Close

Nowe oblicze pracy zespołowej dzięki Confluence. Zobacz, dlaczego Confluence jest doskonałym narzędziem dla zespołów współpracujących przy tworzeniu treści. Zacznij korzystać za darmo

Definiowanie struktury podziału pracy w zarządzaniu projektami

Przeglądaj tematy

Kiedy rozpoczynasz skomplikowany projekt, potrzebujesz struktury podziału pracy (ang. work breakdown structure, WBS), która pomoże Ci utrzymać właściwy kierunek. Działa ona jak przewodnik po projekcie, dzieląc go na łatwe do zarządzania segmenty. Dzięki niej nie pominiesz istotnych szczegółów oraz będziesz w stanie precyzyjnie przydzielać zadania i monitorować postępy.

Mówiąc najprościej, dobrze skonstruowana struktura podziału pracy jest kluczem do rozwikłania złożoności projektu i skierowania go w stronę sukcesu. Może usprawnić planowanie projektu i zarządzanie nim, zapewniając przejrzysty przegląd, pomagając przeanalizować projekt oraz ułatwiając przypisywanie obowiązków i śledzenie postępów.

W tym przewodniku szczegółowo omówiono strukturę podziału pracy, w tym jej komponenty, różne rodzaje oraz sposób jej tworzenia na potrzeby planowania projektu.

Co to jest struktura podziału pracy?

U podstaw struktury podziału pracy w zarządzaniu projektami leży hierarchiczny (lub drzewiasty) rozkład projektu na mniejsze komponenty.

W jego ramach rozległy i często przytłaczający zakres projektu jest dzielony na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania komponenty. Każdy kolejny poziom struktury jest bardziej szczegółowy, co ułatwia zrozumienie i prowadzenie projektu.

Cel struktury podziału pracy

Struktura podziału pracy w zarządzaniu projektami zapewnia jasne ramy w zakresie planowania, wykonania i kontroli projektów. Pomaga w szacowaniu kosztów, planowaniu zadań i alokacji zasobów. Co najważniejsze, utrzymuje projekt na właściwym torze, organizując go w mniejsze, dobrze zdefiniowane komponenty.

Kluczowe komponenty struktury podziału pracy

Każdy komponent struktury podziału pracy pełni określoną rolę i charakteryzuje się innym poziomem szczegółowości. Najwyższy poziom definiuje ogólny obraz, podczas gdy najniższy poziom określa każdy szczegół.

 • Rezultaty: skupiają się na szerszej perspektywie i reprezentują ostateczny wynik projektu.
 • Pakiety robocze: najmniejsze jednostki w ramach struktury podziału pracy. Są elementami składowymi projektu i mają przypisane konkretne rezultaty.
 • Zadania i zadania podrzędne: szczegółowy podział działań lub kroków w ramach pakietu roboczego, który umożliwia precyzyjne planowanie i realizację.

Rodzaje struktur podziału pracy

Konkretne potrzeby projektu i preferencje zespołu mają kluczowe znaczenie dla określenia najbardziej odpowiedniej reprezentacji struktury podziału pracy. Na przykład w przypadku projektów z ustalonymi ramami czasowymi i rygorystycznymi terminami warto wybrać reprezentację opartą na kalendarzu, co pozwoli na szybkie osiągnięcie kamieni milowych.

Na wybór ma również wpływ sposób działania i komunikacji zespołu. Jeśli członkowie zespołu preferują tablice wizualne i cenią praktyczne podejście do zarządzania zadaniami, tablica Kanban może dobrze pasować do ich preferencji.

Oto typy struktur podziału pracy, z których można wybierać w zależności od wymagań projektu i preferencji zespołu:

Wykres Gantta

Wykres Gantta to wykres słupkowy przedstawiający osie czasu i zależności zadań. W przejrzysty sposób wizualizuje harmonogram projektu, pokazując, kiedy każde zadanie się rozpoczyna i kończy.

Kanban

Tablice Kanban to elastyczne narzędzia wizualne, które pomagają zespołom zarządzać przepływami pracy i ustalać priorytety w ich zakresie. Wyświetlają zadania jako karty na tablicy, które są uporządkowane w kolumnach w oparciu o ich status. Tablice Kanban doskonale sprawdzają się w środowisku programistycznym Agile.

Porada eksperta: dowiedz się więcej o tym, do czego służy tablica Kanban, zapoznając się z tym kompleksowym przewodnikiem po zarządzaniu projektami.

Kalendarze

Reprezentacja oparta na kalendarzu pomaga śledzić terminy, kamienie milowe i dostępność zasobów. Jest najbardziej efektywna w przypadku projektów z ustalonymi ramami czasowymi i terminami, ponieważ pokazuje, kiedy powinny rozpocząć się i zakończyć poszczególne fazy projektu.

Jak utworzyć strukturę podziału pracy

Aby projekty przebiegały zgodnie z planem, każda struktura podziału pracy powinna składać się z podobnych kroków.

Kierownik projektu może skorzystać z poniższych pięciu kroków, aby utworzyć strukturę podziału pracy na potrzeby projektu aplikacji mobilnej:

 1. Zidentyfikuj rezultaty projektu. Wyjaśnij jego zakres i granice, wymieniając namacalne wyniki lub rezultaty, które chcesz osiągnąć.

  W przypadku aplikacji mobilnej rezultaty mogą obejmować w pełni funkcjonalną aplikację z określonymi funkcjami, dokumentację użytkownika i plan marketingowy.
 2. Podziel rezultaty na pakiety robocze. Po zidentyfikowaniu ogólnych rezultatów należy podzielić je na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania komponenty.

  Komponenty w pełni funkcjonalnej aplikacji mobilnej mogą obejmować uwierzytelnianie użytkownika, nawigację po aplikacji i projekt interfejsu użytkownika. Podziel w ten sposób wszystkie rezultaty.
 3. Zdefiniuj relacje między zadaniami. W ramach każdego pakietu roboczego ustal relacje między zadaniami. Niektóre zadania zależą od innych, co oznacza, że nie można ich rozpocząć, dopóki poprzednie zadanie nie zostanie ukończone.

  W przypadku aplikacji mobilnej przed wdrożeniem nawigacji po aplikacji konieczne może być sfinalizowanie projektu interfejsu użytkownika.
 4. Przypisz zasoby i czas trwania. Przydziel niezbędne zasoby do każdego zadania lub pakietu roboczego i oszacuj czas wymagany do jego ukończenia.

  W przypadku aplikacji mobilnej może to wymagać przypisania programistów, projektantów i testerów do określonych zadań przy jednoczesnym oszacowaniu czasu pracy potrzebnego na każde zadanie.
 5. Przejrzyj i dopracuj. Proces tworzenia struktury podziału pracy jest iteracyjny. Przeglądaj i udoskonalaj strukturę podziału pracy w miarę postępów projektu, aby dostosowywać się do jego zmieniających się wymagań, radzić sobie z nieprzewidzianymi wyzwaniami i mieć pewność, że dokładnie odzwierciedla ona zakres projektu i zadania.

Szablony struktury podziału pracy

Tworzenie struktury podziału pracy od podstaw może być czasochłonne. Usprawnij ten proces dzięki szablonom. Szablony nie tylko pozwalają zaoszczędzić czas, ale także dają pewność, że nie pominięto żadnych ważnych kroków.

Jira Software zawiera szablony przeznaczone do tworzenia struktury podziału pracy — w tym wstępnie skonfigurowany szablon Kanban. Aby ułatwić pracę, sklep Atlassian Marketplace oferuje aplikację Work Breakdown Structure story board, która bezproblemowo synchronizuje się z Jira Software.

Te szablony zapewniają dobrze zdefiniowane, konfigurowalne ramy postępowania, które nie pozostawiają miejsca na domysły podczas planowania projektu.

Tworzenie struktury podziału pracy w Jira Software

Jira Software to popularne narzędzie do zarządzania projektami, w którym można utworzyć każdy składnik skutecznej struktury podziału pracy.

Możesz definiować i dostosowywać przepływy pracy pasujące do unikatowych procesów Twojego zespołu, zapewniając dokładne dopasowanie struktury podziału pracy do wymagań projektu. Możesz także wizualizować i śledzić zadania, statusy i postępy zespołu za pomocą tablic Agile (Kanban lub Scrum).

Funkcje śledzenia zgłoszeń systemu Jira pozwalają na tworzenie, przypisywanie i monitorowanie zadań lub zgłoszeń w całym cyklu ich życia. Możliwości współpracy w czasie rzeczywistym Jira Software ułatwiają zespołowi komunikację i udostępnianie aktualnych informacji.

Ponadto ekosystem integracji systemu Jira umożliwia łączenie i synchronizację pracy na różnych platformach, zapewniając, że struktura podziału pracy pozostanie centralnym miejscem dla wszystkich informacji i zadań związanych z projektem. Korzystaj z zaawansowanych funkcji raportowania i analiz systemu Jira, aby śledzić postępy projektu, wydajność zespołu i rozkład obciążenia pracą. Te analizy umożliwiają podejmowanie decyzji opartych na danych i ciągłą optymalizację struktury podziału pracy.

Rozwiązanie Jira Software zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi do tworzenia i obsługi skutecznej struktury podziału pracy oraz zarządzania nią. Jego uniwersalne funkcje i konfigurowalne opcje sprawiają, że jest to niezbędne narzędzie dla menedżerów projektów i zespołów.

Struktura podziału pracy: często zadawane pytania

Jakie jest znaczenie struktury podziału pracy w zarządzaniu projektami?

Struktura podziału pracy precyzuje zakres projektu, a rozbicie projektu na możliwe do zarządzania komponenty pomaga zapobiegać pełzaniu zakresu. Struktura podziału pracy stanowi solidną podstawę do dokładnego oszacowania projektu i skutecznej alokacji zasobów.

Jakie są wyzwania związane z tworzeniem struktury podziału pracy?

Jednym z kluczowych wyzwań przy tworzeniu struktury podziału pracy jest określenie odpowiedniego poziomu szczegółowości projektu. Zarówno nadmierna, jak i niedostateczna szczegółowość może utrudniać skuteczne zarządzanie. Kolejnym częstym wyzwaniem jest radzenie sobie ze zmieniającymi się wymaganiami. Aby sprostać tym wyzwaniom, należy zaangażować interesariuszy w proces planowania i dostosować go w razie potrzeby.

Jak struktura podziału pracy wspomaga zarządzanie zakresem projektu?

Struktura podziału pracy wspiera zarządzanie zakresem projektu poprzez identyfikację elementów dostarczanych, zarządzanie zmianami i utrzymywanie koncentracji projektu na jego zamierzonych wynikach.

Sprawdź także

Plakat projektu — szablon

Opracowana wspólnie jedna strona informacji, która pomaga zachować zgodność prac zespołu projektowego z oczekiwaniami interesariuszy.

Plan projektu — szablon

Definiuj, określaj zakres i planuj kamienie milowe kolejnego projektu.

Usprawnij współpracę przy tworzeniu treści w zespołach za pomocą narzędzia Confluence

Następny
Proces podejmowania decyzji