Close

Nowe oblicze pracy zespołowej dzięki Confluence. Zobacz, dlaczego Confluence jest doskonałym narzędziem dla zespołów współpracujących przy tworzeniu treści. Zacznij korzystać za darmo

Jak zbudować zespół interdyscyplinarny

Najlepsze sposoby na rozbicie silosów i współpracę w celu uzyskania wyników

Przeglądaj tematy
Ludziki z różnych zespołów

Co to jest zespół interdyscyplinarny? Jest to grupa osób o różnorodnej wiedzy, które spotykają się, aby osiągnąć wspólny cel. Zazwyczaj obejmuje pracowników ze wszystkich szczebli organizacji.

Kiedy myślisz o zespołach interdyscyplinarnych, który z tych scenariuszy jest najbliższy Twojej pierwszej reakcji?

 1. Są jak „Avengersi”! Wszyscy łączą swoje unikalne super moce, aby sprostać wyzwaniu.
 2. Żenada! Wracają do Ciebie wspomnienia najbardziej znienawidzonych projektów grupowych z czasów szkoły: nieporozumienia, niezgoda, odkładanie na później i ten gość, który nie kiwnął nawet palcem. ...

Prawda jest taka, że zespoły interdyscyplinarne mogą pójść w obie strony. Kiedy działają dobrze, przyspieszają innowacje i zwiększają umiejętności członków i zadowolenie z pracy.

A w przeciwnym wypadku? Nie ma to jak marnowanie czasu i energii bez efektów (chyba że zwiększony stres i niechęć są tym, czego szukasz).

Jak więc możesz sprawić, żeby każdy zespół interdyscyplinarny, do którego należysz — czy może nawet prowadzisz — był bardziej, cóż, zdyscyplinowany? Mamy dla Ciebie kompletny przewodnik.

Co to jest zespół interdyscyplinarny?

Zazwyczaj myślimy o zespołach jako o grupach osób na podobnych stanowiskach — zespół ds. marketingu, dział IT, dział sprzedaży. Jednak zespół interdyscyplinarny to ludzie o różnej wiedzy lub z różnych działów w Twojej organizacji.

Zespół interdyscyplinarny może mieć członków o różnym stażu pracy. Może również mieć szczególne uprawnienia decyzyjne. Na przykład zespół przedstawia swój plan dotyczący projektu bezpośrednio dyrektorowi generalnemu, zamiast przechodzić przez zwykły proces zatwierdzania.

O zespołach interdyscyplinarnych jest dziś głośno, ale nie są żadną nowością. Są z powodzeniem stosowane w różnych branżach, od ubezpieczeń, przez przemysł samochodowy, aż po technologię.

Różne rodzaje zespołów interdyscyplinarnych

Zespoły interdyscyplinarne działają na różne sposoby w różnego rodzaju organizacjach. Startupy i małe firmy są często interdyscyplinarne po prostu ze względu na ich wielkość. Nie są wystarczająco duże, aby mieć wyspecjalizowane zespoły, więc pracownicy z doświadczeniem w różnych dziedzinach automatycznie pracują razem nad większością projektów lub decyzji.

To, co faktycznie tworzy innowacje, to łączenie ludzi o różnorodnej wiedzy i doświadczeniu.

Większe firmy mogą utworzyć zespół interdyscyplinarny jako grupę roboczą, aby zajęła się konkretnym projektem lub celem. Innymi słowy, nadal występują indywidualne wyspecjalizowane działy. Odrębnie od tej struktury pracownicy z różnych działów spotykają się w zespole interdyscyplinarnym w określonym celu.

W innych większych firmach zespoły interdyscyplinarne są strukturą podstawową.

Dlaczego warto tworzyć zespół interdyscyplinarny?

Odpowiadają na wyzwania nowoczesnego środowiska biznesowego. Sytuacja zmienia się dość szybko i do przetrwania potrzeba konsekwentnych innowacji.

Zwykle zakładamy, że innowacje pochodzą od współpracy „samotnych geniuszy”. Jednak badania obalają ten stereotyp i pokazują nam, że faktycznym źródłem innowacji jest łączenie ludzi o różnorodnej wiedzy i doświadczeniu. Nikt już nie zna wszystkich odpowiedzi, ale mądra współpraca pozwala je uzyskać.

Zespoły interdyscyplinarne mają również uzasadnienie biznesowe w innym sensie. Mogą pomóc firmom rozwijać się szybciej i wydajniej, a nawet stworzyć „wersję próbną” nowego projektu przed zatrudnieniem do niego nowego pełnoetatowego zespołu.

Interdyscyplinarny zespół z większym prawdopodobieństwem zakwestionuje status quo i znajdzie lepsze sposoby na wykonanie pracy.

Mogą także walczyć z plagą myślenia grupowego. Kiedy wszyscy w grupie myślą podobnie lub pochodzą z podobnego środowiska, łatwo przeoczyć problemy lub nie kwestionować przestarzałych założeń. Interdyscyplinarny zespół z większym prawdopodobieństwem zakwestionuje status quo i znajdzie lepsze sposoby na wykonanie pracy.

Wreszcie, zespoły te mogą pomóc w rozwoju, angażować i zatrzymywać członków zespołu. Budują poczucie spójności i współpracy. Pracownicy czują się bardziej związani z organizacją jako całością, a nie tylko z własnym działem. Takie zespoły mogą również wystawiać pracowników na nowe obszary wiedzy i dać im szansę na doskonalenie umiejętności, takich jak budowanie relacji i rozwiązywanie problemów. Kiedy pracownicy uczą się i rozwijają, są o wiele mniej skłonni do zmiany pracy.

Jakie wyzwania stoją przed zespołami interdyscyplinarnymi?

Zważywszy wszystkie te informacje, pewnie się zdziwisz na wieść, że około 75% zespołów interdyscyplinarnych jest dysfunkcyjnych. Co się więc z nimi dzieje?

Czasami zespół interdyscyplinarny ma rozmytą lub źle zdefiniowaną misję. Zespół może nie otrzymać kluczowych parametrów (lub może nie zdecydować o nich wystarczająco szybko), takich jak czas, w jakim musi osiągnąć swój cel, a także ile środków może wydać. Bez wyraźnego celu i bez drogi do niego zespół utknie na dobre.

Innym ważnym powodem, dla którego zespoły interdyscyplinarne schodzą z obranego kursu, jest to, że jego członkowie mają sprzeczne priorytety lub obowiązki. Koncentrują się na zainteresowaniach własnych lub swojego działu zamiast na celu zespołu.

To nie jedyny problem personalny, który może zakłócić działanie zespołów interdyscyplinarnych. Gdy zespół obejmuje członków na różnych poziomach, dynamika relacji może być trudna.

Następnie mamy do czynienia z prostym faktem, że zespoły interdyscyplinarne stanowią dodatkową pracę dla członków, którzy są również częścią zespołu danego działu. To powoduje stres, presję i frustrację, zwłaszcza jeśli niektórzy w zespole wypadają słabo.

Ale nawet jeśli zespół pracuje wydajnie i profesjonalnie, może okazać się nieskuteczny, jeśli brakuje mu uprawnień do podejmowania działań i zostanie zawieszony w oczekiwaniu na zatwierdzenie lub decyzje liderów organizacji.

Produktywne zespoły interdyscyplinarne zaczynają od jasności

Teraz zastanówmy się, co zrobić, by Twój zespół interdyscyplinarny był jednym z zespołów innowacyjnych, a nie takim, który ugrzązł w zamieszaniu i konflikcie.

Pierwszą rzeczą, której potrzebuje Twój zespół, jest duża dawka przejrzystości. Jakie są jego konkretne cele? Każdy musi mieć to samo zdanie na temat tego, jak będzie wyglądał sukces. Jest to oczywiście ważne dla każdego zespołu. Natomiast jest to jeszcze ważniejsze dla zespołów interdyscyplinarnych, ponieważ ich członkowie często mają różne nastawienie i założenia. Mogą nie mówić tym samym językiem, co zespół danego działu.

Członkowie zespołu muszą czuć się bezpiecznie, zabierając głos, nawet jeśli się nie zgadzają.

Oprócz podstawowego celu ustal też kamienie milowe. Ponieważ Twój zespół prawdopodobnie nie widuje się ani nie komunikuje się codziennie, daje to członkom bardziej klarowne poczucie tego, co się dzieje i co będzie dalej.

Chcemy na tym etapie wprowadzić szybki dodatek do ram wyznaczania celów, znaną jako OKR. Skrót ten oznacza „Objectives and Key Results”, czyli cele i kluczowe wyniki. W Atlassian odkryliśmy, że używanie OKR zapewnia większe dopasowanie, elastyczność, odpowiedzialność i skupienie. Jeśli chcesz wypróbować tę strukturę do wyznaczenia celów swojemu zespołowi interdyscyplinarnemu, zapoznaj się z naszym kompletnym przewodnikiem po OKR.

Mówienie o praktycznych ograniczeniach, przed którymi stoi Twój zespół, nie jest tak motywujące, jak wyznaczanie celów, ale jest tak samo konieczne. Będziesz bardziej wydajny, gdy wszyscy będą znali Twój budżet i terminy.

Dyskusje te powinny mieć miejsce, gdy będziesz kompletować nowy zespół interdyscyplinarny. Mając to na względzie, nigdy nie jest za późno, aby naprowadzić istniejący zespół na właściwe tory.

Kto powinien należeć do Twojego zespołu interdyscyplinarnego?

Znając cele swojego zespołu, możesz zdecydować, kto powinien do niego należeć. Oto kilka kryteriów, które należy wziąć pod uwagę:

 • Jakiego rodzaju wiedzy potrzebujesz? Kto w Twojej organizacji może ją zapewnić?
 • Oprócz konkretnych umiejętności członkowie zespołu powinni mieć również cechy osobnicze, które uczynią ich wartościowymi współpracownikami. Czy mają wcześniejsze doświadczenia ze współpracą interdyscyplinarną? Czy potrafią pracować samodzielnie i wydawać zalecenia lub decyzje?
 • Nie zapomnij o bardziej politycznych aspektach praktycznych. Jeśli Twój zespół koncentruje się na uruchomieniu projektu lub podjęciu decyzji, kim są interesariusze? W Twoim zespole powinna być reprezentowana każda grupa interesariuszy.

Wybór lidera

Twój zespół interdyscyplinarny nie musi mieć lidera, ale mając go, będzie działał o wiele lepiej. Kim więc powinna być ta osoba?

Lider zespołu interdyscyplinarnego musi być w stanie prowadzić dyskusje, delegować zadania i pociągać innych członków do odpowiedzialności. Musi być w stanie to zrobić, nawet jeśli niektórzy członkowie zespołu zajmują wyższe stanowisko w hierarchii korporacyjnej. Innymi słowy, czy może skłonić ludzi do zrobienia czegoś, nawet jeśli nie ma formalnej władzy, aby powiedzieć im, co mają robić? Czy może używać wpływów i perswazji, aby kierować innymi?

Ustalanie podstawowych zasad dla zespołu interdyscyplinarnego

Gdy w zespole jest lider, jedną z pierwszych rzeczy, które powinien zrobić, jest współpraca z pozostałymi członkami zespołu w celu ustalenia podstawowych zasad dotyczących tego, jak będą załatwiane sprawy. Jest to coś, co naprawdę warto zrobić, gdy zespół rozpoczyna pracę, ale nigdy nie jest na to za późno.

Po pierwsze, jasno określ, czego oczekujesz od wszystkich. Każdy członek musi zrobić to, co do niego należy, aby nikt nie czuł się nadmiernie obciążony obowiązkami.

Oprócz jasnych oczekiwań dotyczących wkładu, Twój zespół potrzebuje również konkretnego określenia pożądanych zachowań. Członkowie zespołu muszą czuć się bezpiecznie, zabierając głos, nawet jeśli się nie zgadzają. W zespołach interdyscyplinarnych chodzi o szukanie lepszych rozwiązań poprzez wspólną pracę różnych ludzi. Natomiast osiągnięcie tych rozwiązań będzie nie możliwe, jeśli członkowie zespołu nie będą mogli sobie poradzić z różnicami między sobą.

Wreszcie, każdy powinien jasno określić sposób, w jaki Twój zespół będzie podejmował decyzje. Czy wszyscy będą się wypowiadać na każdy temat? Kiedy lider zespołu może działać jednostronnie?

Kolejnym podstawowym krokiem do zbudowania udanego zespołu interdyscyplinarnego jest wybór odpowiednich narzędzi komunikacyjnych. Prawdopodobnie nie będziecie się widywać każdego dnia, więc będziesz często używać tych narzędzi. A jeśli członkowie zespołu są w różnych lokalizacjach, Twoje narzędzia komunikacyjne będą głównym sposobem współpracy. W tym obszarze myśl kreatywnie. Na przykład, zamiast wysyłać wiele e-maili, być może w Twoim zespole sprawdzi się udostępniony blog.

Oprócz kanałów komunikacji możesz potrzebować innych narzędzi i zasobów. Rozważ takie pytania:

 • Czy wszyscy członkowie zespołu mają sprzęt i oprogramowanie potrzebne do współpracy?
 • Potrzebujesz fizycznej lub wirtualnej przestrzeni do przechowywania zasobów i materiałów do swojej pracy? Czy wszyscy członkowie zespołu mogą uzyskać dostęp do tej przestrzeni?
 • Jeśli Twój zespół odbywa spotkania osobiste, gdzie mają miejsce?

Spotkania dla zespołów interdyscyplinarnych

Utrzymuj odpowiedni kierunek działania swojego zespołu interdyscyplinarnego

Niezależnie od tego, czy pomagasz powołać nowy, czy udoskonalasz istniejący zespół interdyscyplinarny, mamy nadzieję, że ten artykuł rozwieje Twoje wątpliwości i pozwoli Ci zwiększyć tempo działań. Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić:

 • Regularnie monitoruj postępy zespołu. W tym miejscu pojawiają się owe dobrze zdefiniowane cele. Czy osiągasz wyznaczone kamienie milowe? Aby rozpocząć i dotrzeć do sedna sprawy, użyj szablonów Health Monitor dla zespołu w narzędziu Confluence.
 • Zachowaj elastyczność. Jeśli nie osiągasz kamieni milowych, co należy zrobić inaczej? Być może trzeba będzie zareagować na inne zmiany w planach. Na przykład dyrektor generalny może zmienić termin lub członkowie zespołu mogą zostać nieoczekiwanie zwolnieni.
 • Pamiętaj, nie musisz tego robić samodzielnie. Confluence oferuje zasoby, które pomogą Ci sprostać wyzwaniom zespołów interdyscyplinarnych, od wyznaczania celów przez spotkania i podejmowanie decyzji.
Sprawdź także

Cele, sygnały i wskaźniki — ikona
Szablon celów, sygnałów i wskaźników

Podczas wyznaczania celów zespołu odróżnij istotne informacje od tych, które są zbędne

DACI — ikona
DACI: szablon dokumentacji decyzyjnej

Ułatw swojemu zespołowi podejmowanie świadomych decyzji grupowych

Usprawnij współpracę przy tworzeniu treści w zespołach za pomocą narzędzia Confluence

Następny
Najlepsze praktyki burzy mózgów