Close

Nowe oblicze pracy zespołowej dzięki Confluence. Zobacz, dlaczego Confluence jest doskonałym narzędziem dla zespołów współpracujących przy tworzeniu treści. Zacznij korzystać za darmo

Jak Piavita zarządza cyklem życia rozwoju produktu dzięki Confluence

Przeglądaj tematy
Logo Piavita

Firma Piavita tworzy urządzenie, które jest niczym medyczna wersja zegarka Apple Watch dla koni — za jego pomocą weterynarze analizują parametry życiowe zwierząt. Remi Bos, wiceprezes ds. produktu, wyjaśnia, że Confluence pomaga im zbierać razem członków zespołu i tworzyć najlepszy możliwy produkt dla klientów.

Cykl rozwoju produktu jest złożonym, wieloetapowym procesem, który obejmuje planowanie, budowanie, testowanie, analizowanie oraz ciągłe doskonalenie i wsparcie. Jeśli musisz polegasz na różnych ekspertach z różnych zespołów, aby zrealizować projekt, współpraca i szczegółowa dokumentacja mają kluczowe znaczenie.

Oto jakl Confluence zapewnia zespołowi Piavita moc niezbędną do zarządzania każdym aspektem cyklu życia rozwoju produktu.

Piavita steruje współpracą między zespołami

Współpraca między zespołami jest kluczowym aspektem cyklu rozwoju produktu firmy Piavita. Flagowy produkt firmy, system Piavet, śledzi parametry życiowe koni, dzięki czemu weterynarze mogą zdalnie monitorować ich stan zdrowia. Aby zapewnić, że ten przełomowy produkt będzie gotowy do wprowadzania na rynek, wymagane jest połączenie wielu dyscyplin.

Przed wprowadzeniem Confluence komunikacja między zespołami była wyzwaniem. „Pracowaliśmy na fizycznych tablicach, wszędzie były pełno papierów” — mówi Bos. Teraz zespół Piavita przechowuje ważne informacje w centralnym miejscu w Confluence.

Bos wyjaśnia, że dokumentowanie wszystkiego za pomocą jednej platformy sprawia, że rozwój produktu postępuje, nawet gdy zmieniają się priorytety lub dostępność zespołu. „Bez dokumentacji nasz projektant sprzętu mógłby odejść i wtedy zostalibyśmy skazani na porażkę” — mówi Bos. „Używamy Confluence jako centralnego punktu po to, aby zawsze ktoś inny mógł przejąć pracę w miejscu, w którym ktoś ją przerwał”.

Wyświetl wersję

Elastyczność i dzielenie się wiedzą są tak ważne, ponieważ rozwój produktu nie zawsze odbywa się liniowo. Dostosowania sprzętowe, aktualizacje oprogramowania, wydania funkcji itp. wymagają skrupulatnego dokumentowania, aby zespół mógł widzieć cały proces. „Kontrola wersji jest dla nas bardzo pomocna” — mówi Bos. „Zawsze możemy wrócić do tego, co się zmieniło i kiedy”.

Dzięki historii wersji każdy członek zespołu Piavita może przejrzeć wszystkie poprzednie zmiany w dokumencie. Może nawet przeglądać wcześniejsze komentarze i zamknięte zadania, aby zobaczyć, co się stało, kiedy i dlaczego. Koniec z wycieczkami do czyjegoś biurka, aby zadać pytanie, dlaczego wybrano konkretny typ oświetlenia LED lub kiedy wydano ostatnią aktualizację iOS — wszystkie odpowiedzi są w jednym miejscu.

Wybór historii strony

Aby skorzystać z widoku porównawczego dwóch wersji, wybierz najpierw „Historia strony” w menu rozwijanym „Więcej akcji”.

Wybór dwóch wersji strony

Następnie wybierz wersje do porównania i kliknij „Porównaj wybrane wersje”, aby zobaczyć zmiany, jakie wprowadzono.

Piavita zbiera informacje od grup użytkowników w celu ustalenia priorytetów planu działania

Podejmowanie decyzji

Na początku cyklu życia rozwoju produktu Piavita pozwala wszystkim interesariuszom wypowiedzieć się podczas spotkania, które odbywa się co dwa tygodnie i nazywane jest „grupą użytkowników”. Podczas spotkań grupy użytkowników zespół określa priorytety produktów na nadchodzący okres, przypisując żądaniom funkcji wartości wysokie, średnie i niskie.

Dyskusje w grupach użytkowników zapewniają, że żaden zespół nie stawia niczego na głowie. Na przykład praca nad nowym projektem mikroukładu przed sfinalizowaniem wymiarów sprzętu może doprowadzić do powstania mikroukładów, które nie pasują do urządzenia. Rejestrowanie danych wejściowych i dokumentowanie ostatecznych decyzji poprawia także przejrzystość dla całego zespołu. „Wszyscy jesteśmy zgodni. Nie dochodzi do sytuacji, w której mówię: „Myślę, że to priorytet”, podczas gdy inna osoba mówi, że nigdy nawet nie słyszała o tym żądaniu funkcji” — mówi Bos. „Jest spokojniej, ponieważ proces jest zorganizowany i ustrukturyzowany w Confluence”.

Plan rozwoju produktu

Aby dotrzeć do mety, Piavita opiera się na szablonach spotkań i integracjach

„Mamy pewne stałe spotkania, więc użyliśmy Confluence do tworzenia szablonów spotkań, które przedstawiają tematy do omówienia i pożądane wyniki” — twierdzi Bos. „W ten sposób możemy po prostu zerknąć na plan dowolnego dnia, dodawać notatki przez cały tydzień, a będziemy wiedzieć, co musimy omówić na następnym spotkaniu.”

Szablony pomagają utrzymać jasne priorytety i cele, co oznacza mniej problemów. „Super fajna rzecz — możesz oznaczyć kogoś prośbą i umieścić na niej datę” — dodaje Bos. „Możesz zobaczyć wszystkie otwarte zadania własne i te, które tworzysz dla kogoś innego”.

Czynności do wykonania

Piavita dodaje również sekcję dotyczącą kolejnych kroków do każdego szablonu spotkania i wykorzystuje integrację z Jira w celu śledzenia zadań, dzięki czemu nikt nigdy nie zostanie obciążony nieoczekiwaną pracą — wszystko to jest widoczne w Confluence. Zespół Piavita tworzy epiki w Jira i korzysta z integracji Bitbucket, aby zagwarantować, że kod zostanie zatwierdzony we właściwej kolejności. „Jeśli ktoś zmieni fragment kodu, widzimy to bezpośrednio — Confluence, Jira i Bitbucket są ze sobą połączone” — mówi Bos. „Widzimy całą pracę związaną z konkretnymi wydaniami lub poprawkę błędu, co jest dla nas bardzo pomocne”.

Projekt Confluence z integracją z Jira

Problemy z Jira można bezpośrednio połączyć z powiązaną dokumentacją w Confluence, aby ograniczyć zmiany kontekstu.

Pętla informacji zwrotnych oznacza, że zespół Piavita może tworzyć gałęzie Bitbucket bezpośrednio z kart zgłoszeń Jira, prowadzić dyskusje bezpośrednio w kodzie źródłowym za pośrednictwem wbudowanych komentarzy i list kontrolnych zatwierdzania, a także śledzić, kiedy zatwierdzony kod zostanie zgłoszony.

Pull requesty Bitbucket

Zgłoszenia Bitbucket i pull requesty mogą być osadzane na stronach Confluence w celu łatwego śledzenia.

Zyskaj przewagę nad rozwojem produktu

„Zanim wypuścimy coś na rynek, musimy mieć stuprocentową pewność, więc nasze cykle mogą być długie” — dodaje Bos. „Bez Confluence musielibyśmy używać poczty elektronicznej, plików PDF lub innych narzędzi, które wydłużyłyby i skomplikowały proces”.

Stworzenie świetnego produktu od koncepcji do wprowadzenia na rynek wymaga czasu. Dzięki usprawnionej współpracy i integracji możesz jednak utrzymać szybkie tempo rozwoju produktu. Ponadto Twój zespół może cieszyć się dodatkową korzyścią płynącą z bardziej przejrzystej komunikacji i współdzielenia wiedzy w całej firmie.

Dzięki Confluence Piavita zmienia opiekę weterynaryjną dla koni. Zacznij korzystać z Confluence już dziś, aby zobaczyć, jak może zmienić Twój zespół.

Sprawdź także

Wykorzystaj to
Logo Confluence

Confluence to obszar roboczy zespołu, w którym organizacje dokumentują swoją wizję, plany i cele oraz dzielą się nimi, aby ujednolicić pracę zespołową.

Historia sukcesu
Logo Codelime

Jak CodeLime udało się odzyskać 40 godzin miesięcznie dzięki mniejszej liczbie spotkań

Usprawnij współpracę przy tworzeniu treści w zespołach za pomocą narzędzia Confluence

Następny
Planowanie strategiczne