Close

Integracja systemu Jira z narzędziami CI/CD

Warren Marusiak — zdjęcie portretowe
Warren Marusiak

Starszy propagator techniczny

Aby zademonstrować sposób opracowywania i wdrażania aplikacji oraz zarządzania nimi przy użyciu Jira Software oraz różnych połączonych narzędzi, nasz zespół utworzył ImageLabeller, prostą aplikację demonstracyjną opartą na usłudze AWS, która wykorzystuje uczenie maszynowe do oznaczania etykietami obrazów.

Na tej stronie opisano, jak system Jira wyświetla dane pochodzące z innych narzędzi, takich jak Bitbucket, GitHub i GitLab. W trakcie przeglądania dalszej części przewodnika możesz sprawdzić swoje zgłoszenia Jira pod kątem tych aktualizacji.

Kod w systemie Jira

Kliknij pozycję Kod w menu projektu. Ten ekran zawiera łącza do wszystkich repozytoriów połączonych z projektem. Możesz przejść bezpośrednio do określonego repozytorium, klikając jego ikonę.

Bitbucket

Zrzut ekranu kodu Jira w przypadku Bitbucket

Github

Zrzut ekranu GitHub

GitLab

Zrzut ekranu GitLab

Wdrożenia w systemie Jira

Kliknij pozycję Wdrożenia w menu projektu. Na stronie Wdrożenia zebrano całą aktywność w projekcie. Obszar Analizy zawiera wskaźniki, takie jak częstotliwość wdrażania i czas cyklu. Te dane są generowane automatycznie, gdy programiści oznaczają commity tagami zgłoszeń Jira.

Zrzut ekranu wdrożeń Jira

Strony projektu w systemie Jira

Kliknij pozycję Strony projektu w menu projektu. Na stronach projektu są zebrane wszystkie strony Confluence połączone z danym projektem, a także przydatne szablony pozwalające tworzyć nowe strony.

Zrzut ekranu stron projektu

Aktualności z narzędzi CI/CD w systemie Jira

Należy pamiętać, że szczegóły tej sekcji będą się zmieniać w zależności od narzędzi do obsługi kodu źródłowego oraz CI/CD zintegrowanych z systemem Jira. Poniższe zrzuty ekranu ilustrują przypadek integracji z Bitbucket. Podobna funkcjonalność jest dostępna w przypadku rozwiązań GitHub i GitLab, jednak szczegóły mogą się różnić.

Przejdź do systemu Jira i kliknij zgłoszenie Jira dotyczące dodania repozytorium s3_infra.

Zrzut ekranu aktualizacji z CI/CD

Przejdź do sekcji Prace programistyczne, aby wyświetlić przegląd wykonanych prac. Kliknięcie tej sekcji spowoduje wyświetlenie ekranu prac programistycznych.

Zrzut ekranu podsumowań aktualizacji

Commity

Na karcie Commity znajdziesz wszystkie commity powiązane z danym zgłoszeniem. Takie powiązanie następuje po dodaniu identyfikatora zgłoszenia Jira do komunikatu commita, jak widać w kolumnie Komunikat.

Zrzut ekranu karty commitów

Polecenia pull request

Wszystkie pull requesty powiązane z danym zgłoszeniem można zobaczyć na karcie Pull requesty.

zrzuty ekranu pull requestów

Wdrożenia

Wszystkie wdrożenia powiązane z danym zgłoszeniem we wszystkich środowiskach można znaleźć na karcie Wdrożenia.

zrzuty ekranu wdrożeń

Teraz, gdy już wiesz, czego możesz się spodziewać w systemie Jira podczas budowania aplikacji ImageLabeller, nadszedł czas, aby ją wdrożyć. Pierwszym krokiem jest skonfigurowanie usługi AWS SageMaker. Kliknij tutaj, aby rozpocząć!

Warren Marusiak
Warren Marusiak

Warren is a Canadian developer from Vancouver, BC with over 10 years of experience. He came to Atlassian from AWS in January of 2021.


Udostępnij ten artykuł

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up