Close

Czym jest chmura publiczna i jak działa?


Chmura publiczna to rodzaj przetwarzania w chmurze, w ramach którego zewnętrzni dostawcy usług w chmurze oferują usługi obliczeniowe, takie jak moc obliczeniowa, pamięć masowa, bazy danych, uczenie maszynowe, SI, sieci, bezpieczeństwo i analiza. Są one dostępne dla każdego, kto chce je kupić lub z nich korzystać, zarówno za darmo, jak i na żądanie, na podstawie subskrypcji lub w ramach usług typu pay-as-you-go. Koszt zależy od wykorzystania pamięci masowej, mocy przerobowych lub cykli procesora.

Chmury publiczne stanowią historyczną zmianę w systemach informatycznych firm — eliminują potrzebę ponoszenia przez nie kosztów drogiej infrastruktury sprzętowej, takiej jak serwery i centra danych. Dzięki przetwarzaniu w chmurze firmy mogą zamiast tego płacić tylko za zasoby, które zużywają, co pozwala im obniżyć koszty zarówno początkowych inwestycji, jak i przerw technicznych.

„Usługi Cloud są prawdziwym skarbem dla małych startupów opracowujących nowy produkt” — mówi Warren Marusiak, starszy ewangelista techniczny w Atlassian. „Mogą one zacząć korzystać z chmury, aby utrzymać niski poziom inwestycji początkowej i łatwiej skalować działalność w miarę wzrostu. Taki startup może potrzebować więcej środków finansowych na zakup mnóstwa sprzętu i zatrudnienie ludzi w celu utrzymania firmy w konfiguracji lokalnej”.

W tym przewodniku omówiono, czym jest chmura publiczna, jak wypada w porównaniu z chmurą prywatną oraz praktyczne przypadki jej użycia.

Czym jest chmura publiczna?


Chmura publiczna to rodzaj przetwarzania, w którym zewnętrzni dostawcy hostują zasoby, takie jak pamięć masowa, aplikacje, środowiska programowania i wdrażania, oraz nimi zarządzają. Jest ona udostępniana osobom fizycznym i firmom za pośrednictwem Internetu.

Wspólne zasoby obliczeniowe (czyli wielu użytkowników oprogramowania korzystających jednocześnie z tej samej infrastruktury) mają fundamentalne znaczenie dla zaprojektowania i działania chmury publicznej. Funkcje DevOps, takie jak efektywne udostępnianie zasobów, wielodostęp, efekt skali i ułatwienia dostępu sprawiają, że chmura publiczna stanowi doskonałe uzupełnienie zarządzania projektami zgodnie z metodyką Agile — podejścia do zarządzania projektami, które kładzie nacisk na współpracę i elastyczność — oraz zespołów Agile.

Jak działa chmura publiczna


Infrastruktura przetwarzania w chmurze publicznej to podstawowy sprzęt i oprogramowanie, które służą do świadczenia na rzecz użytkowników usług przetwarzania w chmurze przez Internet. Dostawca usług w chmurze projektuje swoją infrastrukturę tak, aby była elastyczna i skalowalna oraz obsługiwała różne usługi i aplikacje.

Uzyskanie dostępu do chmury publicznej i korzystanie z niej wymaga wykonania kilku kluczowych kroków. Pierwszym jest wybór dostawcy usług w chmurze, który wdroży zasoby i będzie nimi zarządzał. Rozważ ceny, dostępne usługi, dostępność, integrację, bezpieczeństwo i zgodność.

„Wielu dostawców usług chmurowych zapewnia programowe sposoby interakcji ze swoimi usługami” — mówi Warren Marusiak. „Na przykład AWS zapewnia interfejs wiersza poleceń (CLI) i interfejs programowania aplikacji (API) w różnych językach. Programowy dostęp do zasobów chmurowych jest niezbędny do wdrożenia infrastruktury jako kodu (IaC), która jest komponentem zwinnego tworzenia oprogramowania”.

Po wybraniu dostawcy uzyskaj dostęp do jego konsoli lub pulpitu i utwórz zasoby.

Na koniec użyj narzędzi do monitorowania, aby śledzić wykorzystanie zasobów i inne wskaźniki wydajności, jednocześnie optymalizując zasoby pod kątem kontroli kosztów i poprawy wydajności.

Modele usług w chmurze publicznej


Trzy kategorie usług przetwarzania w chmurze oferują różne zakresy obowiązków związanych z zarządzaniem: infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS) i oprogramowanie jako usługa (SaaS).

IaaS zapewnia zwirtualizowaną infrastrukturę obliczeniową przez Internet. W tym modelu użytkownicy mają kontrolę nad infrastrukturą i mogą ją skonfigurować zgodnie ze swoimi potrzebami. Najbardziej typowy przykład to Amazon Web Services.

PaaS zapewnia platformę do tworzenia i wdrażania aplikacji i baz danych oraz do zarządzania nimi. Użytkownicy mogą skupić się na tworzeniu aplikacji bez obaw o podstawową infrastrukturę. Standardowymi dostawcami PaaS są Heroku i Microsoft Azure App Service.

SaaS dostarcza oprogramowanie przez Internet na zasadzie subskrypcji. W tym modelu nie ma interakcji z infrastrukturą podstawową. Użytkownicy komunikują się tylko z aplikacją, a dostawca ją hostuje, utrzymuje i aktualizuje. Przykłady to Bitbucket (repozytorium kodu źródłowego i platforma współpracy), Jira Software (zarządzanie projektami i śledzenie zgłoszeń) oraz Confluence (narzędzie do dokumentacji i współpracy).

Poznaj rozwiązanie

Narzędzia dla elitarnego zespołu DevOps

materiały pokrewne

Znaczenie struktury zespołów w DevOps

Zalety chmury publicznej


Korzyści z DevOps są znaczące, a niewiele narzędzi DevOps oferuje takie korzyści, jak chmura publiczna. Korzystanie z chmury publicznej może pomagać firmom z różnych branż na wiele sposobów. Oto kilka najważniejszych zalet chmury publicznej:

Niższe koszty

Firmy mogą wyeliminować potrzebę znacznych inwestycji początkowych w utrzymanie infrastruktury fizycznej. Ponadto dzięki modelowi pay-as-you-go firmy mogą cieszyć się niższymi kosztami, płacąc tylko za zasoby, z których korzystają.

Skalowalność

Za sprawą dostępu na żądanie do zasobów obliczeniowych firmy mogą łatwo skalować swoją infrastrukturę, szybko dodając lub usuwając zasoby w zależności od zapotrzebowania. Zapewnia to optymalną wydajność przy najwyższym zapotrzebowaniu oraz oszczędności, gdy zapotrzebowanie spada.

Ułatwienia dostępu

Dzięki rozsianym po całym świecie centrom danych zdalne zespoły mogą wygodnie uzyskiwać dostęp przez Internet do swoich zasobów z dowolnego miejsca. Czyni to chmurę publiczną wygodnym modelem dla zespołów potrzebujących globalnego dostępu.

Poprawa bezpieczeństwa

Rozpowszechnionym, ale błędnym przekonaniem na temat chmur publicznych jest to, że nie zapewniają one bezpieczeństwa. Renomowani dostawcy chmury publicznej dużo inwestują w środki bezpieczeństwa i certyfikaty. Mają specjalne zespoły ds. bezpieczeństwa i zaawansowane technologie chroniące dane i aplikacje.

Innowacyjność i elastyczność

Chmura publiczna przyspiesza wdrażanie innowacji. Zapewnia środowisko wspierające szybkie i elastyczne udostępnianie zasobów obliczeniowych. Wykorzystując usługi w chmurze, takie jak dostęp na żądanie, skalowalność, automatyzacja i globalne ułatwienia dostępu, firmy mogą zyskać elastyczność służącą szybszemu wprowadzaniu innowacji.

Chmury publiczne vs chmury prywatne


Chmury publiczne i prywatne są odrębnymi usługami przetwarzania w chmurze o różnych modelach wdrożenia, przypadkach użycia i cechach. Idealny wybór sprowadza się do wymagań z zakresu bezpieczeństwa i zgodności, preferencji dotyczących kontroli, a także budżetu.

Dostawcy zewnętrzni wdrażają chmurę publiczną przez Internet i udostępniają jej usługi wszystkim zainteresowanym. Obsługują infrastrukturę, której są właścicielami.

Większe firmy często hostują usługi w chmurze prywatnej lokalnie lub zlecają ich konfigurację dostawcy zewnętrznemu na zasadach wyłączności. Startup lub mała firma może skorzystać ze skalowalności i elastyczności chmury publicznej. Przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji i określonych wymaganiach może skłaniać się ku chmurze prywatnej.

Dostawcy i użytkownicy dzielą się odpowiedzialnością za bezpieczeństwo z chmurą publiczną. Renomowani dostawcy usług w chmurze inwestują w kompleksowe środki bezpieczeństwa. Środowiska chmury prywatnej zapewniają firmom bardziej bezpośrednią kontrolę nad środkami bezpieczeństwa, co sprawia, że idealnie nadają się dla branż o surowych wymogach w zakresie zgodności (takich jak finanse lub opieka zdrowotna).

Przypadki użycia chmury publicznej


Istnieje kilka scenariuszy, w których wszechstronność chmury publicznej przynosi korzyści.

Przechowywanie danych to jeden z obszarów, w których skalowalność i ceny usług w chmurze publicznej mogą przynieść firmom korzyści. Skalowalne rozwiązania z zakresu pamięci masowej można łatwo dostosować do zmieniających się ilości danych, umożliwiając firmom zwiększanie lub zmniejszanie skali w zależności od potrzeb. Dzięki modelowi płatności za faktyczne wykorzystanie (pay-as-you-go) firmy mogą uzyskać oszczędności, ponieważ płacą tylko za to, czego potrzebują.

Skalowalność chmury publicznej przydaje się także w hostingu aplikacji. Zapewnia ona wydajność przy różnych poziomach ruchu i zapotrzebowania.

Szybka aprowizacja w chmurze publicznej w środowiskach programistycznych umożliwia ciągłe dostarczanie z efektywnymi cyklami programowania i testowania, bez konieczności korzystania z infrastruktury lokalnej.

Sięgnij po chmurę publiczną dzięki Open DevOps


Każdy zespół programistyczny powinien móc wybrać własne narzędzia i model IT, ale w taki sposób, by nie utrudnić współpracy w ramach całej firmy. Chmura publiczna umożliwia firmom korzystanie z usług obliczeniowych zewnętrznych dostawców w celu skalowania własnych technologii przy jednoczesnej minimalizacji kosztów infrastruktury.

Wdrożenie w chmurze umożliwia zespołom łączenie narzędzi na całej długości procesu, co ułatwia monitorowanie wszystkich elementów pipeline'u. Kompleksowy monitoring to funkcjonalność niezbędna dla firm stosujących DevOps, ponieważ pozwala na szybsze rozwiązywanie zaistniałych problemów i incydentów.

Łącząc chmurę publiczną z Open DevOps oferowanym przez Atlassian, zespoły mogą ulepszyć swoje procesy programistyczne, dzięki czemu różnorodny zbiór stosowanych przez nie narzędzi będzie wyglądał jak zunifikowany zasób. Zespoły programistyczne mogą pracować tak, jak chcą, i korzystać z ulubionych narzędzi, bez uszczerbku dla koordynacji prac.

Open DevOps współpracuje również z Bitbucket, rozwiązaniem do zarządzania repozytoriami Git, które udostępnia zapewnia centralne miejsce do współpracy nad kodem. Ponadto oparte na chmurze CI/CD, takie jak Bitbucket Pipelines, umożliwiają zespołom automatyczne tworzenie, testowanie i wdrażanie kodu bez obaw o zarządzanie infrastrukturą CI i jej utrzymanie.

Zapoznaj się z ofertą usług chmurowych Atlassian

Chmura publiczna: często zadawane pytania


Czym różni się chmura publiczna od chmury hybrydowej?

Zewnętrzni dostawcy hostują i zarządzają usługami publicznymi w chmurze i udostępniają je wszystkim zainteresowanym. Chmury hybrydowe wykorzystują infrastrukturę lokalną (chmurę prywatną) z połączeniu z chmurą publiczną. Użytkownicy mogą dzięki temu udostępniać danych i aplikacji między nimi. Te dwa rodzaje narzędzi DevOps różnią się między innymi pod względem własności i zarządzania, infrastruktury, skalowalności, modelu wdrożenia i kosztów.

Jakie wyzwania wiążą się z korzystaniem z chmury publicznej?

Chociaż korzystanie z chmury publicznej ma liczne zalety, wiąże się także z pewnymi wyzwaniami. Po pierwsze trzeba wspomnieć o obawach dotyczących bezpieczeństwa. Przechowywanie poufnych lub regulowanych danych w chmurze publicznej rodzi ryzyko dotyczące prywatności i zgodności ze standardami branżowymi lub lokalnymi przepisami. Kolejne wyzwanie dotyczy zależności od połączenia internetowego, ponieważ zakłócenia dostępu do sieci mogą wpływać na dostępność usług.

W jaki sposób chmura publiczna przydaje się zespołom Agile?

Chmury publiczne są odpowiednie do stosowania wraz z metodyką Agile i umożliwiają zespołom bardziej skuteczną adaptację do zmieniających się wymagań. Zasoby na żądanie, elastyczność i skalowalność infrastruktury i usług chmury publicznej pozwalają zespołom Agile sprawniej reagować i współpracować.


Udostępnij ten artykuł

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up