Close

Monitorowanie przy użyciu Opsgenie

Warren Marusiak — zdjęcie portretowe
Warren Marusiak

Starszy propagator techniczny

Aby zademonstrować sposób opracowywania i wdrażania aplikacji oraz zarządzania nimi przy użyciu Jira Software oraz różnych połączonych narzędzi, nasz zespół utworzył ImageLabeller, prostą aplikację demonstracyjną opartą na usłudze AWS, która wykorzystuje uczenie maszynowe do oznaczania etykietami obrazów.

Na tej stronie opisano, jak monitorować aplikację ImageLabeller przy użyciu Opsgenie. Przed rozpoczęciem najlepiej zapoznać się ze stroną na temat architektury aplikacji ImageLabeller, aby uzyskać kontekst.

Monitorowanie przy użyciu Opsgenie

Po wdrożeniu aplikacji konieczne jest jej monitorowanie. Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować monitorowanie za pomocą kombinacji rozwiązań Opsgenie i AWS CloudWatch.

Przejdź do Opsgenie i kliknij opcję Teams (Zespoły).

Opsgenie — przewodnik Szybki start

Zespół Opsgenie już istnieje. Został wygenerowany automatycznie podczas tworzenia połączonego projektu w systemie Jira. Kliknij zespół.

Zrzut ekranu wyszukiwania zespołów w Opsgenie

W menu zespołu kliknij opcję Integrations (Integracje).

Zrzut ekranu integracji Opsgenie

Kliknij przycisk Add integration (Dodaj integrację).

Zrzut ekranu integracji Opsgenie

Wyszukaj pozycję CloudWatch i wybierz opcję AWS CloudWatch.

AWS CloudWatch w Opsgenie

Kliknij przycisk Add (Dodaj).

Zrzut ekranu dodawania usługi AWS

Spowoduje to skonfigurowanie domyślnej integracji z usługą AWS CloudWatch. Ważne, aby zapisać adres URL punktu końcowego subskrypcji. Trzeba będzie go dodać do szablonu AWS CloudFormation podczas definiowania alarmu.

Zrzut ekranu adresu URL punktu końcowego subskrypcji

Po skopiowaniu adresu URL punktu końcowego subskrypcji, przewiń w dół i kliknij przycisk Save integration (Zapisz integrację).

Zrzut ekranu zapisywania integracji w Opsgenie

Integracja z platformą Slack

Przejdź do Opsgenie i kliknij kolejno Teams (Zespoły), Integrations (Integracje) oraz Add integration (Dodaj integrację).

Zrzut ekranu dodawania integracji w Opsgenie

Wyszukaj Slack i wybierz pozycję Slack, a następnie kliknij przycisk Add (Dodaj).

Zrzut ekranu dodawania integracji Slack w Opsgenie

Kliknij przycisk Add to Slack (Dodaj do Slack).

Zrzut ekranu wyboru integracji Slack

Przewiń w dół i wybierz kanał Slack, na którym mają się pojawiać alerty.

Zrzut ekranu zarządzania alertami

Przewiń w dół i dostosuj według uznania czynności związane z alertami. Poniższa integracja została skonfigurowana tak, aby aktualizować kanał Slack, gdy alert zostanie utworzony, zatwierdzony, zamknięty lub usunięty. Kliknij przycisk Save Integration (Zapisz integrację), aby kontynuować.

Dobra robota. Następnym krokiem będzie skonfigurowanie alarmów AWS CloudWatch przy użyciu rozwiązania Bitbucket, GitHub lub GitLab. Wybierz własną drogę!

Warren Marusiak
Warren Marusiak

Warren is a Canadian developer from Vancouver, BC with over 10 years of experience. He came to Atlassian from AWS in January of 2021.


Udostępnij ten artykuł

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up