od automatycznego wypełniania formularzy i kierowania zatwierdzeń po analizę wzorców danych i sugerowanie strategii optymalizacji, sztuczna inteligencja stanie się niewidzialną ręką prowadzącą przepływy pracy w stronę maksymalnej wydajności.

Współpraca: Niewątpliwie przyszłością pracy jest współpraca. Praca będzie opierać się na narzędziach wspierających płynnie zintegrowaną komunikację, udostępnianie dokumentów i funkcje zarządzania projektami.

Personalizacja: Rozwiązania do obsługi przepływów pracy muszą dostosowywać się do bardziej zróżnicowanych miejsc pracy. Wyobraź sobie pulpity nawigacyjne oparte na sztucznej inteligencji, które zapewniają spersonalizowane widoki zadań i priorytetów lub inteligentne podpowiedzi dotyczące optymalizacji poszczególnych przepływów pracy. Taki poziom dostosowywania umożliwi każdemu członkowi zespołu pełne wykorzystanie swojego potencjału.

Przyszłość zarządzania przepływem pracy opiera się na wykorzystaniu technologii w celu wzmocnienia potencjału ludzkiego. Pozwala to zespołom skupić się na kreatywnych i strategicznych aspektach pracy.

Optymalizacja zarządzania przepływem pracy z wykorzystaniem systemu Jira

Wdrażanie skutecznych strategii i najlepszych praktyk może przekształcić przepływy pracy ze źródła frustracji w niewyczerpane źródło wydajności i produktywności.

Finalizowanie projektów może okazać się trudne przy jednoczesnym żonglowaniu wieloma strumieniami prac, interesariuszami i terminami. Jira pomaga zespołom planować projekty, definiować prace i śledzić postępy w czasie rzeczywistym. Jira oferuje niezrównaną elastyczność w zakresie dostosowywania przepływów pracy, usprawniania śledzenia zadań i generowania wnikliwych raportów w celu optymalizacji procesów.

Poniżej znajdziesz najważniejsze sposoby wykorzystania przepływów pracy w Jirze:

 • Wizualizacja przepływu pracy przy użyciu tablic interaktywnych, które pozwalają zidentyfikować wąskie gardła i śledzić postępy.
 • Planowanie osi czasu i zarządzanie nimi za pomocą interaktywnych funkcji, które pozwalają mapować zależności w projekcie oraz koordynować działania zespołów i interesariuszy.
 • Monitorowanie postępów za pomocą pulpitów, które zapewniają scentralizowany widok wszystkich projektów, zadań i osiągnięć, dzięki czemu projekty są realizowane zgodnie z planem.
 • Wykorzystywanie praktycznych analiz dzięki wstępnie skonfigurowanym raportom, które pozwalają rozpoznawać trendy, przewidywać przyszłe wyniki i podejmować decyzje w oparciu o dane.

Pobierz Jirę za darmo i przekonaj się, jak sprawnie może przebiegać zarządzanie projektami.

Zarządzanie przepływem pracy: często zadawane pytania

Czym różni się zarządzanie przepływem pracy od zarządzania projektami?

Zarządzanie przepływem pracy i projektami to dwa skuteczne narzędzia, które współpracując ze sobą, usprawniają działania realizowane w firmie. Koncentrują się one jednak na odmiennych zagadnieniach:

 • Zarządzanie przepływem pracy skupia się na kolejności i realizacji zadań w obrębie procesu. Jest to szczegółowy przepis przedstawiający kroki niezbędne do wykonania powtarzających się aktywności. Narzędzia do zarządzania przepływem pracy pomagają wizualizować te zadania, zautomatyzować powtarzalne czynności i zyskać pewność, że zadania będą wykonane.
 • Zarządzanie projektami koncentruje się na szerszym obrazie. Jego przedmiotem są planowanie, realizacja i monitorowanie całych projektów, które często obejmują wiele przepływów pracy. Nadzór kierowników projektów obejmuje szerszą perspektywę i jest oparty na narzędziach do zarządzania zasobami, śledzenia postępów i rozpoznawania potencjalnych przeszkód w cyklu życia projektu.

Zarządzanie przepływem pracy skupia się na sposobie realizacji konkretnych zadań w obrębie procesu. Z kolei przedmiotem zarządzania projektami jest to, co i kiedy ma być realizowane w ramach projektu.

Jakie są zalety automatyzacji przepływów pracy?

Oto kilka kluczowych zalet zautomatyzowanych przepływów pracy:

 • Zwiększona wydajność: Automatyzacja pozwala zaoszczędzić czas, który można poświęcić na ważniejsze inicjatywy strategiczne. Jira umożliwia automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie powiadomień, przypisywanie zadań na podstawie wyzwalaczy i aktualizowanie statusów projektu.
 • Mniejsza liczba błędów: Automatyzacja eliminuje błędy, które występują przy ręcznym wykonywaniu zadań, zapewniając spójność i dokładność. Jira oferuje reguły sprawdzania poprawności, aby zapewnić dokładność danych, i odgałęzienia warunkowe w celu automatycznego kierowania zadań do konkretnych osób na podstawie zdefiniowanych kryteriów.
 • Krótsze czasy realizacji: Zautomatyzowane przepływy pracy zapewniają płynne wykonywanie zadań. Pozwala to skrócić czasy realizacji i zwiększyć poziom zadowolenia. W Jirze zautomatyzowane przepływy pracy mogą uruchamiać takie działania jak powiadamianie następnego członka zespołu o ukończeniu zadania.
 • Większa zgodność: Zautomatyzowane przepływy pracy zapewniają zgodność ze wstępnie zdefiniowanymi procesami. Jira umożliwia definiowanie przepływów pracy z uwzględnieniem konkretnych kroków i zatwierdzeń, co daje gwarancję, że wyznaczone osoby będą realizować zadania w prawidłowej kolejności.

Przykład zarządzania przepływem pracy

Agencja marketingowa chce opracować treści na bloga dla klienta. Agencja może skutecznie zarządzać tworzeniem treści za pomocą przepływu pracy, który może wyglądać następująco:

 1. Kreowanie pomysłów: Zespół marketingowy przeprowadza burzę mózgów, aby wyłonić pomysły na treści pod kątem odbiorców docelowych i celów klienta.
 2. Tworzenie wersji roboczej: Wyznaczony autor przygotowuje wersję roboczą wpisu na bloga na określony temat.
 3. Redagowanie: Redaktor przegląda wersję roboczą i przekazuje opinię.
 4. Zatwierdzenie przez klienta: Agencja wysyła wpis na bloga do klienta w celu zatwierdzenia.
 5. Publikacja: Po zatwierdzeniu treść pojawia się w witrynie klienta.

Kluczowy wniosek jest taki, że zarządzanie przepływem pracy pomaga firmom definiować, zautomatyzować i optymalizować sekwencje zadań w ramach procesów. Prowadzi to do podniesienia wydajności, poprawy jakości i zwiększenia zadowolenia pracowników.