Close

Reguła automatyzacji Jira podczas scalania pull requestu

Kev Zettler — zdjęcie portretowe
Kev Zettler

Full stack web developer, DevOps

W tym przewodniku opisano, jak utworzyć regułę automatyzacji Jira, która umożliwia zmianę statusu zgłoszenia na gotowy i powiadamia interesariuszy pocztą e-mail po scaleniu pull requestu.

Time

5 minute read.

Audience

You’re an experienced user of Jira Software and GitLab.

Prerequisites

You are an existing GitLab customer. Get the GitLab for Jira integration here.

If you’re new to GitLab, get started here.

You have an active Jira project with the GitLab application installed and configured. Get started with Jira here.

Step 1. Add automation

On your Jira project page, click the add automation button. Then, select the Branch, commit or pull requests option.

Step 1 in adding an automation in Jira on Jira project page

Search for and select the Pull request merged action. This rule executes when a pull request is merged in GitLab.

Step 2 in adding an automation using Jira

Krok 2. Dodanie komponentu warunku JQL

Następnie dodaj komponent warunku JQL do reguły. Znajdź i wybierz warunek JQL.

Reguła automatyzacji Jira umożliwiająca zmianę statusu zgłoszeń, krok 2: Znalezienie i wybór warunku JQL.

Skonfiguruj warunek JQL, pisząc zapytanie JQL i zapisując je. Zapytanie to „Input the query development[pullrequests].open = 0”. Następnie kliknij przycisk Zapisz. To zapytanie daje pewność, że jeśli istnieją inne otwarte pull requesty dla zgłoszenia, zgłoszenia nie zmieni statusu na „Done” (Gotowe).

Reguła automatyzacji Jira umożliwiająca zmianę statusu zgłoszeń, krok 2: Dodanie komponentu warunku JQL, napisanie zapytania JQL i zapisanie go

Krok 3: Dodanie czynności „Transition issue” (Zmień status zgłoszenia)

Teraz zmienimy status zgłoszenia na „Done” (Gotowe). Wyszukaj i wybierz działanie Transition Issue (Zmień status zgłoszenia).

Reguła automatyzacji Jira umożliwiająca zmianę statusu zgłoszeń, krok 3

Skonfiguruj działanie Transition Issue (Zmień status zgłoszenia), aby ustawić status zgłoszenia na Done (Gotowe).

Reguła automatyzacji Jira umożliwiająca zmianę statusu zgłoszeń, krok 3 Dodanie czynności zmiany statusu zgłoszenia

Krok 4. Dodanie czynności „Send Email” (Wyślij wiadomość e-mail)

Następnie dodaj czynność, która wysyła wiadomość e-mail do zainteresowanych stron z powiadomieniem o scaleniu pull requestu. Znajdź i wybierz czynność Send Email (Wyślij wiadomość e-mail).

Reguła automatyzacji Jira umożliwiająca zmianę statusu zgłoszeń, krok 4 Dodanie czynności wysyłającej wiadomość e-mail do interesariuszy

Teraz skonfigurujemy czynność Send Email (Wyślij wiadomość e-mail) tak, aby wiadomości były wysyłane na niektóre odpowiednie adresy e-mail z danymi szablonu wypełnionymi na podstawie pull requestu. Użyte w treści wiadomości e-mail wartości w nawiasach są wartościami inteligentnymi. Wartość inteligentna {{pullRequest.title}} jest używana do wypełniania tytułu, a {{pullRequest.url}} do dodania adresu URL z pull requestu. Dowiedz się więcej o wartościach inteligentnych. Po skonfigurowaniu czynności wysyłania wiadomości e-mail kliknij przycisk Save (Zapisz), aby kontynuować.

Reguła automatyzacji Jira do zmiany statusu zgłoszeń Krok 4: Dodanie czynności wysłania wiadomość e-mail

Wprowadź nazwę reguły i kliknij przycisk Turn It on (Włącz).

Podsumowanie reguły powinno wyglądać podobnie jak poniżej:

Zmiana statusu na gotowy po scaleniu pull requestu: końcowe podsumowanie reguły

Możesz teraz uruchomić tę regułę, tworząc zgłoszenie Jira i odwołując się do zgłoszenia w scalonym pull requeście. Odwiedź Dziennik audytu, aby przejrzeć jego zachowanie i zdiagnozować ewentualne błędy. Na potrzeby tworzenia innych reguł w przyszłości sprawdź setki innych przykładów w naszej bibliotece szablonów automatyzacji.

Kev Zettler
Kev Zettler

Kev jest wiodącym web deweloperem i przedsiębiorcą z ponad dziesięcioleciem doświadczenia w tworzeniu produktów i zespołów za pomocą metodologii Agile. Jest zapalonym twórcą, autorem i edukatorem w zakresie nowych technologii open source, takich jak DevOps, kryptowaluty i VR/AR. W wolnym czasie bierze udział w jamach poświęconych tworzeniu gier indie.


Udostępnij ten artykuł
Następny temat

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up