Close

Zalety DevOps

Połączenie zespołów programistycznych i operacyjnych prowadzi do skrócenia czasu wdrażania, zwiększenia jego częstotliwości oraz poprawy jakości oprogramowania.

Ian Buchanan

Główny inżynier ds. rozwiązań


Wdrożenie DevOps niesie ze sobą znaczącą wartość. Zgodnie z ankietą nt. trendów DevOps 2020 prawie wszyscy (99%) respondenci twierdzą, że DevOps miało pozytywny wpływ na ich organizację. Zespoły praktykujące DevOps szybciej pracują, sprawniej reagują na incydenty oraz usprawniają współpracę i komunikację między zespołami.

Współpraca i zaufanie

Stworzenie kultury opartej na współdzieleniu odpowiedzialności, przejrzystości i szybszym udzielaniu informacji zwrotnych jest podstawą każdego sprawnie działającego zespołu DevOps. Zgodnie z naszą ankietą dotyczącą trendów DevOps 2020 współpracę i rozwiązywanie problemów uznano za najważniejsze elementy udanej kultury DevOps.

Zespoły pracujące w izolacji często nie potrafią „myśleć systemowo”, jak wymaga tego kultura DevOps. Myślenie systemowe polega na uświadomieniu sobie, jak działania pojedynczego pracownika wpływają nie tylko na jego zespół, ale także na wszystkie inne zespoły uczestniczące w procesie wydawania. Brak widoczności i wspólnych celów oznacza brak planowania zależności, różnice w priorytetach, szukanie winnych i mentalność opartą na przekonaniu, że „to nie nasz problem”, co prowadzi do spowolnienia i pogorszenia jakości. DevOps to zmiana nastawienia do procesu programowania w kierunku holistycznym i przełamanie bariery między działami programistycznym i operacyjnym.


Szybsze wydania i inteligentniejszy model pracy

materiały pokrewne

DevOps — o co chodzi?

materiały pokrewne

Tworzenie kultury DevOps

Tempo jest najważniejsze. Zespoły, które działają według zasad DevOps, udostępniają produkty częściej, przy czym ich jakość jest wyższa, a stabilność większa.W raporcie DORA 2019 State of DevOps czytamy, że elitarne zespoły wdrażają produkty 208 razy częściej i 106 razy szybciej niż zespoły o niskim poziomie wydajności.

Brak zautomatyzowanych cykli testów i recenzji spowalnia udostępnianie wydań do produkcji, a długi czas reakcji na incydenty prowadzi do spowolnienia i obniża morale zespołu. Zróżnicowane narzędzia i procesy zwiększają koszty operacyjne, wymuszają zmiany kontekstu i zmniejszają dynamikę. Jednak dzięki narzędziom, które wspierają automatyzację i nowe procesy, zespoły mogą poprawić produktywność i zwiększyć częstotliwość wydań przy jednoczesnym ograniczeniu problemów.


Skrócenie czasu do rozwiązania

Zespół o najkrótszej pętli informacji zwrotnej to zespół, który osiąga sukces. Pełna przejrzystość i płynna komunikacja pozwalają zespołom DevOps zminimalizować przestoje i szybciej usuwać problemy.

Jeśli krytyczne problemy nie będą rozwiązywane szybko, zadowolenie klientów spadnie. W razie braku otwartej komunikacji kluczowe zgłoszenia się wymykają, powodując wzrost napięcia i frustracji wśród członków zespołów. Dzięki otwartej komunikacji zespoły programistów i administracyjne mogą wspólnie zająć się problemami, reagować na incydenty i szybciej odblokować proces udostępniania nowego wydania.


Lepsze zarządzanie nieplanowaną pracą

Nieplanowane prace stanowią element rzeczywistości, z którym boryka się każdy zespół — to element, który najczęściej obniża wydajność zespołu. Dzięki ustalonym procedurom i wyraźnie wyznaczonym priorytetom zespoły programistów i administratorów mogą lepiej zarządzać niezaplanowaną pracą, bez konieczności porzucania zadań zaplanowanych.

Przenoszenie niezaplanowanej pracy między różnymi zespołami i systemami oraz jej priorytetyzacja są mało wydajne i odwracają uwagę od bieżących zadań. Jednak dzięki zwiększonej widoczności i proaktywnej retrospekcji zespoły mogą lepiej przewidywać nieplanowaną pracę i się nią dzielić.

Zespoły, które w pełni stosują praktyki DevOps, pracują w sposób bardziej inteligentny i szybszy oraz zapewniają klientom lepszą jakość. Zwiększone wykorzystanie automatyzacji i współpracy między różnymi funkcjami zmniejsza złożoność i liczbę błędów, co z kolei poprawia średni czas odzyskania (MTTR) w przypadku wystąpienia incydentów i przerw.

Ian Buchanan
Ian Buchanan

Ian Buchanan is a Principal Solutions Engineer for DevOps at Atlassian where he focuses on the emerging DevOps community and the application of Jira, Bitbucket, and Bamboo for better continuous integration and continuous delivery. While Ian Buchanan has broad and deep experience with both Java and .NET, he is best known as a champion of lean and agile practices in large enterprises.

During his career, he has successfully managed enterprise software development tools in all phases of their lifecycle, from cradle to grave. He has driven organization-wide process improvement with results of greater productivity, higher quality, and improved customer satisfaction. He has built multi-national agile teams that value self-direction and self-organization. When not speaking or coding, you are likely to find Ian indulging his passions in parsers, meta-programming, and domain-specific languages.


Udostępnij ten artykuł
Następny temat

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Warsztaty symulacyjne

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up