Co to jest wykres spalania i jak go utworzyć?

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Śledzenie projektów nie musi być skomplikowane. Istnieje wiele narzędzi dających możliwość błyskawicznego sprawdzenia, co jest ukończone, a co jeszcze należy zrobić.

Przykładowo do śledzenia projektów można użyć wykresu Gantta. Chociaż wykresy Gantta świetnie sprawdzają się zarówno w modelu kaskadowym, jak i metodologii Agile, to mają pewne wady — mogą być niepraktyczne i skomplikowane, ponieważ zawierają wiele szczegółów, a ich tworzenie może być żmudne.

Lepszą alternatywą dla wykresów Gantta są wykresy spalania. Ale co to jest wykres spalania i jak go utworzyć?

Zespoły Agile wykorzystują wykresy spalania do śledzenia postępów projektu w czasie na prostym i przejrzystym wykresie. W ten sposób zespół może szybko i łatwo sprawdzić status zadań. Na tej stronie omówimy, czym jest wykres spalania, dlaczego warto go używać i jak go utworzyć na potrzeby zarządzania projektami Agile.

Zrzut ekranu wykresu spalania

Definicja wykresu spalania

Wykres spalania to harmonogram, który przedstawia pracę na dwóch liniach wzdłuż osi pionowej. Jedna linia odpowiada całemu obciążeniu pracą w projekcie. Druga obrazuje ukończoną dotychczas pracę. Po zakończeniu projektu obie linie się spotykają.

Można użyć preferowanych jednostek miary, takich jak punkty historyjki, liczby zgłoszeń lub szacunki. Oś pozioma odpowiada osi czasu całego projektu.

Te wykresy świetnie się sprawdzają, jeśli zespól jest przytłoczony ramami postępowania zarządzania projektami zgodnie z zasadami Agile. Wystarczy rzut oka, aby uzyskać obraz sytuacji przedstawiony w przystępny sposób.Można nawet tworzyć wykresy spalania w Scrumie i przy planowaniu Agile, aby utrzymać koncentrację na zadaniu.

Dlaczego warto korzystać z wykresu spalania?

Oto kilka zalet korzystania z wykresu spalania w projektach Agile i Scrum:

 • Wyraźnie pokazuje postęp: Jedna przewaga nad wykresami Gantta — wykresy spalania można odczytać w okamgnieniu. Nie są tak złożone ani pogmatwane jak wykres Gantta. W przeciwieństwie do wykresu wypalania wykres spalania przedstawia ukończoną pracę z większą dokładnością w postaci krzywej wznoszącej się. Pokazuje zarówno całość pracy, jak i pracę wykonaną.
 • Ułatwia prognozowanie: Wykresy spalania pozwalają zespołowi określić przybliżoną datę ukończenia. Można analizować je wstecz, aby ustalić swoje wskaźniki Scrum lub poziomy odniesienia.
 • Podkreśla zmiany zakresu i kontroluje pełzanie zakresu: W przeciwieństwie do wykresu wypalania tutaj można łatwo oznaczyć wszelkie zmiany zakresu i dopasować je do postępów zespołu. Pomaga to złagodzić pełzanie zakresu, zanim wymknie się spod kontroli.
 • Umożliwia wczesne wykrywanie problemów: Wykresy spalania pozwalają złagodzić problemy, zanim przybiorą na sile.
 • Zapewnia przejrzystość dla wszystkich: Wykresy spalania są łatwiejsze do odczytania i zapewniają pełną przejrzystość działań Twoich i Twojego zespołu, pomagając w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących projektu. Jeśli pracujesz z klientami, przejrzystość jest ważna w budowaniu zaufania.

Kiedy warto korzystać z wykresu spalania?

Wykresy spalania świetnie nadają się do projektów Scrum i planowania sprintów. Można ich użyć do wizualnego przedstawienia swoich sprintów, aby dzięki temu zobaczyć cały zakres projektu. Następnie można śledzić je pod kątem postępu ukończonych prac lub tego, co jeszcze należy zrobić.

Zrzut ekranu wykresu spalania

Wykresy spalania są szczególnie pomocne, gdy występuje pełzanie zakresu. Wszelkie zmiany zakresu mogą zniszczyć dynamikę projektu, zwłaszcza w przypadku przepływów pracy Agile. Można użyć wykresu spalania, aby zarządzać pełzaniem zakresu i minimalizować opóźnienia.

Można także śledzić i dopasowywać zmiany zakresu do obciążenia zespołu pracą. Na wykresie wypalania wpływ pełzania zakresu nie jest widoczny. Można by pomyśleć, że projekt przebiegał tak, jak powinien.

Jednak dzięki widoczności tych zmian na wykresie spalania, można w razie potrzeby dostosować lub zmniejszyć obciążenie pracą i alokować zasoby. Twój zespół może następnie znaleźć szybkie rozwiązania dodatkowych wniosków.

Jak utworzyć wykres spalania do zarządzania projektami zgodnie z zasadami Agile?

Konfigurowanie wykresu spalania jest łatwiejsze niż tworzenie wykresu Gantta. Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez proces tworzenia takiego wykresu dla Twojego zespołu.

Przed utworzeniem wykresu spalania należy poznać zakres projektu. Pomoże to Twojemu zespołowi zidentyfikować wszystkie niezbędne zadania i oszacować oś czasu, ułatwiając prognozowanie, ile sprintów będzie potrzebnych.
Oto jak utworzyć wykres spalania w systemie Jira:

 1. Kliknij przycisk Projekty. Znajdziesz go na pasku nawigacyjnym. Wybierz odpowiedni projekt, dla którego chcesz utworzyć wykres.
 2. Kliknij przycisk Raporty. Następnie wybierz Wykres spalania.
 3. Wybierz swoje pomiary. Wybierz inny sprint lub pomiar dla osi pionowej i kliknij menu rozwijane.
 4. Ustal oś x. Umieść oś x wzdłuż dolnej części wykresu. Przypominamy, że jest to oś czasu całego projektu. Pozwoli Ci obserwować czas potrzebny na ukończenie zadań. Pomaga również w śledzeniu sprintów.
 5. Określ oś y. Jest to oś pionowa wykresu. Tutaj zaznaczysz ukończoną pracę. Jej miarą mogą być punkty historyjki w dowolnych przyrostach, które uznasz za właściwe.
 6. Wybierz kolory linii. Pamiętaj, że te linie oznaczają ukończoną pracę i obciążenie pracą w całym projekcie. Wybierz różne kolory linii. Czerwony i zielony sprawdzają się najlepiej.

Skuteczne śledzenie postępów każdego projektu za pomocą wykresu spalania

Jeśli chcesz zapobiegać problemom, wykres spalania może być dla Ciebie i Twojego zespołu najlepszym rozwiązaniem. Zapewni Wam zwinność i pomoże śledzić sprinty. Dzięki niemu uzyskasz również większą przejrzystość w monitorowaniu obciążenia pracą w ramach projektu.

Wykresy spalania świetnie sprawdzają się w połączeniu z narzędziem do zarządzania projektami Agile, takim jak Jira. Możesz szybko skonfigurować kolejny projekt zespołu Scrum dzięki szablonowi Scrum w systemie Jira i wykorzystać wykres spalania, aby ulepszyć śledzenie projektów.

System Jira zawiera również dziesiątki gotowych raportów, które pomagają zespołom identyfikować trendy, śledzić status projektów każdego zespołu i przewidywać przyszłe wyniki.

Wskaźniki, analizy i raporty Agile w systemie Jira znacznie ułatwiają planowanie następnego projektu i umożliwiają zespołowi usprawnienie współpracy dzięki płynnemu przepływowi informacji, który ogranicza przełączanie kontekstu i liczbę problemów.

Wykres spalania: często zadawane pytania

Jak czytać wykres spalania?

Zacznijmy od przykładu wykresu spalania w systemie Jira.

Oto jak można zinterpretować wykres:

 • Oś pionowa to ilość pracy przedstawiana na różne sposoby, takie jak punkty historyjki, liczba zgłoszeń lub szacunki.
 • Oś pozioma przedstawia oś czasu mierzoną w dniach.
 • Czerwona linia to zakres pracy i prognoza zakresu. Można użyć jej do rozpoznania pełzania zakresu.
 • Zielona linia to ukończona dotychczas praca w projekcie.
 • Dodatkowa linia w kolorze szarym oznacza idealne tempo postępów zespołu.

Jaka jest różnica między wykresem spalania a wykresem wypalania?

Mimo zbliżonych nazw wykresy spalania i wykresy wypalania nie są do siebie podobne. Oto główne różnice między nimi:

 • Wykresy spalania śledzą Twoje sukcesy. Wykres wypalania przedstawia ilość pozostałej pracy, podczas gdy wykres spalania pokazuje, ile pracy zespół już wykonał. Tak więc linia na wykresie wypalania opada, gdy zespół realizuje zadania.
 • Na wykresach wypalania nie można śledzić zmian. To jest wada wykresów wypalania. Nie pokazują zmian w projekcie. Można by zatem błędnie zakładać, że projekt przebiegał tak, jak powinien. Wykres spalania pozwala uzyskać więcej szczegółów i łatwo śledzić wszelkie zmiany zakresu.
 • Wykresy spalania uwypuklają pełzanie zakresu. Na wykresie spalania można dodać pełzanie zakresu i uwzględnić jego wpływ na projekt. Zyskasz dokładniejsze informacje, dzięki którym podejmiesz odpowiednie działania.

Oto kilka wskazówek dotyczących wyboru wykresu do wykorzystania:

 • Wykresy wypalania są idealne do projektów o stałym zakresie. Rzadko zdarza się, aby projekt miał dokładny, dobrze zdefiniowany zakres. Ale jeśli tak jest, użyj wykresu wypalania.
 • Wykresy spalania świetnie nadają się do zarządzania projektami zgodnie z zasadami Agile. Wykresy spalania śledzą postępy, ale są elastyczne i dostosowują się do wszelkich zmian w toku projektu. To sprawia, że są lepszą opcją na potrzeby zarządzania projektami zgodnie z zasadami Agile.

Czy wykresy spalania mogą być używane w projektach Agile lub Scrum?

Tak. Te wykresy są idealne do zarządzania projektami Agile i dla zespołów Scrum. Pozwalają lepiej prognozować, monitorować pełzanie zakresu i śledzić postępy. W razie wystąpienia problemów zespoły Scrum będą działać bardziej zwinnie dzięki zdolności adaptacji i ciągłego doskonalenia. Świetnie nadają się również do śledzenia wydajności zespołu w poszczególnych sprintach.

Wykresy spalania można łatwo tworzyć w systemie Jira.