Close

DORA-statistieken: zo meet je het succes van Open Devops


DevOps Research and Assessment (DORA) biedt een standaardset DevOps-statistieken die wordt gebruikt voor de evaluatie van de prestaties en maturity van processen. Deze statistieken bieden informatie over hoe snel DevOps kan reageren op veranderingen, wat de gemiddelde tijd is om code te implementeren, de frequentie van iteraties en inzicht in fouten.

Deze gids geeft een overzicht van de vier DORA-statistieken, hun belang en hoe teams Open DevOps kunnen gebruiken om prestaties te meten.

Wat is DORA?


DORA is ontstaan als een team bij Google Cloud dat zich specifiek richtte op het beoordelen van de DevOps-prestaties aan de hand van een standaardset statistieken. Het doel van dit team is om de prestaties en samenwerking te verbeteren en tegelijkertijd de snelheid te verhogen. Deze statistieken dienen als een tool voor voortdurende verbetering voor DevOps-teams overal ter wereld. Ze helpen bij het stellen van doelen op basis van de huidige prestaties en meten vervolgens de voortgang ten opzichte van die doelen.

DevOps is van cruciaal belang om bedrijfssoftware en -processen soepel te laten verlopen, zodat gebruikers zich op hun werk kunnen concentreren. DORA-statistieken zijn cruciaal om DevOps-teams te helpen:

 • realistische schattingen van de respons te geven;
 • de werkplanning te verbeteren;
 • verbeterpunten te identificeren;
 • consensus te bereiken voor investeringen in techniek en resources.

Wat zijn DORA-statistieken?


DORA-statistieken voor DevOps-teams zijn gericht op vier cruciale meeteenheden:

 1. Frequentie van implementaties
 2. De hoeveelheid tijd tussen acceptatie en implementatie
 3. Hoe vaak implementaties mislukken
 4. Hoelang duurt het om de service te herstellen of om te herstellen na een storing

Hieronder wordt besproken waarom deze statistieken best practices voor DevOps zijn, hoe ze worden gemeten en wat teams kunnen doen om hun prestaties te verbeteren.

Implementatiefrequentie

DevOps-teams leveren software over het algemeen in kleinere, frequentere implementaties om het aantal wijzigingen en risico's in elke cyclus te verminderen. Door frequentere implementaties kunnen teams sneller feedback verzamelen, wat leidt tot snellere iteraties.

De implementatiefrequentie is het gemiddelde aantal voltooide code-implementaties per dag in een bepaalde omgeving. Dit is een indicator voor de algehele efficiëntie van DevOps, aangezien de implementatiefrequentie inzicht geeft in de snelheid van het ontwikkelteam en hun capaciteiten, en de mate van automatisering.

Vermindering van de hoeveelheid werk of de omvang van elke implementatie kan helpen om de implementatiefrequentie te verhogen.

Doorlooptijd voor wijzigingen

De doorlooptijd voor wijzigingen omvat de gemiddelde snelheid waarmee het DevOps-team code levert, van de acceptatie tot de implementatie. Deze gegevens geven inzicht in de capaciteit van het team, de complexiteit van de code en het algemene vermogen van DevOps om te reageren op veranderingen in de omgeving.

Deze statistiek helpt bedrijven om de leveringssnelheid van code aan de klant of het bedrijf te kwantificeren. Sommige ervaren teams hebben bijvoorbeeld een gemiddelde doorlooptijd van 2 tot 4 uur voor wijzigingen, terwijl dat voor andere teams misschien een week is.

Vermindering van de hoeveelheid werk in de implementatie, verbetering van codebeoordelingen en meer automatisering kunnen ervoor zorgen dat de doorlooptijd voor wijzigingen korter wordt.

Oplossing bekijken

Tools voor het beste DevOps-team

gerelateerd materiaal

Het belang van teamstructuur in DevOps

Foutpercentage van wijzigingen

Het foutpercentage van wijzigingen is het percentage implementaties dat een fout in de productie veroorzaakt. Implementatiefrequentie en doorlooptijd voor wijzigingen zijn geschikte maatstaven voor de automatisering en capaciteiten van DevOps, maar alleen als die implementaties slagen. Het foutpercentage van wijzigingen is een tegenmaatregel voor frequentie en snelheid.

Deze statistiek kan soms moeilijk te meten zijn, omdat veel implementaties, met name implementaties met kritieke respons, bugs in de productie kunnen veroorzaken. Dankzij inzicht in de ernst en frequentie van deze problemen kunnen DevOps-teams de stabiliteit vergelijken met de snelheid.

Vermindering van de hoeveelheid werk die bij de implementatie wordt uitgevoerd en uitbreiding van de automatisering, kan het aantal mislukte wijzigingen terugdringen.

Tijd tot herstel van de service

De responstijd is cruciaal als er iets misgaat in de productieomgeving. Of het nu gaat om een externe veiligheidsdreiging of een bug die standaardprocessen tot stilstand heeft gebracht; DevOps-teams moeten snel kunnen reageren met:

 • Bugfixes
 • Nieuwe code
 • Updates

De tijd die nodig is om de services te herstellen, of de gemiddelde tijd tot herstel, is de gemiddelde tijd tussen het optreden van het probleem en de oplossing ervan in de productieomgeving.

Een responsplan helpt teams inzicht te krijgen in hoe ze problemen moeten aanpakken voordat ze zich voordoen, waardoor uiteindelijk minder tijd nodig is om de service te herstellen.

Waarom DORA-statistieken belangrijk zijn


Om DevOps te begrijpen, moet je erkennen dat de ontwikkelings- en operationele teams van elkaar gescheiden waren en dat ze weinig samenwerkten of weinig inzicht in elkaars werk hadden. Met DevOps, inmiddels een veelgebruikt alternatief, worden de twee teams samengevoegd tot één team.

Een van de voordelen van DevOps is de samenwerking tussen multidisciplinaire teams. Dit verbetert de kwaliteit van oplossingen met een snellere levering.

DORA gebruikt deze statistieken om de prestaties van het team te identificeren en te beoordelen. Voor elke statistiek krijgen teams een niveau (laag, gemiddeld, hoog en elite). Om bijvoorbeeld voor 'Foutpercentage van wijzigingen' het niveau Elite te krijgen, moet het team constant presteren met 0-15%. En om voor 'Tijd tot herstel' het niveau Elite te krijgen, moet het team problemen binnen een uur kunnen oplossen. De gecombineerde beoordeling van het team op basis van alle statistieken bepaalt de algemene beoordeling.

Als je weet hoe jouw team zich verhoudt tot de rest van sector, kun je je makkelijker richten op verbeteringen. DORA-statistieken vormen de basis voor het stellen van doelen en het meten van de voortgang.

Zo implementeer je DORA-statistieken


Als je DORA-statistieken implementeert, analyseer dan alle vier de maatregelen samen. Een constant hoge implementatiefrequentie verklaart bijvoorbeeld niet alles als het foutpercentage van wijzigingen ook voortdurend hoog is.

Het kan nodig zijn om meer aandacht te besteden aan automatisering en codebeoordelingen. Op dezelfde manier kan een laag foutpercentage van wijzigingen er goed uitzien, maar als de doorlooptijd voor wijzigingen te lang is, moet je het werk misschien opsplitsen in kleinere gedeelten.

Maak om te beginnen een DevOps-pipeline die gegevensbronnen analyseert bij wijzigingen, incidenten en implementaties:

 1. Extraheer gegevens vanaf het begin.
 2. Parseer deze in tabellen met wijzigingen, implementaties en incidenten.
 3. Bereken de prestaties op basis van de statistieken.

Open DevOps biedt teams tools om software te ontwikkelen, te implementeren en te gebruiken. Jira Software is de drijvende kracht achter Open DevOps, de nummer 1 tool is voor agile teams. Dankzij integraties met toonaangevende leveranciers en Marketplace-apps kunnen teams hun eigen DevOps-toolchain samenstellen.

DORA-statistieken en waardestroombeheer


Waardestroombeheer is de levering van frequente releases van hoge kwaliteit aan klanten. Een succesvolle maatstaf voor waardestroombeheer is dat de klant zich realiseert wat de waarde is van de veranderingen.

DORA-statistieken spelen een belangrijke rol in waardestroombeheer, omdat ze de basismaatregelen vormen voor het vastleggen van:

 • Implementatiefrequentie
 • Doorlooptijd voor wijzigingen
 • Foutpercentages
 • Tijd tot herstel van de service

In combinatie met feedback van klanten geven DORA-statistieken DevOps-teams informatie over waar ze hun verbeteringsinspanningen op moeten richten en hoe ze hun diensten kunnen positioneren ten opzichte van concurrenten.

DORA-statistieken gebruiken voor het succes van Open DevOps


Nu teams aan de slag gaan met DevOps, is de implementatie van DORA-statistieken essentieel voor hun succes. Open DevOps helpt teams DORA-statistieken bij te houden om de status van DevOps te meten.

Met ingebouwde Open DevOps-integraties kunnen teams de toolchain bouwen voor volledige softwareontwikkeling en DORA-statistieken implementeren om het succes te meten. De belangrijkste DevOps-tools zijn onder meer:

 • Jira Software is de beste keuze van flexibele softwareontwikkelingsteams voor het plannen en volgen van taken.
 • Met Bitbucket kunnen ontwikkelteams code opslaan en volgen, en wijzigingen beheren.
 • Confluence biedt teams tools voor kennisbeheer en samenwerking om informatie vast te leggen, te analyseren en te delen.
 • Jira Service Management helpt DevOps-teams om incidenten op te sporen en te beheren en kritieke DORA-statistieken vast te leggen.

Optimaliseer je softwareleveringsproces en bereid je team voor op succes met Open DevOps, dat alles bevat wat je nodig hebt om onmiddellijk aan de slag te gaan met ontwikkelen en gebruiken.

DORA-statistieken: veelgestelde vragen


Wat zijn de meest voorkomende uitdagingen op het gebied van DORA-statistieken?

Als je DORA-statistieken implementeert, zet dan in een vroeg stadium de toon met teamleden. Gegevens verzamelen en prestatiegegevens publiceren kan voor sommige mensen overweldigend lijken. Om dit tegen te gaan, nodig je iedereen uit om deel te nemen aan het volgende:

 • Gegevensverzameling
 • Ideeën bedenken
 • Doelen stellen

Vraag wat haalbaar is en wat een belangrijk doel is.

Werk samen om resultaten te analyseren en te bespreken. Hoewel iedereen misschien een mening heeft op een bepaald gebied, zoals automatisering, is het van cruciaal belang om de leden te betrekken die verantwoordelijk zijn voor dat gebied om hun steun te krijgen en ervoor te zorgen dat zij meewerken.

Hoe kan je bedrijf voortdurend verbeteren met behulp van DORA-statistieken in Open DevOps?

DORA-statistieken helpen teams om snelheid en kwaliteit in evenwicht te brengen. Misschien wil je de DORA Elite-status voor je DevOps-team behalen, maar begin bij het begin en werk na verloop van tijd naar dat doel toe.

De aandacht van een team vasthouden voor continue verbetering kan ook bestaan uit het stellen van ambitieuze langetermijndoelen, zodat mensen begrijpen dat incrementele verbetering op korte termijn de juiste manier is om dat te bereiken.

Verdeel doelen in specifieke, haalbare statistieken voor gedefinieerde gebieden van DevOps, bijvoorbeeld door de tijd tot herstel met 25% te verkorten en een foutpercentage van wijzigingen van 10% of minder te bereiken. Dit levert een nuttig doel op dat voortbouwt op de huidige capaciteiten van het team.

Hoe komen de DORA-statistieken overeen met de principes van Open DevOps?

De prestaties van DevOps kunnen moeilijk te meten zijn, vooral voor complexe projecten. DORA biedt betrouwbare statistieken om teams te helpen hun prestaties in context te plaatsen.

DevOps heeft tot doel ontwikkeling en activiteiten samen te brengen om de prestaties en capaciteiten te verbeteren. DORA-statistieken ondersteunen deze waarden met volledige zichtbaarheid. Teams die continue verbetering kunnen bijhouden, blijven gemotiveerd en gefocust.


Deel dit artikel
Volgend onderwerp

Aanbevolen artikelen

Bookmark deze resources voor meer informatie over soorten DevOps-teams of voor voortdurende updates over DevOps bij Atlassian.

Toelichting DevOps

DevOps-community

Toelichting DevOps

DevOps-leertraject

Afbeelding van kaart

Gratis aan de slag

Meld je aan voor onze DevOps-nieuwsbrief

Thank you for signing up