Close

5 kluczowych zasad DevOps

Aby w pełni wykorzystać potencjał DevOps, zespoły powinny stosować podstawowe zasady DevOps


DevOps to coś więcej niż tylko współpraca między zespołami programistycznymi i operacyjnymi. To coś więcej niż narzędzia i praktyki. DevOps to sposób myślenia, zmiana kulturowa, w ramach której zespoły zaczynają stosować nowe metody pracy.

Koło nieskończoności Atlassian DevOps

Kultura DevOps zbliża programistów do użytkownika dzięki lepszemu zrozumieniu jego wymagań i potrzeb. Zespoły operacyjne angażują się w proces tworzenia oprogramowania i dodają wymagania dotyczące konserwacji i potrzeby klientów. Oznacza to stosowanie następujących podstawowych zasad, które pomagają zespołom DevOps dostarczać aplikacje i usługi szybciej i z wyższą jakością niż ma to miejsce w przypadku organizacji korzystających z tradycyjnego modelu tworzenia oprogramowania.


Współpraca

Kluczowym aspektem DevOps jest współpraca. Zespoły programistyczne i operacyjne łączą się w funkcjonujący zespół, który komunikuje się, dzieli opiniami i współpracuje przez cały cykl programowania i wdrażania. Często oznacza to, że zespoły programistyczne i operacyjne łączą się w jeden zespół, który działa w całym cyklu życia aplikacji.

Członkowie zespołu DevOps odpowiadają za zapewnienie wysokiej jakości rezultatów w każdym aspekcie produktu. Efektem jest bardziej kompleksowe tworzenie oprogramowania, w ramach którego zespoły w pełni odpowiadają za funkcję lub produkt od backendu po frontend. Zespoły odpowiadają za funkcję lub projekt przez cały cykl życia, od pomysłu do dostawy. Ten zwiększony poziom inwestycji i zaangażowania ze strony zespołu skutkuje wyższą jakością produktów.

Automatyzacja

Istotną praktyką DevOps jest zautomatyzowanie jak największej części cyklu życia tworzenia oprogramowania. Dzięki temu programiści zyskują więcej czasu na pisanie kodu i tworzenie nowych funkcji. Automatyzacja stanowi kluczowy element pipeline'u CI/CD i pomaga zmniejszyć liczbę błędów ludzkich oraz poprawić produktywność zespołu. Zautomatyzowane procesy umożliwiają zespołom ciągłe doskonalenie z krótkim czasem iteracji, co pozwala im szybko reagować na informacje zwrotne od klientów.

Ciągłe doskonalenie

Ciągłe doskonalenie jest uznawane za podstawę praktyk Agile, a także metodyk lean manufacturing i Improvement Kata. Jest to praktyka skupiająca się na eksperymentowaniu, minimalizacji marnotrawstwa oraz optymalizacji pod kątem szybkości, kosztów i łatwości dostarczania. Ciągłe doskonalenie wiąże się również z ciągłym dostarczaniem, umożliwiając zespołom DevOps nieprzerwane tworzenie aktualizacji poprawiających wydajność systemów oprogramowania. Ciągły pipeline nowych wydań oznacza, że zespoły konsekwentnie wprowadzają zmiany kodu, które eliminują marnotrawstwo, poprawiają wydajność prac programistycznych i zwiększają wartość dla klientów.

Działanie ukierunkowane na klienta

Zespoły DevOps wykorzystują krótkie pętle informacji zwrotnych od klientów i użytkowników końcowych w celu tworzenia produktów i usług skoncentrowanych na potrzebach użytkowników. Praktyki DevOps umożliwiają szybkie gromadzenie informacji zwrotnych od użytkowników i reagowanie na nie dzięki monitorowaniu na żywo w czasie rzeczywistym i szybkiemu wdrażaniu. Zespoły uzyskują natychmiastowy wgląd w interakcje użytkowników z systemem oprogramowania i wykorzystują te informacje do tworzenia dalszych ulepszeń.

Tworzenie z myślą o celu

Zasada ta polega na zrozumieniu potrzeb klientów i tworzeniu produktów lub usług, które rozwiązują rzeczywiste problemy. Zespoły nie powinny tworzyć oprogramowania w oderwanej od rzeczywistości bańce ani na podstawie luźnych założeń dotyczących tego, w jaki sposób konsumenci będą korzystać z oprogramowania. Zamiast tego zespoły DevOps powinny kompleksowo rozumieć produkt, od jego opracowania do wdrożenia.

Cudzysłów

DevOps to nie zadanie dla jednej osoby. To zadanie dla wszystkich.

Christophe Capel
Dyrektor ds. produktu, Jira Service Management

Logo Chef.io

Kto korzysta z DevOps?

Chef to firma będąca właścicielem platformy Chef Automate do obsługi przepływów pracy opartych na metodyce DevOps. Dziesiątki tysięcy programistów korzystają z platformy Chef w celu testowania, automatyzacji i zarządzania infrastrukturą. Ta pochodząca z Seattle firma jest liderem ewolucji DevOps: jej produkty, takie jak Chef, InSpec, Habitat czy Chef Automate, promują nowe sposoby tworzenia i dostarczania oprogramowania oraz aplikacji. W ramach eksperymentowania i dopracowywania swoich wewnętrznych praktyk DevOps firma Chef korzysta z platformy Atlassian.

Historia DevOps


Początki ruchu DevOps sięgają roku 2007, kiedy to działy administracji IT i programistów zaczęły głośno wyrażać swoją dezaprobatę dla tradycyjnego modelu tworzenia oprogramowania. Chociaż metodologie Agile były szeroko stosowane przez zespoły programistów między innymi do usprawnienia współpracy, programiści zajmujący się pisaniem kodu często pracowali oddzielnie od zespołu operacyjnego, który wspierał kod w fazie produkcyjnej. Skutkowało to nieefektywnością procesów i ogólnym brakiem współpracy między tymi dwoma odrębnymi zespołami.

Rozwiązaniem stało się DevOps, które wypełnia lukę między zespołami, pozwalając im działać spójnie. DevOps łączy umiejętności, procesy i narzędzia zarówno zespołów programistycznych, jak i operacyjnych.

Zalety DevOps


DevOps niesie ze sobą korzyści w trzech głównych kategoriach: technicznej, kulturowej i biznesowej. Do korzyści technicznych należy zmniejszona złożoność, ciągłe dostarczanie i szybsze rozwiązywanie problemów. Praktycy DevOps zazwyczaj wdrażają kod wyższej jakości szybciej niż tradycyjne zespoły pracujące „w silosach”.

Korzyści kulturowe to bardziej produktywne i wydajniejsze zespoły, a także bardziej zadowoleni klienci. Do korzyści biznesowych należą z kolei sprawniejsza współpraca i większe zaufanie między członkami zespołu, co skutkuje szybszą dostawą i stabilnymi środowiskami operacyjnymi.

Kultura DevOps


DevOps to zmiana kulturowa, w ramach której zespoły stosują kulturę, przepływy pracy i zestaw narzędzi programistycznych, które podnoszą znaczenie wymagań operacyjnych do tego samego poziomu co w przypadku architektury, projektowania i programowania. Kiedy programiści tworzący produkt również go obsługują, mogą lepiej zrozumieć wymagania i potrzeby użytkowników. Zalety kultury DevOps to zwiększona przejrzystość, komunikacja i współpraca między zespołami.

Inżynier DevOps


Organizacje zainteresowane wdrożeniem DevOps mogą zwrócić się do inżyniera DevOps. Osoba ta posiada umiejętności, które obejmują zarówno programowanie, jak i operacje, a także umiejętności interpersonalne, aby pomóc w przezwyciężaniu podziałów między oddzielnymi zespołami.

Inżynier DevOps jest ogólnym specjalistą IT, który powinien posiadać szeroką wiedzę na temat standardowych procesów programowania, zarządzania infrastrukturą chmury, administrowania systemem i automatyzacji.

Zawsze dostępne usługi


Klienci oczekują i wymagają zawsze aktywnych, zawsze dostępnych usług. DevOps doskonale nadaje się do wspierania „zawsze dostępnego” oprogramowania lub oprogramowania jako usługi. Wzmacnia to cykl ciągłego wdrażania, informacji zwrotnych oraz konserwacji i reagowania na incydenty, którego zespoły potrzebują, aby dbać o stałą dostępność usług.


Następny temat

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up