Close

Korzystanie z wdrożeń GitLab w systemie Jira

Tye Davis
Tye Davis

Inżynier ds. marketingu technicznego w GitLab

W tym przewodniku zaprezentowano, jak wykorzystać zintegrowane zgłoszenia i wdrożenia po połączeniu GitLab z systemem Jira. Funkcja Wdrożenia w systemie Jira zapewnia lepszą widoczność procesu wdrażania dzięki możliwości śledzenia i wyświetlania pipeline'ów CI/CD GitLab w kontekście zgłoszeń Jira w określonym czasie. Integracja systemu Jira z Gitlab pozwala każdemu członkowi zespołu zwizualizować postęp realizacji elementu pracy w pipeline'ie wdrożenia.

Time

10-minute read.

Audience

You work on projects within Jira and would like to leverage integrated issues and deployments with GitLab.

Time

You have a Jira account and basic proficiency in Jira. Get started with Jira here.

You are an existing GitLab customer. Get the GitLab Jira Cloud integration here.

If you’re new to GitLab, get started here. 

Włączanie funkcji Wdrożenia w projekcie oprogramowania zarządzanym przez zespół

Tylko administratorzy projektu mogą włączać i wyłączać funkcje projektu.

1. W systemie Jira przejdź do projektu oprogramowania zarządzanego przez zespół.

2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia projektu > Funkcje.

3. Włącz funkcję Wdrożenia.

Projekty Jira Software

4. Wróć do projektu.

5. Przejdź do ekranu Wdrożenia.

6. Wybierz opcję Dodaj inne narzędzie CI/CD.

Wdrożenia Jira Software

7. Wybierz opcję Połącz z innymi dostawcami.

Łączenie wdrożeń Jira Software z rozwiązaniem Bitbucket

8. Wybierz opcję GitLab.com for Jira Cloud.

GitLab.com for Jira Cloud

9. Pobierz aplikację GitLab.com for Jira Cloud.

GitLab.com for Jira Cloud

10. Dodaj przestrzeń nazw z GitLab.com.

Przestrzeń nazw z GitLab.com
Łączenie przestrzeni nazw z GitLab.com

11. Wróć do GitLab. Po wprowadzeniu zmian w kodzie za pomocą narzędzi CI/CD GitLab powiąż commit i gałąź GitLab ze zgłoszeniem Jira za pomocą funkcji Inteligentne commity.

Powiązanie commitu i gałęzi GitLab ze zgłoszeniem Jira

12. Możesz również użyć funkcji Inteligentne commity, aby powiązać wniosek o scalenie z GitLab ze zgłoszeniem Jira. W ten sposób zapewnisz widoczność we wdrożeniach w systemie Jira.

Nowy wniosek o scalenie w GitLab

13. Po powrocie do systemu Jira zauważysz, że użycie funkcji Inteligentny commit spowodowało przeniesienie zgłoszenia z kolumny „Backlog” do „W toku”.

Przeniesienie zgłoszenia w systemie Jira za pomocą funkcji Smart Commit

14. Przejdź do ekranu Wdrożenia.

Wyświetlanie pipeline'ów wdrożeń w systemie Jira

W widoku Wdrożenia w systemie Jira wyświetlana jest lista zgłoszeń i wdrożeń wraz z opcjami filtrowania według środowisk.

Aby wyświetlić informacje o wdrożeniu projektu, należy uwzględnić klucze zgłoszeń w nazwach gałęzi, komunikatach commitów i pull requestach.

Informacje na temat widoku Wdrożenia w Jirze

W widoku Wdrożenia są dostępne następujące filtry i ustawienia:

Filtry i ustawienia
  • Wyszukiwanie: wprowadzenie w filtrze tekstu pola wyszukiwania słów kluczowych spowoduje wyświetlenie żądanych zgłoszeń i powiązanych pipeline'ów wdrożeń.
  • Środowisko: ten filtr pozwala ograniczyć widok wdrożeń do konkretnej instancji programistycznej poprzez wybranie środowiska z listy rozwijanej.
Filtry
  • Wersje: ten filtr umożliwia wyświetlanie zgłoszeń na podstawie wydanych wersji produktu. Można na przykład wyfiltrować funkcje produktu wydane w różnych wersjach.
  • Epik: ten filtr umożliwia grupowanie wdrożeń oraz zgłoszeń według epików. Pozwala również wyfiltrować zgłoszenia, które nie mają epiku nadrzędnego.
Filtry
  • Typ: ten filtr umożliwia sortowanie zgłoszeń według typów.
typy

1 "Issue key","Issue summary","Issue URL","Deployment date","Deployment state","Environment type","Environment name"

2 "ABC-1111","agent-service: Add a POST endpoint to allow runner creation","https://workteams.xyz.net/browse/ABC-1111","2020-12-04 14:40:31","SUCCESSFUL","PRODUCTION","Production"

3 "ABC-2222","agent-service: Add PUT endpoint for runners","https://workteams.xyz.net/browse/ABC-2222","2020-12-04 14:40:31","SUCCESSFUL","PRODUCTION","Production"

  • Ustawienia widoku: ten panel umożliwia konfigurowanie widoku wdrożeń przy użyciu filtrów, takich jak Typy środowisk, Ikony i Zgłoszenia. Informacje zawarte w tym panelu pozwalają również wyłączyć funkcję wdrożeń.

Konfigurowanie widoku Wdrożenia w systemie Jira

Aby skonfigurować widok Wdrożenia, przejdź do panelu Ustawienia widoku na tablicy. Zawiera on następujące filtry:

Ustawienia wdrożeń

Typy środowisk

Można dostosować widok Wdrożenia w oparciu o typy środowisk. Wybierz typy środowisk, aby zmodyfikować widok na potrzeby wizualizacji statusów wdrożeń w określonym czasie.

Ikony

  • Klucz wdrożenia: pozwala ukryć lub wyświetlić status wdrożenia na skali czasu.
Klucze wdrożeń
  • Wiele wdrożeń: pozwala ukryć lub wyświetlić liczbę środowisk wdrożeniowych odpowiadających poszczególnym zgłoszeniom na osi czasu projektu.

Zgłoszenia

  • Pokaż zgłoszenia bez wdrożeń: pozwala ukryć lub wyświetlić zgłoszenia niepowiązane z żadnymi wdrożeniami.

Administrator projektu może wyświetlić i kliknąć menu Więcej opcji (…) dostępne w prawym górnym rogu strony Wdrożenia, aby zarządzać zainstalowanymi aplikacjami i funkcjami projektu.

Zobacz więcej integracji dla Atlassian Open DevOps

Tye Davis
Tye Davis

Tye Davis is an evangelist and Technical Marketing Engineer at GitLab. Tye has more than 10 years of experience rooted in agile and DevOps transformations. With roles as a Solution Architect, Product Marketing, and Product Management, he has worked closely with numerous Fortune 500 companies that implemented agile transformations and DevOps best practices.


Udostępnij ten artykuł
Następny temat

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up