Close

Issues automatisch verplaatsen in Jira en GitLab

Headshot van Kev Zettler
Kev Zettler

Full stack web developer, DevOps

Deze handleiding laat zien hoe je een automation-regel in Jira maakt die integreert met Gitlab.

Time

5 Minute Read.

Audience

You’re an experienced user of Jira Software and GitLab.

Prerequisites

You are an existing GitLab customer. Get the GitLab for Jira integration here.

If you’re new to GitLab, get started here.

You have an active Jira project with the GitLab application installed and configured. Get started with Jira here.

Step 1. Add automation

On your Jira project page, click the add automation button. Then, select the Branch, commit or pull requests option.

Step 1 in adding an automation in Jira on Jira project page

Stap 2. Een nieuwe trigger aanmaken

Zoek en selecteer de trigger Commit gemaakt. Hierdoor wordt de regel getriggerd wanneer er sprake is van een commit.

Zoek en selecteer de trigger 'Commit gemaakt'. Nieuwe trigger. Triggers starten de uitvoering van een regel. Triggers kunnen luisteren naar events of worden gepland om te worden uitgevoerd.

Stap 3. Een nieuwe voorwaarde aanmaken

Zoek en selecteer de voorwaarde Issue-velden. Dit beperkt de uitgevoerde acties tot issues die overeenkomen met bepaalde veldvoorwaarden.

Zoek en selecteer de voorwaarde 'Issue-velden'. Nieuwe voorwaarde. Acties worden alleen uitgevoerd als alle voorwaarden die eraan voorafgaan succesvol zijn.

Stel de voorwaarde in zodat het veld 'Status' gelijk is aan 'geselecteerd voor ontwikkeling'. Deze status bestaat mogelijk niet in je project. Je moet deze dan misschien maken of een alternatief gebruiken. Klik op Opslaan om verder te gaan.

Voorwaarde issue-velden. Controleert of het veld van een issue aan bepaalde criteria voldoet. Veld: Status; Voorwaarde: is gelijk; Waarde: 'Geselecteerd voor ontwikkeling'

Stap 4. Een transitie-issue aanmaken

Zoek en selecteer de actie Issue verplaatsen, waarmee de issue een nieuwe status krijgt.

Nieuwe actie. Acties voeren wijzigingen aan een systeem uit. 'Trans' geselecteerd onder 'Alle acties'. Issue verplaatsen: een issue verplaatsen naar een specifieke status

We zullen de actie 'Issue verplaatsen' zo configureren dat de doelstatus wordt bijgewerkt naar 'In uitvoering'. Klik op Opslaan.

Verplaats een issue van de ene status naar de andere via een workflow. Kies de status om het issue te verplaatsen naar: 'Doelstatus: In uitvoering'

Stap 5. Een naam invoeren

Voer nu een naam in voor de regel. We hebben 'Issue verplaatsen naar commit' gebruikt. Klik op de knop Inschakelen. De samenvatting van de definitieve regel moet er als volgt uitzien:

De samenvatting van de definitieve regel

De regel is voltooid en kan worden geactiveerd door de volgende stappen:

  1. Maak in Jira een issue aan met de status 'Geselecteerd voor ontwikkeling'.
  2. Maak een commit en push naar GitLab, waarbij wordt verwezen naar de issuesleutel.

Zodra deze acties zijn ondernomen, zal de regel de issue activeren en verplaatsen naar de status 'In uitvoering'. Je kunt de regel monitoren door naar de auditlog te gaan. Daar worden eventuele configuratiefouten met de regel aangegeven, wat helpt bij debugging.

Vergeet niet om honderden andere voorbeelden te bekijken in onze bibliotheek met automation-sjablonen.

Kev Zettler
Kev Zettler

Kev is een toonaangevende full stack webontwikkelaar en serieondernemer met jarenlange ervaring in het ontwikkelen van producten en samenstellen van teams met agile methodieken. Hij is een enthousiaste bijdrager, auteur en docent op het gebied van opkomende opensoucetechnologieën, zoals DevOps, cryptovaluta en VR/AR. In zijn vrije tijd doet hij graag mee aan Indie Game Development Jams.


Deel dit artikel
Volgend onderwerp

Aanbevolen artikelen

Bookmark deze resources voor meer informatie over soorten DevOps-teams of voor voortdurende updates over DevOps bij Atlassian.

Toelichting DevOps

DevOps-community

Toelichting DevOps

DevOps-leertraject

Afbeelding van kaart

Gratis aan de slag

Meld je aan voor onze DevOps-nieuwsbrief

Thank you for signing up