Close

Jak zainstalować integrację LaunchDarkly for Jira

Matt DeLaney — zdjęcie portretowe
Matt DeLaney

Menedżer ds. marketingu produktów, LaunchDarkly

W samouczku opisano szczegółowo sposób instalowania integracji LaunchDarkly for Jira i łączenia flag funkcji ze zgłoszeniami Jira zespołu.

* Uwaga: ta integracja jest przeznaczona wyłącznie dla Jira Cloud.

Czas

8 minut czytania.

Publiczność

Masz konto Jira i podstawową znajomość tego systemu. Przejdź tutaj, aby rozpocząć korzystanie z Jira.

Osoby z podstawową znajomością aplikacji LaunchDarkly. Przejdź tutaj, aby rozpocząć korzystanie z LaunchDarkly.

Wymagania wstępne

 • Zainstalowanie w instancji Jira Cloud aplikacji LaunchDarkly for Jira za pośrednictwem sklepu Atlassian Marketplace.
 • Token dostępu API z uprawnieniami writer. Więcej informacji zawiera strona Tokeny dostępu API.
 • Można również przypisać do tokena dostępu rolę niestandardową umożliwiającą sterowanie elementami webhook. W zasadach roli niestandardowej zezwól integracji Jira na dostęp do zasobów webhook/* za pomocą czynności createWebhook i deleteWebhook.
Zgłoszenie Jira

Zespoły mogą już korzystać z integracji Jiry z LaunchDarkly w celu zarządzania wydaniami oprogramowania. Integracja tych dwóch rozwiązań usprawnia komunikację między zespołami i zapewnia lepszy wgląd w status wydania funkcji. Integracja LaunchDarkly for Jira umożliwia wyświetlanie statusów flag funkcji w zgłoszeniach Jira, dzięki czemu można szybciej uzyskiwać potrzebne informacje i ograniczyć przełączanie kontekstu.

Krok 1: Konfigurowanie integracji

Po utworzeniu tokena dostępu API skonfiguruj za jego pomocą integrację Jira na koncie LaunchDarkly.

 1. Przejdź do strony zarządzania aplikacją w instancji Jira i kliknij przycisk Konfiguracja obok aplikacji LaunchDarkly.
 2. Ustaw klucz interfejsu API.
 3. Dla każdego z projektów LaunchDarkly ustaw środowisko, które aplikacja będzie śledzić. Domyślnie aplikacja będzie śledziła środowiska produkcyjne.
Konfigurowanie integracji LaunchDarkly

Gdy aplikacja LaunchDarkly for Jira zostanie skonfigurowana, podczas wyświetlania zgłoszeń na tablicy Bieżące sprinty będzie widoczny panel Wydania.

Jeśli z istniejącym zgłoszeniem Jira nie będą powiązane żadne flagi, można dodać flagę za pomocą przycisku. Jeśli ze zgłoszeniem Jira jest już powiązana co najmniej jedna flaga, przy poszczególnych zgłoszeniach Jira pojawi się status wdrożenia każdej połączonej flagi funkcji.

Po skonfigurowaniu aplikacji Jira możesz połączyć flagi funkcji ze zgłoszeniami Jira.

Krok 2: Tworzenie nowej flagi funkcji w zgłoszeniu Jira

Aby utworzyć nową flagę funkcji z poziomu zgłoszenia Jira:

 1. Przejdź do panelu flag funkcji w zgłoszeniu Jira.
 2. Kliknij przycisk Dodaj flagę funkcji, a następnie wybierz opcję Utwórz flagę funkcji. Zostanie otwarta strona tworzenia flagi w aplikacji LaunchDarkly.
 3. Na stronie tworzenia flagi funkcji dane zgłoszenia Jira będą wstępnie wypełnione.
Strona tworzenia flagi funkcji

Krok 3: Łączenie istniejącej flagi funkcji ze zgłoszeniem Jira z poziomu LaunchDarkly

Jeśli masz już utworzoną flagę funkcji dla zgłoszenia Jira, możesz dodać zgłoszenie Jira do istniejącej flagi, tworząc właściwość niestandardową dla flagi.

 1. Przejdź do strony Settings (Ustawienia) flagi.
 2. W obszarze Jira issues (Zgłoszenia Jira) nadaj nazwę właściwości niestandardowej.
 3. Wprowadź listę kluczy zgłoszeń Jira jako wartość właściwości. W razie potrzeby można dodać wiele zgłoszeń.

 4. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Pole właściwości niestandardowych zgłoszeń Jira

W ten sposób można połączyć konta Jira i LaunchDarkly, utworzyć nową flagę funkcji z poziomu zgłoszenia Jira i powiązać istniejącą flagę funkcji ze zgłoszeniem Jira.

Szybkie i pewniejsze działania

Integracja LaunchDarkly for Jira zapewnia większą kontrolę i lepszy wgląd we wszystkie aspekty wydania funkcji. Dzięki temu możesz czuć się pewnie, wiedząc, co dzieje się z wydaniami przez cały czas.

Open DevOps firmy Atlassian umożliwia tworzenie łańcucha narzędzi DevOps zgodnego z Twoimi oczekiwaniami dzięki integracjom z produktami wiodących dostawców i aplikacjom ze sklepu Marketplace. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszymi integracjami DevOps.

Matt DeLaney
Matt DeLaney

Matt DeLaney is a Product Marketing Manager at LaunchDarkly.


Udostępnij ten artykuł
Następny temat

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up