Kanban czy Scrum: która metodyka Agile jest Ci bliższa?

Poznaj najważniejsze kwestie, które należy uwzględnić przy wyborze między metodyką Scrum i Kanban, oraz sprawdź, co zrobić, jeśli nie możesz się zdecydować.

Max Rehkopf Autor: Max Rehkopf
Przeglądaj tematy

Streszczenie: „Kanban czy Scrum” to dyskusja na temat dwóch różnych strategii wdrażania systemu zarządzania projektami lub tworzenia oprogramowania według zasad Agile. Metodyka Kanban ma charakter ciągły i bardziej płynny, podczas gdy Scrum bazuje na krótkich, ustrukturyzowanych sprintach roboczych.

Agile is a set of ideals and principles that serve as our north star. DevOps is a way to automate and integrate the processes between software development and operations teams. When it comes to implementing agile and DevOps, kanban and scrum provide different ways to do so.

Nietrudno wskazać różnice między praktykami Scrum i Kanban, jednak są to różnice wyłącznie powierzchowne. Praktyka wynikająca z poszczególnych metodyk jest różna, jednak leżące u ich podstaw zasady w dużej mierze są takie same. Zarówno jedne, jak i drugie ramy postępowania ułatwiają tworzenie lepszych produktów (i usług) przy mniejszej liczbie problemów.

Kontynuując przerwany wątek.

Agile to ustrukturyzowane i iteracyjne podejście do zarządzania projektami i rozwoju produktu. Uwzględnia ono zmienność procesu rozwoju produktu i zapewnia zespołom samodzielnie organizującym swoją pracę metodologię umożliwiającą reagowanie na zmianę bez wypadania z rytmu. Obecnie metodyka Agile nie zapewnia przewagi konkurencyjnej. Jest standardem. Nikt już nie może sobie pozwolić na opracowywanie produktu w firmowym zaciszu przez wiele lat ani nawet przez kilka miesięcy. Dlatego właściwe wdrożenie tego podejścia jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Kanban is all about visualizing your work, limiting work in progress, and maximizing efficiency (or flow). Kanban teams focus on reducing the time a project takes (or user story) from start to finish. They do this by using a kanban board and continuously improving their flow of work.

Scrum teams commit to completing an increment of work, which is potentially shippable, through set intervals called sprints. Their goal is to create learning loops to quickly gather and integrate customer feedback. Scrum teams adopt specific roles, create special artifacts, and hold regular ceremonies to keep things moving forward. Scrum is best defined in The Scrum Guide.

 

Scrum

Kanban

Origin

Scrum

Software development

Kanban

Lean manufacturing

Idealogy

Scrum

Learn through experiences, self-organize and prioritize, and reflect on wins and losses to continuously improve.

Kanban

Use visuals to improve work-in-progress

Cadence

Scrum

Regular, fixed-length sprints (i.e. two weeks)

Kanban

Continuous flow

Practices

Scrum

Sprint planning, sprint, daily scrum, sprint review, sprint retrospective

Kanban

Visualize the flow of work, limit work-in-progress, manage flow, incorporate feedback loops

Roles

Scrum

Product owner, scrum master, development team

Kanban

No required roles

Członkowie zespołu korzystający z tablicy Scrum | Atlassian Agile Coach

Scrum: ustrukturyzowane podejście Agile

Zespół korzystający z metodyki Scrum zobowiązuje się dostarczać wartościowy przyrost prac pod koniec każdego sprintu. Metodyka Scrum bazuje za podejściu empirycznym, koncentrując się na niewielkich przyrostach prac, które ułatwiają wyciąganie wniosków z informacji od klientów i dają lepszą podstawę do podejmowania kolejnych działań. A tak to wygląda w szczegółach:

Kadencja w metodyce Scrum

Scrum moves fast, with sprints that usually last between one to four weeks, which have clear start and finish dates. The short time frame forces complex tasks to be split into smaller stories and help your team learn quickly. A key question is this: Can your team ship useable code that fast?

Sprinty są przeplatane spotkaniami dotyczącymi planowania sprintu i przeglądu sprintu oraz retrospektywami, a dodatkowo odbywają się codzienne spotkania Scrum (nazywane stand-upami). Te wydarzenia Scrum są krótkie i odbywają się regularnie.

Role w metodyce Scrum

W metodyce Scrum występują trzy jasno określone role.

  • Product owner dba o interes klienta, zarządza backlogiem produktu i pomaga w ustalaniu priorytetu prac realizowanych przez zespół programistyczny.
  • Scrum master pomaga zespołowi trzymać się zasad obowiązujących w metodyce Scrum.
  • Zespół programistyczny wybiera prace do zrealizowania, dostarcza przyrosty i odpowiada zbiorowo za swoją pracę.

Kto zarządza zespołem Scrum? Otóż nikt. Zespoły Scrum samodzielnie organizują swoją pracę i pomimo odmiennych obowiązków, wszyscy mają równy status. Zespół jednoczy się wokół celu, którym jest dostarczenie korzyści klientom.

Common metrics

Scrum metrics are data points scrum teams can use to improve efficiency and effectiveness. They can inform decision-making and help teams become more efficient in planning and execution. During the sprint planning phase, teams can use metrics such as sprint goals, team velocity, team capacity, and type of work. During stand-ups, teams can also benefit from measuring progress towards sprint goals, reviewing a sprint burndown, understanding workload distribution, and more.

Filozofia dotycząca zmian

Teams strive to understand how much they can accomplish within their sprint time boundaries. They commit to its delivery within a sprint. However, scrum teams can receive customer feedback that encourages them to pivot and change the sprint to deliver the most customer value. During the sprint retrospective, scrum teams should discuss how to limit change in the future, as changes put the potentially shippable increment at risk. If a team frequently changes scope mid-sprint, it may signify work was selected that isn’t adequately understood. It could also mean the team has operational/unplannable work that interferes with the plan.

Więcej informacji na temat metodyk Scrum zawiera artykuł Czym jest Scrum?

Członkowie zespołu korzystający z tablicy Kanban | Atlassian Agile Coach

Kanban: ciągłe doskonalenie, elastyczne procesy

Kanban ułatwia wizualizację pracy, ograniczenie prac w toku (WIP) i szybkie przenoszenie prac z etapu „W toku” do etapu „Gotowe”.

Kanban to doskonałe rozwiązanie dla zespołów, które obsługują wiele przychodzących wniosków o różnym priorytecie i różnej wielkości. Podczas gdy procesy Scrum wymagają dużej kontroli nad zakresem, Kanban pozwala działać z większą swobodą. Aby ułatwić podjęcie decyzji, przyjrzyjmy się tym samym pięciu aspektom tej metodyki.

Kadencja w metodyce Kanban

Struktura w metodyce Kanban opiera się na ciągłym przepływie pracy, dzięki czemu zespoły są w stanie sprawnie działać i dostosowywać się do zmieniających się priorytetów. Jednostki pracy, reprezentowane przez karty, są uporządkowane na tablicy Kanban, gdzie przechodzą od jednego etapu przepływu pracy (kolumny) do kolejnego. Typowe etapy przepływu pracy to: Do wykonania, W toku, W trakcie przeglądu, Zablokowane i Gotowe. Ale to trochę nudne.

W metodyce Kanban najlepsze jest, że można tworzyć kolumny niestandardowe dostosowane do sposobu pracy zespołu. Mój zespół zajmuje się dostarczaniem treści, dlatego nasze kolumny (w uproszczeniu) to kolejno Backlog, Priorytetowe, Gotowy konspekt, Pisanie, Projektowanie, Przegląd techniczny i Wydane. Dzięki naszej tablicy dowiedzieliśmy się, że wydajemy około jednej jednostki treści tygodniowo, i zidentyfikowaliśmy nasze wąskie gardła (na etapie Przeglądu technicznego).

Metodologia wydawania

W przypadku metodyki Kanban wydawanie aktualizacji ma miejsce, gdy tylko są one gotowe. Nie ma regularnego harmonogramu ani wstępnie zdefiniowanych terminów.

Teoretycznie Kanban nie zakłada ustalonego czasu na wykonanie zadania. Jeśli zadanie zostanie ukończone wcześniej (lub później), można je wydać bez konieczności oczekiwania na kamień milowy wydania, taki jak przegląd sprintu.

Role w metodyce Kanban

Tablica Kanban jest własnością całego zespołu. Niektóre zespoły angażują Agile coacha, jednak w przeciwieństwie do metodyki Scrum nie ma jednego „Kanban mastera”, który czuwałby nad płynną realizacją całego procesu. Współpraca nad zadaniami znajdującymi się na tablicy oraz dostarczanie ich wyników stanowią zbiorową odpowiedzialność całego zespołu.

Kluczowe wskaźniki

Ważnymi wskaźnikami dla zespołów Kanban są czas wdrażania i czas cyklu. Dotyczą one średniej ilości czasu, jaki upływa od rozpoczęcia do ukończenia zadania. O powodzeniu zespołów Kanban świadczy skrócenie czasów cykli.

Kolejnym narzędziem analitycznym stosowanym przez zespoły Kanban do monitorowania liczby jednostek pracy w poszczególnych stanach jest kumulacyjny diagram przepływu (CFD). Diagramy CFD ułatwiają identyfikację konkretnych wąskich gardeł wymagających usunięcia w celu zwiększenia wydajności.

Innym sposobem eliminowania wąskich gardeł są limity prac w toku (WIP). Limit WIP określa maksymalną liczbę kart, które mogą równocześnie znajdować się w jednej kolumnie. Po osiągnięciu limitu WIP w narzędziu, takim jak Jira Software, taka kolumna jest oznaczana, a zespół pracuje wspólnie nad tymi jednostkami, aby przenieść je do kolejnego etapu.

Filozofia dotycząca zmian

A kanban workflow can change at any time. New work items can get added to the backlog and existing cards can get blocked or removed based on prioritization. Also, if the team capacity changes, WIP limit can be recalibrated and work items adjusted accordingly. It’s all about being flexible in kanban.

For more on kanban methodologies see What is kanban?

Elastyczny projekt Atlassian | Atlassian Agile Coach

Scrum tools vs. kanban tools

The agile community believes this conversation shouldn't be about the tools. We often see the tool of choice driving the framework of choice and the framework driving the principles the team adopts. We believe the decision should flow in the other direction.

Gdy zespół zaznajomi się z zasadami Scrum i uzna, że te ramy postępowania są dla niego odpowiednie, przyjdzie czas na wybranie narzędzia, które sprawdzi się najlepiej. To samo dotyczy metodyki Kanban. Nie będziemy obiektywni, jednak, biorąc pod uwagę, że jest to narzędzie do tworzenia oprogramowania najczęściej używane przez zespoły Agile, uważamy, że Jira Software zapewni Ci wszystko, czego potrzebujesz.

Dzięki typom projektów Jira dedykowanym metodykom Scrum i Kanban możesz wdrażać zasady dowolnych ram postępowania. Służymy także pomocą w rozpoczęciu pracy, udostępniając nasze przewodniki dotyczące tego, jak korzystać z metodyki Scrum w Jira Software i korzystania z metodyki Kanban w Jira Software.

Kanban vs. scrum: What if you can't choose?

Metodyki Scrum i Kanban są zgodne z zasadami Agile. Działają w sposób wypróbowany i skuteczny, z którym właściwie trudno się nie zgodzić. Nawiązując do innego znanego powiedzenia, można rzec, że „nikogo nie zwalnia się za wybranie metodyki Scrum”.

Jednak wybór wcale nie musi być tak jednoznaczny. Setki zespołów korzystają z modeli hybrydowych, czerpiących zarówno z metodyki Scrum, jak i z Kanban. My chcemy ułatwić zespołom przyjęcie takiej strategii w Jira Software, dlatego opracowaliśmy projekty zarządzane przez zespół.

Projekty zarządzane przez zespół, jak sama nazwa sugeruje, umożliwiają zespołom wybranie tych funkcji Agile, które mają sens w ich przypadku, niezależnie od tego, czy pochodzą one z metodyki Scrum, Kanban, czy połączenia obu. Zamiast wdrażania konkretnych ram postępowania już pierwszego dnia projekty zarządzane przez zespół pozwalają stopniowo dokładać kolejne zaawansowane funkcje, w miarę jak zespół będzie odkrywał, co sprawdza się (lub nie) w jego przypadku.

You can confidently choose team-managed scrum or team-managed kanban knowing that both templates can evolve to suit the needs of your team.

Niezależnie od wybranej opcji, korzystaj z niej przez pewien czas. Weź część prac z backlogu i zrealizuj je aż do etapu ukończenia, a następnie zapytaj członków zespołu, co poszło dobrze, a co nie. Wypróbowując metodykę Scrum i Kanban oraz zadając te pytania, jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia pełni sukcesu związanego z wyborem podejścia Agile.

Tablica Jira

Zacznij korzystać bezpłatnie z szablonu Jira Kanban

Użyj szablonu
Następny
Kanplan