Close

Jak tworzyć przypadki testowe i zarządzać nimi za pomocą Xray i Jira

Sergio Freire
Sérgio Freire

Menedżer działu ds. architektury rozwiązań i testowania, Xray

Instrukcje krok po kroku pokazujące, jak pisać, określać, organizować i wykonywać przypadki testowe

Godzina

Osiem minut czytania. Realizacja w ciągu jednej sesji (dwie godziny)

Publiczność

Zaczynasz się zajmować zarządzaniem testami Xray. Po utworzeniu projektu chcesz się dowiedzieć, jak pisać, określać, organizować i wykonywać przypadki testowe.

Wymagania wstępne

Zainstalowano Xray w instancji Jira. Przejdź tutaj, aby rozpocząć korzystanie z Xray for Jira.

Utworzono lub dodano Xray do projektu.

Będziesz potrzebować aktywnego projektu Jira z zainstalowaną i skonfigurowaną aplikacją GitLab. Przejdź tutaj, aby rozpocząć korzystanie z Jiry.

Czym jest test?

Test jest abstrakcją koncepcji/scenariusza testowego i sposobem na zweryfikowanie/walidację powiązanych wymagań. Jest to jedna lub kilka czynności sprawdzających, eksperyment lub dochodzenie mające na celu uzyskanie informacji o atrybucie jakości testowanego obiektu docelowego.

Tradycyjny, ręczny test obejmuje sekwencję czynności w połączeniu z warunkami lub zmiennymi, wejściami testowymi i oczekiwanymi wynikami. Ma ona na celu określenie jakości, wydajności i/lub niezawodności elementu w systemie.

Zazwyczaj każde wymaganie lub testowanego obiektu docelowego powinno przejść co najmniej jeden test.

Powodzenie testu jest określane przez porównanie oczekiwanych i rzeczywistych wyników.

Test może być:

 • Oparty na skrypcie (np. przypadek testowy lub test zautomatyzowany) lub eksploracyjny
 • Określony przy użyciu Gherkin (scenariusz)
 • Wykonany ręcznie lub z użyciem automatyzacji
 • Powiązany z jednym lub kilkoma wymaganiami
 • Jak każdy inny typ zgłoszenia Jira, testy można oznaczyć, priorytetyzować, przypisywać do komponentów i komentować

Testy i testowanie same w sobie nie zapewniają jakości. Dostarczają jedynie informacji o jakości.

100 procent pokrycia to mit. Dodanie większej liczby testów nie zapewnia lepszych informacji o jakości, które są dla Ciebie istotne.

Często lepiej jest skupić się na ocenie tego, co budzi obawy interesariuszy, rozważyć ryzyko i określić oraz przeprowadzić testy na podstawie tych danych.

Błędy zawsze się zdarzają. Ważne jest, aby zrozumieć, co jest istotne, aby testy mogły skupić się na tych obszarach.

Proces testów w Xray

Xray umożliwia planowanie, projektowanie i wykonywanie testów, a także generowanie raportów z testów. W procesie tym Xray używa określonych typów zgłoszeń Jira.

Każda faza testowania umożliwia korzystanie z następujących zgłoszeń:

 • Faza planowania: zgłoszenia dotyczące planu testów
 • Faza projektowania: specyfikacja jest definiowana w oparciu o warunki wstępne i typy zgłoszeń testowych. Organizacja testów może zostać zdefiniowana za pomocą zestawów testowych
 • Faza wykonania: zgłoszenia dotyczące wykonania testów
 • Faza raportu: zgłoszenia dotyczące wykonywania testów, w tym wbudowane raporty dotyczące wymagań i zgłoszenia niestandardowe przy użyciu narzędzi Jira Software

Na początek warto dodać testy do małego projektu. Zgłoszeń dotyczących testów można używać do tworzenia testów dla swoich wymagań i wykonywania nieplanowanych testów ad hoc. Wymagane czynności:

Krok 1: Jak napisać i określić testy

Typy testów

Istnieją trzy domyślne typy testów:

Każdy typ ma jeden z tych trzech rodzajów testów:

 • Gherkin
 • Nieustrukturyzowany
 • Kroki

Czynności, które można wykonać na testach Xray:

 • Tworzenie
 • Edytuj
 • Klonuj

Tworzenie

Aby utworzyć nowe zgłoszenie testowe, wykonaj następujące kroki:

Krok 1: KliknijUtwórz zgłoszenie u góry ekranu, aby otworzyć okno dialogowe lub stronę Utwórz zgłoszenie.

Przycisk Utwórz

Krok 2: Wybierz projekt. W polu Typ zgłoszenia wybierz opcję Test.

Krok 3: Wpisz podsumowanie testu i jako minimum wypełnij wszystkie obowiązkowe pola oznaczone gwiazdką.

Utwórz zgłoszenie

Krok 4: Po osiągnięciu zadowalającej treści testu, kliknij przycisk Utwórz.

Krok 2: Jak zorganizować testy

Organizowanie testów jest kluczowym elementem codziennych czynności testowych. Ponieważ możesz zacząć od dużej liczby testów, która będzie jeszcze rosła z upływem czasu, ważne jest, aby zorganizować je w efektywny i skuteczny sposób.

Xray oferuje dwa różne sposoby organizowania testów:

 1. Użycie zgłoszeń zestawów testów
 2. Użycie repozytorium testów

Zestaw testów to prosty sposób na tworzenie różnych grup testów, ponieważ stanowi płaską listę testów. Możesz mieć dowolną liczbę zestawów, a jeden test może być zawarty w wielu zestawach. Zestawy testów sprawdzają się idealnie, jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad określonymi grupami testów.

Tworzenie zestawów testów

Aby utworzyć nowe zgłoszenie zestawu testów:

Krok 1: Kliknij Utwórz zgłoszenie u góry ekranu, aby otworzyć okno dialogowe lub stronę Utwórz zgłoszenie.

Krok 2: Wybierz Projekt. W polu Typ zgłoszenia wybierz opcję Zestaw testów.

Krok 3: Wpisz Podsumowanie zestawu testów i jako minimum wypełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką.

Krok 4: Po osiągnięciu zadowalającej treści zestawu testów, kliknij przycisk Utwórz.

Repozytorium testów to przypominająca drzewo struktura organizacyjna na poziomie projektu. Pozwala ona hierarchicznie organizować testy w folderach i podfolderach. Ta koncepcja folderu jest powszechna w niektórych narzędziach i przypomina organizację plików w systemie operacyjnym komputera.

Tworzenie repozytorium testów

Aby utworzyć repozytorium testów, utwórz nowy folder:

Krok 1: Kliknij folder nadrzędny.

Krok 2: Kliknij ikonę dodawania u góry sekcji folderów.

Repozytorium testów

Krok 3: Wpisz nazwę folderu w oknie dialogowym Utwórz folder.

Utwórz folder

Krok 4: Naciśnij przycisk „Utwórz”, aby utworzyć folder.

Krok 2: Jak zaplanować testy

Planowanie testów pozwala określić strategię testowania, w tym zgłoszenia, które chcesz sprawdzić, jak je sprawdzić, czy testy będą ręczne lub zautomatyzowane, jak będą przydzielane zasoby, a także to, kiedy i kto wykona testy.

W zależności od kilku czynników można określić priorytety dla niektórych testów lub skupić się na konkretnych wymaganiach.

Tworzenie planu testów

Oto jak utworzyć zgłoszenie dotyczącego nowego planu testów:

Krok 1: Kliknij Utwórz w górnej części ekranu, aby otworzyć okno dialogowe Utwórz zgłoszenie lub naciśnij klawisz C na klawiaturze.

Przycisk Utwórz

Krok 2: Wybierz Projekt. W polu Typ zgłoszenia wybierz opcję Plan testów.

Krok 3: Wpisz podsumowanie planu testów i jako minimum wypełnij wszystkie obowiązkowe pola oznaczone gwiazdką.

Krok 4: Po osiągnięciu zadowalającej treści planu testów kliknij przycisk Utwórz.

Przycisk Utwórz

Krok 4: Jak wykonać testy

Wykonanie testu odbywa się między tworzeniem skryptów testów a raportowaniem i analizą wyników testów.

Wykonanie testu jest typem zgłoszenia, który agreguje zestaw testów ustalony przez użytkownika. Monitoruje ono i sprawdza, czy testy działają zgodnie z oczekiwaniami w kontekście i środowisku docelowym. Ogólny status wykonania, aktualizowany po wykonaniu każdego testu, informuje o postępie wykonania testu, w tym o tym, które testy zakończyły się wynikiem pozytywnym, które negatywnym, które są wykonywane lub czekają na wykonanie.

Tworzenie zgłoszenia dotyczącego wykonania testu

Krok 1: Kliknij przycisk + znajdujący się po lewej stronie ekranu, aby otworzyć okno dialogowe Utwórz zgłoszenie.

Okno dialogowe Utwórz zgłoszenie

Krok 2: Wybierz Projekt. W obszarze Typ zgłoszenia wybierz opcję Wykonanie testu.

Krok 3: Wpisz Podsumowanie wykonania testu i jako minimum wypełnij wszystkie obowiązkowe pola oznaczone gwiazdką.

Krok 4: W oknie dialogowym Utwórz zgłoszenie wypełnij niestandardowe pola wykonania testu udostępnione przez Xray, w tym daty rozpoczęcia/zakończenia i Wersję.

Opcjonalnie: Aby utworzyć serię podobnych wykonań testów w ramach tego samego Projektu, zaznacz opcję Utwórz następny w dolnej części okna dialogowego.

Krok 5: Po osiągnięciu zadowalającej treści wykonań testów kliknij przycisk Utwórz.

Dowiedz się więcej

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia przypadków testowych i zarządzania nimi w Jira i Xray, zapoznaj się z Xray Academy.

Zobacz więcej integracji dla Atlassian Open DevOps.

Sérgio Freire
Sérgio Freire

Sérgio Freire jest kierownikiem działu ds. architektury rozwiązań i promocji testowania w firmie Xray, która odpowiada za najnowocześniejszą aplikację do zarządzania testami dla systemu Jira. Współpracuje blisko z wieloma różnymi zespołami na całym świecie, pomagając im osiągnąć wspaniałe, wysokiej jakości, testowalne produkty. Wierzy, że poprzez zrozumienie sposobu działania organizacji można poprawić procesy i jakość, a programowanie i testowanie można połączyć, działając jako unikatowy zespół, którego wspólnym celem jest dostarczenie najlepszego produktu, jakiego potrzebują interesariusze.


Udostępnij ten artykuł

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up