Jak specyfikacja produktu usprawnia jego rozwój

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Opracowywanie nowych produktów i funkcji może być trudne z różnych powodów, ale brak jasnej specyfikacji produktu nie musi być jednym z nich. Tym kluczowym pierwszym krokiem w procesie rozwoju produktu jest szablon, którego użyje Twój zespół. Szablon ten obejmuje zaprojektowanie i opracowanie funkcji, testy oraz sporządzenie dokumentacji użytkownika.

Należy podkreślić znaczenie dobrej specyfikacji produktu. Pomaga ona wszystkim członkom zespołu zrozumieć, co i dlaczego tworzycie, jakie korzyści musi to przynieść klientowi oraz jak zmierzycie sukces.

Narzędzia takie jak Jira oferują szablony i funkcje umożliwiające płynną integrację specyfikacji produktów z cyklem tworzenia oprogramowania. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o specyfikacji produktu, jej znaczeniu dla zespołów produktowych oraz sposobach sporządzania arkusza specyfikacji produktu.

Cel specyfikacji produktu

Specyfikacja produktu służy jako plan działań lub szablon w odniesieniu do wszystkich aspektów projektu w procesie jego rozwoju. Dzięki niej zespół jest na bieżąco, gdyż zawiera ona:

role i obowiązki: obejmują one listę członków zespołu i decyzji, za które są oni odpowiedzialni w ramach cyklu rozwoju;

 • zakres: to lista cech i funkcji, kluczowych wskaźników sukcesu, znanych zagrożeń i założeń, a w stosownych przypadkach także wykluczonych cech;
 • projektowanie produktu: makiety lub prototypy demonstrują przepływ pracy, interfejs użytkownika, procesy i ogólną architekturę;
 • plany testów: przedstawiają one metody testowania produktu i przetwarzania danych osobowych;
 • plan wydania: obejmuje on działania takie jak szkolenia dla agentów obsługi, dokumentację oraz zaangażowanie zespołu biznesowego;
 • zarządzanie: przedstawia bieżące działania związane z zarządzaniem, takie jak wprowadzanie przyszłych ulepszeń i gromadzenie informacji zwrotnej.

Choć różni członkowie zespołu odpowiadają za poszczególne elementy specyfikacji produktu, wszyscy muszą być zgodni. Wczesna i częsta współpraca sprawia, że wszyscy są na bieżąco.

Dlaczego specyfikacja produktu jest ważna dla zespołów produktowych?

Każdy projekt rozwoju produktu może prowadzić do nieporozumień, niekontrolowanego rozrastania się funkcji i sporów. Nie musi jednak do tego dojść. Jasna specyfikacja produktu stanowi wspólny punkt odniesienia dla członków interdyscyplinarnego zespołu produktowego i określa priorytety.

Specyfikacja produktu wyjaśnia wszystkim, co i dlaczego tworzą oraz jak mogą mierzyć sukces, co pomaga zespołom przewidywać wyzwania i przygotować się na nie. Gdy menedżerowie produktu, projektanci, inżynierowie i inni interesariusze mają wspólną wizję, mogą szybciej identyfikować przeszkody oraz usprawnić współpracę i podejmowanie decyzji.

Jira Product Discovery oferuje zespołom scentralizowane narzędzie do przeprowadzania burzy mózgów i porządkowania pomysłów. Pomaga opanować chaos powstający podczas kreowania pomysłów dzięki danym pomocniczym, aby nadać priorytet funkcjom, które wywierają największy wpływ. Dane pomocnicze mogą pochodzić z dowolnych źródeł zawierających cenne informacje — opinii klientów, zgłoszeń serwisowych, raportów lub sprzedaży.

Dzięki niestandardowym planom działań Jira Product Discovery zespoły nie muszą już aktualizować informacji w wielu lokalizacjach. Mogą zarządzać wszystkim centralnie, dostarczając aktualne widoki planów działań. Atlassian Confluence ułatwia tworzenie specyfikacji produktu dzięki narzędziom do wspólnego tworzenia. Zespoły mogą nawet tworzyć plakaty projektów, aby upowszechnić swoją wizję rozwoju w całej firmie.

Co zawiera arkusz specyfikacji produktu?

Arkusz specyfikacji produktu zawiera informacje o zakresie i celu projektu, takie jak:

 • Podsumowanie produktu: podobnie jak streszczenie dla kierownictwa, opisuje ono potrzebę (dlaczego), produkt jako rozwiązanie (co) i cechy produktu (jak). Obejmuje również długoterminowe oczekiwania związane z produktem.
 • Uzasadnienie biznesowe: jest to skupione na firmie podsumowanie korzyści, jakie produkt przynosi firmie, często koncentrujące się na jego przewadze konkurencyjnej.
 • Historyjki użytkowników: zespoły produktowe Agile rutynowo tworzą historyjki użytkowników. Opisują w nich, jak działa produkt z perspektywy użytkownika: ja (pracownik sklepu) muszę zwrócić środki na kartę kredytową klienta.
 • Persony użytkownika: persony opisują odbiorców, dla których tworzysz produkt. Zawierają one informacje demograficzne, takie jak poziom biegłości użytkownika w zakresie technologii.
 • Specyfikacje techniczne: programiści tworzą je, aby szczegółowo opisać m.in. architekturę, struktury danych, przechowywane procedury i standardy.
 • Specyfikacje funkcjonalne: to lista funkcji z oczekiwanymi interakcjami użytkownika. Opisuje sekwencję przepływów pracy, dane wejściowe i wyjściowe. Wyszczególnia również, skąd użytkownik wie, że odniósł sukces.
 • Szkice projektowe: makiety interfejsu użytkownika pomagają zespołowi wyobrazić sobie produkt końcowy oraz to, jak użytkownicy będą z niego korzystać.

Jak sporządzić arkusz specyfikacji produktu

Przygotowanie specyfikacji produktu wymaga pracy, ale zapewnia przejrzystość niezbędną do płynnej realizacji projektu. Tę pracę można podzielić na następujące zadania:

 1. Badanie: zrozum problem klienta, który dana funkcja rozwiązuje. Przejrzyj pytania klientów, wnioski o dodanie funkcji, dane serwisowe i skargi.
 2. Zdefiniowanie celu: wyraźnie określ powody wybrania danych pomysłów. Przeanalizuj rozwiązywany problem klienta i korzyści dla firmy.
 3. Określenie wymagań: jasno udokumentuj wymagania, korzystając z historii użytkowników i zakresu projektu, zarówno w przypadku specyfikacji funkcjonalnych, jak i technicznych. Confluence udostępnia szablony wymagań dotyczących produktu, które przeprowadzają zespoły przez ten krytyczny krok.
 4. Przeglądanie opinii: rekrutuj klientów do testowania prototypów i zbierania danych na temat tego, gdzie odnoszą sukcesy, gdzie zdarzają się im potknięcia, co ich zachwyca oraz co ignorują.
 5. Finalizacja i dystrybucja: dopracuj specyfikację produktu na podstawie opinii użytkowników, uzyskaj zgodę zespołu i rozpocznij pracę nad rozwojem.

Wdrażanie specyfikacji produktu za pomocą Jira Product Discovery

Poświęcenie czasu na stworzenie jasnej specyfikacji produktu zapewnia zespołowi szablon do projektowania, rozwoju, testowania i wprowadzenia produktu na rynek. Pozwala wszystkim śledzić na bieżąco, co i dlaczego tworzycie, jak klient z tego skorzysta oraz co jest celem.

Jira Product Discovery zapewnia zespołom narzędzia potrzebne do generowania pomysłów i ustalania priorytetów, definiowania funkcji i tworzenia harmonogramów produktów. Szablony Confluence przeprowadzają zespoły przez ważne zadania związane z określeniem wymagań funkcjonalnych i technicznych, ostatecznie upraszczając rozwój produktu od samego początku aż do jego wprowadzenia na rynek.

Specyfikacja produktu: często zadawane pytania

Jakie korzyści specyfikacje produktów przynoszą zespołom produktowym?

Każdy członek zespołu produktowego postrzega pracę z perspektywy swojej roli. Dobra specyfikacja produktu zapewnia całościowy obraz korzyści, jakie produkt przynosi klientowi i firmie, a także wspólne zrozumienie wymagań. Dzięki temu zespoły mogą współpracować i szybciej znajdować porozumienie podczas eliminowania przeszkód lub sporów.

Jak specyfikacje produktu wpływają na jego jakość?

Właściwie zdefiniowane specyfikacje produktu eliminują przypadkowość w jego rozwoju. Zapewniają porozumienie między właścicielami produktów, klientami i zespołami programistycznymi. Stosowanie się do specyfikacji zapewnia jednolitą wydajność, przewidywalną funkcjonalność i trwałość produktu.

W jaki sposób specyfikacje produktów usprawniają współpracę?

Sporządzanie specyfikacji produktów opiera się na współpracy, ponieważ każdy zespół wnosi cenny wkład. Zespoły muszą uzgadniać pomysły, funkcje, wymagania i plany testów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony w całym cyklu rozwoju produktu są informowane na bieżąco.