Czym są wykresy Gantta?

Omówienie wykresów Gantta i sposobu, w jaki mogą one pomóc w zarządzaniu projektami Agile.

Eddie Meardon Autor: Eddie Meardon
Przeglądaj tematy

Streszczenie: Wykres Gantta to narzędzie do zarządzania projektami, które ilustruje prace ukończone w okresie czasu w stosunku do czasu zaplanowanego na pracę. Wykres Gantta może zawierać daty rozpoczęcia i zakończenia zadań, kamienie milowe, zależności między zadaniami, osoby przypisane itp.

Na początku XX wieku Henry Gantt utworzył wykresy, na których zapisywał postępy pracowników w realizacji zadania. Pozwalało to przełożonym szybko sprawdzić, czy harmonogramy produkcji są opóźnione, wyprzedzają termin lub są realizowane zgodnie z planem. Wykresy Gantta zrewolucjonizowały zarządzanie projektami, pomagając w zarządzaniu dużymi projektami budowlanymi, takimi jak zapora Hoovera i sieć autostrad międzystanowych. Wykresy Gantta były początkowo zapisywane na kartkach papieru, jednak wraz z rozwojem komputerów w latach 80. XX wieku stały się bardziej złożone i rozbudowane. Wykresy Gantta pozostają po dziś dzień jednym z najczęściej używanych narzędzi do zarządzania projektami.

Czym jest wykres Gantta?

Wykres Gantta to narzędzie do zarządzania projektami, które ilustruje prace ukończone w okresie czasu w stosunku do czasu zaplanowanego na pracę. Zazwyczaj ma on dwie sekcje: lewa strona przedstawia listę zadań, natomiast prawa strona zawiera oś czasu z paskami harmonogramu, które wizualizują prace. Wykres Gantta może również zawierać daty rozpoczęcia i zakończenia zadań, kamienie milowe, zależności między zadaniami i osoby przypisane do zadań.

Obecnie narzędzia do obsługi wykresów Gantta są często określane jako narzędzia do planów rozwoju. Aby nadążyć za potrzebami nowoczesnego rozwoju oprogramowania, narzędzia do obsługi planów działań, takie jak Jira, oferują np. zwijaną strukturę zadań i panele zarządzania zasobami. Pomaga to zespołom utrzymać spójną strategię projektu pomimo iteracyjnego charakteru procesu tworzenia oprogramowania. Jira oferuje dwa narzędzia do tworzenia wykresów Gantta na potrzeby projektów: Osie czasu, pozwalające na tworzenie planów dotyczących zgłoszeń Jira przypisanych do zespołu, oraz Plany, które umożliwiają to w zespołach i organizacjach.

Zrzut ekranu Jira Basic Roadmaps

Osie czasu

Zrzut ekranu Jira Advanced Roadmaps

Plany

Do czego służy wykres Gantta?

Menedżerowie projektów korzystają z wykresów Gantta z trzech głównych powodów:

Tworzenie kompleksowego projektu i zarządzanie nim

Wykresy Gantta wizualizują elementy składowe projektu i organizują go w mniejsze zadania, którym łatwiej podołać. Te małe zadania planowane są na osi czasu wykresu Gantta, wraz z zależnościami między zadaniami, osobami do nich przypisanymi i kamieniami milowymi.

Określanie logistyki i zależności między zadaniami

Wykresy Gantta pozwalają śledzić logistykę projektu. Zależności między zadaniami pozwalają się upewnić, że nowe zadanie zostanie rozpoczęte dopiero po zakończeniu innego zadania. Jeśli zadanie ma opóźnienie (zdarza się to najlepszym z nas), to zależne zgłoszenia są automatycznie przekładane. Może to być szczególnie przydatne podczas planowania w środowisku wielu zespołów.

Monitorowanie postępów projektu

Gdy zespoły rejestrują czas poświęcany na zgłoszenia w planie, możesz monitorować kondycję tych projektów i w razie potrzeby wprowadzać zmiany. Wykres Gantta może zawierać daty wydania, kamienie milowe lub inne ważne dane do śledzenia postępów projektu.

Zalety korzystania z wykresu Gantta

Istnieją dwa główne powody, dla których wykresy Gantta są wybierane przez menedżerów projektów na całym świecie. Ułatwiają one tworzenie skomplikowanych planów, zwłaszcza takich, które angażują wiele zespołów i których terminy zmieniają się. Wykresy Gantta pomagają zespołom zaplanować pracę zgodnie z terminami i odpowiednio przydzielać zasoby.

Specjaliści ds. planowania projektów wykorzystują również wykresy Gantta, aby mieć odgórny widok na projekty. Wykresy przedstawiają między innymi relację między datą rozpoczęcia i zakończenia zadań, kamienie milowe i zadania zależne. Nowoczesne programy do obsługi wykresów Gantta, takie jak system Jira z Osiami czasu i Planami, syntetyzują informacje i ilustrują, w jaki sposób wybory wpływają na terminy.

Wykresy Gantta w planowaniu zgodnym z metodyką kaskadową a Agile

Niezależnie od tego, czy wolisz model kaskadowy, czy metodykę Agile, wykresy Gantta mogą być w obu przypadkach zaawansowanym narzędziem.

Wykresy kaskadowe i Gantta

Model kaskadowy planowania projektów przebiega zgodnie z liniowym podejściem, w ramach którego wymagania interesariuszy i klientów są zbierane na początku projektu. Na ich podstawie menedżerowie projektów tworzą sekwencyjny plan projektu, wraz z kamieniami milowymi i terminami. Każdy element projektu zakłada ukończenie poprzedzających zadań. Jest to preferowane przez zespoły, które koncentrują się na procesach (np. budowlanych lub produkcyjnych), a mniej na tworzeniu koncepcji lub rozwiązywaniu problemów, ponieważ kroki muszą być zaplanowane z wyprzedzeniem.

Wykresy Gantta są zazwyczaj preferowane przez menedżerów projektów korzystających z metodyki kaskadowej. Określają one harmonogram projektu, dzieląc go na łatwe do zarządzania elementy oraz przypisując daty rozpoczęcia i zakończenia. Jest to również pomocne w identyfikacji kamieni milowych w projekcie. Kamienie milowe to cele, które zespoły powinny osiągnąć najpóźniej w terminie określonym w harmonogramie. Są one opcjonalne, ale zalecane.

Wykresy Agile i Gantta

Z drugiej strony model Agile planowania projektów kładzie nacisk na elastyczność i zdolność do adaptacji. Zamiast tworzyć pełną oś czasu z ustalonymi datami, zespoły Agile dzielą projekty na mniejsze iteracje (tak zwane sprinty). Na początku sprintu zespół planuje prace zgodnie z celami projektu na najbliższe dwa tygodnie. Gdy sprint się skończy, osiągnięcia i zmiany wprowadzone w jego ramach pomagają stworzyć plan następnego sprintu.

Wykres Gantta może pokazać, w jaki sposób zmiana jednego zadania może wpływać na plan lub plan rozwoju produktu. Dla zespołów Agile jest to niezbędne, ponieważ opinie interesariuszy stanowią ważną część tej metodologii.

Jak korzystać z wykresów Gantta

Jira ma dwie różne funkcje do obsługi planów rozwoju, z których każda ma nieco inny charakter. Osie czasu Jira zaprojektowano tak, aby śledziły pracę przypisaną do jednego zespołu, podczas gdy Plany są przeznaczone do planowania większych, międzyorganizacyjnych projektów.

Wykresy dotyczące konkretnego projektu — Osie czasu Jira

Zrzut ekranu wykresu Gantta dotyczącego konkretnego projektu w harmonogramie Jira | Trener Atlassian z zakresu metodyk Agile

Powyższy zrzut ekranu, przedstawiający Osie czasu Jira, pokazuje wykres Gantta danego projektu, powszechnie używany na poziomie zespołu lub w jednym dziale. Wykres pokazuje, w jaki sposób zespół śledzi postępy w kierunku realizacji celów, a zwijana struktura podziału pracy pozwala menedżerom projektów uzyskać ogólny widok kluczowych historyjek w projekcie. Jira oferuje darmowy szablon zarządzania projektem, w którym znajdziesz wykresy Gantta.

Wykres organizacyjny wysokiego poziomu — Plany

Funkcja Osie czasu umożliwia łatwe i szybkie planowanie, dzięki czemu zespoły mogą lepiej zarządzać swoimi zależnościami i śledzić postępy z szerszej perspektywy w czasie rzeczywistym. Te plany działań na poziomie projektów lub zespołów przydają się do planowania dużych prac na poziomie zespołowym.

Do planowania, zarządzania i śledzenia pracy w wielu zespołach, a nawet całej organizacji, warto stosować Plany.

Zrzut ekranu z przepływem pracy dla wielu zespołów w Jira Advanced Roadmaps

Programy stworzone z wykorzystaniem przepływów pracy obejmujących wiele zespołów oferują bardziej zaawansowane narzędzia, takie jak zarządzanie wydajnością i funkcje automatycznego planowania, ułatwiające tworzenie bardziej złożonych planów. Oferują także różne ustawienia widoku, które umożliwiają dostosowanie wykresu Gantta, aby wyróżnić pewien aspekt planu.

Podsumowując…

Nowoczesne oprogramowanie do obsługi wykresów Gantta, takie jak Jira z funkcjami Osie czasu i Plany, są wykorzystywane przez menedżerów projektów i liderów branży do realizacji celów organizacji. Niezależnie od tego, czy chcesz zaplanować złożony projekt, czy monitorować postępy firmy, tego rodzaju narzędzia do obsługi wykresów Gantta są skalowalne i mają zastosowanie w równym stopniu do portfolio, dużych rozwiązań, programów i poziomów zespołu, zgodnie z wytycznymi SAFe®.

Dowiedz się więcej o tym, jak Osie czasu i Plany mogą pomóc Ci w zaplanowaniu kolejnego projektu. Możesz je wypróbować, korzystając z bezpłatnego okresu próbnego Jira.