Close

Automatyzacja wdrażania: czym jest i od czego ją zacząć


Automatyzacja wdrażania wykorzystuje narzędzia i systemy oprogramowania do przenoszenia zmian w kodzie z jednego środowiska oprogramowania do drugiego, eliminując potrzebę ręcznego wydawania oprogramowania.

Ciągłe wdrażanie to proces przenoszenia zmian w kodzie ze środowiska programistycznego do produkcyjnego. Obejmuje on automatyczne wdrażanie, ciągłą integrację (CI), ciągłe testowanie (CT) i ciągłe informacje zwrotne. Automatyczne wdrażanie standaryzuje i usprawnia zmiany w kodzie na wszystkich etapach cyklu tworzenia oprogramowania. System może automatycznie kompilować, tworzyć pakiety, testować i wydawać nowe scalenia kodu na serwery środowiska przejściowego. Późniejsze wydania produkcyjne mogą wymagać ręcznego zatwierdzenia. Zespoły mogą zautomatyzować środowiska, takie jak programistyczne, QA, przejściowe i produkcyjne, w oparciu o ich potrzeby związane z procesami.

Automatyzacja wdrażania nie jest tym samym co automatyzacja kompilacji. Podczas gdy automatyzacja kompilacji skupia się na łączeniu komponentów oprogramowania, automatyzacja wdrażania polega na dystrybuowaniu tych komponentów do wyznaczonych środowisk.

Automatyzacja wydawania oprogramowania ma kluczowe znaczenie w nowoczesnych podejściach DevOps i Agile. Ten przewodnik przybliża temat automatyzacji wdrażania, łącznie ze standardowymi narzędziami CI/CD, i pokazuje, jak zespoły mogą zacząć stosować najlepsze praktyki DevOps.

Czym jest automatyzacja wdrażania?


Automatyzacja wdrażania wykorzystuje narzędzia i systemy oprogramowania do automatycznego przenoszenia zmian w kodzie do środowiska testowego, przejściowego i produkcyjnego. Zdarzenia, takie jak przesłanie commita kodu lub zatwierdzenie wniosku o scalenie, wyzwalają automatyczne wdrożenia. Narzędzia do zarządzania konfiguracją automatyzują procesy identyfikowania, dokumentowania i śledzenia zmian w sprzęcie.

Automatyzacja wdrażania i CI/CD

Automatyzacja wdrażania ma kluczowe znaczenie dla pipeline'u ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD). Pipeline'y CI/CD pozwalają szybciej zautomatyzować integrację, testowanie i wydawanie zmian w kodzie. Przenoszą zmiany do różnych środowisk, takich jak testowe i produkcyjne, dzięki czemu zaktualizowany kod bezpiecznie trafia do użytkowników końcowych. Automatyzacja wdrażania zapewnia szybkie i niezawodne udostępnianie nowego kodu.

DevOps obejmuje praktyki tworzenia oprogramowania, które służą szybszemu i niezawodnemu kompilowaniu, testowaniu oraz wydawaniu oprogramowania. Automatyzacja wdrażania usuwa wąskie gardła wynikające z procesów ręcznych i jest zgodna z praktykami DevOps.

Poznaj rozwiązanie

Narzędzia dla elitarnego zespołu DevOps

materiały pokrewne

Znaczenie struktury zespołów w DevOps

Korzyści z automatyzacji wdrażania


Kluczowe zalety automatyzacji wdrażania:

 • Szybsze cykle wydawania: automatyzacja skraca czas wdrażania oprogramowania, dzięki czemu zespoły mogą częściej dostarczać aktualizacje.
 • Mniej błędów ludzkich: Ręczne wdrożenia są podatne na błędy ludzkie. Automatyzacja minimalizuje ryzyko ich wystąpienia.
 • Większa niezawodność: automatyczne wdrożenia są spójne, powtarzalne i ustandaryzowane.
 • Lepsza wydajność: dzięki automatyzacji programiści mają mniej pracy ręcznej.
 • Usprawniona współpraca: zautomatyzowane pipeline'y poprawiają widoczność i współpracę zespołów.

Przeprowadzanie automatycznego wdrożenia


Automatyczne wdrożenia mają zasadnicze znaczenie dla usprawnienia pipeline'u DevOps. Pomagają zmniejszyć liczbę błędów ludzkich, zwiększyć produktywność zespołu i skrócić cykle iteracji.

Proces obejmuje krytyczne kroki, takie jak kompilowanie kodu, testowanie i wdrożenie. Krótsze czasy iteracji pomagają zespołom doskonalić się i szybko reagować na opinie klientów.

Automatyczne wdrażanie oprogramowania składa się z następujących kroków:

 1. Przesłanie commita zmian w kodzie do systemu kontroli wersji, takiego jak Git.
 2. Przesłanie commita kodu wyzwala zautomatyzowany proces kompilacji.
 3. Automatyczne testowanie nowych artefaktów kompilacji.
 4. Jeśli testy przebiegną pomyślnie, artefakty kompilacji są wdrażane w środowisku przejściowym w celu dalszego testowania.
 5. Po zatwierdzeniu zmiany są wdrażane w środowisku produkcyjnym.
 6. Zbieranie wskaźników w celu śledzenia wdrożenia.

Open DevOps i Bitbucket Pipelines dodatkowo usprawniają proces. Open DevOps zapewnia kompleksowe ramy automatyzacji, które sprzyjają współpracy. Umożliwia realizację coraz bardziej złożonych projektów, jednocześnie ograniczając ryzyko błędu ludzkiego i zwiększając produktywność.

Bitbucket Pipelines oferuje ciągłą integrację z repozytoriami Bitbucket. Obsługuje konfigurację jako kod na potrzeby przechowywania wersji. Wbudowana integracja w środowisku Bitbucket usprawnia współpracę i zapewnia identyfikowalność kodu.

Narzędzia do automatyzacji wdrażania


Narzędzia do automatyzacji wdrażania pomagają firmom zautomatyzować wydawanie nowych wersji oprogramowania do środowisk produkcyjnych. Może to poprawić szybkość i niezawodność wydania oprogramowania oraz zmniejszyć ryzyko błędów.

Atlassian oferuje płynnie współpracujące ze sobą narzędzia do automatyzacji wdrażania, w tym Jira Product Discovery, Jira i Bitbucket Pipelines.

Jira Product Discovery to narzędzie do ustalania priorytetów i tworzenia harmonogramów, które pomaga zespołom decydować, co dalej tworzyć.

Jira to narzędzie do zarządzania projektami, wykorzystywane przez zespoły do śledzenia postępów projektów wdrożeń.

Bitbucket Pipelines to platforma ciągłej integracji (CI) i ciągłego dostarczania (CD), która automatyzuje cały proces wdrażania, od testowania po wdrożenie.

Zacznij korzystać z Bitbucket Pipelines, aby włączyć funkcję automatycznego wdrażania w przypadku repozytoriów.

Typowe wyzwania związane z automatyzacją wdrażania


Automatyzacja wdrażania wiąże się z pewnymi często występującymi wyzwaniami. Zespoły mogą potrzebować większego zakresu automatyzacji testów, aby sprawdzić poprawność zmian w kodzie. Testowanie jednostkowe, integracyjne, systemowe, regresyjne, obciążeniowe i innego rodzaju testy oprogramowania umożliwiają sprawdzenie poprawności nowych zmian w kodzie.

Jednak zespoły mogą bardziej polegać na czasochłonnych i spójnych testach ręcznych. Brak automatyzacji testów w różnych typach testowania oprogramowania prowadzi do powstawania wąskich gardeł.

Inne wyzwania obejmują trudności w integrowaniu narzędzi i nieodpowiednią dokumentację. Automatyzacja może wprowadzać nowe zagrożenia, takie jak narażenie bezpieczeństwa danych, zagrożenia dotyczące prywatności i ataki na łańcuch dostaw.

Zacznij od małych kroków. Zainwestuj w testowanie integracyjne, aby mieć pewność, że wszystkie elementy procesu wdrażania dobrze ze sobą współpracują. Skorzystaj z najlepszych praktyk zarządzania konfiguracją w celu zapewnienia spójności i przewidywalności. Kompleksowa automatyzacja testów pozwala uzyskać pewność co do kodu przed jego wdrożeniem.

Najlepsze praktyki dotyczące automatyzacji wdrażania


Używaj kontroli wersji w przypadku każdej zmiany w kodzie źródłowym. Wcześnie wychwytuj problemy dzięki zautomatyzowanemu testowaniu oprogramowania, takiemu jak testowanie jednostkowe czy integracyjne.

Korzystaj z narzędzi do zarządzania konfiguracją, aby mieć kontrolę nad różnymi ustawieniami i konfiguracjami. Standaryzuj środowiska programistyczne, testowe i przejściowe, aby zapewnić spójność procesu na każdym etapie.

Zapewnij widoczność, aby każdy mógł zobaczyć, jak przebiega proces wdrażania. Opracuj szczegółowe dokumenty dotyczące architektury, zasad i procedur.

Konsekwentnie automatyzuj etapy procesu wdrażania. Skoncentruj się na wdrożeniach i przygotuj się na cofnięcie nieudanych zmian. Monitorowanie i cofanie zmian pomaga utrzymać płynny i niezawodny proces wdrażania.

Użycie Open DevOps do usprawnienia wdrażania oprogramowania


Zespoły DevOps dążą do zautomatyzowania cyklu życia rozwoju oprogramowania, gdy tylko jest to możliwe. Automatyzacja daje programistom więcej czasu na pisanie kodu i opracowywanie nowych funkcji. Podejście Open DevOps promuje narzędzia open source i platformy chmurowe w celu zwiększenia współpracy, automatyzacji i standaryzacji.

Zautomatyzowane procesy umożliwiają zespołom ciągłe doskonalenie z krótkim czasem iteracji, co pozwala im szybko reagować na informację zwrotną od klientów. Open DevOps usprawnia automatyzację wdrażania dzięki praktykom, takim jak infrastruktura jako kod, mikrousługi i współdzielone narzędzia. Firmy czerpią korzyści ze zwiększonej elastyczności, szybszego tempa prac i redukcji kosztów.

Open DevOps zachowuje zgodność z podstawowymi zasadami DevOps i pomaga usprawnić wdrażanie oprogramowania poprzez ulepszoną komunikację zespołową i inteligentną automatyzację. Przyjmując podejście open source, firmy mogą zwiększyć wydajność, przyspieszyć wydania i dostarczać klientom większą wartość.

Automatyzacja wdrażania: często zadawane pytania


Od czego zacząć automatyzację wdrażania w mojej firmie?

Zacznij od oceny bieżących procesów wdrażania i narzędzi stosowanych w firmie. Określ, które kroki zespół może zautomatyzować. Następnie wybierz jedno powtarzalne zadanie ręczne, takie jak testowanie. Użyj narzędzi automatyzacji open source, aby zautomatyzować ten proces. Iteracyjnie dokumentuj wnioski i postępy.

Czy automatyzacja wdrażania wpływa na testowanie oprogramowania?

Zautomatyzowane wdrożenia umożliwiają częstsze testowanie na wcześniejszym etapie cyklu. Zautomatyzowane testowanie jednostkowe, integracyjne i regresyjne pozwala sprawdzić poprawność zmian i pomaga szybciej wychwycić problemy. Testowanie jest warunkiem wstępnym automatycznego wdrażania.

Jakie są kluczowe narzędzia do automatyzacji wdrażania?

Głównymi narzędziami do automatyzacji wdrażania są narzędzia do zarządzania konfiguracją, CI/CD i systemy kontroli wersji.

Git umożliwia wielu programistom współpracę i prowadzenie historii zmian w kodzie na potrzeby kontroli wersji. Jenkins i Bitbucket Pipelines firmy Atlassian są wiodącymi narzędziami CI/CD. Jenkins obsługuje ciągłą integrację i dostarczanie w celu automatyzowania etapów tworzenia oprogramowania. Bitbucket Pipelines zapewnia zintegrowane przepływy pracy automatyzacji w ramach repozytoriów Bitbucket w celu wydajnego testowania i wdrażania.

Inne kluczowe narzędzia to:

 • Terraform: zapewnia infrastrukturę jako kod na potrzeby spójnej i skalowalnej aprowizacji.
 • Docker: konteneryzuje aplikacje w celu bezproblemowego wdrażania w różnych środowiskach.
 • Ansible: upraszcza złożone wdrożenia dzięki czytelnej dla człowieka automatyzacji.


Udostępnij ten artykuł
Następny temat

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up