4 zasady Kanban dotyczące zarządzania projektami Agile

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Kanban to wizualna struktura zarządzania projektami, która optymalizuje przepływy pracy i zwiększa wydajność dzięki śledzeniu i współpracy w czasie rzeczywistym. Jest jak najlepszy przyjaciel Agile — zawsze możesz śledzić zadania i przepływy pracy oraz mierzyć obciążenie pracą.

Ramy Kanban tworzą cztery podstawowe zasady: 1) zacznij od tego, co wiesz, 2) zmierzaj do stopniowych zmian, 3) szanuj obecny proces i 4) zachęcaj do przywództwa na wszystkich poziomach.

W tym przewodniku dowiesz się o tych czterech zasadach Kanban, jak wpisują się one w tworzenie oprogramowania według zasad Agile, jak łatwe jest ich wdrożenie i jak usprawniają one praktyki zarządzania projektami.

W jaki sposób Kanban stosuje się w tworzeniu oprogramowania?

Metodologia Kanban została pierwotnie opracowana w celu poprawy wydajności produkcji. Od tego czasu została przystosowana do tworzenia oprogramowania, aby zoptymalizować przepływy pracy i ograniczyć marnotrawne zachowania. W swej istocie Kanban koncentruje się na wizualizacji zadań, ograniczaniu prac w toku i zapewnieniu płynnego przepływu zadań od początku do końca.

Metodologia Kanban wprowadza tablicę Kanban, czyli pomoc wizualną do działań związanych z zarządzaniem projektami. Narzędzie to pomaga zespołom śledzić postęp zadań, działając jako jedno źródło prawdy.

Zarządzanie projektami zgodnie z metodologią Agile to najlepsze podejście dla zespołów programistycznych DevOps, które poszukują elastyczności i iteracyjnego postępu. Metodologia Agile dostosowuje się do zmian i zapewnia niewielkie, stopniowe ulepszenia, ułatwiając radzenie sobie z ciągłymi zmianami w procesie tworzenia oprogramowania.

System Jira oferuje gotowy do użycia szablon tablicy Kanban, który ułatwia zespołom programistycznym ustalanie priorytetów, wizualizację i zarządzanie ciągłym dostarczaniem pracy.

Jakie są 4 zasady Kanban?

Metodologia Kanban składa się z czterech prostych zasad, które stanowią podstawę ram postępowania Kanban. Opisano je poniżej:

1. Zacznij od tego, co wiesz

Kanban zaczyna się od fazy odkrywania, więc nie inwestujesz środków w naprawę czegoś, co już działa. Podczas tej fazy menedżerowie projektów określają istniejące procesy i przepływy pracy, które działają dobrze, oraz identyfikują procesy, role i obowiązki, które można poprawić. Koncentrując się na oddzielnych obszarach problemów, które wymagają optymalizacji, menedżerowie mogą zminimalizować zakłócenia organizacyjne i dokładniej określić zwrot z inwestycji w przypadku ulepszeń płynących ze stosowania metodologii Kanban.

2. Zmierzaj do stopniowych, ewolucyjnych zmian

Kanban skupia się na małych, możliwych do opanowania zmianach — to raczej małe kroki, a nie gigantyczne skoki. Ogromne zmiany mogą przytłoczyć zespoły i wprowadzić nieprzewidziane wyzwania. Na przykład nagła zmiana całego procesu wdrożenia oprogramowania firmy może skutkować pominiętymi krokami, kosztownymi błędami i przestojami, a nawet oporem zespołu z powodu nieznajomości procesu.

Z kolei stopniowe wdrażanie zmian, takich jak dostosowanie jednej fazy wdrożenia naraz, minimalizuje to ryzyko. Zespoły mają możliwość aklimatyzacji, co przynosi bardziej przewidywalne wyniki. Zapewniając stopniowy przyrost wartości, kierownictwo wyższego szczebla szybko dostrzega wymierne rezultaty, co może poprawić akceptację procesu wśród zespołu.

3. Szanuj obecne procesy, role, obowiązki i tytuły

Kanban szanuje procesy organizacyjne, role i tytuły i ma na celu poprawę, a nie zakłócanie naturalnego porządku operacji. Ta synergia ułatwia wplatanie zasad Kanban w istniejące przepływy pracy.

Honorując obecną strukturę, Kanban zmniejsza opór przed zmianami i pozwala na ich szybkie wdrożenie, ponieważ firma nie musi się restrukturyzować przed przyjęciem tej metodologii.

4. Zachęcaj do działań przywódczych na wszystkich poziomach w firmie

Kanban zachęca do wzmocnienia pozycji: każda osoba, od stażystów po dyrektorów generalnych, przejmuje odpowiedzialność za swoje zadania. Ludzie są bardziej zaangażowani, odpowiedzialni i szczęśliwsi w pracy, gdy czują możliwość przejęcia odpowiedzialności za swoje zadania. Kanban zachęca każdego członka zespołu do udziału w procesie. Na przykład młodszy programista może zidentyfikować wąskie gardło w przepływie pracy i zaproponować poparte danymi rozwiązanie.

Czy zasady Kanban są łatwe do wdrożenia?

Wprowadzenie zasad Kanban nie powinno powodować zakłóceń, ponieważ koncentrują się one dokonywaniu stopniowych zmian i nie wymagają gruntownej przebudowy istniejących procesów. Wszystko, czego zespół potrzebuje do wdrożenia zasad Kanban, to tablica i kilka kart reprezentujących zadania. Wirtualna tablica umożliwia zespołom zdalnym udostępnianie informacji, usprawniając komunikację zespołową.

System Jira oferuje zespołom programistycznym solidny zestaw narzędzi do zarządzania projektami, które obsługują dowolną metodologię Agile, w tym Kanban. Dzięki gotowemu do użycia szablonowi Kanban w systemie Jira zespoły mogą łatwo skonfigurować kolejny projekt i rozpocząć pracę.

JSW — zrzut ekranu szablonu Kanban

System Jira umożliwia również zespołom biznesowym, takim jak marketingowy, HR lub finansowy, korzystanie z zasad Kanban oraz nadzorowanie i monitorowanie zadań w różnych projektach i operacjach. Oprócz widoków kalendarza i osi czasu system Jira oferuje zespołom widok tablicy, który umożliwia przejrzystą wizualizację prac.

JWM — zrzut ekranu tablicy

Jira to wspólna platforma współpracy w całej organizacji, umożliwiająca twórcom oprogramowania i ich nietechnicznym odpowiednikom pozostawanie w kontakcie podczas korzystania z narzędzi wyselekcjonowanych na potrzeby ich własnych przypadków użycia. Łącz projekty, dokumenty i zadania, aby usprawnić współpracę i komunikację, wyeliminować izolację zespołów i zapobiec opóźnieniom projektu.

Jakie są podstawowe praktyki Kanban?

Podczas gdy cztery zasady Kanban podkreślają przyczyny skuteczności tej strategii w ulepszaniu tworzenia oprogramowania według metodologii Agile, sześć podstawowych praktyk Kanban tworzy jasny plan wdrożenia. Ta sekcja opisuje te praktyki, aby zapewnić Ci ich głębsze zrozumienie.

1. Wizualizacja przepływów pracy

Musisz coś zobaczyć, aby tym zarządzać

Do zarządzania przepływami pracy niezbędna jest możliwość ich wizualizacji. Tablice Kanban zawierają kolumny reprezentujące etapy przepływu pracy, takie jak „Do zrobienia”, „W toku” i „Gotowe”. Każda karta przedstawia pojedyncze zadanie lub historyjkę użytkownika i zawiera szczegóły, takie jak m.in. terminy czy lista członków zespołu odpowiedzialnych za dane zadanie. Gotowy do użycia szablon Kanban w Jira zawiera wstępnie skonfigurowaną tablicę Kanban, dzięki czemu zespoły mogą szybko skonfigurować swój projekt i rozpocząć pracę.

Menedżerowie projektu układają karty Kanban dotyczące każdego projektu na tablicy Kanban. Umieszczają je w kolumnach reprezentujących ich aktualny stan. Spojrzenie na tablicę zapewnia mnóstwo informacji. Menedżer projektu może natychmiast zobaczyć, nad czym pracują członkowie zespołu, co udało im się ukończyć, a co się opóźnia.

2. Ograniczenie prac w toku (WIP)

Nie porywaj się z motyką na słońce

Chaos związany z wielozadaniowością może zabić produktywność, więc ograniczenie pracy w toku jest kluczowe. Ustawiając limity WIP w każdej kolumnie na tablicy Kanban, członkowie zespołu mogą skupić się na wykonywaniu zadań, a nie na żonglowaniu nimi. Celem jest, aby każda osoba na tablicy Kanban miała zadania, które musi wykonać, i żeby nikt nie musiał wykonywać wielu zadań jednocześnie.

3. Zarządzanie przepływem

Tablica Kanban powinna być przewodnikiem

Tablica Kanban jest głównym narzędziem do identyfikacji wąskich gardeł i przeszkód. Na przykład jeśli kolumna „Przegląd kodu” jest ciągle pełna, oznacza to, że przeglądy kodu spowalniają proces i mogą wymagać uwagi.

Konieczne jest przenoszenie kart w czasie rzeczywistym, aby dokładnie odzwierciedlać postęp pracy i przekazywać zespołowi bieżące informacje.

4. Opracowanie wyraźnych zasad procesu

Przejrzystość ma kluczowe znaczenie

Dzięki dobrze udokumentowanym procesom wszyscy są na bieżąco. Dokumentowanie i definiowanie procesów obejmuje określenie ról, obowiązków, przepływów pracy i protokołów. Główny szablon dokumentacji projektu to świetne miejsce do rozpoczęcia prac związanych z dokumentacją.

5. Wdrożenie pętli informacji zwrotnej

Informacja zwrotna jest konieczna, a nie tylko mile widziana

Informacje zwrotne są podstawą ciągłego doskonalenia i pomagają menedżerom projektów określić, co działa, a co wymaga poprawy. Opinie zebrane na podstawie doświadczeń członków zespołu, interakcji z zarządem i spostrzeżeń kierownictwa wyższego szczebla służą jako podstawa ciągłego doskonalenia. Umożliwiają menedżerom projektów rozpoznawanie, co jest skuteczne, a jakie aspekty wymagają dostosowań.

6. Lepsza współpraca

Doskonalenie to sport zespołowy

Ciągłe doskonalenie to ciągły proces polegający na analizie wydajności, identyfikowaniu nowych możliwości i wprowadzaniu stopniowych zmian. Tablice Kanban są wystarczająco uniwersalne, aby obsługiwać różne przepływy, zapewniając jednocześnie postęp prac.

Jeśli chcesz zagłębić się w analizę wydajności i identyfikację przyczyn źródłowych, w Confluence — narzędziu Atlassian do współpracy — znajdziesz gotowe do użycia szablony retrospektyw i sesje „pięciu dlaczego”, dzięki którym możesz prowadzić efektywne spotkania dla zespołów lokalnych i zdalnych.

Postępuj zgodnie z zasadami Kanban, aby lepiej zarządzać projektami

Zasady i praktyki Kanban wykraczają poza używanie wizualnych tablic i kart do wspierania kultury ciągłego doskonalenia, wydajności i pracy zespołowej. To holistyczne podejście może znacznie podnieść poziom zarządzania projektami przez udoskonalenie realizacji zadań i zwiększenie przejrzystości procesów.

Widok tablicy Kanban w Jira zapewnia zespołom Agile zorganizowane ramy umożliwiające wizualizację pracy, poprawę wydajności i usprawnienie współpracy w całej organizacji

Zasady Kanban: często zadawane pytania

Jaka jest różnica między tablicą Kanban a kartą Kanban?

Karta Kanban reprezentuje pojedyncze zadanie w ramach przepływu pracy. Tablica Kanban to narzędzie wizualne, na którym pokazany jest cały przepływ pracy.

Karty Kanban zawierają szczegółowe informacje na temat poszczególnych zadań, w tym jego status, właściciela i priorytet. Tablica Kanban łączy karty Kanban, aby dać zespołowi ogólny obraz projektu.

Jakie są zalety metody Kanban?

Metoda Kanban ma szereg zalet, które usprawniają zarządzanie projektami i zwiększają wydajność zespołu, w tym:

  • Ulepszony przepływ pracy: wizualizując zadania na tablicy Kanban, zespoły mogą identyfikować wąskie gardła i optymalizować przepływy pracy.
  • Większa wydajność: dzięki ograniczeniu prac w toku członkowie zespołu mogą skupić się na wykonywaniu zadań i nie przytłacza ich konieczność robienia wielu rzeczy naraz.
  • Lepsza współpraca: wizualny charakter tablic Kanban sprzyja środowisku współpracy, ponieważ wszyscy znają swoje obowiązki oraz status każdego zadania.

Jaka jest różnica między Scrum a Kanban?

Zarówno Scrum, jak i Kanban to metodologie Agile, ale Scrum działa w cyklach sprintów o stałej długości, a Kanban jest metodą ciągłego przepływu. Zespoły Scrum mają wstępnie zdefiniowane role, takie jak Scrum Master i Product Owner, a Scrum obejmuje różne wydarzenia, takie jak codzienne spotkania stand-up i planowanie sprintów. Role zespołu Kanban są elastyczne i nie są wymagane regularne spotkania, dzięki czemu tę metodę można dostosować do różnych projektów i struktur zespołu.

Zasady stojące za tymi ramami są jednak podobne, więc kontrastowanie metod Kanban i Scrum nie jest właściwym podejściem. Najlepiej jest patrzeć na te ramy z perspektywy tego, jak mogą pomóc w tworzeniu lepszych produktów przy mniejszej liczbie problemów.