Close

Nowe oblicze pracy zespołowej dzięki Confluence. Zobacz, dlaczego Confluence jest doskonałym narzędziem dla zespołów współpracujących przy tworzeniu treści. Zacznij korzystać za darmo

Zrozumienie procesu iteracyjnego

Przeglądaj tematy

Telefon komórkowy. Komputer osobisty. Aparat cyfrowy. Zespoły stworzyły pierwsze modele tych produktów od podstaw przy użyciu procesów iteracyjnych, ponieważ nie miały jasnej wizji tego, za jakie funkcje klienci byliby skłonni zapłacić. Musieli przetestować wiele możliwości i dowiedzieć się, co działa. Korzystając z cyklicznego charakteru procesu iteracyjnego, zespoły te były w stanie zmienić prototypy w przełomowe innowacje.

Taka jest wartość procesu iteracyjnego: umożliwia zespołom powtarzanie cykli pracy i ciągłe doskonalenie wyników przy użyciu opinii interesariuszy dotyczących poprzednich wersji. Przy wystarczającej ilości iteracji można udoskonalić wstępny produkt o minimalnej wymaganej funkcjonalności i zmienić go w popularny produkt, który szturmem podbija świat.

Ten przewodnik opisze proces iteracyjny, wskaże jak firmy mogą czerpać z niego korzyści, oraz kroki, które należy podjąć, aby zbudować światowej klasy procesy iteracyjne, które podnoszą jakość pracy.

Czym jest proces iteracyjny?

Proces iteracyjny to cykl powtarzających się prac, które zespół tworzy, aby szybko przygotować prototyp swojego produktu i uzyskać opinie klientów i interesariuszy. Następnie zespół wykorzystuje tę opinie, aby ulepszyć produkt w następnym cyklu pracy i powtarza ten proces, aż osiągnie pożądany rezultat.

Innym sposobem zdefiniowania procesu iteracyjnego jest spojrzenie na to, czym on nie jest. To nie jest proces liniowy ani sekwencyjny. Nie jest to sztywny, nieelastyczny proces, który jest taki sam za każdym razem, gdy zespół go wykonuje. Wręcz przeciwnie, proces iteracyjny jest elastycznym, cyklicznym sposobem pracy. Członkowie zespołu współpracują i rozwiązują problemy, ostatecznie ulepszając produkt za pomocą danych uzyskanych w poprzednich cyklach.

Korzyści z zastosowania procesów iteracyjnych

Radzenie sobie ze złożonymi problemami i realizowanie ogromnych projektów jest łatwiejsze dzięki odpowiednim ramom ciągłego doskonalenia. Dlatego procesy iteracyjne i prototypowanie są korzystne w przypadku niektórych zespołów. Niektóre z tych korzyści obejmują:

Krótszy czas wprowadzania na rynek

Możliwość szybkiego testowania i wykrywania błędów ma zaletę: szybciej uzyskujesz dane o tym, co działa, a to oznacza, że możesz szybciej zmierzać do wprowadzenia produktu na rynek. Dzięki skróceniu czasu wprowadzania na rynek Twój zespół może wykorzystywać procesy iteracyjne w celu poprawy wydajności realizacji.

Ograniczanie ryzyka

Praca w iteracjach pomaga zespołowi wcześnie zidentyfikować ryzyko. Testowanie prototypu ujawni realia rynkowe i pokaże, czy spełniasz potrzeby klientów. Jeśli opinie klientów są negatywne, szybka zmiana może zmniejszyć ryzyko i uchronić Twój zespół przed potencjalnym inwestowaniem zasobów w funkcje, których klienci nie chcą.

Ciągłe doskonalenie

Podstawową zasadą pracy w iteracjach jest ciągłe doskonalenie. Testujesz prototyp i wykorzystujesz informacje zwrotne, aby ulepszyć produkt do następnego cyklu. Ciągle testujesz kolejne prototypy i uczysz się z każdym cyklem, aż uzyskasz pożądany rezultat: produkt, którego klienci potrzebują i za który są gotowi zapłacić. Procesy sekwencyjne nie zapewnią Ci doraźnego, ciągłego doskonalenia, jakie oferują procesy iteracyjne.

Niższe koszty

Jedną z zalet iteracyjnego rozwoju jest to, że może prowadzić do obniżenia kosztów. Gromadzenie opinii klientów na temat każdego prototypu umożliwia wczesne wykrycie kosztownych błędów i skierowanie zasobów na funkcje, których naprawdę oczekuje grupa docelowa.

Przykładowo zespół programistyczny aplikacji mobilnych może odkryć na podstawie wczesnego prototypu, że ich odbiorcy docelowi potrzebują narzędzi do współpracy korporacyjnej bardziej niż wbudowanego kanału sieci społecznościowej w aplikacji. Dzięki wcześniejszej identyfikacji tej potrzeby zespół może poświęcić czas i zasoby tylko na budowanie tych narzędzi współpracy.

Elastyczność i zdolność adaptacji

Kolejną ważną zaletą procesu iteracyjnego jest jego elastyczność. W przypadku zmieniających się wymagań cykle iteracyjne umożliwiają zespołom produktowym włączanie opinii użytkowników do przyszłych wersji, dostosowując się do potrzeb klientów lub trendów rynkowych. Ta zdolność adaptacji nie występuje w procesach nieiteracyjnych, które mają określony zakres i liniowe wykonanie.

Kroki w procesie iteracyjnym

Aby stworzyć wydajny proces iteracyjny, który usprawnia Twoje produkty i przybliża Cię do celów biznesowych, musisz być na bieżąco z pracami Twojego zespołu. Żaden proces nie jest uniwersalny, ponieważ każdy zespół ma inny sposób ich realizacji. Najlepszym sposobem dostosowania procesu jest użycie Confluence do mapowania i analizy szczegółów każdego kroku.

Proces iteracyjny obejmuje pięć etapów:

Planowanie

Zacznij od ustalenia celów i zadań danego projektu. Co chcesz osiągnąć, jakie są Twoje kamienie milowe i jaki jest termin realizacji?

Następnie wskaż interesariuszy — wszystkich tych, których decyzje będą kształtować pracę. Planowanie polega na podzieleniu złożonego projektu na mniejsze iteracje i nakreśleniu każdego zakresu, aby zadania były jasne dla wszystkich członków zespołu.

Projekt

W fazie projektowania musisz opracować rozwiązanie dla bieżącej iteracji. Czy osiągniesz cel tego cyklu pracy, budując prototyp, prowadząc badania lub ulepszając istniejące funkcje? Część tego etapu polega na określeniu, które wskaźniki lub wskaźniki KPI należy użyć do pomiaru powodzenia tej iteracja.

Wdrażanie

Wdrożenie to moment, w którym produkt jest uruchamiany, a Ty realizujesz wszystkie swoje plany. Często oznacza to opracowanie prototypu lub funkcji. Na tym etapie otrzymywanie opinii interesariuszy jest kluczowe do ciągłego doskonalenia produktu. Będą następowały kolejne cykle aż do pomyślnego uruchomienia, więc każda informacja może wpływać na ewolucję pracy.

Oceń i testuj

Na etapie oceny i testowania określasz, czy iteracja spełnia swoje cele. Czy spełnia standardy jakości? Czy ocena klienta jest pozytywna? Jak zawsze Twoja analiza obejmuje identyfikację obszarów do poprawy. Musisz przetestować swoje rozwiązanie pod kątem jakości i skuteczności. Jeśli ten cykl pracy spełnia cele i standardy, następna iteracja będzie łatwiejsza.

Przeprowadzaj kolejne iteracje i doskonal

Etap po testowaniu polega na wykorzystaniu informacji o testach i opinii interesariuszy zebranych w trakcie przeprowadzania iteracji, aby wykorzystać je w kolejnym cyklu pracy. Krytyczna ocena poprzedniej pracy doprowadzi do dostosowania planu, projektu, celów i zakresu. Jeśli zrobisz to dobrze, następna iteracja powinna jeszcze bardziej ulepszyć Twój produkt.

Jest to ostatni krok procesu iteracyjnego, ale nie ostatni krok Twojej pracy. Teraz powtarzasz cały cykl od góry i kontynuujesz, aż osiągniesz pożądany wynik.

Przykłady procesów iteracyjnych

Kiedy można użyć procesów iteracyjnych? Najlepiej sprawdzają się one w projektach, w których wymagania lub potrzeby klientów stale się zmieniają, a zakres projektu musi być płynny, aby odpowiedzieć na te potrzeby. Procesy iteracyjne pozwalają na ewolucję pracy z każdym nowym cyklem, przyczyniając się do ciągłego doskonalenia produktu.

Oto przykłady procesów iteracyjnych:

  • Zwinne zarządzanie projektami: Metoda ta polega na podzieleniu tworzenia oprogramowania na krótkie sprinty, które obejmują częste dostarczanie i testowanie poszczególnych funkcji. Obejmuje to włączanie opinii użytkowników i interesariuszy do każdego kolejnego sprintu, prowadząc do cyklu ciągłego doskonalenia, gdy zespół pracuje nad produktem końcowym.
  • Testowanie A/B: Ta technika jest widoczna w marketingu i rozwoju produktu i obejmuje testowanie dwóch lub więcej wersji elementu (np. tematu wiadomości e-mail lub funkcji aplikacji), aby sprawdzić, która z nich bardziej odpowiada klientom. Po wdrożeniu lepszej wersji możesz powtórzyć ten proces iteracyjny, aby zoptymalizować inne elementy produktu lub elementy kampanii marketingowej.
  • Scrum: Ta metodyka Agile zarządzania projektami umożliwia zespołom pracę w sprintach o stałej długości. Z każdym sprintem zespół Scrum dostarcza działającą wersję produktu (produkt o minimalnej wymaganej funkcjonalności), a dzięki przeglądom i retrospektywom zespół stale ulepsza produkt z każdym sprintem.
  • Kanban: Kanban to metoda zarządzania projektami, która wizualizuje pracę jako karty na tablicy Kanban, aby ograniczyć ilość prac w toku i osiągnąć wydajny przepływ. Podobnie jak inne ramy postępowania Agile, Kanban jest procesem iteracyjnym. Działa ona w sprintach, a członkowie zespołu nieustannie starają się ulepszać i poprawiać produkt. Niezależnie od tego, po której stronie stoi Twój zespół w debacie Kanban kontra Scrum, oba są procesami iteracyjnymi i dzielą wszystkie zalety metodyki Agile.
  • Zarządzanie projektami Lean: Metodyka Lean to zestaw zasad, które mają na celu wyeliminowanie marnotrawstwa i ciągłe dodawanie wartości. W ramach zarządzania projektami zasady Lean mają na celu zwiększenie wydajności projektów poprzez eliminowanie form aktywności lub zadań, które nie dodają wartości albo opóźniają osiągnięcie ostatecznego wyniku. Dlaczego jest to proces iteracyjny? Cykl twórz, mierz, ucz się stanowi podstawę zarządzania projektami Lean. Z każdą iteracją zespół buduje część projektu, mierzy jego skuteczność poprzez informacje zwrotne i dane oraz wykorzystuje te wnioski do ulepszenia projektu w następnej iteracji.

Wyzwania związane z procesem iteracyjnym

Chociaż procesy iteracyjne przynoszą korzyści, to wiążą się z typowymi wyzwaniami, które wnoszą do projektów element ryzyka. Niektóre typowe wyzwania:

Niekontrolowany rozrost zakresu: Ponieważ zespół prowadzi ciągłe testy i eksperymenty, zakres projektu może się zwiększyć. Nowe wymagania mogą spowodować opóźnienia lub nieoczekiwane zwiększenie budżetu i zagrażać ukończeniu prac. W celu zachowania kontroli upewnij się, że faza planowania każdej iteracji zawiera definicję zakresu, aby zespół łatwiej mógł się skupić na priorytetach każdego cyklu pracy.

Oczekiwania interesariuszy: Interesariusze mają wpływ na postęp w tworzeniu produktu, ponieważ są użytkownikami końcowymi lub właścicielami projektu. Częścią tego procesu jest jednak opanowanie zarządzania ich oczekiwaniami przez wyjaśnienie, jak działa proces iteracyjny, a także zdefiniowanie wskaźników sukcesu i osi czasu. Utrzymuj otwarte kanały komunikacji i pokazuj interesariuszom, że słuchasz ich opinii — w końcu ich komentarze i sugestie będą kształtować przyszłość produktu.

Opór wobec zmian: Nie wszyscy będą zaangażowani w proces iteracyjny, szczególnie dotyczy to nowych członków zespołu. Musisz sobie radzić z tym oporem wobec zmian, aktywnie wyjaśniając korzyści płynące z procesu iteracyjnego oraz jasno informując o sukcesach i wyzwaniach. Zarządzanie oporem sprowadza się do komunikacji — jeśli będzie odpowiednia, wszyscy będą mieć jednakowy obraz sytuacji.

Usprawnienie procesów iteracyjnych dzięki Confluence

Jeśli chodzi o procesy iteracyjne, nie ma lepszej platformy do usprawniania współpracy i tworzenia iteracyjnych przepływów pracy niż Confluence.

Confluence to ujednolicająca platforma do wykonywania pracy w firmie. Gromadzi zespoły we wspólnej przestrzeni roboczej umożliwiającej skuteczną realizację projektów. Zespoły tworzą pomysły i zadania oraz dzielą się nimi, zapewniając interesariuszom jedno źródło rzetelnych informacji o statusie projektu oraz scentralizowany obszar do przechowywania wszystkiego, od planów projektu po politykę firmy.

W jaki sposób Confluence pomaga zarządzać procesami iteracyjnymi? Można tam przechowywać wszystkie plany projektu i osie czasu. Po zakończeniu iteracji użyj narzędzia Confluence, aby udokumentować i przechowywać wszystkie wnioski. Pozwoli to wykorzystać je do napędzania projektu w następnym cyklu. Informuj interesariuszy o postępach projektu lub proś o informację zwrotną za pomocą narzędzi komunikacyjnych Confluence i spraw, aby każda iteracja zakończyła się sukcesem.

Wypróbuj rozwiązanie Confluence

Proces iteracyjny: często zadawane pytania

Najlepsze narzędzie do mapowania koncepcji zależy od wymagań dotyczących współpracy i łatwości użytkowania. Wypróbuj tablice Confluence, aby współpracować w ramach jednego źródła rzetelnych informacji, łatwo zapewnić dostęp wszystkim współpracownikom i przekształcać swoje pomysły w rzeczywistość.

Dlaczego w procesach iteracyjnych ważne są niepowodzenia?

Procesy iteracyjne pozwalają zespołom eksperymentować z nowymi funkcjami lub produktami i zbierać dane, którymi kierują się w dalszych krokach. Zespoły produktowe mogą szybko testować teorie i wykorzystywać wyciągnięte wnioski w celu poprawy wyników. Niepowodzenia pozwalają zespołowi uczyć się na błędach na wczesnym etapie i wprowadzać zmiany w celu ulepszenia produktu lub funkcji, których klienci naprawdę potrzebują. Bez niepowodzeń pozwalających zakwestionować dotychczasowe przekonania zespół nie może ulepszać produktów ani przepływów pracy.

Czym jest proces nieiteracyjny?

Proces nieiteracyjny ma od początku do końca liniowy charakter. Nie ma powtarzających się cykli, jak w przypadku procesów iteracyjnych, ponieważ każdy krok w pracy jest sekwencyjny, występuje tylko raz i prowadzi do następnego. Proces jest nieelastyczny, dlatego procesy nieiteracyjne odpowiedniejsze w przypadku projektów o dobrze zdefiniowanym zakresie, w których wymagania nigdy się nie zmieniają, a kluczowym czynnikiem jest wydajność. Branże, w których nieiteracyjne, sekwencyjne procesy mają podstawowe znaczenie, to m.in. produkcja, budownictwo, kaskadowe tworzenie oprogramowania i przetwórstwo żywności.

Jakie narzędzia są związane z procesami iteracyjnymi?

Podobnie jak w przypadku wszystkich procesów lub metodologii istnieje wiele narzędzi związanych z procesami iteracyjnymi, z których każde zaspokaja potrzeby określonej branży lub rodzaju pracy. Niektóre ogólne kategorie obejmują jednak narzędzia do zarządzania projektami, takie jak Confluence i Jira. Ze względu na możliwość konfiguracji platformy Atlassian obydwa można dostosować do procesu iteracyjnego każdego zespołu. Pozostają one elastycznymi narzędziami do cyklicznej pracy w dowolnej branży.

Sprawdź także

Plakat projektu — szablon

Opracowana wspólnie jedna strona informacji, która pomaga zachować zgodność prac zespołu projektowego z oczekiwaniami interesariuszy.

Plan projektu — szablon

Definiuj, określaj zakres i planuj kamienie milowe kolejnego projektu.

Usprawnij współpracę przy tworzeniu treści w zespołach za pomocą narzędzia Confluence

Następny
Menedżer projektu