Close

Nowe oblicze pracy zespołowej dzięki Confluence. Zobacz, dlaczego Confluence jest doskonałym narzędziem dla zespołów współpracujących przy tworzeniu treści. Zacznij korzystać za darmo

Kompleksowy przewodnik po schematach blokowych

Przeglądaj tematy

W zarządzaniu projektami nie sposób przecenić potencjału wizualizacji prac. Narzędzia wizualne, takie jak schematy blokowe, odgrywają kluczową rolę w pomyślnej realizacji projektu. Ale zanim zagłębimy się w zawiłości schematów blokowych, przyjrzyjmy się podstawowej koncepcji, na której opiera się skuteczność metodyki Agile: „definicji ukończenia” (DoD, Definition of Done).

Definicja ukończenia zapewnia precyzyjne ramy realizacji zadań, przyczyniając się do koordynacji działań zespołu i spójnej pracy o wysokiej jakości. Stosowana w połączeniu ze schematami blokowymi pozwala zespołom Agile uzyskać efekt synergii, który pozwala zoptymalizować przepływ pracy, zacieśnić współpracę i zapewnić, że projekty będą realizowane nie tylko wydajnie, ale także z uwzględnieniem oczekiwań klientów i interesariuszy.

Przyjrzyj się wspólnie z nami schematom blokowym — uniwersalnym i nieocenionym narzędziom do wizualizacji prac. W tym artykule omówimy różne typy schematów blokowych i ich zalety oraz pokażemy Ci, jak je tworzyć na tablicach Confluence.

Czym jest schemat blokowy?

Schemat blokowy to wizualna reprezentacja procesu lub przepływu pracy. Wykorzystuje on symbole i kształty połączone liniami, aby przedstawić poszczególne kroki.

Schematy blokowe znajdują wiele różnych zastosowań w zarządzaniu projektami. Pozwalają na przykład pokazać, jak zespół obsługuje wnioski o wsparcie klientów, począwszy od momentu, w którym klient prześle wniosek, aż do rozwiązania problemu przez zespół. Niektórzy menedżerowie projektów łączą schemat blokowy z wykresem Gantta, aby uzyskać bardziej kompleksowy plan projektu.

Typy schematów blokowych

Istnieje kilka typów schematów blokowych, z których każdy jest przeznaczony do określonego zadania. Oto kilka przykładów schematów blokowych:

Schemat blokowy systemu

Schematy blokowe systemu przypominają rozkład jazdy, pokazujący wszystkie przystanki (kroki) po drodze. Doskonale ilustrują współdziałanie wszystkich części systemu. Schematu blokowego systemu można użyć na przykład do przedstawienia, jak zamówienia w pizzerii trafiają od klientów do zespołu dostawców pizzy.

Schemat przepływu pracy

Schemat przepływu pracy to schemat blokowy prezentujący kolejność kroków wymaganych do wykonania zadania lub procesu. To jak przepis z książki kucharskiej wskazujący każdy krok przygotowywania posiłku.

Schemat przepływu danych

Schemat przepływu danych pokazuje sposób przemieszczania się danych w systemie: skąd pochodzą, dokąd trafiają i jak są przechowywane. Weźmy na przykład schemat przepływu danych przedstawiający sposób zarządzania przez firmę procesem zatrudniania nowych pracowników i przechowywania ich danych. Stanowi on cenne narzędzie dla menedżerów projektów, umożliwiając im uzyskanie wglądu w przepływ danych w firmowej bazie. Pomaga w monitorowaniu i ulepszaniu praktyk przetwarzania danych w celu zwiększenia wydajności i skuteczności zarządzania.

Schemat blokowy decyzji

Jak wskazuje nazwa, schemat blokowy decyzji pomaga w podejmowaniu decyzji. Podobnie jak gałęzie na drzewie schemat blokowy decyzji przedstawia różne opcje i konsekwencje każdego wyboru. Pomaga w procesie decyzyjnym, zaczynając od zadania pierwszego pytania. W schemacie blokowym każda odpowiedź prowadzi do nowych pytań, wskazując drogę przez proces decyzyjny aż do dokonania wyboru.

Schemat blokowy toru

Schemat blokowy toru wizualnie przedstawia role i obowiązki w procesie. Dzieli schemat blokowy na tory (przypominające te w basenie pływackim), z których każdy przypisany jest do określonej osoby lub grupy. W kontekście biznesowym mogą to być na przykład „dział sprzedaży”, „dział marketingu” lub „dział prawny”.

Schemat blokowy dokumentu

Schematy blokowe dokumentów przypominają wykresy przepływu danych. Przedstawiają sposób poruszania się dokumentów w systemie. Można myśleć o nich jak o mapach przedstawiających drogę listu: począwszy od jego przyjścia do biura aż po dotarcie do właściwej osoby.

Schemat blokowy programu

Schemat blokowy programu przedstawia sposób działania oprogramowania. Zawiera instrukcje dla komputera dotyczące zadań do wykonania i ich kolejności. Na przykład schemat blokowy programu logowania pokazuje, w jaki sposób komputer sprawdza, czy nazwa użytkownika i hasło są poprawne.

Schemat blokowy procesu

Schematy blokowe procesu to najpopularniejszy typ schematów blokowych. Prezentują każde działanie w procesie od początku do końca. Przydają się w takich dziedzinach jak produkcja, gdzie jasno przedstawiają całą drogę produktu, począwszy od surowców aż po gotowy produkt.

Zalety schematów blokowych

Schematy blokowe zapewniają kilka korzyści z punktu widzenia zarządzania pracą, menedżerów projektów i metodologii Agile:

 • Wizualizacja skomplikowanych procesów: wykresy ułatwiają zrozumienie złożonych tematów, dzieląc je na przystępne części.
 • Standaryzacja procesów i ich dokumentowanie na piśmie: pozwala to zespołom uzgodnić, jak procesy powinny działać, oraz spisać je do wykorzystania w przyszłości.
 • Koordynacja działań zespołu: dzięki schematom blokowym wszyscy członkowie zespołu dobrze rozumieją proces i swoje obowiązki, które z niego wynikają.
 • Poprawa komunikacji: schematy blokowe zawierają obrazy ograniczające nieporozumienia i pozwalające się upewnić, że wszyscy mają te same informacje.

Jak stworzyć schemat blokowy za pomocą tablic Confluence

Popularne ramy podejmowania decyzji

Tworzenie schematu blokowego za pomocą tablic Confluence jest szybkie i proste, gdyż wymaga tylko pięciu kroków.

 1. Najpierw trzeba jednak włączyć tablice w Confluence, wykonując następujące kroki:
 2. Zaloguj się do Confluence.
 3. Wybierz ikonę koła zębatego Ustawienia w prawym górnym rogu paska nawigacyjnego Confluence.
 4. Przejdź do opcji Funkcje beta na lewym pasku bocznym.

Zapoznaj się z sekcją „Co trzeba wiedzieć” i kliknij opcję Zgadzam się i włącz, jeśli wyrażasz zgodę.

Wczytanie tablic we wszystkich przestrzeniach może zająć kilka minut. Gdy tablice zostaną włączone, wykonaj następujące kroki, aby utworzyć schemat blokowy:

 1. Przejdź do przestrzeni, do której chcesz dodać tablicę.
 2. Kliknij przycisk Utwórz na pasku narzędzi u góry strony. (Tablicę można również utworzyć, klikając przycisk Treść na lewym pasku bocznym).
 3. Po kliknięciu otwarta zostanie strona tablicy. Zobaczysz szereg szablonów do wyboru.
 4. W celu utworzenia schematu blokowego użyj dostępnych narzędzi do rysowania, takich jak kształty, linie i łączniki. Możesz przeciągać kształty na obszar rysowania, zmieniać ich rozmiar, a także je łączyć za pomocą strzałek lub linii.

Po utworzeniu schematu blokowego masz kilka opcji do wyboru:

 • Dostosowanie schemat blokowego: Dostosuj schemat blokowy, dodając do kształtów tekst, kolory i formatowanie. Możesz także użyć różnych kształtów reprezentujących punkty decyzyjne, pętle lub łączniki, aby przedstawić przepływ procesu.
 • Współpraca i edycja: Zaproś członków zespołu do współpracy podczas sesji z tablicą. Mogą oni dołączać w czasie rzeczywistym i przyczynić się do utworzenia schematu blokowego. Możecie także wspólnie edytować schemat blokowy, wprowadzając zmiany i aktualizacje w razie potrzeby.
 • Zapisanie i osadzenie: Po zakończeniu tworzenia schematu blokowego kliknij przycisk „Zapisz”, aby zapisać sesję z tablicą. Następnie możesz osadzić schemat blokowy bezpośrednio na stronie Confluence, wybierając opcję „Osadź”.
 • Udostępnienie i współpraca: Udostępnij stronę Confluence członkom zespołu, umożliwiając im przeglądanie schematu blokowego i współpracę na nim. Mogą oni przekazywać uwagi i sugestie albo dokonywać zmian w razie potrzeby.

Wskazówki dotyczące tworzenia efektywnych schematów blokowych

Aby utworzyć efektywny schemat blokowy, rozważ następujące podstawowe wskazówki:

 • Określ odpowiedni schemat blokowy dla zespołu. Dla różnych procesów mogą być korzystne różne typy schematów blokowych.
 • Zadbaj o spójność. Używaj jednakowych symboli i kolorów, aby ułatwić zrozumienie.
 • Zrozum cel. Upewnij się, że rozumiesz, dlaczego tworzysz schemat blokowy i jakim celom ma służyć. To zrozumienie pomoże w podejmowaniu decyzji projektowych.

Wizualizacja przepływów pracy za pomocą schematów blokowych

Schematy blokowe bardzo przydają się przy usprawnianiu procesów pracy. Tablice Confluence mogą sprawić, że ich tworzenie będzie dziecinnie proste. Confluence umożliwia przeprowadzanie burzy mózgów, wizualizację wyników i przekształcanie pomysłów w działanie bez opuszczania platformy — masz wszystko w jednym miejscu i widzisz pełny obraz swojej pracy. Dzięki funkcjom przeznaczonym specjalnie dla metodologii, takich jak ramy postępowania Scrum oraz ramy postępowania Kanban, to skuteczne narzędzie do tworzenia schematów blokowych.

Sprawdź także

Plakat projektu — szablon

Opracowana wspólnie jedna strona informacji, która pomaga zachować zgodność prac zespołu projektowego z oczekiwaniami interesariuszy.

Plan projektu — szablon

Definiuj, określaj zakres i planuj kamienie milowe kolejnego projektu.

Usprawnij współpracę przy tworzeniu treści w zespołach za pomocą narzędzia Confluence

Następny
Strategia tworzenia tablic