Close

Zobacz Atlassian Open DevOps w akcji


Struktura przewodnika

Ten przewodnik jest przeznaczony dla czytelników, którzy chcą tworzyć i wdrażać aplikacje oraz zarządzać nimi przy użyciu Atlassian Open DevOps. Pokazano w nim, jak wykorzystać narzędzia Atlassian Open DevOps do wdrożenia i monitorowania ImageLabeller, aplikacji demonstracyjnej, która wykorzystuje uczenie maszynowe do oznaczania obrazów etykietami przy użyciu komponentów AWS. W tym przewodniku przewidziano trzy ścieżki produktowe dla użytkowników rozwiązań Bitbucket, GitHub i GitLab. W pierwszej części tego przewodnika dotyczącej aplikacji Atlassian ImageLabeller wyszczególniono warunki wstępne konieczne do wykonania czynności z kolejnych sekcji: Wdrażanie aplikacji ImageLabeller i Monitorowanie aplikacji ImageLabeller. Czytelnicy powinni zacząć od wprowadzenia do aplikacji ImageLabeller, a następnie zapoznać się z sekcjami Konfiguracja wstępnie wytrenowanego modelu AWS SageMaker i Integracja systemu Jira z narzędziami CI/CD przed przejściem do drugiej części przewodnika dotyczącej wdrażania aplikacji ImageLabeller.

Atlassian ImageLabeller

Wprowadzenie do aplikacji demonstracyjnej używanej w tym przewodniku.

Integracja systemu Jira z narzędziami CI/CD

Zobacz, jak dane pochodzące z narzędzi CI/CD są wyświetlane w Jira Software.

Konfiguracja wstępnie wytrenowanego modelu AWS SageMaker

Skonfiguruj model SageMaker do klasyfikowania obrazów w konsoli AWS.


Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up