Close

Automation-regel in Jira wanneer pull request wordt samengevoegd

Headshot van Kev Zettler
Kev Zettler

Full stack web developer, DevOps

Deze handleiding laat zien hoe je een automation-regel in Jira en GitLab maakt die goedkeuringen voor pull requests automatiseert.

Time

10 minute read.

Audience

You’re an experienced user of Jira Software and have a GitLab account.

Prerequisites

You are an existing GitLab customer. Get the GitLab for Jira integration here.

If you’re new to GitLab, get started here.

You have an active Jira project with the GitLab application installed and configured. Get started with Jira here.

Step 1. Add automation

On your Jira projects page, click the Add automation button and select the Branch, commit or pull requests automation.

Step 1 in adding an automation in Jira on Jira project page

Stap 2. Een trigger toevoegen

Zoek in de lijst Nieuwe triggers naar de trigger Pull request aangemaakt en selecteer deze. Omdat er geen configuratie voor deze trigger nodig is, moet je op de knop Opslaan klikken om door te gaan.

Stap 2 bij het toevoegen van een automation met Jira

Stap 3. Een opmerking toevoegen

Voeg vervolgens een actie toe aan de regel die een opmerking achterlaat over de issue. Zoek en selecteer de actie Opmerking op issue in de lijst. Configureer deze met een opmerking. Je kunt in de opmerking slimme waarden gebruiken om toegang krijgen tot gegevens en deze manipuleren. In het volgende voorbeeld worden slimme waarden gebruikt om de titel en URL van de pull request in te vullen.

Zorg ervoor dat 'Duplicaten voorkomen' is ingeschakeld. Dit helpt voorkomen dat de regel de issue spamt met dubbele opmerkingen. Klik op Opslaan nadat je een opmerking hebt geconfigureerd.

Schermafbeelding van het toevoegen van een opmerking aan een issue

Stap 4. Een voorwaarde toevoegen

Voeg vervolgens een voorwaarde toe aan de regel zodat deze zich richt op issues die 'In uitvoering' zijn. Zoek de voorwaarde 'Issue-velden' en voeg deze toe aan de regel. Configureer de voorwaarde zo dat het statusveld gelijk is aan 'In uitvoering'. Klik op Opslaan.

Schermafbeelding van een voorwaarde voor issue-velden

Stap 5. De issue verplaatsen

Verplaats de issue vervolgens naar 'In beoordeling'. Voeg een nieuwe actiecomponent toe en zoek en selecteer de actie Issue verplaatsen.

Component van 'Transit' toevoegen aan issue

Configureer de actie Issue verplaatsen zodat deze de probleemstatus bijwerkt naar 'In beoordeling'. Klik na het configureren op Opslaan.

'In beoordeling' toevoegen aan issue dat wordt verplaatst

De samenvatting van de definitieve regel moet er als volgt uitzien:

Details van de regel: samenvatting van alle wijzigingen

Wanneer een pull request is gemaakt, wordt er een opmerking gegeven over de bijgevoegde issue. Als de status 'In uitvoering' is, wordt de issue verplaatst naar 'In beoordeling'. Dit helpt zorgen dat Jira-issiues up-to-date blijven wanneer ontwikkelaars actief aan issues werken. Voer een naam in voor de automation-regel en klik op Inschakelen om de regel te activeren.

Trigger deze regel na het activeren door een Jira-issue aan te maken en een commit naar GitLab te pushen die naar die commit verwijst. Ga naar de Automation-auditlog om het gedrag van de regel te bekijken of fouten te debuggen.

Deze regel is een goede basisregel voor andere geavanceerde regels voor pull requests. Vergeet niet om honderden andere voorbeelden te bekijken in onze bibliotheek met automation-sjablonen.

Kev Zettler
Kev Zettler

Kev is een toonaangevende full stack webontwikkelaar en serieondernemer met jarenlange ervaring in het ontwikkelen van producten en samenstellen van teams met agile methodieken. Hij is een enthousiaste bijdrager, auteur en docent op het gebied van opkomende opensoucetechnologieën, zoals DevOps, cryptovaluta en VR/AR. In zijn vrije tijd doet hij graag mee aan Indie Game Development Jams.


Deel dit artikel
Volgend onderwerp

Aanbevolen artikelen

Bookmark deze resources voor meer informatie over soorten DevOps-teams of voor voortdurende updates over DevOps bij Atlassian.

Toelichting DevOps

DevOps-community

Toelichting DevOps

DevOps-leertraject

Afbeelding van kaart

Gratis aan de slag

Meld je aan voor onze DevOps-nieuwsbrief

Thank you for signing up