Znaczenie wartości Scrum w zarządzaniu projektami

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Scrum to zestaw narzędzi, które pozwalają zespołom stosującym metodyki Agile być otwartymi na zmiany, które pojawiają się podczas tworzenia oprogramowania. Aby pomóc zespołom w odniesieniu sukcesu, Scrum zawiera zestaw wartości operacyjnych, które pomagają członkom zespołu współpracę i rozwiązywanie problemów oraz przyspieszają wykonanie harmonogram projektu.

Wartości Scrum zapewniają zespołom kodeks etyczny i wytyczne postępowania. Wdrażając wartości Scrum indywidualnie i zbiorowo w zakresie podejmowania decyzji, współpracy i ogólnej pracy, członkowie zespołów budują zaufanie i szacunek.

Kierownicy projektów pielęgnujący wartości Scrum zmniejszają konflikty, eliminują izolację, propagują odpowiedzialność i zwiększają współpracę. System Jira Software opracowano z myślą o zespołach programistycznych i wspieraniu wartości Scrum.

Jakie 5 wartości Scrum wyróżniamy?

Pięć wartości Scrum to zaangażowanie, odwaga, skupienie, otwartość i szacunek. Wartości te dają zespołom Agile podstawę do skutecznej współpracy i realizacji celów projektu. Wykorzystanie tych wartości do podejmowania decyzji przez cały cykl życia projektu wspiera filary Scrum: przejrzystość, kontrolę i adaptację.

Zaangażowanie

Zespoły Scrum pracują razem jako pojedyncza jednostka. Wymaga to pewności, że każdy członek angażuje się w proces planowania sprintu oraz w ogólny sukces klienta i firmy. Członkowie dowodzą tego zaangażowania, dopasowując pracę do własnych umiejętności, aby sprostać oczekiwaniom zespołu, zamiast akceptować nierealistyczne harmonogramy i zadania.

Odwaga

Innowacja wymaga odwagi, a naprawdę przełomowe produkty powstają, gdy członkowie zespołu mogą się czuć komfortowo, wykazując się odwagą. Odwaga przejawia się na wiele sposobów i może mieć postać zwykłego odmawiania nierealistycznym żądaniom. Kierownicy projektów, którzy zachęcają do uczciwych dyskusji i przejrzyście rozwiązują problemy podczas przeglądów sprintu, motywują członków zespołu i wspierają ciągłe doskonalenie.

Koncentracja

Terminowe dostarczanie wysokiej jakości sprintów wymaga skupienia. Jira Software pomaga kierownikom projektów ograniczyć rozpraszanie uwagi do minimum. Narzędzia Scrum sprawiają, że zespoły koncentrują się na celach sprintu i prac o najwyższym priorytecie, aby konsekwentnie realizować cele projektu.

Otwartość

Członkowie Scrum muszą komunikować się w sposób uczciwy, aby móc pomyślnie doprowadzić projekt do końca. Otwartość pomaga zespołom identyfikować problemy, pracować nad rozwiązaniami i doceniać wkład każdego pracownika. Podstawa oparta na przejrzystej komunikacji zachęca do dzielenia się sukcesami, oceniania niepowodzeń i omawiania spostrzeżeń, jak również przyczynia się do zaangażowania całego zespołu.

Szacunek

Uwzględnianie różnych perspektyw to nieodzowny element pracy zespołowej. Pielęgnowanie szacunku w zespole wymaga aktywnego doceniania indywidualnych różnic i różnorodnych perspektyw, aby identyfikować problemy i wspólnie pracować nad ich rozwiązaniem. Różnorodność przekłada się na większą liczbę pomysłów, co prowadzi do skuteczniejszego rozwiązywania problemów, a członkowie zespołów, którzy mają poczucie szacunku i sprawczości, częściej dzielą się swoimi pomysłami.

Połączenie wartości Scrum z ramami postępowania Scrum

Ramy postępowania Scrum obejmuje zdarzenia, role Scrum i artefakty Scrum, takie jak backlog produktu, backlog sprintu i przyrosty sprintu. Wartości Scrum pozwalają zespołom na stosowanie uzgodnionego, spójnego podejścia do działań związanych z ramami postępowania. Obejmuje to generowanie pomysłów, ustalanie priorytetów zadań i rozwiązywanie problemów.

Zalety stosowania wartości Scrum

Wartości Scrum wspierają zespoły programistyczne Agile na różne sposoby:

  • Lepsza współpraca: otwartość, odwaga i szacunek zachęcają członków do dzielenia się pomysłami, identyfikowania przeszkód i wsłuchiwania się w różne punkty widzenia. Kiedy członkowie zespoły doceniają nawzajem swój wkład, są w stanie znajdować najlepsze rozwiązania.
  • Lepsza zdolność do adaptacji: zaangażowanie i skupienie pozwalają zespołom ograniczyć zewnętrzne czynniki rozpraszające uwagę. Przy mniejszym poziomie szumu zespoły mogą szybko identyfikować i rozwiązywać faktyczne problemy zagrażające realizacji projektu.
  • Lepsza jakość produktu: odwaga do zabrania głosu poprawia jakość pracy i pomaga zapobiegać niezadowoleniu klientów, zdenerwowaniu członków zespołu i rozczarowaniu zaangażowanych stron. Lepsza współpraca i koncentracja sprzyjają powstawaniu najlepszych pomysłów i przyczyniają się do pomyślnej realizacji projektów.

Wartości Scrum a zasady Scrum

Wartości Scrum kierują interakcjami międzyludzkimi, natomiast kierownicy projektów wykorzystując następujące zasady Scrum do stosowania ram postępowania Scrum:

  • Empiryczna kontrola procesów: zespoły Scrum pracują szybko i bez szczegółowych planów projektu. Członkowie zespołu mogą śledzić zadania, ale nie szczegóły pracy. Empiryczna kontrola procesów sprzyja przejrzystości, dzięki czemu zespoły mogą analizować problemy w miarę ich pojawiania się i szybciej oraz dokładniej dopasowywać do nich rozwiązania.
  • Samodzielna organizacja: zespoły Scrum organizują swoją pracę w sposób niezależny, z naciskiem na kreatywność i innowacyjność, co sprzyja współdzieleniu odpowiedzialności.
  • Ograniczanie czasu: przydzielanie określonego czasu na każde działanie Scrum pozwala na przewidywalne i wydajne planowanie oraz realizację projektu.
  • Ustalanie priorytetów w oparciu o wartość: ustalanie priorytetów zadań w oparciu o ich wartość dla klienta i firmy ułatwia członkom zespołu akceptowanie zmian priorytetów i dostosowywanie się do nich.
  • Współpraca: podstawą działania skutecznych zespołów Scrum jest współpraca. Wartości Scrum ze swojej zasady wspierają współpracę, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów.
  • Programowanie przyrostowe: programowanie przyrostowe to proces zakładający ciągłe analizowanie potrzeb klientów i opracowywanie nowych funkcji, które zapewniają stałą wartość. Ramy postępowania Scrum dzielą złożone projekty na mniejsze funkcje, które dostarczają wartość klientowi.

Jak stosować wartości Scrum w zarządzaniu projektami

Zarządzanie projektami w środowisku Scrum jest bardzo korzystne, ponieważ wzbogaca interakcje międzyludzkie, nawet w środowiskach pracujących w szybkim tempie.

Przykładowo gdy członkowie odizolowanych zespołów stosują wartości Scrum, zaczynają postrzegać siebie nawzajem jako istoty ludzkie, a nie jednostki organizacyjne. Efektem jest sprawniejsza współpraca i docenianie wkładu innych. Wysoce zaangażowany zespół, który wsłuchuje się w opinie i pomysły innych, jest w stanie identyfikować i rozwiązywać problemy, zanim wpłyną one na harmonogram lub klienta. Kierownicy projektów muszą jednak aktywnie wspierać te wartości.

Jira Software zapewnia narzędzia do współpracy z funkcjami wizualnego sortowania pomysłów i śledzenia zadań, zawsze aktualnymi harmonogramami i planami działań dotyczących produktów. Szablony Jira Scrum pomagają dzielić prace i ustalać ich priorytety, eliminować blokery, utrzymywać koncentrację zespołu i zarządzać sprintami Scrum w celu pomyślnej realizacji projektu.

Wdrożenie wartości Scrum dzięki Jira Software

Wartości Scrum łączą zespoły w środowisku bazującym na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu. Skuteczne zarządzanie projektami opiera się na stosowaniu narzędzi wykorzystujących te wartości.

Oparte na współpracy i wizualizacji podejście Jira Software do zarządzania projektami pozwala płynnie włączać wartości Scrum do projektów. Oprogramowanie uwzględnia te wartości na każdym etapie przepływu pracy, od dopracowania backlogu i planowania sprintu po rozpoczęcie projektu. Jira Software zostało specjalnie zaprojektowane dla zespołów programistycznych Agile i jest przez nie uważane za narzędzie numer 1.

Wartości Scrum: często zadawane pytania

W jaki sposób wartości Scrum przyczyniają się do pomyślnej realizacji projektów?

Wartości Scrum zapewniają zespołom narzędzia umożliwiające usprawnienie współpracy w oparciu o szacunek, co skutkuje skuteczniejszym rozwiązywaniem problemów. Skupione i zaangażowane zespoły są w stanie szybko identyfikować przeszkody, tworzyć pomysły i znajdować rozwiązania. Kiedy członkowie mają odwagę zabrać głos i poprosić o pomoc, zespoły unikają brania na barki nadmiernych obowiązków i mają większe możliwości dotrzymywania terminów. Każda wartość Scrum przyczynia się do pomyślnej realizacji projektu.

Jak wartości Scrum wpływają na rolę Scrum Mastera?

Scrum Masterzy często nazywani są „liderami służebnymi”, ponieważ ułatwiają wdrażanie ram postępowania Scrum i szkolą członków zespołu przez cały proces, jednocześnie wspierając kulturę ciągłego doskonalenia. W optymalnej sytuacji zespoły stosujące wartości Scrum stają się w pełni samodzielne, a rola Scrum Mastera może być bardzo praktyczna — polegać na kierowaniu procesem — lub ograniczona — wówczas polega jedynie na planowaniu ceremonii Scrum.

Dlaczego wartości Scrum są ważne dla programowania zgodnego z metodykami Agile?

Podobnie jak w przypadku Scrum programowanie zgodne z metodykami Agile obejmuje zestaw zasad, takich jak zadowolenie klienta, otwartość na zmiany, częste dostarczanie wartości i współpraca.

Wartości Scrum wspierają metodyki Agile, kładąc nacisk na interakcje międzyludzkie. Zespoły Agile, które stosują wartości Scrum, wykazują się większą empatią dla klienta i lepszym zrozumieniem historyjek użytkowników stawiących centralny element każdego sprintu. Efektem jest tworzenie produktów o większej wartości dla klienta.

Następny
Zakres prac