Close

Atlassian Open DevOps

Rozpocznij wydawanie i obsługę oprogramowania wysokiej jakości dzięki rozwiązaniu DevOps Atlassian.

Narzędzia dla całego zespołu, bez względu na Twoją rolę.

Skorzystaj z naszych podstawowych produktów, które są standardowo połączone i gotowe do współpracy z narzędziami innych firm.

Logo Jira Software

Jira Software

Planowanie zgodnie z metodyką Agile i śledzenie zgłoszeń

Logo Bitbucket

Bitbucket

Kod oraz CI/CD

Logo Opsgenie

Opsgenie

Alerty i zarządzanie incydentami

Logo Confluence

Confluence

Dokumentacja i strony wiki

Programista

Współpraca nad kodem razem z zespołem

Uzyskaj kontekst, którego Twój zespół potrzebuje, aby dostarczać lepsze oprogramowanie, dzięki Bitbucket. Z systemem Jira można zintegrować także rozwiązania partnerskie, takie jak GitHub i GitLab, dzięki czemu programiści będą zawsze na bieżąco z działaniami zespołów biznesowych.

Programista — narzędzia do tworzenia kodu
Bitbucket — pulpit
Bitbucket — widok zgłoszeń
Ikona gałęzi Git

Tworzenie wysokiej jakości oprogramowania jako zespół

Rozwiązanie Bitbucket pozwoli Ci ograniczyć czas poświęcany na przeglądy kodu. Zapewnia ono środowisko, które ułatwia identyfikowanie zmian i jednoczesne zarządzanie wieloma pull requestami. Przypisuj zadania lub twórz zgłoszenia Jira bezpośrednio z poziomu pull requestu.

Ikona okna przeglądarki

Ograniczenie przełączania kontekstu podczas programowania

Uzyskaj informacje kontekstowe dotyczące kodu dzięki karcie zgłoszeń Jira w Bitbucket. Wyświetlaj zgłoszenia Jira i wykonuj na nich operacje, dodawaj komentarze, przeglądaj załączniki, wprowadzaj zmiany i wiele więcej.

Ikona tarczy

Wykrywanie problemów z kodem bez zwiększania obciążeń

Dzięki uprawnieniom do gałęzi i wymuszonym testom scalenia w Bitbucket możesz mieć pewność, że Twój zespół dostarcza bezpieczne oprogramowanie. Narzędzie Code Insights, będące częścią rozwiązania Bitbucket, pozwala na automatyczne skanowanie kodu w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach.

Szybsze i bardziej niezawodne wdrożenia dzięki CI/CD

Zautomatyzuj proces tworzenia kodu, od testowania po wdrożenie produkcyjne, korzystając z wbudowanego narzędzia CI/CD Bitbucket Cloud — Bitbucket Pipelines. Ewentualnie wybierz rozwiązanie CI/CD oferowane przez jednego z naszych partnerów, na przykład CircleCI lub Jenkins.

Programista — narzędzia do wdrażania
Zakończone pomyślnie skanowanie zabezpieczeń w pipeline'ie
Megafon — ikona

Alerty we właściwym miejscu

Narzędzia CI/CD są wbudowane w rozwiązanie Bitbucket, co oznacza, że zespoły mogą otrzymywać alerty w określonym kontekście, aby szybko wprowadzać zmiany. Środowisko przeglądu kodu zapewnia opcje skanowania i raportów na temat jakości dzięki integracjom z Mabl, Sentry i Snyk.

Ikona gwiazdek

Inteligentne zarządzanie zmianami

Bitbucket Pipelines można zintegrować z Jira Service Management, aby umożliwić szybkie dostarczanie usług bez ponoszenia zbędnego ryzyka. Wdrożenie kodu powoduje utworzenie wniosku o zmianę, który zostaje automatycznie skierowany do zatwierdzenia, w zależności od ryzyka.

Ikona DevOps

Wydajne przepływy pracy

Tworzenie wydajnych, zautomatyzowanych przepływów pracy w Bitbucket Pipelines jest równie proste, jak napisanie pliku .yaml. Dzięki dziesiątkom pipe'ów oferowanych przez takich dostawców, jak AWS czy Microsoft, możesz zintegrować swój pipeline CI/CD z narzędziami, z których Twój zespół już korzysta.

Kierownik zespołu

Pełna kontrola nad realizacją misji dla całego zespołu

Jira Software to narzędzie do planowania z wykorzystaniem metodyk Agile, które możesz zintegrować z pozostałymi elementami cyklu życia dostarczania oprogramowania. Uzyskuj na bieżąco informacje o tym, co się dzieje i kiedy — niezależnie od narzędzi, których używa Twój zespół.

Logo Jira
Code in Jira — widok oprogramowania
Repozytoria w Jira Software
Gałąź Git

Wgląd w stan prac programistycznych

Zgłoszenia Jira płynnie łączą się z pracami programistycznymi. Wyświetlaj i twórz gałęzie oraz pull requesty, a także przeglądaj commity bezpośrednio z poziomu panelu programistycznego zgłoszeń Jira.

Okno przeglądarki

Wyświetlanie kodu, nad którym trwają prace, bezpośrednio w systemie Jira

Automatycznie wyświetlaj repozytoria, w których pracuje Twój zespół — bez względu na to, czy jest to GitHub, GitLab, czy Bitbucket. Dzięki funkcji Code in Jira możesz wyświetlić ostatnio aktywne repozytoria i szybko rozpocząć pracę.

Ikona uwierzytelniania dwuskładnikowego

Monitorowanie momentu dostarczania korzyści klientom

W widoku Wdrożenia systemu Jira cały zespół może zobaczyć korzyści dostarczane klientom, czas oraz miejsce wdrożenia poszczególnych zgłoszeń, a także informacje o powodzeniu lub niepowodzeniu kompilacji.

Otwarte od samego początku udostępnianie dokumentacji i wiedzy

Wykorzystaj Confluence, aby przekazywać wszystkim wymagania dotyczące specyfikacji projektu, informacje o wydaniu oraz inne dane.

Logo Confluence
Szablon Confluence: Wykaz procedur DevOps
Ikona stron

Zacznij z wysokiego C

Zacznij od szablonów Confluence opracowanych z myślą o praktykach DevOps, takich jak raporty o incydentach, planowanie sprintów i wykazy procedur. Dostosuj szablony, aby ustandaryzować sposoby pracy zespołu.

Ikona strzałek w lewo i w prawo

Odpowiednia dokumentacja w zasięgu ręki

Dzięki ścisłej integracji z systemem Jira i platformą Slack Twój zespół może łatwo przełączać się między współpracą na żywo a planowaniem, bez względu na środowisko, w którym pracuje.

Ikona oka

Większa przejrzystość i możliwość monitorowania

Wyeliminuj bariery, udostępniając wgląd w postępy swojego zespołu dzięki wykorzystaniu domyślnie otwartych stron. Smart links do systemów Jira i Jira Service Desk także zapewniają możliwość monitorowania.

Operacje

Uproszczone zarządzanie incydentami i reagowanie

Przebij się przez gąszcz informacji i podejmij właściwe działania w celu przywrócenia usług po wystąpieniu incydentów. Dzięki Opsgenie zespoły mogą otrzymywać błyskawiczne alerty o krytycznych zgłoszeniach i uzyskać kontekst potrzebny do podjęcia działań.

Bitbucket + Opsgenie
Opsgenie — wdrożenia
Opsgenie — planowanie
Ikona radaru

Błyskawiczne rozwiązywanie problemów

Opsgenie integruje się z ponad 200 najlepszymi narzędziami do monitorowania, współpracy oraz działań z zakresu ITSM i ChatOps. Rozwiązanie Opsgenie jest połączone z elastycznym aparatem reguł oraz powiadamia odpowiednie osoby na dyżurze, umożliwiając im szybkie działanie.

Stopwatch icon

Szybsze rozwiązywanie problemów z wdrażaniem kodu

Dzięki pulpitowi do analizy incydentów możesz znaleźć wdrożenie poprzedzające bezpośrednio incydent, dodać je jako potencjalną przyczynę, a następnie skontaktować się z odpowiednim programistą, aby cofnął zmianę, umożliwiając tym samym rozwiązanie incydentu.

Ikona znacznika wyboru

Podejmowanie działań w procesie analizy po incydencie

W prosty sposób twórz zgłoszenia Jira z poziomu Opsgenie, aby rozwiązywać leżące u podstaw problemy, definiować poprawki i mieć pewność, że konieczne kroki zostały udokumentowane i zrealizowane. Szablony Confluence upraszczają analizę post-mortem.

Swoboda działania

Automatyzacja żmudnych zadań w całym cyklu życia dostarczania oprogramowania

Zadbaj o synchronizację prac z procesem programistycznym dzięki natywnemu silnikowi automatyzacji Jira. Aktualizuj zgłoszenia Jira, wysyłaj wiadomości Slack/MS Teams i uruchamiaj dowolne działania, korzystając z wyzwalaczy, takich jak „Gdy zostanie scalony pull request” lub „Gdy zostanie utworzony commit”.

To dopiero wstęp do Atlassian Open DevOps

Ikona wykresu słupkowego

Analizy i wskaźniki

Śledź kluczowe wskaźniki, które pomagają mierzyć kondycję DevOps, takie jak zestawienie czasu cyklu i częstotliwość wdrażania.

Ikona okna terminala

Forge

Przejdź od pomysłu do aktywnego wdrożenia w ciągu jednego dnia. Nasza platforma programistyczna pozwoli Ci dostosować nasze produkty do indywidualnych potrzeb.

Ikona ustawień

Filtry niestandardowe

Twórz zaawansowane filtry przy użyciu Jira Query Language (JQL), aby uzyskać wgląd w swoje prace programistyczne.

Zaczynajmy

Rozpocznij wydawanie i obsługę oprogramowania wysokiej jakości dzięki rozwiązaniu DevOps Atlassian.