Close

Jak uruchamiać zautomatyzowane testy za pomocą Xray i Jira

Portret Sérgio Freire
Sérgio Freire

Menedżer działu ds. architektury rozwiązań i testowania, Xray

Poniżej znajduje się samouczek pokazujący krok po kroku, jak korzystać z Xray Cloud, narzędzia do ciągłej integracji, które uruchamia zautomatyzowane testy i udostępnia wyniki za pośrednictwem planu testów Xray.

Time

Czas: siedem minut czytania. Do ukończenia w ciągu dwóch godzin.

Odbiorcy: Jesteś doświadczonym użytkownikiem Xray i Jira, masz projekt w GitLab i skonfigurowane zautomatyzowane testy. Chcesz skonfigurować łatwy sposób uruchamiania zautomatyzowanych testów w Xray, aby nietechniczni członkowie zespołu mogli uczestniczyć w automatyzacji.

Wymagania wstępne:

  • Skonfigurowano projekt w GitLab
  • Utworzono plan testowy w Xray z testami

Audience

You’re a seasoned Xray and Jira user, you have a project in GitLab, and have automated tests set up. You want to set up an easy way to trigger automated tests in Xray so that non-technical team members can participate in automation.

Prerequisites

You’ve set up your project in GitLab. Get started with GitLab here.

You've created a Test Plan in Xray with tests. Get started with Xray for Jira here.

You have an active Jira project with the GitLab application installed and configured. Get started with Jira here.

Why is test automation important?

Test automation reduces manual efforts through repeatable and stable processes, increases testing ROI, accelerates testing and feedback, and ultimately reduces business expenses.

Step 1: Generate an API key

First, go to the Xray API settings and generate an API Key. Then, save the client ID and client secret code. 

Create API Key

Krok 2: Utwórz token GitLab

W GitLab przejdź do ustawień, a następnie wybierz CI/CD. W sekcji Wyzwalacze pipeline'u utwórz wyzwalacz i nazwij go. Spowoduje to utworzenie tokena wyzwalacza.

Wskazówka: można łatwo replikować ten proces dla innych systemów, takich jak Jenkins, Robot Framework i Bamboo.

Token Gitlab

Krok 3: Skonfiguruj połączenie z Xray

Musisz zdefiniować podstawowy adres URL punktu końcowego Xray i poświadczenia klucza API. Aby to zrobić, przejdź do sekcji Zmienne i dodaj trzy zmienne: dwie zmienne dla identyfikatora klienta i tajnego kodu Xray oraz jedną zmienną dla punktu końcowego.

Zmienne zestawu Gitlab

Następnie w repozytorium GitLab, które zawiera kod i testy projektu, utwórz plik konfiguracyjny pipeline'u.

Repozytorium GitLab

W tym przykładzie pipeline zostanie wywołany za pomocą interfejsu API GitLab. Jako parametr wejściowy otrzyma klucz zgłoszenia Planu testów. Następnie uruchomi kompilację, w tym zautomatyzowane testy, i przekaże wyniki z powrotem do Xray za pomocą narzędzia „curl”.

Klucz zgłoszenia repozytorium GitLab

Krok 4: Utwórz wyzwalacz za pomocą Automation for Jira

1. W ustawieniach Jira, w obszarze Automation, utwórz nową regułę i określ wartość „Kiedy” (czyli kiedy powinna zostać uruchomiona). Ustaw „Ręczny wyzwalacz”.

Utwórz nową regułę w ustawieniach Jira, w obszarze Automation

2. Następnie zdefiniuj warunek tak, aby reguła mogła być wykonana tylko ze zgłoszenia planu testów.

Zdefiniuj stan nowej reguły w ustawieniach Jira, w obszarze Automation

3. Zdefiniuj akcję („następnie”), ustaw ją jako „Wyślij żądanie internetowe” i skonfiguruj ją za pomocą adresu URL projektu GitLab.

4. Ustaw nagłówek „Typ zawartości” jako „Dane formularza wieloczęściowego”

5. W danych niestandardowych wstaw dane tokena, który został utworzony wcześniej.

6. Kliknij przycisk Zapisz, aby opublikować regułę.

Krok 5: Uruchom wyzwalacz

Wróć do ekranu planu testów i uruchom wyzwalacz. Testy zostaną wykonane i zobaczysz, czy zakończyły się pozytywnie, czy negatywnie.

Wyniki wykonania

Gotowe. Jest to prosty sposób na uruchomienie automatyzacji testów i wizualizację wszystkich wyników w Xray.

To tylko jeden z wielu sposobów, w jakie Xray centralizuje działania testowe i pozwala wszystkim członkom zespołu projektu programistycznego na udział w procesie poprawiania jakości.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat pracy z automatyzacją, zapoznaj się z dokumentacją Xray.

Sérgio Freire
Sérgio Freire

Sérgio Freire jest kierownikiem działu ds. architektury rozwiązań i promocji testowania w firmie Xray, która odpowiada za najnowocześniejszą aplikację do zarządzania testami dla systemu Jira. Współpracuje blisko z wieloma różnymi zespołami na całym świecie, pomagając im osiągnąć wspaniałe, wysokiej jakości, testowalne produkty. Wierzy, że poprzez zrozumienie sposobu działania organizacji można poprawić procesy i jakość, a programowanie i testowanie można połączyć, działając jako unikatowy zespół, którego wspólnym celem jest dostarczenie najlepszego produktu, jakiego potrzebują interesariusze.


Udostępnij ten artykuł
Następny temat

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up