Close

Nowe oblicze pracy zespołowej dzięki Confluence. Zobacz, dlaczego Confluence jest doskonałym narzędziem dla zespołów współpracujących przy tworzeniu treści. Zacznij korzystać za darmo

5 ways Confluence improves your meeting notes and agendas

Przeglądaj tematy

Regardless of company type and size, today’s employees attend an average of eight meetings per week. During these meetings, 91% of meeting participants daydreamed, 73% did other work, and 47% complained that meetings were the top time-waster in the office. What’s worse—30% of attendees don’t complete action items following the meeting because they can’t remember key points.

Your team doesn’t need more meetings; they need better meetings. And one way to make this happen is with Confluence. Confluence is more than a knowledge management solution—it’s a collaborative resource for interactive, accessible, and organized content. Design your meetings in Confluence using productivity features that make the most of your team's time. You'll be helping everyone do their best work, no matter where they log in from.

Using Confluence will create great meeting notes and agendas to help you build a transparent company culture through efficient communication.

1. Establish consistency and save time

Confluence offers hundreds of templates that can help you:

  • Get going faster: You don’t have to start from scratch with a blank page. Get to the heart of your content and tasks quickly.
  • Engage your team: Confluence templates can be customized to fit unique use cases, allowing you to continue using the best practices that work for your team.
  • Maintain best practices: When you use pre-structured and well-designed page templates, it helps with readability and user engagement.

Notatki ze spotkania — szablon

Use a meeting notes template to set and maintain agenda items, take meeting minutes and notes, and share next steps and action items with your team. Or try the weekly meeting notes template to keep track of recurring meetings and streamline productivity. With Confluence templates, meeting notes are a breeze.

2. Organize and categorize meeting notes

Confluence is a content management system and often used as a team wiki. The beauty of a wiki is that everyone can contribute. But with everyone sharing information, content can quickly get out of hand. With Confluence, you can use labels and spaces to categorize and organize the information your team contributes before, during, and after meetings.

Labels are words that can be added to Confluence pages to make them easier to group and find. They are also an excellent way to summarize and categorize your meeting types and notes. For example, you could add the label, “project-blue” to all pages in that workstream, allowing you to easily see, display, and search for pages related to that project.

You can also use Confluence spaces to organize your content into meaningful categories. Think of spaces like folders, but they go beyond the personal documentation organization into team and project-oriented organization. This allows pages to be easily accessible and findable by all teammates who are involved. And as projects start and ship, the documentation and leanings from those projects continue to live on within the organization.

Best part, Confluence lets you create as many spaces as you need to support efficient communication and get things done.

3. Collaborate seamlessly across teams

Confluence empowers collaboration. With page comments, inline comments, and emoji reactions, your team members can quickly provide meeting feedback.

During and after meetings, team members need to jot down ideas and relevant information, remark on meeting content, and ask pertinent questions. Comments on Confluence pages allow them to contribute in a natural, easy-to-understand way. There are two types of comments, each suitable for different types of meeting feedback:

  • Page comments: Good for contributions that apply to the entirety of the content. These are added below a page or post.
  • Inline comments: Ideal for targeted feedback. These are added to a highlighted section within a page or post.

4. Assign post-meeting action items

Remember those 30% of meeting attendees who don't complete their meeting action items because they can't remember key points? With the Confluence task list feature, they would have been able to get their work done.

Confluence lets you add tasks to any page. When creating these action items, the first person you @-mention will be assigned the task—you can even assign to yourself! Add a due date to each task to further ensure timely follow up from your team.

Przypisane zadania można śledzić na kilka sposobów:

  • Na stronie: Możesz zobaczyć, do kogo zadanie jest przypisane, czy termin jego realizacji się zbliża czy minął, lub czy zadanie zostało zakończone bezpośrednio z poziomu strony, na której je utworzono.
  • W profilu użytkownika: Możesz przejść do opcji Profil > Zadania i za pomocą filtrów wyświetlić zadania przypisane do użytkownika lub utworzone przez niego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
  • W raporcie zadań: W przypadku niestandardowych widoków zadań członkowie zespołu mogą używać szablonu raportu zadań do śledzenia czynności do wykonania przypisanych do określonego projektu lub zespołu.

5. Skrótowy przegląd kontekstu i komunikatów ze spotkań

Udostępniaj zespołowi ważne szczegóły, osadzając odpowiednie obrazy, pliki i łącza bezpośrednio w programie spotkania w Confluence. Dzięki łączom Smart Link zasoby te mogą być bezpośrednio wyświetlane lub nawet edytowane, a wszystko to bez konieczności opuszczania strony Confluence. Nie musisz pamiętać o aktualizowaniu stron projektu po spotkaniu, ponieważ można to szybko zrobić w miarę pojawiania się i rozstrzygania tematów.

I odwrotnie, notatki ze spotkań Confluence można również dodawać do planów projektu, dzięki czemu zespół może wyświetlać aktualizacje statusu spotkań i zadań w czasie rzeczywistym bez wychodzenia z przestrzeni projektu.

Zwiększ znaczenie spotkań dzięki Confluence

W społeczeństwie, w którym każdego roku na niepotrzebne spotkania wydaje się 37 miliardów dolarów kosztów wynagrodzeń, szczególnie ważne jest, aby zadbać o sensowne spotkania w swojej firmie.

Nie zgadzaj się na słabo zorganizowane spotkania, utratę ważnych informacji i trudności w dostępie do niezbędnych plików. Confluence pomaga zespołowi prowadzić skuteczną komunikację i sprawnie realizować projekt, dzięki czemu produktywne spotkania są naprawdę możliwe. Dzięki Confluence możesz tworzyć lepsze notatki i plany spotkań, jednocześnie usprawniając przepływ pracy — wszystko w jednym miejscu.

Sprawdź także

Notatki ze spotkania — ikona
Szablon notatek z cotygodniowych spotkań

Zadbaj o to, aby Wasze regularne spotkania były wydajne, efektywne i udokumentowane

Logo Codelime
Historia sukcesu

Jak CodeLime udało się odzyskać 40 godzin miesięcznie dzięki mniejszej liczbie spotkań

Usprawnij współpracę przy tworzeniu treści w zespołach za pomocą narzędzia Confluence

Następny
Planowanie strategiczne