tutorial

Zaawansowane praktyki Scrum w Jira Software

Instrukcje krok po kroku dotyczące prowadzenia zaawansowanego programu Scrum w Jira Software

Claire Maynard Autor: Claire Maynard
Przeglądaj tematy

Zaawansowany Scrum — samouczek

W tym samouczku przedstawimy szczegółowe instrukcje dotyczące bardziej zaawansowanych praktyk Scrum, takich jak korzystanie z epików i raportów oraz dostosowywanie przepływu pracy w Jira Software.

Czas:

10 minut czytania. Do ukończenia w ciągu 2 tygodni.

Odbiorcy:

Osoby, które znają podstawowe praktyki Scrum i rozpoczęły korzystanie z Jira Software.

Skorzystaj z pierwszego samouczka tutaj

Wymagania wstępne:

Utworzone konto Jira Software

Zacznij korzystać za darmo

Krok 12: Stosowanie epików w backlogu

Twój zespół może stanąć przed koniecznością opracowania funkcji, które wymagają wykonania większej ilości prac. W takim przypadku warto rozważyć wykorzystanie epików podczas planowania prac i porządkowania backlogu. Epiki to zasadniczo bardziej rozbudowane historyjki użytkowników, które można podzielić na mniejsze historyjki. Ponadto epiki mogą obejmować więcej niż jeden projekt. Jeśli więc Twój zespół pracuje nad historyjkami użytkowników składającymi się na większą historyjkę, która z kolei wpływa na wiele projektów, warto zastosować epiki. Mogą one ułatwić śledzenie projektu w takiej sytuacji.

Aby użyć epików, przejdź do backlogu swojej tablicy i rozwiń panel Epiki, klikając opcję EPIKI.

Wyświetlanie panelu epików | Atlassian Agile Coach

Więcej ciekawych zastosowań epików znajdziesz w artykule dotyczącym pracy z epikami.

Krok 13: Dostosowywanie przepływu pracy

W domyślnym przepływie pracy w Jira Software zgłoszenia przechodzą kolejno przez trzy statusy: Do zrobienia, W toku i Gotowe. Jeśli taki przepływ pracy jest zbyt prosty, możesz utworzyć własny tak, aby statusy w Jira Software odzwierciedlały proces Twojego zespołu. Jeśli na przykład zespół pracuje nad projektem oprogramowania, możesz dodać statusy, takie jak Przegląd kodu, Oczekuje na QA czy Gotowe do scalenia. Możesz dowolnie wybrać stopień odzwierciedlenia sposobu pracy Twojego zespołu w systemie Jira.

Więcej informacji można znaleźć w artykule o przepływach pracy zgłoszeń.

Dodawanie automatyzacji do przepływów pracy

Nie poprzestawaj na dostosowaniu swojego przepływu pracy i zoptymalizuj go dzięki automatyzacji. Zapoznaj się z setkami szablonów automatyzacji w bibliotece szablonów Jira Automation.

Przejdź do biblioteki

Krok 14: Korzystanie z wykresu prędkości

Korzystanie z Jira Software służy przede wszystkim uwolnieniu potencjału drzemiącego w Twoim zespole. Wykres prędkości umożliwia wyświetlenie podsumowania pracy realizowanej przez zespół w trakcie każdego sprintu. Na podstawie tych informacji możesz prognozować ilość pracy, jaką Twój zespół jest w stanie realnie wykonać w trakcie przyszłych sprintów. Przykładowo w trakcie spotkań związanych z planowaniem sprintów Twój zespół może zapoznać się z wizualizacjami przebiegu poprzednich sprintów — porównaniem zobowiązań zespołu z rzeczywistą realizacją prac — aby następnie podjąć bardziej realistyczne zobowiązania.

Więcej szczegółów na temat jego użycia znajdziesz w artykule o wykresie prędkości.

Krok 15: Korzystanie z ekranów prezentacji

Biorąc pod uwagę, jak wiele dzieje się w projekcie, warto również rozważyć wykorzystanie ekranów prezentacji, które pozwolą członkom Twojego zespołu błyskawicznie przystąpić do pracy. Wystarczy, że połączysz komputer z telewizorem i gotowe! Twój pulpit Jira Software pełni teraz funkcję fizycznego ekranu prezentacji dzięki zastosowaniu gadżetów Agile w Jira Software do przedstawiania postępów zespołu w czasie rzeczywistym.

Korzystanie z ekranów prezentacji | Atlassian Agile Coach

Szczegółowe informacje na temat konfigurowania pulpitu i ekranu prezentacji zawiera artykuł o konfigurowaniu pulpitów.