Close

Jira i Datadog: jak zintegrować systemy zgłoszeniowe i monitorujące

Zdjęcie logo platformy Datadog
Datadog

Datadog to podstawowa platforma do monitorowania i zapewniania bezpieczeństwa aplikacji w chmurze.

Ten samouczek zawiera szczegółowe instrukcje integracji rozwiązań Jira i Datadog w celu automatycznego tworzenia zgłoszeń na podstawie alertów i incydentów na platformie Datadog.

Czas:

10 minut czytania. Realizacja w mniej niż jeden dzień.

Odbiorcy:

Obecni użytkownicy rozwiązań Jira i Datadog.

Wymagania wstępne:

Jesteś istniejącym klientem Datadog. Pobierz integrację Datadog dla Jira tutaj.

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem Datadog, przejdź tutaj, aby rozpocząć korzystanie z Datadog.

Masz konto Jira Software. Przejdź tutaj, aby rozpocząć korzystanie z Jiry.

Sekcja 1: Integracja rozwiązań Jira i Datadog

Krok 1: Konfiguracja systemu Jira

Przejdź do swojego konta Jira i kliknij ikonę koła zębatego ustawień. Następnie wybierz opcję Products (Produkty).

Ustawienia Jira

W obszarze Integrations (Integracje) w menu z lewej strony wybierz opcję Application links (Łącza aplikacji). Wprowadź adres URL https://app.datadoghq.com/ i kliknij opcję Create new link (Utwórz nowe łącze).

Utwórz nowe łącze

Spowoduje to wyświetlenie monitu o wypełnienie formularza. W polu Application Name (Nazwa aplikacji) można wprowadzić dowolną wartość, w polu Application Type (Typ aplikacji) wybierz opcję Generic Application (Aplikacja ogólna) i zaznacz pole wyboru Create incoming link (Utwórz łącze przychodzące). Następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

Utwórz łącze przychodzące

W kolejnym formularzu uzupełnij klucz konsumenta, nazwę konsumenta oraz klucz publiczny, wykorzystując informacje podane w kafelku Datadog Jira Integration (Integracja Datadog Jira). Po wypełnieniu tych pól kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

Utwórz nowe łącze

Krok 2: Konfiguracja platformy Datadog

W kafelku Jira Integration (Integracja z systemem Jira) wprowadź adres URL swojego konta Jira, a następnie kliknij przycisk Setup OAuth1 (Konfiguruj uwierzytelnianie OAuth1).

Konfiguracja Datadog

Krok 3: Niestandardowa konfiguracja zgłoszeń

Po zakończeniu integracji rozwiązań Datadog i Jira można przystąpić do tworzenia niestandardowych zgłoszeń na platformie Datadog.

Aby rozpocząć, otwórz kafelek Jira Integration (Integracja z systemem Jira) i kliknij przycisk Add Issue (Dodaj zgłoszenie). Następnie wprowadź klucz projektu i typ zgłoszenia. Pamiętaj, że każde zgłoszenie posiada unikalną kombinację identyfikatora projektu i typu zgłoszenia. Można również dodać dodatkowe znaczniki Datadog.

Na końcu wypełnij wszystkie wymagane pola zgłoszenia oraz wszelkie inne pola.

Niestandardowa konfiguracja zgłoszeń

Sekcja 2: Automatyczne tworzenie zgłoszeń na podstawie alertów z platformy Datadog

Aby zgłoszenia Jira były tworzone automatycznie w alertach Datadog, należy użyć polecenia @jira- <project_name>-<issue_type> w sekcji „Say what’s happening” (Co się dzieje) w procesie tworzenia nowego monitora.

Po wyzwoleniu tego alertu utworzone zostanie nowe zgłoszenie.

Za pomocą polecenia @jira-update można aktualizować istniejące zgłoszenia. Polecenie to powoduje dodanie do zgłoszenia Jira komentarza o treści odpowiadającej ciągowi znaków zamieszczonemu za poleceniem @jira-update.

Automatyczne tworzenie zgłoszeń na podstawie alertów z platformy Datadog

Sekcja 3: Tworzenie zgłoszeń z wykorzystaniem zadeklarowanego incydentu

Aby utworzyć w systemie Jira zgłoszenie powiązane z zarządzaniem incydentami w usłudze Datadog, wystarczy kliknąć opcję Create Jira Issue (Utwórz zgłoszenie Jira) w górnej części.

Tworzenie problemów z wykorzystaniem zadeklarowanego incydentu

Wnioski

Rozwiązania Jira i Datadog zostały zintegrowane i możesz automatycznie tworzyć zgłoszenia Jira na podstawie wyzwolonych alertów Datadog, a także powiązać zgłoszenie Jira z aktywnym incydentem zaledwie jednym kliknięciem. Upraszcza to reagowanie na incydenty dzięki połączeniu rozwiązań do monitorowania i śledzenia projektów.

Datadog
Datadog

Datadog is the essential monitoring and security platform for cloud applications.


Udostępnij ten artykuł
Następny temat

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up