Close

Automatyczna zmiana statusu zgłoszeń w Jira i GitLab

Kev Zettler — zdjęcie portretowe
Kev Zettler

Full stack web developer, DevOps

Ten przewodnik pokazuje, jak utworzyć regułę automatyzacji Jira, która integruje się z GitLab.

Time

5 Minute Read.

Audience

You’re an experienced user of Jira Software and GitLab.

Prerequisites

You are an existing GitLab customer. Get the GitLab for Jira integration here.

If you’re new to GitLab, get started here.

You have an active Jira project with the GitLab application installed and configured. Get started with Jira here.

Step 1. Add automation

On your Jira project page, click the add automation button. Then, select the Branch, commit or pull requests option.

Step 1 in adding an automation in Jira on Jira project page

Krok 2. Utworzenie nowego wyzwalacza

Wyszukaj i wybierz wyzwalacz Commit created (Commit utworzony). Spowoduje to uruchomienie reguły w przypadku wystąpienia commitu.

Wyszukaj i wybierz wyzwalacz Commit created (Commit utworzony). Nowy wyzwalacz. Wyzwalacze rozpoczynają wykonywanie reguły. Wyzwalacze mogą nasłuchiwać zdarzeń lub być zaplanowane do uruchomienia.

Krok 3. Utworzenie nowego warunku

Wyszukaj i wybierz Warunek pól zgłoszenia. Spowoduje to ograniczenie wykonywania czynności do zgłoszeń, które odpowiadają określonym warunkom pola.

Wyszukaj i wybierz <strong>warunek pól zgłoszenia</strong>. Nowy warunek. Czynności będą wykonywane tylko wtedy, gdy wszystkie warunki poprzedzające je zostaną spełnione.

Skonfiguruj warunek tak, aby pole statusu miało wartość „Selected for development” (wybrane dla programistów). Ten status może nie być dostępny w projekcie i być może trzeba będzie go utworzyć lub użyć alternatywy. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby kontynuować.

Warunek pól zgłoszenia. Sprawdza, czy pole zgłoszenia spełnia określone kryteria. Pole: Status; Warunek: equals; Wartość: „selected for development”

Krok 4. Utworzenie czynności zmiany statusu zgłoszenia

Wyszukaj i wybierz czynność Transition issue (Zmień status zgłoszenia), która zmianę statusu zgłoszenia na nowy.

Nowa czynność. Czynności wprowadzają zmiany w systemie. Pozycja „Trans” wybrana w obszarze „All actions” (Wszystkie czynności). Transition issue: zmiana statusu zgłoszenia na określony

Skonfigurujemy czynność zmiany statusu zgłoszenia, aby zmienić jego status na „In progress” (w toku). Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Zmian statusu zgłoszenia na inny poprzez przepływ pracy. Wybierz status zgłoszenia, który chcesz zmienić: Status docelowy: In progress (W toku)

Krok 5. Wprowadzenie nazwy

Teraz wprowadź nazwę reguły. W naszym przykładzie jest to „Transition issue on commit” (Zmiana statusu zgłoszenia przy commicie). Kliknij przycisk Turn It On (Włącz). Podsumowanie reguły powinno wyglądać podobnie jak poniżej:

Końcowe podsumowanie reguły

Reguła została ukończona i może zostać uruchomiana przy pomocy następujących kroków:

  1. Utwórz zgłoszenie o statusie „Selected for development” (Wybrane dla programistów) w Jira.
  2. Utwórz commit i przekaż go do repozytorium GitLab, które odwołuje się do klucza zgłoszenia.

Po wykonaniu tych czynności reguła uruchomi zgłoszenie i zmieni jego status na „In progress” (W toku). Regułę można monitorować, odwiedzając Dziennik audytu, który pokazuje wszelkie błędy konfiguracji reguły i pomaga w ich usunięciu.

Koniecznie sprawdź setki innych reguł w naszej bibliotece szablonów automatyzacji.

Kev Zettler
Kev Zettler

Kev jest wiodącym web deweloperem i przedsiębiorcą z ponad dziesięcioleciem doświadczenia w tworzeniu produktów i zespołów za pomocą metodologii Agile. Jest zapalonym twórcą, autorem i edukatorem w zakresie nowych technologii open source, takich jak DevOps, kryptowaluty i VR/AR. W wolnym czasie bierze udział w jamach poświęconych tworzeniu gier indie.


Udostępnij ten artykuł
Następny temat

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up