Close

Nowe oblicze pracy zespołowej dzięki Confluence. Zobacz, dlaczego Confluence jest doskonałym narzędziem dla zespołów współpracujących przy tworzeniu treści. Zacznij korzystać za darmo

Zaskakujące zalety współprzywództwa

Bo co dwie głowy, to nie jedna

Przeglądaj tematy
Ludziki lecące samolocikiem z papieru

Co to jest współprzywództwo? Współprzywództwo to kilka osób zarządzających zespołem lub grupą. Wspólnie odpowiadają za cele swojego zespołu, ale dzielą między siebie zadania i obowiązki.

Wilbur i Orville Wright pracowali razem nad wynalezieniem pierwszego skutecznie funkcjonującego samolotu. Trey Parker i Matt Stone wykorzystali swoje twórcze talenty, aby wymyślić prześmiewczy serial animowany South Park, jeden z najdłużej emitowanych programów telewizyjnych w Ameryce. Ben Cohen i Jerry Greenfield, założyciele firmy Ben&Jerry's Ice Cream, zaczynali od zapisania się razem na kurs robienia lodów, który kosztował 5 USD.

Kiedy myślimy o przywództwie, zwykle najpierw przychodzi nam na myśl jeden człowiek sterujący statkiem. Jednak jak dowodzą powyższe przykłady, wiele udanych dzieł miało dwóch autorów.

To współprzewodnictwo w praktyce. I choć może się to wydawać sprzeczne z tradycyjnym spojrzeniem na zwierzchnictwo, tego typu współpraca może byc naprawdę korzystna. Jedno z badań opublikowanych w Group Dynamics pokazało, że współprzewodnictwo jest użytecznym wskaźnikiem efektywności zespołu.

Co to jest współprzewodnictwo?

Współprzewodnictwo oznacza kilka osób dzielących po równo władzę i wpływ na firmę lub projekt zamiast jednego lidera.

Istnieje wiele odnoszących sukcesy firm, które wykorzystały model współprzewodnictwa w prowadzeniu całej swojej działalności, w tym Whole Foods, Oracle, a także Atlassian.

Choć jednak współprzewodnictwo występuje w szerszym kontekście zarządzania firmą, jego mądrość i najlepsze praktyki można też zastosować w zarządzaniu projektami. Oznacza to podział obowiązków i współodpowiedzialność za wynik konkretnego projektu lub konkretnej inicjatywy.

Każdy może wziąć udział w kierowaniu projektem. Aby odnieść sukces, nie potrzeba formalnej władzy.

Na przykład członek zespołu marketingowego może połączyć siły z kimś z zespołu technicznego, aby zainicjować przeprojektowanie strony internetowej. Żadna z tych osób nie musi być kierownikiem zespołu, aby współuczestniczyć w kierowaniu projektem.

Jakie są korzyści ze współprzewodnictwa?

Jedną z zalet bycia liderem jest to, że to Ty zyskujesz szacunek i rozgłos związany z odpowiedzialnością. Dlaczego więc ktoś miałby chcieć z własnej woli podzielić się tą chwałą?

Jak się okazuje, wspólne kierownictwo faktycznie oferuje szereg korzyści. Należą do nich:

1. Bardziej inteligentne rozwiązania

Współliderzy wnoszą różne i uzupełniające się zestawy umiejętności, co podnosi jakość wyników.

Wracając do naszego przykładu przeprojektowania witryny, powiedzmy, że nasz menedżer ds. marketingu nie połączył sił z działem technicznym. Być może wymyślił coś niezwykle kreatywnego i ekscytującego, co nigdy nie będzie technicznie wykonalne. Z drugiej strony, gdyby dział techniczny miał za zadanie udostępnić nową witrynę internetową, działałaby ona szybko i była dobrze zaprojektowana, ale mogłaby nie przedstawiać korzyści oferowanych przez produkt lub firmę. Tylko kierując wspólnie, obie grupy mogą znaleźć właściwe rozwiązanie problemu.

2. Szybszy postęp

Przywództwo oznacza dużo pracy, co może być przytłaczające. Badania przeprowadzone przez Deloitte wykazały, że zdaniem 57% respondentów ich organizacje są „słabe”, jeśli chodzi o wspieranie liderów w zarządzaniu trudnymi terminarzami.

Czasami do wykonania zadania potrzeba więcej rąk. Współprzywództwo oznacza, że liderzy projektów mogą podzielić obowiązki i zmniejszyć własny stres. Ponadto dwóch liderów w zespole oznacza, że inni członkowie zespołu mają dwie osoby kontaktowe, do których mogą zwrócić się o wskazówki i wytyczne, co zapobiega powstawaniu wąskich gardeł.

3. Sprawniejsze podejmowanie decyzji

Gdy na miejscu jest jeden lider, preferencje i doświadczenia tej osoby mają wpływ na wykonywaną pracę. Gdy jednak współliderzy mają różne punkty widzenia, muszą nawiązać owocny dialog na temat tego, jaką drogę wybrać.

Współliderzy nie mają innego wyjścia, jak tylko zbadać wiele opcji i punktów widzenia w celu znalezienia najlepszego rozwiązania, co prowadzi do podjęcia trafniejszych decyzji.

4. Kultura współpracy

Możesz do utraty tchu głosić wartość współpracy, ale nie będzie w tym wiele prawdy, jeśli wszystkie decyzje wciąż będzie podejmować jedna osoba.

Dwie osoby współpracujące ze sobą na stanowisku kierowniczym stanowią dobry przykład dla reszty zespołu, jak skutecznie dzielić się obowiązkami i odpowiedzialnością.

Jakie wyzwania są związane ze współprzewodnictwem?

Realizowane we właściwy sposób współprzewodnictwo oferuje szereg korzyści. Jednak z pewnych względów nie każdemu dobrze wychodzi współdzielenie przywództwa.

1. Różne zestawy umiejętności

Zaletą jest to, że współliderzy wnoszą różne zestawy umiejętności. Może to również rodzić pewne wyzwania, zwłaszcza w kwestii komunikacji.

Każdy zawód ma swój własny żargon, który może powodować problemy z komunikacją między osobami odpowiedzialnymi. Obaj liderzy muszą poświęcić czas na upewnienie się, że ich wiedza jest skutecznie przekazywana, aby projekty nie stały się zawiłe lub nie zboczyły z kursu.

2. Większe zamieszanie

Gdy odpowiedzialność spada na dwie osoby, członkowie zespołu mogą nie być pewni, do kogo zwrócić się z wątpliwościami lub problemami. Na przykład jeśli zastanawiają się nad jednym z celów projektu, czy powinni zwrócić się z pytaniem do lidera A, czy do lidera B? A może do obu?

Dwie osoby do kontaktu mogą być czymś pozytywnym, ale tylko wtedy, gdy wszyscy mają jasność co do tego, kto czym się zajmuje.

3. Wolniejsze podejmowanie decyzji

Współliderzy muszą podejmować decyzje wspólnie. Chociaż może to prowadzić do bardziej świadomych wyborów, nie zawsze jest to najsprawniejszy proces.

Gdy wymagana jest zgoda obu liderów przed ustaleniem decyzji, potrzeba zdrowej debaty i rozmowy, a zatem czasu.

4. Możliwe spory

Nawet jeśli współliderzy mają naprawdę dobre relacje, nieporozumienia między nimi są nieuniknione. Nie zawsze będą zgodni co do najlepszego kierunku projektu.

Jeśli żaden z nich nie ustąpi, aby osiągnąć kompromis, spowoduje to szereg problemów, w tym urazę i wstrzymane postępy w realizacji projektu.

Jak dobrze wspólnie kierować (i naprawdę się tym cieszyć)

Dobra wiadomość jest taka, że pomimo wyzwań można zadbać o powodzenie wspólnego przywództwa. Najważniejsze są wspólna wizja, jasne role i obowiązki oraz świetna komunikacja.

1. Wspólne wyznaczanie celów

Nie tylko dążycie razem do finalizacji projektu — musicie także najpierw wspólnie ustalić cel. Jaki jest cel projektu? Na czym będzie polegać jego pomyślna realizacja?

Nie decyduje o tym tylko jedna strona, więc upewnij się, że razem ustalacie cele projektu (ten szablon OKR może być pomocny). Korzystanie z narzędzia do współpracy przy tworzeniu treści, np. Confluence, ułatwia wspólne rozpracowanie celów, przekazywanie opinii i ustalenie ostatecznej wersji, która ma być udostępniona zespołowi.

2. Otwarte dzielenie się wiedzą

Wszyscy mamy tendencję do postrzegania naszej wiedzy jako waluty w pracy. Badania wskazują, że 60% pracowników miało trudności z nakłonieniem współpracowników do podzielenia się informacjami niezbędnymi w ich pracy.

Często myślimy, że aby zachować posadę, dobrze jest wiedzieć więcej niż inni. Jednak nie można zachowywać wiedzy dla siebie, będąc współliderem. Aby relacja była udana, trzeba otwarcie udostępniać informacje i dbać o to, by pozostali członkowie zespołu byli na bieżąco.

Utwórz scentralizowaną lokalizację, w której będziesz udostępniać wszystkie dokumenty i plany związane z projektem. W Confluence nazywamy to „przestrzenią” zespołu. Tworzenie tutaj wszystkich treści związanych z projektem daje każdemu (od współlidera po innych członków zespołu) pełny wgląd w szczegóły projektu, które są mu potrzebne. W Confluence można oznaczać osoby na stronach, przypisywać działania, nagrywać notatki ze spotkań i dokumentować decyzje, aby wszyscy wiedzieli to, co powinni wiedzieć.

3. Jasne określenie ról i obowiązków

Na samym początku projektu powinniście wraz ze współliderem jasno określić wyznaczone role i obowiązki. Jaki będzie podział zadań? Na jakie pytania będziesz odpowiadać? Gdy pojawi się coś nieoczekiwanego, kto się tym zajmie?

Aby dodatkowo uprościć ten proces, uruchom grę Role i obowiązki, aby wyjaśnić oczekiwania. Gdy już dokładnie wiadomo, kto za co odpowiada, nie zapomnij poinformować o tym członków zespołu, aby wiedzieli, kto czym się zajmuje.

4. Omówienie sukcesów i niepowodzeń

Nawet przy dwóch nadzwyczaj skutecznych liderach Twój projekt z pewnością natrafi na nieoczekiwane przeszkody. Wtedy kuszące jest pozamiatanie tych błędów pod dywan (szczególnie jeśli uważasz, że to Twoja wina).

Pamiętaj tu o wartości, jaką ma szczerość. Współliderzy muszą być otwarci w odniesieniu nie tylko do sukcesów projektu, ale także niepowodzeń i kwestii spornych. Pozwala to polegać na sobie wzajemnie i znaleźć najlepszy sposób, by się wrócić na prostą. Sukcesy i porażki można omówić w ramach cotygodniowego zebrania zespołu lub na regularnych spotkaniach retrospektywnych dotyczących zespołu lub projektu.

Dobre przywództwo (z partnerem lub samodzielne) wymaga wysokiego stopnia wrażliwości i pokory.

5. Otwartość na zmiany i informację zwrotną

Współprzewodnictwo to coś więcej niż tylko dwie osoby, które kierują projektem. Ta współzależność wpływa też na innych członków zespołu, a nawet na klientów.

Osoby te mogą podzielić się konstruktywną krytyką, która umożliwi usprawnienie całego układu. Być może członkowie zespołu potrzebują dokładniejszego wyjaśnienia podziału obowiązków. A może otrzymują od Was sprzeczne informacje.

Nie obruszaj się, gdy masz do czynienia z tego rodzaju informacją zwrotną. Ona ma Ci pomóc się poprawić. Dlatego przyjmij ten wkład i zobacz, jak wraz ze współliderem możecie go odpowiednio wykorzystać.

Jakie miękkie umiejętności są potrzebne, aby zostać współliderem?

W odróżnieniu od umiejętności technicznych, umiejętności miękkie to cechy charakteru lub cechy posiadane. Są dość trudne do uchwycenia i oszacowania, ale jednak ważne z punktu widzenia udanych relacji przywódczych. Oto zaledwie kilka z cech potrzebnych współliderom:

  • Zaufanie: Jeśli ludzie mają skutecznie razem kierować, muszą sobie wzajemnie ufać. Badania pokazują, że nieufność może storpedować powodzenie projektu i ostatecznie wywołać „poczucie niepewności i niepokoju, sprawiając, że ludzie łatwo się denerwują i poświęcają energię na monitorowanie zachowań oraz próby zrozumienia możliwych motywów innych osób”.
  • Otwartość: Wspólne kierownictwo oznacza, że jedna osoba nie podejmuje wszystkich decyzji. Musi pozostać otwarta na inne opinie i metody załatwiania spraw. Upieranie się przy swoim prowadzi tylko do konfliktów.
  • Szczerość: Jedno z badań przeprowadzonych wśród ponad 100 000 osób wykazało, że w sumie szczerość jest najbardziej cenioną cechą przywódczą. Współliderzy nie tylko muszą być wobec siebie szczerzy w kwestii wyzwań, sukcesów i aktualizacji, ale muszą też być otwarci wobec reszty zespołu projektowego.
  • Współpraca: Biorąc pod uwagę, że okrętem sterują dwie osoby, muszą one oczywiście umieć skutecznie ze sobą współpracować. Oznacza to, że muszą posiąść umiejętność dzielenia się obowiązkami, podejmowania wspólnie decyzji i ogólnie dobrze współpracować bez poważniejszych konfliktów.
  • Komunikacja: Komunikacja idzie w parze ze współpracą. Jak wspomniano wcześniej, pewne nieporozumienia są nieuniknione, a wysokie zdolności komunikacyjne oznaczają, że współliderzy będą potrafili profesjonalnie wyrażać myśli, nie krzycząc i nie raniąc swoich uczuć.
  • Odpowiedzialność: Współprzewodnictwo polega na podziale nakładu pracy, ale daje liderom również możliwość unikania odpowiedzialności. Gdy u steru jest jeszcze inna osoba, w razie problemów łatwo jest wskazać ją palcem. Aby współprzewodnictwo było skuteczne, odpowiedzialność nie podlega negocjacjom. Niestety badania pokazują, że jest to umiejętność, której brakuje wielu liderom.

Oczywiście istnieje wiele innych umiejętności miękkich, które dobrze przysłużą się współliderom. I choć kuszące jest uznanie takich cech za brednie i modne hasła, to naprawdę mają one duże znaczenie. 93% pracodawców twierdzi, że umiejętności miękkie są podstawowym lub bardzo ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu.

Pełne wykorzystanie zalet współprzewodnictwa (i unikanie niepotrzebnych konfliktów)

Współprzewodnictwo oferuje wiele potencjalnych korzyści, o czym świadczy fakt, że niektóre wspaniałe wynalazki (od samolotów po innowacyjne smaki lodów) zrodziły się z partnerstwa.

Będziemy jednak szczerzy: współprzewodnictwo nie zawsze jest sielanką. Chociaż konieczność dzielenia się obowiązkami związanymi z kierowaniem znacznie zwiększa złożoność, to skuteczne współprzewodnictwo jest całkiem możliwe, a powyższe porady pozwolą Ci ruszyć we właściwym kierunku.

Pamiętaj, że współprzewodnictwo to ciągłe ćwiczenia praktyczne. Zaangażuj się w ten proces i oprzyj pokusie zrezygnowania z tego układu po pojawieniu się pierwszych komplikacji. W końcu w tych okolicznościach korzyścią jest to, że możesz liczyć na pomoc i poparcie ze strony drugiego lidera.

Sprawdź także

role i obowiązki — ikona
Szablon ról i obowiązków

Określ obowiązki członków zespołu i zidentyfikuj możliwości jego rozwoju

OKR-y — ikona
OKRy — szablon

Ustal z zespołem ambitne cele i nadzoruj sposób ich realizacji

Usprawnij współpracę przy tworzeniu treści w zespołach za pomocą narzędzia Confluence

Następny
Planowanie strategiczne