Close

Historia DevOps

W jaki sposób zespoły programistyczne i operacyjne połączyły siły w celu rozwiązania pewnego problemu dotyczącego funkcjonalności w branży.

Headshot of Ian Buchanan
Ian Buchanan

Główny inżynier ds. rozwiązań


Pomimo rozwoju metodologii Agile, zespoły programistyczne i operacyjne przez lata pracowały w „silosach”. DevOps to kolejna ewolucja narzędzi i praktyk współpracy pozwalająca szybciej udostępniać lepsze oprogramowanie.

Współpraca między programistami a administratorami


Początki ruchu DevOps sięgają przełomu roku 2007 i 2008, kiedy działy administracji IT i programistów zaczęły głośno wyrażać swoją dezaprobatę dla poziomu dysfunkcji w branży.

Sprzeciwiali się oni tradycyjnemu modelowi tworzenia oprogramowania, w którym osoby odpowiedzialne za pisanie kodu były organizacyjnie i funkcjonalnie oddzielone od osób odpowiedzialnych za jego wdrażanie i wsparcie techniczne.

Programiści i członkowie zespołów IT/administracyjnych mieli odrębne (i często sprzeczne) cele, odrębne kierownictwo działu, odrębne kluczowe wskaźniki wydajności, według których byli oceniani, a często pracowali na odrębnych piętrach lub nawet w odrębnych budynkach. W efekcie powstawały odizolowane zespoły, które zajmowały się wyłącznie swoją działką, pracując po wiele godzin dziennie i wypuszczając niedopracowane wydania, które nie zadowalały klientów. W końcu ktoś powiedział „musi być jakiś lepszy sposób”. Przedstawiciele obu społeczności się spotkali i zaczęli rozmawiać, a dyskusję napędzały takie osoby, jak Patrick Dubois, Gene Kim i John Willis.

To, o czym na początku mówiło się wyłącznie na forach internetowych i lokalnych spotkaniach, dziś stanowi motyw przewodni całego środowiska oprogramowania i pewnie z tego powodu jesteś tutaj teraz. Wraz z zespołem odczuwacie niezadowolenie związane z izolacją zespołów i niesprawną komunikacją w obrębie firmy.

Team organization logo
materiały pokrewne

Tworzenie kultury DevOps

Trophy logo
materiały pokrewne

Dowiedz się więcej o zaletach DevOps

Korzystasz z metodyk Agile w zakresie planowania i programowania, ale każda próba wypuszczenia kodu wciąż przypomina scenę dramatu. Prawdopodobnie obiło Ci się o uszy, jaki magiczny wpływ na pracę zespołów ma DevOps: prawie wszystkie (99%) zespoły DevOps biorące udział w ankiecie 500 praktyków DevOps przeprowadzonej przez Atlassian¹ były przekonane o skuteczności kodu, który przechodzi do produkcji.

Jednak DevOps to nie magia, a transformacja nie następuje z dnia na dzień. Jest też dobra wiadomość. Wcale nie musisz czekać, aż zarząd u samej góry wystąpi z jakąś gigantyczną inicjatywą. Jeśli zrozumiesz istotę DevOps i zaczniesz wprowadzać niewielkie, stopniowe zmiany, Twój zespół może już teraz rozpocząć swoją drogę w kierunku DevOps.

Going beyond agile


DevOps touches every phase of the development and operations lifecycle. From planning and building to monitoring and iterating, DevOps brings together the skills, processes, and tools from every facet of an engineering and IT organization.

Agile methodologies help teams plan and produce by breaking work down into manageable tasks and milestones. Agile relies on sprints, backlogs, epics, and stories to assign work to skilled team members, adjust timelines when necessary, and deliver quality products and services to customers. Read more about agile.

Continuous integration and delivery: Continuous integration and delivery is a cornerstone of DevOps practices that relies on automating the merging and deployment of code. Traditional development methods require engineers to manually update changes in the codebase, with additional manual checks to ensure quality code is ready to ship into production. Deployments are scheduled with weeks- or months-long delays to remove the likelihood of bugs or incidents. DevOps practices remove these delays by automating the merging, testing, and deployment functions. High-performing teams use CI/CD to reduce their deployment frequency from every few months to multiple times each day. Read more about CI/CD.

Git repositories and workflows enable the automation and version control capabilities that are foundational to DevOps practices. Because Git is distributed, operations such as commit, blame, diff, merge, and log happen faster. Git also supports branching, merging, and rewriting repository history, which enables powerful workflows and tools. Read more about Git.

IT service management is the process IT teams use to manage the end-to-end delivery of IT services to customers. This includes all the processes and activities to design, create, deliver, and support IT services. The core concept of ITSM is the belief that IT should be delivered as a service, which goes beyond basic IT support. ITSM teams oversee all kinds of workplace technology, ranging from laptops, to servers, to business-critical software applications. Read more about ITSM.

Incident management teams respond to an unplanned event or service interruption and restore the service to its operational state. In a “you build it, you run it” model, developers partner with operations to reduce the likelihood of an incident occurring, and also reduce the mean time to recovery when an incident happens. Read more about incident management.

State of DevOps


Organizations and teams continue to adopt DevOps practices and tools. In a survey of 500 DevOps practitioners, Atlassian found that 50% of organizations say they’ve been practicing DevOps for more than three years.

Unfortunately, despite agreement on the definition of DevOps and the benefits of implementing DevOps practices, organizations and teams still struggle to fulfill the promise of DevOps. Teams must focus on continuous feedback, iteration, and improvement to deploy better and faster to meet customers' needs.

Ian Buchanan
Ian Buchanan

Ian Buchanan jest głównym inżynierem ds. rozwiązań DevOps w firmie Atlassian, skupiającym się na rozwijającej się społeczności DevOps oraz stosowaniu systemów Jira, Bitbucket i Bamboo w celu usprawniania ciągłej integracji oraz ciągłego dostarczania. Ian Buchanan ma szerokie i bogate doświadczenie zarówno w dziedzinie technologii Java, jak i .NET, ale najbardziej znany jest jako mistrz praktyk Lean i Agile w dużych przedsiębiorstwach.

W trakcie swojej kariery z powodzeniem zarządzał narzędziami do tworzenia oprogramowania dla przedsiębiorstw we wszystkich fazach ich cyklu życia — od początku aż do końca. Udało mu się doprowadzić do usprawnienia procesów w całej organizacji, czego efektem jest większa produktywność, wyższa jakość i większe zadowolenie klientów. Tworzył międzynarodowe zespoły Agile, które cenią sobie samorozwój i samodzielną organizację. Kiedy nie wygłasza prelekcji ani nie programuje, Ian oddaje się swoim pasjom związanym z parserami, metaprogramowaniem i językami dziedzinowymi.


Udostępnij ten artykuł
Następny temat

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up