Close

Reguła automatyzacji Jira podczas scalania pull requestu

Kev Zettler — zdjęcie portretowe
Kev Zettler

Full stack web developer, DevOps

Ten przewodnik pokazuje, jak utworzyć regułę automatyzacji Jira i GitLab, która automatyzuje zatwierdzanie pull requestów.

Time

10 minute read.

Audience

You’re an experienced user of Jira Software and have a GitLab account.

Prerequisites

You are an existing GitLab customer. Get the GitLab for Jira integration here.

If you’re new to GitLab, get started here.

You have an active Jira project with the GitLab application installed and configured. Get started with Jira here.

Step 1. Add automation

On your Jira projects page, click the Add automation button and select the Branch, commit or pull requests automation.

Step 1 in adding an automation in Jira on Jira project page

Krok 2. Dodanie wyzwalacza

Na liście New trigger (Nowy wyzwalacz) wyszukaj i wybierz wyzwalacz Pull request created (Utworzony pull request). Ponieważ dla tego wyzwalacza nie jest wymagana konfiguracja, kliknij przycisk Save (Zapisz), aby kontynuować.

Krok 2 podczas dodawania automatyzacji za pomocą systemu Jira

Krok 3. Dodanie komentarza

Następnie dodaj czynność do reguły, która pozostawia komentarz na temat zgłoszenia. Wyszukaj i wybierz czynność Comment on issue (Skomentuj zgłoszenie) z listy. Skonfiguruj ją z komunikatem komentarza. W komunikacie komentarza wartości inteligentne umożliwiają dostęp do danych i manipulowanie nimi. W poniższym przykładzie wartości inteligentne służą do wypełnienia tytułu pull requestu i adresu URL.

Upewnij się, że zaznaczona jest opcja „Prevent duplicates” (Zapobiegaj duplikatom). Pomaga to zapobiec zarzucaniu zgłoszenia przez regułę duplikatami komentarzy. Po skonfigurowaniu komunikatu komentarza kliknij przycisk Save (Zapisz).

Zrzut ekranu dodawania komentarza do zgłoszenia

Krok 4. Dodanie warunku

Następnie dodaj warunek do reguły, tak aby dotyczyła ona zgłoszeń „W toku”. Wyszukaj i dodaj Warunek pól zgłoszenia do reguły. Skonfiguruj warunek tak, aby pole statusu miało wartość „W toku”. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Zrzut ekranu warunku pól zgłoszeń

Krok 5. Zmiana statusu zgłoszenia

Następnie zmień status zgłoszenia na „In Review” (Oceniane). Dodaj nowy komponent czynności oraz wyszukaj i wybierz czynność Transition Issue (Zmień status zgłoszenia).

Dodawanie komponentu zmiany statusu zgłoszenia

Skonfiguruj działanie Transition Issue (Zmień status zgłoszenia), aby ustawić status zgłoszenia na „In Review” (Oceniane). Po skonfigurowaniu kliknij przycisk Save (Zapisz).

Dodawanie komponentu „oceniane” do zmiany statusu zgłoszenia

Podsumowanie reguły powinno wyglądać następująco:

Szczegóły reguły: podsumowanie wszystkich zmian

Po utworzeniu pull requestu należy skomentować dołączone zgłoszenie. Jeśli status to „In Progress” (W toku), zmień go na „In Review”. (Oceniane) Pozwala to na aktualizację zgłoszeń Jira, gdy programiści aktywnie nad nimi pracują. Wprowadź nazwę reguły i kliknij przycisk Turn it on (Włącz), aby ją aktywować.

Po aktywacji uruchom tę regułę, tworząc zgłoszenie Jira i przekaż commit do repozytorium GitLab z odwołaniem do tego commitu. Odwiedź dziennik audytu automatyzacji, aby przejrzeć zachowanie reguły lub usunąć ewentualne błędy.

Ta podstawowa zasada ma zastosowanie także do innych zaawansowanych reguł pull requestów. Koniecznie sprawdź setki innych reguł w naszej bibliotece szablonów automatyzacji.

Kev Zettler
Kev Zettler

Kev jest wiodącym web deweloperem i przedsiębiorcą z ponad dziesięcioleciem doświadczenia w tworzeniu produktów i zespołów za pomocą metodologii Agile. Jest zapalonym twórcą, autorem i edukatorem w zakresie nowych technologii open source, takich jak DevOps, kryptowaluty i VR/AR. W wolnym czasie bierze udział w jamach poświęconych tworzeniu gier indie.


Udostępnij ten artykuł
Następny temat

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up