Close

Zaskakujące zalety współprzywództwa

Because two brains really are better than one

Przeglądaj tematy
Meeples on a paper airplane

Co to jest współprzywództwo? Współprzywództwo to kilka osób zarządzających zespołem lub grupą. Wspólnie odpowiadają za cele swojego zespołu, ale dzielą między siebie zadania i obowiązki.

Wilbur i Orville Wright pracowali razem nad wynalezieniem pierwszego skutecznie funkcjonującego samolotu. Trey Parker i Matt Stone wykorzystali swoje twórcze talenty, aby wymyślić prześmiewczy serial animowany South Park, jeden z najdłużej emitowanych programów telewizyjnych w Ameryce. Ben Cohen i Jerry Greenfield, założyciele firmy Ben&Jerry's Ice Cream, zaczynali od zapisania się razem na kurs robienia lodów, który kosztował 5 USD.

Kiedy myślimy o przywództwie, zwykle najpierw przychodzi nam na myśl jeden człowiek sterujący statkiem. Jednak jak dowodzą powyższe przykłady, wiele udanych dzieł miało dwóch autorów.

To współprzewodnictwo w praktyce. I choć może się to wydawać sprzeczne z tradycyjnym spojrzeniem na zwierzchnictwo, tego typu współpraca może byc naprawdę korzystna. Jedno z badań opublikowanych w Group Dynamics pokazało, że współprzewodnictwo jest użytecznym wskaźnikiem efektywności zespołu.

Co to jest współprzewodnictwo?

Współprzewodnictwo oznacza kilka osób dzielących po równo władzę i wpływ na firmę lub projekt zamiast jednego lidera.

Istnieje wiele odnoszących sukcesy firm, które wykorzystały model współprzewodnictwa w prowadzeniu całej swojej działalności, w tym Whole Foods, Oracle, a także Atlassian.

Choć jednak współprzewodnictwo występuje w szerszym kontekście zarządzania firmą, jego mądrość i najlepsze praktyki można też zastosować w zarządzaniu projektami. Oznacza to podział obowiązków i współodpowiedzialność za wynik konkretnego projektu lub konkretnej inicjatywy.

Anyone can co-lead a project. You don’t need to have a formal position of authority to be successful.

Na przykład członek zespołu marketingowego może połączyć siły z kimś z zespołu technicznego, aby zainicjować przeprojektowanie strony internetowej. Żadna z tych osób nie musi być kierownikiem zespołu, aby współuczestniczyć w kierowaniu projektem.

Jakie są korzyści ze współprzewodnictwa?

One of the perks of being a leader is that you’re the one who gets the respect and notoriety of being in charge. So, why would anyone want to willingly share that glory?

As it turns out, co-leadership actually offers a number of advantages. These include:

1. Smarter solutions

Co-leaders bring different and complementary skill sets to the table, resulting in higher-quality outputs.

Wracając do naszego przykładu przeprojektowania witryny, powiedzmy, że nasz menedżer ds. marketingu nie połączył sił z działem technicznym. Być może wymyślił coś niezwykle kreatywnego i ekscytującego, co nigdy nie będzie technicznie wykonalne. Z drugiej strony, gdyby dział techniczny miał za zadanie udostępnić nową witrynę internetową, działałaby ona szybko i była dobrze zaprojektowana, ale mogłaby nie przedstawiać korzyści oferowanych przez produkt lub firmę. Tylko kierując wspólnie, obie grupy mogą znaleźć właściwe rozwiązanie problemu.

2. Faster progress

Przywództwo oznacza dużo pracy, co może być przytłaczające. Badania przeprowadzone przez Deloitte wykazały, że zdaniem 57% respondentów ich organizacje są „słabe”, jeśli chodzi o wspieranie liderów w zarządzaniu trudnymi terminarzami.

Czasami do wykonania zadania potrzeba więcej rąk. Współprzywództwo oznacza, że liderzy projektów mogą podzielić obowiązki i zmniejszyć własny stres. Ponadto dwóch liderów w zespole oznacza, że inni członkowie zespołu mają dwie osoby kontaktowe, do których mogą zwrócić się o wskazówki i wytyczne, co zapobiega powstawaniu wąskich gardeł.

3. Better decision making

With one leader in place, that person’s preferences and experiences tend to inform the work done. However, when co-leaders have different perspectives, they need to engage in a productive conversation about what route to choose.

Co-leaders have no choice but to explore multiple options and viewpoints to find the best way forward, which leads to stronger decisions.

4. Collaborative culture

You can preach the value of collaboration until you’re blue in the face, but it’s not going to hold much water if you constantly have one person calling all of the shots.

Having two people work together in a leadership capacity sets a good example for the rest of the team about how to successfully share responsibilities and ownership.

Jakie wyzwania są związane ze współprzewodnictwem?

Realizowane we właściwy sposób współprzewodnictwo oferuje szereg korzyści. Jednak z pewnych względów nie każdemu dobrze wychodzi współdzielenie przywództwa.

1. Varying skill sets

The fact that co-leaders bring different skill sets to the table is a positive thing. It can also present some challenges, especially in regards to communication.

Every profession has its own set of jargon that can cause communication breakdowns between owners. Each leader has to take the time to make sure that their expertise is being effectively communicated so that projects don’t get confused or off track.

2. Increased confusion

Gdy odpowiedzialność spada na dwie osoby, członkowie zespołu mogą nie być pewni, do kogo zwrócić się z wątpliwościami lub problemami. Na przykład jeśli zastanawiają się nad jednym z celów projektu, czy powinni zwrócić się z pytaniem do lidera A, czy do lidera B? A może do obu?

Having two points of contact can be a positive thing, but only if everybody is crystal clear on who is handling what.

3. Slower decisions

Co-leaders need to make decisions together. While that can lead to more informed choices, it’s not always the most expedited process.

When you need both leaders to agree before finalizing a decision, that requires some healthy debate and conversation — which takes time.

4. Potential for disagreements

Even if they have a really solid relationship, disagreements between co-leaders are inevitable. They won’t always see eye-to-eye on the best direction for a project.

If neither will budge to reach a compromise, that results in a number of problems, including resentment and stalled progress on the project.

How to co-lead well (and actually enjoy it)

Dobra wiadomość jest taka, że pomimo wyzwań można zadbać o powodzenie wspólnego przywództwa. Najważniejsze są wspólna wizja, jasne role i obowiązki oraz świetna komunikacja.

1. Set goals together

Nie tylko dążycie razem do finalizacji projektu — musicie także najpierw wspólnie ustalić cel. Jaki jest cel projektu? Na czym będzie polegać jego pomyślna realizacja?

Nie decyduje o tym tylko jedna strona, więc upewnij się, że razem ustalacie cele projektu (ten szablon OKR może być pomocny). Korzystanie z narzędzia do współpracy przy tworzeniu treści, np. Confluence, ułatwia wspólne rozpracowanie celów, przekazywanie opinii i ustalenie ostatecznej wersji, która ma być udostępniona zespołowi.

2. Share knowledge openly

Wszyscy mamy tendencję do postrzegania naszej wiedzy jako waluty w pracy. Badania wskazują, że 60% pracowników miało trudności z nakłonieniem współpracowników do podzielenia się informacjami niezbędnymi w ich pracy.

Często myślimy, że aby zachować posadę, dobrze jest wiedzieć więcej niż inni. Jednak nie można zachowywać wiedzy dla siebie, będąc współliderem. Aby relacja była udana, trzeba otwarcie udostępniać informacje i dbać o to, by pozostali członkowie zespołu byli na bieżąco.

Create a centralized location where you will share all documents and plans related to your project. In Confluence, we call this a team “space”. Creating all of your project-related content here gives everybody (from your co-leader to your other team members) full visibility into the project details they need. And in Confluence you can tag people on pages, assign action items, record meeting notes, and document decisions so that everyone knows what they need to know.

3. Be clear about roles and responsibilities

Na samym początku projektu powinniście wraz ze współliderem jasno określić wyznaczone role i obowiązki. Jaki będzie podział zadań? Na jakie pytania będziesz odpowiadać? Gdy pojawi się coś nieoczekiwanego, kto się tym zajmie?

To make this process even easier, run this Roles and Responsibilities play to clarify expectations. Once you’re crystal clear on what each of you are responsible for, make sure that you share that with your team members so that they understand where each of you fits in.

4. Discuss wins and losses

Even with two kickass leaders in place, your project is bound to hit some unexpected snags. When that happens, it’s tempting to try to sweep those blunders under the rug (particularly if you feel like you’re the one at fault).

Pamiętaj tu o wartości, jaką ma szczerość. Współliderzy muszą być otwarci w odniesieniu nie tylko do sukcesów projektu, ale także niepowodzeń i kwestii spornych. Pozwala to polegać na sobie wzajemnie i znaleźć najlepszy sposób, by się wrócić na prostą. Sukcesy i porażki można omówić w ramach cotygodniowego zebrania zespołu lub na regularnych spotkaniach retrospektywnych dotyczących zespołu lub projektu.

Dobre przywództwo (z partnerem lub samodzielne) wymaga wysokiego stopnia wrażliwości i pokory.

5. Be open to change and feedback

Współprzewodnictwo to coś więcej niż tylko dwie osoby, które kierują projektem. Ta współzależność wpływa też na innych członków zespołu, a nawet na klientów.

Osoby te mogą podzielić się konstruktywną krytyką, która umożliwi usprawnienie całego układu. Być może członkowie zespołu potrzebują dokładniejszego wyjaśnienia podziału obowiązków. A może otrzymują od Was sprzeczne informacje.

Don’t bristle when you’re faced with this sort of feedback. It exists to help you improve. So, absorb that input and see how you and your co-leader can appropriately action on it.

What kind of soft skills does it take to be a co-leader?

W odróżnieniu od umiejętności technicznych, umiejętności miękkie to cechy charakteru lub cechy posiadane. Są dość trudne do uchwycenia i oszacowania, ale jednak ważne z punktu widzenia udanych relacji przywódczych. Oto zaledwie kilka z cech potrzebnych współliderom:

  • Trust: If people are going to lead together effectively, they need to trust each other. Research shows that distrust can sabotage the success of the project and ultimately provoke “feelings of insecurity and anxiety, causing people to feel ill at ease and expend energy on monitoring the behavior and attempting to understand possible motives of others.”
  • Openness: Co-leadership means that no single person is making all of the decisions. They need to remain open to other opinions and methods for getting things done. A “my way is the highway” approach will only lead to conflict.
  • Honesty: One survey of more than 100,000 people found that, by and large, honesty is the most valued leadership quality. Co-leaders not only need to be transparent with each other about challenges, successes, and updates, but they also need to be upfront with the rest of the project team.
  • Collaboration: Considering there are two people steering the ship, they obviously need to be able to collaborate with each other effectively. That means they need to be able to share responsibilities, make joint decisions, and generally work well together without a high degree of conflict.
  • Komunikacja: Komunikacja idzie w parze ze współpracą. Jak wspomniano wcześniej, pewne nieporozumienia są nieuniknione, a wysokie zdolności komunikacyjne oznaczają, że współliderzy będą potrafili profesjonalnie wyrażać myśli, nie krzycząc i nie raniąc swoich uczuć.
  • Odpowiedzialność: Współprzewodnictwo polega na podziale nakładu pracy, ale daje liderom również możliwość unikania odpowiedzialności. Gdy u steru jest jeszcze inna osoba, w razie problemów łatwo jest wskazać ją palcem. Aby współprzewodnictwo było skuteczne, odpowiedzialność nie podlega negocjacjom. Niestety badania pokazują, że jest to umiejętność, której brakuje wielu liderom.

Oczywiście istnieje wiele innych umiejętności miękkich, które dobrze przysłużą się współliderom. I choć kuszące jest uznanie takich cech za brednie i modne hasła, to naprawdę mają one duże znaczenie. 93% pracodawców twierdzi, że umiejętności miękkie są podstawowym lub bardzo ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu.

Pełne wykorzystanie zalet współprzewodnictwa (i unikanie niepotrzebnych konfliktów)

Współprzewodnictwo oferuje wiele potencjalnych korzyści, o czym świadczy fakt, że niektóre wspaniałe wynalazki (od samolotów po innowacyjne smaki lodów) zrodziły się z partnerstwa.

Będziemy jednak szczerzy: współprzewodnictwo nie zawsze jest sielanką. Chociaż konieczność dzielenia się obowiązkami związanymi z kierowaniem znacznie zwiększa złożoność, to skuteczne współprzewodnictwo jest całkiem możliwe, a powyższe porady pozwolą Ci ruszyć we właściwym kierunku.

Pamiętaj, że współprzewodnictwo to ciągłe ćwiczenia praktyczne. Zaangażuj się w ten proces i oprzyj pokusie zrezygnowania z tego układu po pojawieniu się pierwszych komplikacji. W końcu w tych okolicznościach korzyścią jest to, że możesz liczyć na pomoc i poparcie ze strony drugiego lidera.

You may also like

roles and responsibilities icon
Roles and responsibilities template

Define responsibilities for team members and identify opportunities for team growth

OKRS icon
OKRs template

Set ambitious goals with your team and track how you’ll reach them

Zobacz, jak Confluence może zmienić
sposób pracy Twojego zespołu.

Up Next
Strategic planning