Close

Nowe oblicze pracy zespołowej dzięki Confluence. Zobacz, dlaczego Confluence jest doskonałym narzędziem dla zespołów współpracujących przy tworzeniu treści. Zacznij korzystać za darmo

9 najlepszych programów do zarządzania projektami

Przeglądaj tematy

Zarządzanie projektami pomaga firmom w tworzeniu produktów w sposób przewidywalny i powtarzalny, a tym samym obniżyć koszty rozwoju, skrócić czas wprowadzenia na rynek i zwiększyć zadowolenie klientów. Dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami firmy mogą usprawniać procesy projektowe i realizację projektów przez automatyzację i współpracę.

Obecnie wiele firm tworzących oprogramowanie stosuje sprawdzone praktyki zarządzania projektami Agile, aby zyskać i utrzymać przewagę konkurencyjną. Agile dzieli złożone projekty na mniejsze, bardziej skoncentrowane zadania i fazy przyrostowe. Pozwala to firmom zapewnić klientom więcej korzyści dzięki podejściu iteracyjnemu z ciągłym wprowadzaniem nowych wersji.

W tym przewodniku omówiono 9 najlepszych narzędzi informatycznych do zarządzania projektami dla zespołów programistycznych Agile.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania projektami?

Oprogramowanie do zarządzania projektami to cyfrowe narzędzie opracowane specjalnie w celu ujednolicenia procesu rozwoju produktu, zwalczania nieefektywności, automatyzacji powtarzalnych zadań, koordynacji zespołów, dostarczania aktualizacji statusu w czasie rzeczywistym i innych zadań.

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami zapewnia kompleksowe ramy zarządzania projektami, które obsługują różnorodne metodologie, takie jak Agile i Waterfall. Narzędzia te pomagają zespołom przyspieszyć pracę dzięki wbudowanym funkcjom, takim jak szablony Scrum, szablony Kanban, szablony wykresów Gantta oraz szablony planowania projektów.

Jira świetnie nadaje się dla zespołów programistycznych korzystających z metodologii Agile na całym świecie. Wraz z Confluence stanowi kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania projektami, umożliwiając płynną komunikację między zespołami i jednocześnie usprawniając zarządzanie projektami w całej firmie.

Jakie są zalety korzystania z oprogramowania do zarządzania projektami?

Narzędzia do zarządzania projektami pomagają dopracować i ulepszyć każdy etap projektu. Zalety obejmują:

 • Sprawniejsze planowanie: pomoc zespołom w planowaniu harmonogramów produktów i sprinty dzięki ustaleniu priorytetów opartych na wartościach.
 • Dokładniejsze śledzenie: dostępność wizualnych pulpitów i przepływów pracy, aby zapewnić realizację projektów zgodnie z planem.
 • Ulepszona współpraca: ułatwienie współpracy zespołowej dzięki narzędziom do generowania i ustalania priorytetów pomysłów, rejestrowania decyzji, generowania działań i udostępniania informacji.

Oprogramowanie do zarządzania projektami sprzyja spójności między zespołami i zwiększeniu wydajności oraz stanowi pojedyncze źródło rzetelnych informacji w całym cyklu życia produktu.

Jira to kompletne rozwiązanie do zarządzania projektami, które jest bezpłatne dla maksymalnie dziesięciu użytkowników.

9 najlepszych programów do zarządzania projektami

Niezależnie od tego, czy szukasz narzędzia do śledzenia zgłoszeń, współpracy, czy komunikacji w czasie rzeczywistym, ważne jest, aby określić, które narzędzia najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i oferują największą wartość. Poniżej znajduje się lista najlepszych narzędzi do zarządzania projektami w podziale na obszary tematyczne.

1. Kompleksowe zarządzanie projektami Agile: Jira

Jira ułatwia dzielenie złożonych projektów na łatwe do zarządzania sprinty, dzięki czemu firmy mogą dostarczać swoim klientom wartość w sposób ciągły poprzez iteracyjne tworzenie oprogramowania i zarządzanie projektami. Niezależnie od tego, czy śledzisz zadania w ramach sprintów, zgłoszenia klientów czy błędy, system Jira zapewnia menedżerom projektów narzędzia do mapowania zależności, rozpoznawania przeszkód i ciągłego monitorowania aktualnego statusu.

Jira umożliwia także menedżerom projektów scalanie zadań z innych obszarów, takich jak marketing, w celu uzyskania całościowego spojrzenia na projekt. Pozwala to członkom zespołów pracować w sposób, do którego są przyzwyczajeni, jednocześnie standaryzując zarządzanie projektami w całej firmie.

Połączenie Jiry i Confluence tworzy spójne, kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, umożliwiające współpracę w czasie rzeczywistym, tworzenie dokumentacji i skuteczną wymianę informacji uzupełniających. Wszystkie informacje związane z projektem, m.in. harmonogramy, specyfikacje, historyjki użytkowników czy dane od klientów, są dostępne i możliwe do odnalezienia w trakcie i po zakończeniu projektu.

Połączenie Jiry i Confluence to kompletne rozwiązanie z szeroką gamą szablonów Jira i do zarządzania projektami, które pomagają zespołom natychmiast rozpocząć pracę.

Chociaż rozwiązanie Jira jest często używane przez zespoły programistyczne, znajduje zastosowanie również w innych działach, w tym marketingu, finansów, prawnych itp.

2. Widoczność obejmująca wiele zespołów: Jira

Koordynowanie projektów obejmujących różne zespoły, np. programistyczny i marketingowy, często uwidacznia unikatowe podejście do pracy każdego z nich. Dobrzy menedżerowie projektów nie narzucają sztywnych struktur, ale pracują w ramach procesów każdego zespołu.

Jira synchronizuje zadania w całej firmie, aby zaangażować wszystkie zespoły, stosując podejście oparte na współpracy. Takie rozwiązania do zarządzania pracą pozwalają menedżerom projektów rozpoznawać zależności między obszarami biznesowymi, zarządzać przydziałem zasobów i śledzić zadania związane z projektem w jednym wizualnym przepływie pracy. Dzięki temu cały zespół jest zaangażowany i zmotywowany do szybszego osiągania dobrych wyników.

3. Zarządzanie wiedzą: Confluence

Każdy projekt generuje informacje uzupełniające, których członkowie zespołu potrzebują, aby osiągać cele. Historyjki użytkowników, wymagania, specyfikacje produktów i szczegóły zewnętrzne, takie jak informacje o integracji, powinny być łatwo dostępne i powiązane z projektem.

Confluence zapewnia centralne repozytorium, które wnosi zarządzanie wiedzą do cyklu rozwoju produktu.

4. Komunikacja w czasie rzeczywistym: Slack

Aplikacja Slack oferuje natychmiastowy kontakt z członkami zespołu na całym świecie, umożliwiając szybkie i wydajne interakcje. Podczas spotkań z klientami pozwala członkom zespołu gromadzić aktualności, zadawać pytania i wyszukiwać informacje bez zakłócania przebiegu spotkania.

Aplikacja Slack obsługuje również kanały, które są grupami zespołów pracujących nad podobnymi zadaniami lub o podobnych umiejętnościach, aby poprawić komunikację i utrzymać koncentrację. Wiele zdalnych zespołów stwierdza, że aplikacja Slack pomaga im pozostać kontakcie, zapewniając poczucie współpracy podobne do pracy w tym samym biurze.

Aplikacja Slack integruje się z Jirą, umożliwiając zespołom ustawianie powiadomień dotyczących zgłoszeń i zadań, oznaczanie członków zespołu i rejestrowanie dyskusji.

5. Współpraca projektowa: Confluence

Confluence umożliwia łatwą współpracę w jednym centralnym repozytorium informacji uzupełniających projektu. Podczas fazy odkrywania obejmuje to opinie klientów, harmonogramy i wymagania. Po rozpoczęciu prac specyfikacja produktu ma kluczowe znaczenie dla utrzymania koncentracji zespołu. Po zakończeniu, podczas retrospektywy projektu zespół może odnotować sukcesy i zidentyfikować możliwości poprawy.

Dzięki Confluence członkowie zespołu mogą współpracować w czasie rzeczywistym, tworząc i edytując strony, dodając obrazy, kod i tabele oraz oznaczając innych. Menedżerowie projektów mogą również powiązać zadania Jira z dokumentacją Confluence, zapewniając pojedyncze źródło rzetelnych informacji.

6. Automatyzacja zarządzania zadaniami: Jira

Wizualne aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym sprawiają, że Jira jest skutecznym narzędziem do zarządzania zadaniami, a dzięki automatyzacji Jira zespoły mogą skupić się na ważnych rzeczach zamiast na bezproduktywnych zajęciach.

Its built-in templates allow teams to easily identify repetitive tasks and automate them. Anyone on the agile team can sync tasks across projects and products because it doesn't require coding. Jira automation also integrates with commonly used tools such as Slack, Bitbucket, and GitHub.

7. Tablica online i planowanie wizualne: Confluence

Tablice Confluence zapewniają zespołom przestrzeń do współpracy podczas burzy mózgów, wizualizacji i przekształcania pomysłów w działania w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie. Funkcje, takie jak stemple, głosowania, liczniki czasu itp., ułatwiają dzielenie się pomysłami i podejmowanie wspólnych decyzji, nawet w przypadku zespołów zdalnych. Zespoły mogą też łączyć decyzje ze zgłoszeniami Jira i innymi obszarami projektu bez opuszczania tablicy.

8. Ustalanie priorytetów i tworzenie harmonogramów: Jira Product Discovery

Zanim zespoły będą mogły opracować rozwiązania, muszą najpierw zdefiniować strategię i harmonogram produktu. Jira Product Discovery to scentralizowane narzędzie do rejestrowania pomysłów i ustalania ich priorytetów, koordynowania działań interesariuszy oraz tworzenia harmonogramu.

Dzięki wspólnemu generowaniu pomysłów zespoły mogą ustalać priorytet pomysłów na podstawie stosunku ich wpływu do nakładu pracy, wspierając działania Scrum, takie jak dopracowywanie backlogu i planowanie sprintu. Jira Product Discovery zawiera szablony do kompleksowego rozwoju produktów, w tym strategie i plany działań, wymagania i śledzenie zadań — wszystkie z nich można dostosować.

9. Asynchroniczna komunikacja wideo: Loom

Komunikacja asynchroniczna pozwala członkom zespołu skupić się na pracy, dopóki nie pojawi się naturalna przerwa na zapoznanie się z aktualnościami i nowymi informacjami. Menedżerowie projektów przekazują wiadomości zespołowi, gdy są one najbardziej przydatne dla wszystkich członków.

Loom pozwala menedżerom projektów zamieniać mało pilne informacje w filmy, z którymi członkowie zespołu mogą zapoznać się w czasie dostosowanym do ich harmonogramów. W przypadku współczesnych rozproszonych geograficznie zespołów pozwala to zapewnić dostęp do bieżących informacji bez względu na strefę czasową, w której pracują.

Rozpoczęcie korzystania z zarządzania projektami Jira

Dostępnych jest wiele narzędzi do zarządzania projektami, a wybór odpowiedniego może oznaczać różnicę między zwykłą automatyzacją bieżącego procesu lub ulepszaniem i optymalizacją projektów a wspieraniem wysoce zaangażowanego, współpracującego zespołu zorientowanego na klienta.

Rozwiązanie Jira jest przystosowane do procesów Agile pod względem standaryzacji zarządzania projektami w całej firmie, wspierania współpracy oraz utrzymywania zaangażowania i skupienia zespołów.

Dzięki Jirze zespoły mogą rozszerzyć zarządzanie projektami o inne zespoły biznesowe bez zakłócania ich sposobu pracy.

Narzędzia do zarządzania projektami Agile: często zadawane pytania

W jaki sposób Jira pomaga śledzić projekty?

Śledzenie projektów jest najłatwiejszą częścią procesu opracowywania produktów dzięki uwzględnieniu w Jirze następujących funkcji:

 • Planowanie: umożliwia zespołom dzielenie pomysłów na łatwe do zarządzania zadania.
 • Śledzenie: pozwala ustalać priorytety i wizualizować cały projekt w jednym miejscu.
 • Raportowanie: analizuje dane wizualne w czasie rzeczywistym.
 • Automatyzacja: pomaga zaoszczędzić czas w przypadku powtarzalnych zadań.

Które rozwiązania integrują się z systemem Jira?

Jira integruje się z szeroką gamą innych narzędzi, ponieważ jeśli chodzi o zarządzanie projektami, nie ma uniwersalnego rozwiązania. Jira Software zapewnia integrację z powszechnie używanymi narzędziami, takimi jak:

 • Zoom: Zoom łączy rozproszone zespoły w środowisku współpracy bezpośredniej.
 • Bitbucket: Bitbucket to oparta na współpracy usługa hostingowa dla programistów używających systemu Jira i innych narzędzi do przechowywania i udostępniania kodu.
 • GitHub: GitHub umożliwia programistom współpracę i udostępnianie kodu, zmniejszając nadmiarowość.
 • Figma: Figma zapewnia platformę współpracy w czasie rzeczywistym do tworzenia schematów funkcjonalnych i prototypów interfejsów użytkownika.
 • Slack: Slack ułatwia zespołom bezpośrednią komunikację, pozwalając im skupić się na wykonywanych zadaniach.

Sklep Atlassian Marketplace zawiera ponad 3000 dodatkowych aplikacji i integracji.

Jakie typy szablonów są dostępne w Jirze?

Szablony pomagają zespołom pracować wydajniej, a Jira rozumie tę potrzebę. Zapewnia różnorodne wbudowane, w pełni konfigurowalne szablony przeznaczone dla zespołów Agile. Wśród tych szablonów znajdują się:

Sprawdź także

Plakat projektu — szablon

Opracowana wspólnie jedna strona informacji, która pomaga zachować zgodność prac zespołu projektowego z oczekiwaniami interesariuszy.

Plan projektu — szablon

Definiuj, określaj zakres i planuj kamienie milowe kolejnego projektu.

Usprawnij współpracę przy tworzeniu treści w zespołach za pomocą narzędzia Confluence

Następny
Schematy blokowe